Zbiory audiowizualne

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

WSZYSTKIE TYTUŁY SĄ NA PŁYTACH DVD Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ.

1. WŁĄCZ SIĘ DO GRY. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli (170 min.)

8 studyjnych programów ukazuje analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. W programach są także aktualne informacje o instytucjach powołanych do świadczenia pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów dzieci i młodzieży.

Ø      Problemy emocjonalne wieku dojrzewania

Ø      Fakty i mity o narkotykach

Ø      Uzależnienia

Ø      Anoreksja i bulimia

Ø      Przemoc psychiczna

Ø      Przemoc fizyczna

Ø      Przemoc seksualna

Ø      Uzależnienie od komputera

2. WŁĄCZ SIĘ … RODZICE. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli (140 min.)

6 studyjnych programów telewizyjnych ukazuje metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu. Programy zawierają wskazówki: jak rozpoznać objawy, które mogą świadczyć o początkach problemów z dziećmi, jak w tych sytuacjach unikać błędów wychowawczych, jak poskromić siebie, hamować wygórowane ambicje oraz kształtować umiejętności wychowawcze.

Ø     Kształtowanie systemu wartości

Ø     Ambicje rodziców

Ø     Przemoc

Ø     Kary i nagrody

Ø     Postawy rodziców

Ø     Samotna matka, samotny ojciec

3. CZŁOWIEK OD POCZĘCIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (22 min)

Ø      Poczęcie jako moment powstania nowego życia

Ø      Rozwój dziecka w łonie matki

Ø      Odczuwanie światła zewnętrznego w życiu prenatalnym

4. DO PROGU DOJRZEWANIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (20 min)

Ø      Pierwsze kroki w samodzielność

Ø      Identyfikacja z własną płcią

Ø      Relacje rodzinne i środowiskowe

Ø      Cechy charakteru

Ø      Pierwsze negacje

Ø      Dziewczęta i chłopcy

5. TAJEMNICE KOBIECOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w szkołach podstawowych, gimnazjach. (20 min)

Ø      Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania

Ø      Biologiczne mechanizmy dojrzewania – anatomia i fizjologia kobiety

Ø      Cykliczne zmiany w organizmie kobiety – zalety obserwacji cyklu

Ø      Higiena okresu dojrzewania

Ø      Zróżnicowane tempo rozwoju

Ø      Zapobieganie powstaniu kompleksów i niepokojów tego okresu

6. TAJEMNICE MĘSKOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

w szkołach podstawowych i gimnazjach. (19 min.)

Ø      Przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w okresie dojrzewania

Ø      Biologiczne mechanizmy dojrzewania – anatomia i fizjologia mężczyzny

Ø      Higiena okresu dojrzewania

Ø      Zróżnicowane tempo rozwoju

Ø      Zapobieganie powstaniu kompleksów i niepokojów tego okresu

Ø      Cele życiowe wynikające z identyfikacji płciowej

7. CZŁOWIEK – ISTOTA PŁCIOWA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (24 min)

Ø      Znaczenie różnic płci

Ø      Wizja męskości, wizja kobiecości

Ø      Miłość a pożądanie

Ø      Jakie mogą być znaki miłości młodzieńczej

Ø      Różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych

8. ETYKA SEKSUALNOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (25 min)

Ø      Własne decyzje a otaczający świat reklam, mediów i mody

Ø      Czy czekać z rozpoczęciem współżycia seksualnego?

Ø      Umiejętność kierowania popędem seksualnym

Ø      Antykoncepcja – rodzaje, sposób działania, skuteczność

Ø      Wpływ antykoncepcji na zdrowie fizyczne i psychiczne; aspekt moralny

Ø      Środki wczesnoporonne – aspekt biologiczny i etyczny

9. DRAMAT ABORCJI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (22 min)

Ø      Medyczny i moralny aspekt aborcji – zniszczenie rozwijającego się życia

Ø      Przyczyny podejmowania decyzji o aborcji

Ø      Syndromy proaborcyjne

Ø      Rozwiązania alternatywne

10. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (29 min)

Ø      Metoda termiczna ścisła i poszerzona

Ø      Metoda owulacji Billingsa

Ø      Metoda objawowo-termiczna

Ø      Nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety

Ø      Skuteczność i zalety metod naturalnych

Ø      Postawa mężczyzny

11. CZAS OCZEKIWANIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (23 min)

Ø      Kontakt matki z dzieckiem rozwijającym się w łonie

Ø      Rola ojca w tym okresie

Ø      Higiena w okresie ciąży

Ø      Szkoła rodzenia; przygotowanie do porodu

Ø      Rodzinny poród – krok w szczęśliwe dzieciństwo

Ø      Naturalne karmienie

12. MIŁOŚĆ.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (21 min)

Ø     Miłość w historii i współcześnie (ukazana poprzez dzieła sztuki)

Ø     Filozofia miłości – znaczenia pojęcia ‘’miłość’’

Ø     Uczucia – popędy – emocje

Ø     Etapy rozwoju miłości

Ø     Zróżnicowanie form miłości

13. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Dozwolone od lat 16. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i ich nauczycieli i rodziców (150 min.)

