Laureaci X Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Moje miasto i mój region w obiektywie: za progiem…” odebrali nagrody ufundowane przez

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Fundację Kultury AFRONT .

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.