Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną

Bądź eko z biblioteką – edukacja ekologiczna w szkole

Jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/20022 jest Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Od wielu lat placówki oświatowe prowadzą edukację ekologiczną, a biblioteki udostępniają literaturę związaną z ochroną przyrody, organizują lekcje, różnorodne wydarzenia i projekty.

Zmiany klimatyczne, zagadnienie zrównoważonego rozwoju, dynamiczna sytuacja na świecie związana z pandemią dowodzą konieczności podejmowania inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną nas wszystkich.

Podczas naszej konferencji zajmiemy się tematyką ekologii w edukacji. Gościem specjalnym wydarzenia będzie  prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. inż. Janusz Morbitzer, ekspert w dziedzinie pedagogiki oraz szeroko pojętych nowych mediów.

Termin: 7 października (czwartek) 2021 r., godz. 11.00-13.15

Forma: on-line ( Cisco Webex Meetings)

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Udział: bezpłatny

Zaświadczenia: elektroniczne

PROGRAM KONFERENCJI

11.00               Otwarcie konferencji
Anna Piotrowska Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

11.00-12.00    Antropocen jako istotne wyzwanie współczesnej edukacji – nowe zadania dla pracowników bibliotek

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

12.00-12.15    Oferta edukacyjna Lasów Państwowych Joanna Janik
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

12.15-12.30    Program edukacyjny „Filtrujemy dla Bałtyku” Przedstawiciel Brita Polska

12.30-12.45    Plany TNBSP Oddział w Krakowie na rok szkolny 2021/2022
Agnieszka Miśkiewicz
Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie

12.45-13.00    Polecane nowości w wyborze
Anna Kruk-Gruca
Kierownik 
Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Krakowie

13.00-13.15    EkoOferta
Anna Walska-Golowska
Kierownik Wydziału Współpracy ze Środowiskiem PBW w Krakowie

13.15               Zakończenie konferencji

Rejestracja zakończona

Link do konferencji zostanie wysłany do uczestnika mailowo dzień przed terminem konferencji.

Informacje:

Wydział Współpracy ze Środowiskiem

wspolpraca@pbw.edu.pl

Telefon: 12 427 33 77 w. 21

Telefon komórkowy: 570 298 500