10 audycji przedstawia ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu gimnazjum. Zaprezentowane są różne typy szkół ponadgimnazjalnych – technikum, szkoła zawodowa, liceum profilowane. Na przykładzie wybranych zawodów ukazane są uwarunkowania racjonalnych decyzji dotyczących wyboru szkoły i przyszłego zawodu.

Ø      Technik mechanik

Ø      Technik spedytor

Ø      Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Ø      Technik usług kosmetycznych

Ø      Technik ochrony środowiska

Ø      Technika administracji

Ø      Technik urządzeń audiowizualnych

Ø      Technik rolnik

Ø      Technik informatyk

Ø      Technik hotelarstwa

14. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Dozwolone od lat 18. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych (150 min.)

10 audycji przedstawia kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimazjalnych i wyższych. W audycjach prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane narybku pracy w kraju i za granicą. Programy ukazują cechy osobowościowe oraz predyspozycje fizyczne i psychiczne osób pracujących na różnych stanowiskach a także zawierają wskazówki jak się szkolić i przekwalifikować.

Ø      Pielęgniarka

Ø      Projektant stron www

Ø      Rzeczoznawca majątkowy

Ø      Menadżer hotelu

Ø      Pedagog opiekunka do dzieci

Ø      Rehabilitant fizykoterapeuta

Ø      Nauczyciel ustawiczny

Ø      Tłumacz lektor

Ø      Steward / Stewardesa

Ø      Pracownik socjalny

15. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Bez ograniczeń. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla dorosłych (150 min.)

10 audycji pokazuje możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji w szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Filmy prezentują nowe zawody poszukiwane na rynku pracy, stwarzające szansę na zatrudnienie w Polsce i za granicą a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

Ø      Technik obsługi ruchu turystycznego

Ø      Kucharz / Kelner

Ø      Technik hotelarz

Ø      Technik informatyk

Ø      Technik handlowiec

Ø      Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Ø      Technik organizacji reklamy

Ø      Technik agrobiznesu

Ø      Pozaszkolne formy kształcenia

Ø      Technik ogrodnik

16. UWAŻAJ NIEBEZPIECZEŃSTWO. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje i plakaty dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. (ok.160 min.)

10 inscenizowanych widowisk prezentuje skuteczne sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na ulicach i w grupie rówieśniczej. Dzieci wspólnie zastanawiają się, jak zachować się w określonej sytuacji i uzasadniają swoje wybory, dzięki czemu mali widzowie mogą wzbogacić swoją wiedzę o zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

Ø     Zaczepił mnie obcy

Ø     Na pierwszą pomoc

Ø     Niebezpieczny skarb

Ø     Sama w domu

Ø     Wejście smoka

Ø     Cyber – alarm

Ø     Zgubiłem się

Ø     Duży może więcej

Ø     Ząbki i pazurki

Ø     Nie wpuść mnie do domu

17. NORMALNIE JAK W DOMU. Wychowanie do życia w rodzinie. Edukacja prozdrowotna. Etyka. MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (160 min)

8 filmów pokazujących, jak uczyć się siebie, swojego dojrzewania, aby mieć świadomość skutków własnego postępowania. W audycjach jest mowa o problemach, z którymi spotykamy się w grupie rówieśniczej i rodzinie. Dlaczego tak trudno dorastać? Jak uniknąć zagrożeń i pokus w postaci narkotyków, alkoholu, „miłości bez miłości”? Jak kształtować charakter i nadawać sens swojemu życiu? Zwrócono uwagę na przydatność różnych koncepcji filozoficznych do analizy własnych problemów. Pokazano człowieka jako istotę rozumną, a więc zdolną do poznawania prawdy, dążącą do osiągnięcia dobra, umiejącą akceptować siebie i otoczenie.

Ø      Polubić siebie

Ø      Koleżanki i koledzy

Ø      Maja rodzina

Ø      Grają hormony

Ø      Moralność

Ø      Zagrożenia

Ø      Uwaga stres

Ø      Moja przyszłość

18. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (160 min)

6 widowisk telewizyjnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Historia ludzkości w latach 35 mln – 4000 p.n.e.

Ø      Rewolucja neolityczna na różnych kontynentach w latach 4000 – 3000 p.n.e.

Ø      Dzieje najstarszych cywilizacji w latach  3762 – 2082 p.n.e.

Ø      Dzieje pierwszych cywilizacji na wszystkich kontynentach w latach:1950 – 1210 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 1150 – 586 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 559 – 112 p.n.e.

19. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (150 min)

6 widowisk telewizyjnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 80 – 33 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 34 – 166 n.e.

Ø      Dzieje świata i cywilizacji w latach 184 – 303 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 304 – 404 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 428 – 535 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 535 – 675 n.e.

20. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.

MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (100 min)

4 widowiska telewizyjne o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje świata w latach 700 – 767 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 765 – 886 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 887 – 987 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 988 – 1054 n.e.

21. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (100 min)

4 widowiska telewizyjne o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje świata w latach 1054 – 1150

Ø      Dzieje świata w latach 1150 – 1250

Ø      Dzieje świata w latach 1250 – 1350

Ø      Dzieje świata w latach 1350 – 1452

22. TAJNIKI MATEMATYKI. Matematyka. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (195 min)

12 widowisk z elementami inscenizacji, w których prezentowane są różne zjawiska przez pryzmat matematyki. Audycje prezentują wybrane pojęcia i definicje matematyczne, pokazują sposoby przeprowadzania matematycznych analiz i formułowania wniosków. Przedstawiono również przykłady zastosowania wiedzy matematycznej w naukach ścisłych i w praktyce.

Ø      Matematyk poznaje uroki symetrii

Ø      Matematyk gra w bilard

Ø      Liczby urojone

Ø      Bryły Platońskie

Ø      Matematyczne fryzury

Ø      Matematyk poznaje powierzchnie prostokreślne

Ø      Matematyk igra z czasem

Ø      Matematyk zostaje zdolnym kartografem

Ø      Matematyk rozwiązuje węzły gordyjskie

Ø      Matematyk w bibliotece

Ø      Matematyk projektuje dywany

Ø      Matematyk w labiryncie

23. OD PLATONA I NEWTONA …Fizyka. Astronomia.MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów (140 min)

6 filmów o charakterze widowiska popularnonaukowego. Audycje pokazują historię fizyki przez prezentacje ciekawych doświadczeń. Zaproszony do studia prof. dr hab. Jan Gaj komentuje doświadczenia potwierdzające znaczenie odkryć i ich praktyczne wykorzystanie oraz omawia wnioski sformułowane na podstawie doświadczeń. Widzowie mogą prześledzić rozwój fizyki na przestrzeni dziejów.

Ø      Coraz cieplej

Ø      Kolorowy świat

Ø      Promieniotwórczość

Ø      Ciśnienie

Ø      Coraz szybciej

Ø      Chaos czy porządek

24. CZYM JEST … OD PLATONA DO NEWTONA. Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (250 min)

10 edukacyjnych filmów wyjaśniających w sposób niezwykle interesujący dawne i współczesne definicje takich pojęć z dziedziny fizyki, jak: materia, grawitacja, elektromagnetyzm. Objaśniają nam (lub próbują objaśnić, bo nie wszystko przecież zostało poznane w stopniu ostatecznym i skończonym) wielcy badacze żyjący współcześnie i w starożytności, swoje refleksje przekazują filozofowie i naukowcy. Pojawiają się wybitne postacie nauki: Izaak Newton, Albert Einstein, Max Planck. Niell Bohr, a także starożytni i współcześni filozofowie i uczeni.

Ø      Drgania są wszędzie

Ø      Świat kryształów cz.1

Ø      Świat kryształów cz.2

Ø      Zwykła niezwykła ciecz

Ø      Czym jest …gaz?

Ø      Czym jest …materia?

Ø      Czym jest …kwant?

Ø      Czym jest … energia?

Ø      Czym jest …elektromagnetyzm? cz.1

Ø      Czym jest …elektromagnetyzm? cz.2

25. MACHINA CZASU. Historia. Historia i wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (100 min)

5 audycji o ludziach, którzy odsłaniają kulisy historii odkryć naukowych. W fascynujący sposób pokazano wpływ wynalazków na dzieje świata. Jaki związek miało udoskonalenie produkcji stali z założeniem państwa Mieszka I? W jaki sposób wynalazek rafinacji cukru z buraków przyczynił się do stworzenia nowoczesnych Prus i był sprawcą ich militarnych sukcesów? Czy państwo Jagiellonów zawdzięczało coś wprowadzeniu uprawy trójpolowej? Zaprezentowane zostały wydarzenia i sensacje sprzed wieków, pokazujące interesujące, a mało znane zabytki kultury materialnej. Pokazano także osiągnięcia techniczne i technologiczne średniowiecza, renesansu, a niekiedy i starożytności. Podkreślono rozwój myśli ludzkiej na przestrzeni wieków.

Ø      Stal

Ø      Cukier

Ø      Trójpolówka

Ø      Epidemie

Ø      Ogrzewanie i architektura

26. DZIECI RÓŻNYCH BOGÓW. Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (135 min)

5 filmów o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną (tradycja, obrzędowość, język narodowy, zwyczaje, kultura materialna). Mottem filmów – mniejszość a większość – współczesny ekumenizm jako nowy sposób potraktowania tej problematyki na różnych płaszczyznach.

Ø      Buddyzm

Ø      Protestantyzm

Ø      Katolicy

Ø      Katolicyzm

Ø      Mniejszości religijne

27. DZIECI RÓŻNYCH BOGÓW. Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (130 min)

5 filmów o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną (tradycja, obrzędowość, język narodowy, zwyczaje, kultura materialna). Mottem filmów – mniejszość a większość – współczesny ekumenizm jako nowy sposób potraktowania tej problematyki na różnych płaszczyznach.

