Uczniowie na lekcji wykonują ćwiczenie z tablicy multimedialnej

Poniedziałek, środa: 8.00 – 17.00 Wtorek, Środa, Piątek: 8.00 – 15.00