12 września 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX wieku. Doceniając dorobek pisarza oraz wpływ jego twórczości na rozwój kultury polskiej i światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach i Wadowicach zaprasza szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „Ale Kosmos – kodujemy Lema”.

Celem konkursu jest upamiętnienie Roku Stanisława Lema, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości pisarza, rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, stymulacja logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie, oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

PATRONAT HONOROWY

Marszałek  Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik „Hejnał Oświatowy”

PARTNERZY

Logo Muzeum Inżynierii Miejskiej
Muzeum Inżynierii Miejskiej 

Logo Wydawnictwa Literatura
Wydawnictwo Literatura 

Logo Wydawnictwa Literackiego
Wydawnictwo Literackie

Adresaci: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wadowickiego.

Zadanie: Stworzenie przez ucznia gry w języku programowania Scratch, inspirowanej wybranymi utworami Stanisława Lema.

Terminy

 13 IX- 29 X 2021 r.  przesyłanie prac konkursowych 
19 XI 2021 r.  ogłoszenie wyników 

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie. 

Zwycięzcy Konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy!

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie.

Kontakt:
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: lem2021@pbw.edu.pl

Informacje:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Wadowicach
Tel.: 33-823-49-15
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Wydział Współpracy ze Środowiskiem:
Tel.: 12 427 33 77 w. 21, tel. kom.: 570 298 500

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Plakat promujący 7 Konkurs Filialny Ale Kosmos - kodujemy Lema.