Ø      Islam

Ø      Staroobrzędowcy

Ø      Prawosławie

Ø      Grekokatolicy

Ø      Judaizm

28. FUTYRYŚCI FORMIŚCI NOWA SZTUKA. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych (175 min)

6 filmów poświęconych twórcom sztuki awangardowej XX wieku w Polsce. W audycjach omówiono najważniejsze cechy poezji futurystycznej, formizmu i tzw. Nowej Sztuki. Zaprezentowano fragmenty manifestów Anatola Sterna, Aleksandra Wata, Brunona Jasieńskiego, Stanisława Młodożeńca, Tytusa Czyżewskiego, Jerzego Yankowskiego i wynikające z nich pragnienia zaprzeczenia wszystkiemu, co stworzono dotąd. Ukazano zjawiska i dziedzictwo kulturowe i literackie awangardy, które mogą zafascynować swoim programem: antytradycjonalizmem, burzeniem konwencji, spontanicznością, bezceremonialność.

Ø      Poezokoncerty

Ø      Yankowski. Wat. Stern

Ø      Młodożeniec. Jasieński – Lewą dokąd?

Ø      Tytus Czyżewski – Skryty szaman

Ø      Leon Chwistek – Wielkość dla przyjemności

Ø      Adam Ważyk – Pulsowanie rzeczy

29. SPISANE NA KAMIENNYCH TABLICACH. Edukacja filozoficzna. Etyka. Wiedza o kulturze. MENiS: 2004 Telewizyjne programy dla szkól ponadgimnazjalnych (150 min)

10 programów telewizyjnych, inspirujących do przemyśleń i dyskusji nad problemami wiary i jej potrzeby, a także zasad moralnych, wynikających z religii, jak również z etyki laickiej. Prowadzący program : ksiądz Mateusz Matuszewski i etyk Tomasz Merta dyskutują na temat funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w kontekście takich problemów jak ochrona zdrowia i życia, kodeks współżycia seksualnego, wolność i niezależność, miłość do ludzi oraz poszanowanie dla zwierząt i całej natury, szacunek dla wyznawców innych religii, zachowanie godności życia i śmierci. Zagrożenia z strony sekt. Problem wiary i religii w rozwoju cywilizacji.

Ø      Potrzeba wiary

Ø      W co wierzymy

Ø      Sacrum

Ø      Godność i szacunek

Ø      Nie zabijaj!

Ø      Świętość i ciało

Ø      Być, mieć, dać

Ø      Prawda

Ø      Pożądanie

Ø      Miłość

30. PIĄTA PORA ROKU. Biologia. Geografia. Edukacja ekologiczna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (200 min.)

10 audycji, w których przedstawiono życie wybranych organizmów roślinnych i zwierzęcych, zasiedlających środowiska lądowe i wodne. Ukazano oddziaływania tych środowisk na egzystencję ludzi, ich wzajemne zależności i konsekwencje. Omówiono, jak pogodzić racjonalną gospodarkę z zasadami ochrony przyrody. Porady, jak chronić rzadkie gatunki zwierząt i ptaków, które – wychowując swoje potomstwo i zimując u nas – zagrażają często człowiekowi i gospodarce. Jak przeciwdziałać szkodliwej ingerencji człowieka w naturalne środowisko? Jak chronić nasze rzeki, jeziora i lasy, aby móc korzystać z ich bogactw?

Ø      Wokół samotnej wierzby cz.1

Ø      Wokół samotnej wierzby cz.2

Ø      Trzcinowisko

Ø      Od zimy do zimy

Ø      Choleragrund

Ø      Orły i kruki

Ø      Życie na ugorze

Ø      Podwodne pustynie

Ø      Współistnienie

Ø      Pod konarami drzew

31. ’’… SWEGO NIE ZNACIE…’’- KATALOG ZABYTKÓW. Historia. historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (185 min.)

19 filmów o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Filmy prezentują kościoły i cerkwie w ich obecnym stanie.

Ø      Chotyniec

Ø      Dębno Podhalańskie

Ø      Gidle Kościół św. Magdaleny

Ø      Gosprzydowa

Ø      Grębień koło Wielunia

Ø      Grywałd

Ø      Haczów

Ø      Harklowa

Ø      Kadłub koło Wielunia

Ø      Kampinos

Ø      Krempna

Ø      Przydonica

Ø      Łaszew koło Wielunia

Ø      Łopuszna

Ø      Mogiła Kościół św. Bartłomieja

Ø      Mogiła opactwo Cystersów

Ø      Mnichów

Ø      Koniecpol

Ø      Popkowice koło Wielunia


32. ’’… SWEGO NIE ZNACIE…’’- KATALOG ZABYTKÓW. Historia. historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (160 min.)

17 filmów o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Filmy prezentują kościoły i cerkwie w ich obecnym stanie.

