15 grudnia 2021 roku w czasie spotkania autorskiego Duety Poetyckie rozdaliśmy nagrody laureatom tegorocznego konkursu fotograficznego: Moje miasto i mój region w obiektywie – tu mieszkam.

Patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Olkuskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Fundacja Kultury AFRONT

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie oraz Starostę Powiatu Olkuskiego.