Zapraszamy do zapoznania się ze stronami internetowymi przydatnymi przy udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykaz stron przygotowany został przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i jest dostępny w poniższym linku:

https://www.pbw.edu.pl/wydarzenia/1880-wsparcie-obywateli-ukrainy