Ø      Posada Rybotycka

Ø      Pinczów Kościół Paulinów

Ø      Radruż

Ø      Pinczów Kościół reformatorów

Ø      Sękowa

Ø      Szalowa

Ø      Rzeszów Kościół Pijarów

Ø      Ulucz

Ø      Wielgomłyny

Ø      Gidle Kościół Dominikanów

Ø      Biecz Fara

Ø      Blizne koło Brzozowa

Ø      Świdnik dwór

Ø      Wiśnicz Nowy Fara

Ø      Wierzbie koło Wielunia

Ø      Wieluń Kościół Bernardynek

Ø      Gaszyn koło Wielunia

33. ROMANTYCZNE PODRÓŻE DO POLSKI.

Język polski. Historia. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (180 min.)

9 filmów prezentuje dziedzictwo kulturowe: Wielkopolski, Kujaw, Śląska i regionów historycznych Litwy. W audycjach zaprezentowano teksty źródłowe oraz pokazano miejsca ważne dla historii regionów Polski, które w różnych okresach historycznych odwiedzali bohaterowie audycji – Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Audycje ukazują rozwój pisarstwa związanego ściśle z podróżami, które daje możliwość poznania osobowości podróżnika, na własny sposób komentującego świat, notującego swoje wrażenia i refleksje na temat przeszłości naszego narodu

Ø      … tuz za rogatkami

Ø      Na Podlasie

Ø      Zamki polskie

Ø      … do Wilna

Ø      … w Góry Świętokrzyskie

Ø      ’ finis Poloniae’’

Ø      … podłodze do Śląska

Ø      … Wielkopolska, Kujawy

Ø      … moje miejsce na ziemi

34. MINTAUR CZYLI SFINKS.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów (125 min.)

6 edukacyjnych gier psychologicznych pt.’’ Poszukiwacze skarbu’’ ukazuje wzorce właściwych zachowań, sposoby formułowania oraz werbalizowania myśli i pragnień w sposób przejrzysty i zrozumiały dla otoczenia. W audycjach informacje o istocie współpracy w grupie, o sposobach porozumiewania się słowem, gestem, ciałem, ruchem, rodzajem ubioru, stanowiących formy wypowiedzi stosowane w życiu i w teatrze. Audycje ukazują umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania oraz umiejętności negocjowania i komunikowania się bezpośrednio i przez media.

Ø      Dokładny Smok Hugo i Humory Nieśmiałej Kikimory

Ø      Samotność Gryfa Tymoteusza. Niema Czarodziejka Ludgarda i Brzuch Giganta

Hektora

Ø      Pegaz wraca do siebie. Kto nie lubi Strzygi Rozalii

Ø      Nieobrażona meduza Gorgona. Zły sen syreny Konstancji

Ø      Cyklop szuka asystenta. Nie ma rady na kłamstwa Elemady

Ø      Odwieczny spór karłów. Choleryczka Chimera i koszmarna afera. Serce Labiryntu,

czyli Minotaur pyta


35. NA ŻYWIOŁ.

Kształcenie zintegrowane. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych (165 min.)

4 filmy pokazujące żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko przyrodnicze. Audycje prezentują przykłady działań zapobiegających kataklizmom. Pokazują, jaki wpływ może mieć człowiek na wyzwalanie się negatywnych sił przyrody. Filmy prezentują sposoby wykorzystania żywiołów przez człowieka. W audycjach także przykłady atrakcyjnych doświadczeń, jakie nauczyciel może przeprowadzić podczas zajęć szkolnych, oraz groza i piękno żywiołów jako tematy dzieł sztuki.

Ø      Powietrze

Ø       Żywioł powietrza

Ø      Ziemia

Ø      Żywioł ziemi

Ø      Ogień

Ø      Żywioł ognia

Ø      Woda

Ø       Żywioł wody

36. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ.

Historia. język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (160 min.)

3 filmy poświęcone historii Polski. Audycje prezentują dzieje naszego państwa w wieku XV, XVI i XVII. Ukazano w nich miejsce człowieka w historii, jego relacje z przyrodą, społecznością lokalną, ojczyzną, kręgami kulturowymi, innymi narodami i religiami.

Ø     Sny o potędze (wiek XV)

Ø     Złoty wiek (wiek XVI)

Ø     Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII)

37. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ.

Historia. język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (105 min.)

2 filmy poświęcone historii Polski. W audycjach ukazano rozwój różnych sfer życia człowieka w wieku XVIII i XIX, m.in. życie po klęsce, szaleństwo, romantyzm i emigrację.

Ø      Edukacja i upadek (wiek XVIII)

Ø      Blaski i cienie (wiek XIX)

38. WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST.

Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (125 min.)

5 filmowych monografii polskich miast, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. Filmy pokazują znaczące fakty z przeszłości miast i regionów, od początków ich dziejów do współczesności. Autorzy filmów zapoznają widzów z cennymi pamiątkami kultury materialnej i duchowej, pokazują kariery dawnych mieszkańców, z których wielu stało się bohaterami narodowej historii.

