Nazwisko *

  Imię*

  Pełna nazwa miejsca pracy *

  Jestem Czytelnikiem PBW w Krakowie lub Filii*

  Twój email *

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o działalności czytelniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej prowadzonej przez bibliotekę oraz instytucje z nią współpracujące.
  Tak

  TAK