Ø      Władysławowo

Ø      Puck

Ø      Chęciny

Ø      Frombork

Ø      Pszczyna

39. WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST.

Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (125 min.)

5 filmowych monografii polskich miast, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. Filmy pokazują znaczące fakty z przeszłości miast i regionów, od początków ich dziejów do współczesności. Autorzy filmów zapoznają widzów z cennymi pamiątkami kultury materialnej i duchowej, pokazują kariery dawnych mieszkańców, z których wielu stało się bohaterami narodowej historii.

Ø      Nowy Targ

Ø      Brodnica

Ø      Łowicz

Ø      Cieszyn

Ø      Niemcza

40. ZDROWO I ODLOTOWO.

Edukacja prozdrowotna. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów. (200 min.)

10 filmów o tematyce prozdrowotnej. W audycjach zawarto porady na temat zachowania zdrowia i szybkiego przeciwdziałania chorobom. Jak rozpoznawać zagrożenia i stany chorobowe oraz w jaki sposób skutecznie z nimi walczyć? Pokazano zasady funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego organów, w zależności od trybu życia. Omówione zostały zachowania, które zdrowiu sprzyjają – bądź mu szkodzą. Zagrożenia cywilizacyjne – dlaczego używki SA groźne i na czym polegają niebezpieczeństwa z nich płynące? Przykłady radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wskazówki, w jaki sposób szukać pomocy. Zwrócono uwagę na problemy o potrzeby osób niepełnosprawnych ( ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych).

Ø     Gdzie  jest centrum dowodzenia?

Ø     Wirus niekomputerowy

Ø     Biegam, więc jestem

Ø     Jak smakuje zdrowie?

Ø     Świat pełen wad

Ø     Co wynika z ryzyka?

Ø     Ludzie, którym się chce

Ø     Ćwiczenia z mózgiem

Ø     Problem z głowy

Ø     Świat dla każdego

41. ŁAPÓWA.

Strategia antykorupcyjne. Historia i Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

7 audycji o charakterze interdyscyplinarnym, mających na celu przekazanie wiedzy prawno-filozoficznej i etycznej na temat przyczyn i skutków korupcji. Przykłady korupcji w naszym życiu. Czynniki powodujące pojawienie się nieuczciwych zachowań w odniesieniu do historii i teraźniejszości Polski. Dylematy etyczne – co jest, a co nie jest korupcją. Sposoby zwalczania korupcji w oparciu o procedury wypracowane w krajach Unii Europejskiej oraz przez światowe organizacje pozarządowe. Standardy jawności Zycie publicznego, umożliwiające skuteczną walkę z korupcją.

Ø     Smutne dziedzictwo

Ø     Czym skorupka …

Ø     Duży przekręt !

Ø     Nieszczęście reglamentacji

Ø     Unia da i wtedy …

Ø     Ryba psuje się od głowy

Ø     Świat walczy

42. POLSKA W OGNIU KATYŃ.

Historia. Edukacja europejska. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ( 50 min. )

2 filmy dokumentalne przedstawiają historię polskich oficerów uwiezionych w radzieckich obozach jenieckich, a następnie zamordowanych w obozach Katynia, Ostaszkowa, Starobielska.

ØAtmosfera wojny polsko-radzieckiej 1939

ØKalendarium wydarzeń styczeń – kwiecień 1940

43. JEZYK FILMU.

Wiedza o kulturze. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (180 min.)

12 niezwykłych spotkań z aktorami, twórcami fascynujących bohaterów, kreatorów przestrzeni filmowych, znawcami tajników dramaturgii i narracji muzycznej, a także tzw. ludźmi drugiego planu, którzy zajmują się montażem, charakteryzacją, wyborem scenografii naturalnej, rekwizytów i kostiumów, którzy objaśniają i prezentują tworzenie świata na użytek filmu i pokazują ludzkie życie za pomocą ruchomych obrazów. W audycjach porady, jak napisać filmowy scenariusz, aby odnieść sukces, zdobyć popularność i powodzenie. Dlaczego jeden film wciąga bez reszty, a inny rozczarowuje i nudzi? Czy warto samemu zająć się przekładaniem świata na ruchome obrazy?

Ø      Scenariusz. Spotkanie z Jerzym Stefanem Stawińskim

Ø      Konflikt. Spotkanie z Wojciechem Marczewskim

Ø      Metamorfoza. Spotkanie ze Stanisławem Różewiczem

Ø      Postać. Spotkanie z Kazimierzem Kutzem

Ø      Dialog. Spotkanie z Filipem Bajonem

Ø      Przestrzeń. Spotkanie Z Januszem Sosnowskim

Ø      Scenografia. Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim

Ø      Kostium. Spotkanie z Magdaleną Tesławską

Ø      Muzyka. Spotkanie z Zygmuntem Koniecznym

Ø      Dźwięk. Spotkanie z Nikodemem Wołk-Łaniewskim

Ø      Obraz. Spotkanie z Witoldem Sobocińskim

Ø      Utwór filmowy. Spotkanie z Wojciechem Jerzym Hasem

44. JEZYK FILMU.

Edukacja czytelnicza i medialna. Wiedza o kulturze. Język polski. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (180 min.)

12 programów o kulisach tworzenia filmu i tajnikach filmowania. Znakomici polscy filmowcy, na podstawie scen z najsłynniejszym dzieł polskiego i zagranicznego kina ujawniają, jakim językiem mówi film. Co tworzy jego wyraz, rytm, przestrzeń, pulsowanie czasu? Jak wykorzystuje się różne obiektywy, aby powstała filmowa narracja? Czym jest kadr, a co przekazuje ujęcie? Jak wykorzystuje się ruch i światło, aby widza zainteresować, zachwycić, oszołomić, pobudzić do zadumy i refleksji?

Ø      Kadr

Ø      Ujecie

Ø      Plan filmowy

Ø      Ruch

Ø      Miejsce i przestrzeń

Ø      Czas i przestrzeń

Ø      Montaż

Ø      Inscenizacja

Ø      Postać

Ø      Światło

Ø      Kolor

Ø      Kompozycja utworu filmowego

45. TWÓRCY NASZEJ TRADYCJI.

Język polski, Historia MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (165 min.)

3 filmy biograficzne ukazujące sylwetki wybitnych poetów i pisarzy, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną, na współczesne myślenie o polskości i roli, jaką nasz naród odegrał w światowej kulturze.

Ø     Antoni Malczewski 1793 – 1826

Ø     Kronikarz. Rzecz o Bolesławie Prusie 1847 – 1912

Ø     Artysta i niepokój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916

46. TWÓRCY NASZEJ TRADYCJI.

Język polski, Historia MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (105 min.)

2 filmy biograficzne ukazujące sylwetki wybitnych poetów i pisarzy, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną, na współczesne myślenie o polskości i roli, jaką nasz naród odegrał w światowej kulturze.

Ø     Cyprian Kamil Norwid 1821 – 1883

Ø     To ja, Antoni… Szkic do portretu Antoniego Słonimskiego 1895 – 1976

47. OCZYWISTE NIEOCZYWISTE.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów. (150 min.)

6 telewizyjnych filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. W programach zaprezentowano obyczaje, tradycje i dzieła, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. Oraz wywarły wpływ na kulturę polską i rozwój cywilizacji.

Ø     Kultura Niemców

Ø     Kultura Rosjan

Ø     Kultura Kaszubów

Ø     Kultura Szwedów

Ø     Kultura Francuzów

Ø     Kultura Żydów

48. OCZYWISTE NIEOCZYWISTE.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów. (120 min.)

5 telewizyjnych filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. W programach zaprezentowano obyczaje, tradycje i dzieła, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. Oraz wywarły wpływ na kulturę polską i rozwój cywilizacji.

Ø     Kultura Ormian

Ø     Kultura Ukraińców

Ø     Kultura Greków

Ø     Kultura Węgrów

Ø     Kultura Staroobrzędowców

49. CNY JĘZYK POLAKÓW.

Język polski. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (120 min.)

4 filmy prezentują dzieje języka polskiego i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej. W audycja dowodzi się, że polszczyzna obejmuje zjawiska nie tylko ściśle ;literackie, ale także oddziałuje na sztukę, architekturę, kulturę materialną, na tradycje i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz Polaków, którzy – niezależnie od miejsca pobytu i zamieszkania poza dzisiejsza Polską – utożsamiają się z określonymi narodowymi wartościami, pielęgnują je i dbają o ich trwałość.

Ø     Jan z Renesansu

Ø     Starożytności literackie XX wieku

Ø     Polszczyzna i mit śródziemnomorski

Ø     Europejskie obcowanie

50. CNY JĘZYK POLAKÓW.

Język polski. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (120 min.)

4 filmy prezentują dzieje języka polskiego i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej. W audycja dowodzi się, że polszczyzna obejmuje zjawiska nie tylko ściśle ;literackie, ale także oddziałuje na sztukę, architekturę, kulturę materialną, na tradycje i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz Polaków, którzy – niezależnie od miejsca pobytu i zamieszkania poza dzisiejsza Polską – utożsamiają się z określonymi narodowymi wartościami, pielęgnują je i dbają o ich trwałość.

Ø     Polszczyzna w łacińskiej Europie

Ø     Cebulowy kolor cegły

Ø     Grecko rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze

Ø     Biblia jako źródło

51. JA I MOJE ŻYCIE

Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (150 min.)

10 filmów o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak związków emocjonalnych, a zamiast rozmowy, dialogu i poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów spotyka nas kara, upokorzenie i odrzucenie naszych argumentów. Co robić, aby ocalić swoją fizyczną i psychiczną przestrzeń? Jak zachować tajemnice, które są tylko nasze? Jak nie zawieść zaufania rodziców, zdobyć ich poparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy? W audycjach ukazano złożoność problemów i sposoby rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Ø     998 – Dzwonię do was, bo mam taki problem…

Ø     Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń

Ø     Sam w rodzinie, czyli „osierocone pokolenie”

Ø     Rodzina – tradycja

Ø     To moja tajemnica

Ø     Obowiązki – dlaczego by nie?

Ø     Nie jestem waszą własnością

Ø     Moje rodzeństwo i ja

Ø     Kryzys w rodzinie – „rozstajemy się”

Ø     Chciałbym być „strażakiem”

52. JA I MOJE ŻYCIE – RODZINA

Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (150 min.)

10 filmów o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak związków emocjonalnych, a zamiast rozmowy, dialogu i poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów spotyka nas kara, upokorzenie i odrzucenie naszych argumentów. Co robić, aby ocalić swoją fizyczną i psychiczną przestrzeń? Jak zachować tajemnice, które są tylko nasze? Jak nie zawieść zaufania rodziców, zdobyć ich poparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy? W audycjach ukazano złożoność problemów i sposoby rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Ø     Poradnia rodzinna

Ø     Konflikty w rodzinie

Ø     Chcę ci pomóc

Ø     Skąd jesteśmy

Ø     To ni są wasze sprawy

Ø     Wspólne obowiązki

Ø     Nie jesteście naszą własnością

Ø     Trudne uczucia w rodzinie

Ø     Kryzys rodzinny

Ø     Nie zgadzam się

53. WWW.MEDIA.SPOKO.

Historia. Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

8 telewizyjnych audycji prezentuje wiedzę na temat mediów elektronicznych: radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo. Zawiera informacje o typach mediów, o stosowanych w nich środkach wyrazu i sposobach komunikowania oraz tendencjach rozwojowych. Audycje zapoznają odbiorców z fundamentalnymi polskimi i zagranicznymi dziełami medialnymi – fotografią, radiem, filmem, telewizją, teatrem. Prezentują pojęcia komunikacji medialnej, uczą odczytywania znaków i kodów oraz podstaw projektowania i realizowania komunikatów medialnych.

Ø     Gadał dziad do obrazu

Ø     Człowiek pogryzł psa

Ø     Zrób to sam

Ø     Dobra wiadomość to zła wiadomość

Ø     Wielka sztuka na małym ekranie

Ø     Jeśli wiesz co chcę powiedzieć

Ø     Prawda czasu, prawda ekranu

Ø     Co w sieci piszczy

54. DZIEJE JEDNEGO WYNALAZKU.

Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie.MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

16 filmów prezentujących dzieje różnych wynalazków, które miały duże znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Jak zmieniło się życie ludzi dzięki tym odkryciom i ich praktycznemu zastosowaniu? Jakie okoliczności towarzyszyły narodzinom nowych pomysłów? Jakie motywy kierują wynalazcą, czy jest to przypadek, czy też efekt żmudnej pracy? Jak przyjmowano nowości? I wreszcie – jakie są prognozy na przyszłość? Ciekawostki i anegdoty związane z naukową działalnością, dawne ryciny, eksponaty oraz fragmenty filmów archiwalnych uzupełniają podejmowane tematy.

Ø     Lampa

Ø     Kuchnia

Ø     Pieniądze

Ø     Okulary

Ø     Maszyna parowa

Ø     Łazienka

Ø     Pióro

Ø     Zegar

Ø     Urządzenia ratujące życie

Ø     Parasol

Ø     Telefon

Ø     Koło

Ø     Szkło

Ø     Konserwy i konserwowanie żywności

Ø     Motocykl

Ø     Guzik z pętelką

55. EUROPA NA WYNOS

Edukacja europejska. Historia i wiedza o społeczeństwie. Podstawy przedsiębiorczości.

MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (190 min.)

10 reportaży prezentujących założenia , możliwości i efekty edukacyjnych programów Unii Europejskiej” Młodzież”, Leonardo da Vinci” i „Sokrates” Prezentacja projektów. W audycjach praktyczne przykłady procedur opracowania projektów. Wskazanie nowych możliwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. System upowszechniania wiedzy i doświadczenia na poziomie europejskim. Na przykładzie osób biorących udział w audycjach zostały ukazane sposoby, jak skorzystać z programów unijnych oraz różnych form współpracy europejskiej.

Ø     Młodzież – wymiana młodzieży

Ø     Młodzież  – Wolontariat europejski

Ø     Młodzież – Inicjatywy młodzieżowe

Ø     Leonardo da Vinci – Projekty językowe

Ø     Leonardo da Vinci – Międzynarodowe sieci instytucji

Ø     Leonardo da Vinci – Projekt pilotażowy. Projekt wymiany i staży

Ø     Sokrates – Erasmus

Ø     Sokrates – Lingua, Arion, Eurydyce

Ø     Sokrates – Grundtvig, Minerwa

Ø     Sokrates – Comenius

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie