Zbiory audiowizualne

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

WSZYSTKIE TYTUŁY SĄ NA PŁYTACH DVD Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ.

1. WŁĄCZ SIĘ DO GRY. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli (170 min.)

8 studyjnych programów ukazuje analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. W programach są także aktualne informacje o instytucjach powołanych do świadczenia pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów dzieci i młodzieży.

Ø      Problemy emocjonalne wieku dojrzewania

Ø      Fakty i mity o narkotykach

Ø      Uzależnienia

Ø      Anoreksja i bulimia

Ø      Przemoc psychiczna

Ø      Przemoc fizyczna

Ø      Przemoc seksualna

Ø      Uzależnienie od komputera

2. WŁĄCZ SIĘ … RODZICE. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli (140 min.)

6 studyjnych programów telewizyjnych ukazuje metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu. Programy zawierają wskazówki: jak rozpoznać objawy, które mogą świadczyć o początkach problemów z dziećmi, jak w tych sytuacjach unikać błędów wychowawczych, jak poskromić siebie, hamować wygórowane ambicje oraz kształtować umiejętności wychowawcze.

Ø     Kształtowanie systemu wartości

Ø     Ambicje rodziców

Ø     Przemoc

Ø     Kary i nagrody

Ø     Postawy rodziców

Ø     Samotna matka, samotny ojciec

3. CZŁOWIEK OD POCZĘCIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (22 min)

Ø      Poczęcie jako moment powstania nowego życia

Ø      Rozwój dziecka w łonie matki

Ø      Odczuwanie światła zewnętrznego w życiu prenatalnym

4. DO PROGU DOJRZEWANIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (20 min)

Ø      Pierwsze kroki w samodzielność

Ø      Identyfikacja z własną płcią

Ø      Relacje rodzinne i środowiskowe

Ø      Cechy charakteru

Ø      Pierwsze negacje

Ø      Dziewczęta i chłopcy

5. TAJEMNICE KOBIECOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w szkołach podstawowych, gimnazjach. (20 min)

Ø      Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania

Ø      Biologiczne mechanizmy dojrzewania – anatomia i fizjologia kobiety

Ø      Cykliczne zmiany w organizmie kobiety – zalety obserwacji cyklu

Ø      Higiena okresu dojrzewania

Ø      Zróżnicowane tempo rozwoju

Ø      Zapobieganie powstaniu kompleksów i niepokojów tego okresu

6. TAJEMNICE MĘSKOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

w szkołach podstawowych i gimnazjach. (19 min.)

Ø      Przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w okresie dojrzewania

Ø      Biologiczne mechanizmy dojrzewania – anatomia i fizjologia mężczyzny

Ø      Higiena okresu dojrzewania

Ø      Zróżnicowane tempo rozwoju

Ø      Zapobieganie powstaniu kompleksów i niepokojów tego okresu

Ø      Cele życiowe wynikające z identyfikacji płciowej

7. CZŁOWIEK – ISTOTA PŁCIOWA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (24 min)

Ø      Znaczenie różnic płci

Ø      Wizja męskości, wizja kobiecości

Ø      Miłość a pożądanie

Ø      Jakie mogą być znaki miłości młodzieńczej

Ø      Różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych

8. ETYKA SEKSUALNOŚCI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (25 min)

Ø      Własne decyzje a otaczający świat reklam, mediów i mody

Ø      Czy czekać z rozpoczęciem współżycia seksualnego?

Ø      Umiejętność kierowania popędem seksualnym

Ø      Antykoncepcja – rodzaje, sposób działania, skuteczność

Ø      Wpływ antykoncepcji na zdrowie fizyczne i psychiczne; aspekt moralny

Ø      Środki wczesnoporonne – aspekt biologiczny i etyczny

9. DRAMAT ABORCJI.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (22 min)

Ø      Medyczny i moralny aspekt aborcji – zniszczenie rozwijającego się życia

Ø      Przyczyny podejmowania decyzji o aborcji

Ø      Syndromy proaborcyjne

Ø      Rozwiązania alternatywne

10. NATURALNE PLANOWANIE RODZINY.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (29 min)

Ø      Metoda termiczna ścisła i poszerzona

Ø      Metoda owulacji Billingsa

Ø      Metoda objawowo-termiczna

Ø      Nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety

Ø      Skuteczność i zalety metod naturalnych

Ø      Postawa mężczyzny

11. CZAS OCZEKIWANIA.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (23 min)

Ø      Kontakt matki z dzieckiem rozwijającym się w łonie

Ø      Rola ojca w tym okresie

Ø      Higiena w okresie ciąży

Ø      Szkoła rodzenia; przygotowanie do porodu

Ø      Rodzinny poród – krok w szczęśliwe dzieciństwo

Ø      Naturalne karmienie

12. MIŁOŚĆ.

Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu ‘’Wychowanie do życia w rodzinie’’ w  gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. (21 min)

Ø     Miłość w historii i współcześnie (ukazana poprzez dzieła sztuki)

Ø     Filozofia miłości – znaczenia pojęcia ‘’miłość’’

Ø     Uczucia – popędy – emocje

Ø     Etapy rozwoju miłości

Ø     Zróżnicowanie form miłości

13. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Dozwolone od lat 16. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i ich nauczycieli i rodziców (150 min.)

10 audycji przedstawia ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu gimnazjum. Zaprezentowane są różne typy szkół ponadgimnazjalnych – technikum, szkoła zawodowa, liceum profilowane. Na przykładzie wybranych zawodów ukazane są uwarunkowania racjonalnych decyzji dotyczących wyboru szkoły i przyszłego zawodu.

Ø      Technik mechanik

Ø      Technik spedytor

Ø      Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Ø      Technik usług kosmetycznych

Ø      Technik ochrony środowiska

Ø      Technika administracji

Ø      Technik urządzeń audiowizualnych

Ø      Technik rolnik

Ø      Technik informatyk

Ø      Technik hotelarstwa

14. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Dozwolone od lat 18. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych (150 min.)

10 audycji przedstawia kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimazjalnych i wyższych. W audycjach prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane narybku pracy w kraju i za granicą. Programy ukazują cechy osobowościowe oraz predyspozycje fizyczne i psychiczne osób pracujących na różnych stanowiskach a także zawierają wskazówki jak się szkolić i przekwalifikować.

Ø      Pielęgniarka

Ø      Projektant stron www

Ø      Rzeczoznawca majątkowy

Ø      Menadżer hotelu

Ø      Pedagog opiekunka do dzieci

Ø      Rehabilitant fizykoterapeuta

Ø      Nauczyciel ustawiczny

Ø      Tłumacz lektor

Ø      Steward / Stewardesa

Ø      Pracownik socjalny

15. ZAWODOWY LIST GOŃCZY. Bez ograniczeń. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje dla dorosłych (150 min.)

10 audycji pokazuje możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji w szkołach dla dorosłych, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Filmy prezentują nowe zawody poszukiwane na rynku pracy, stwarzające szansę na zatrudnienie w Polsce i za granicą a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

Ø      Technik obsługi ruchu turystycznego

Ø      Kucharz / Kelner

Ø      Technik hotelarz

Ø      Technik informatyk

Ø      Technik handlowiec

Ø      Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Ø      Technik organizacji reklamy

Ø      Technik agrobiznesu

Ø      Pozaszkolne formy kształcenia

Ø      Technik ogrodnik

16. UWAŻAJ NIEBEZPIECZEŃSTWO. MENiS: 2003

Telewizyjne audycje i plakaty dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. (ok.160 min.)

10 inscenizowanych widowisk prezentuje skuteczne sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na ulicach i w grupie rówieśniczej. Dzieci wspólnie zastanawiają się, jak zachować się w określonej sytuacji i uzasadniają swoje wybory, dzięki czemu mali widzowie mogą wzbogacić swoją wiedzę o zagrożeniach i niebezpieczeństwach.

Ø     Zaczepił mnie obcy

Ø     Na pierwszą pomoc

Ø     Niebezpieczny skarb

Ø     Sama w domu

Ø     Wejście smoka

Ø     Cyber – alarm

Ø     Zgubiłem się

Ø     Duży może więcej

Ø     Ząbki i pazurki

Ø     Nie wpuść mnie do domu

17. NORMALNIE JAK W DOMU. Wychowanie do życia w rodzinie. Edukacja prozdrowotna. Etyka. MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (160 min)

8 filmów pokazujących, jak uczyć się siebie, swojego dojrzewania, aby mieć świadomość skutków własnego postępowania. W audycjach jest mowa o problemach, z którymi spotykamy się w grupie rówieśniczej i rodzinie. Dlaczego tak trudno dorastać? Jak uniknąć zagrożeń i pokus w postaci narkotyków, alkoholu, „miłości bez miłości”? Jak kształtować charakter i nadawać sens swojemu życiu? Zwrócono uwagę na przydatność różnych koncepcji filozoficznych do analizy własnych problemów. Pokazano człowieka jako istotę rozumną, a więc zdolną do poznawania prawdy, dążącą do osiągnięcia dobra, umiejącą akceptować siebie i otoczenie.

Ø      Polubić siebie

Ø      Koleżanki i koledzy

Ø      Maja rodzina

Ø      Grają hormony

Ø      Moralność

Ø      Zagrożenia

Ø      Uwaga stres

Ø      Moja przyszłość

18. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (160 min)

6 widowisk telewizyjnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Historia ludzkości w latach 35 mln – 4000 p.n.e.

Ø      Rewolucja neolityczna na różnych kontynentach w latach 4000 – 3000 p.n.e.

Ø      Dzieje najstarszych cywilizacji w latach  3762 – 2082 p.n.e.

Ø      Dzieje pierwszych cywilizacji na wszystkich kontynentach w latach:1950 – 1210 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 1150 – 586 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 559 – 112 p.n.e.

19. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (150 min)

6 widowisk telewizyjnych o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 80 – 33 p.n.e.

Ø      Dzieje cywilizacji antycznej w latach 34 – 166 n.e.

Ø      Dzieje świata i cywilizacji w latach 184 – 303 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 304 – 404 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 428 – 535 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 535 – 675 n.e.

20. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.

MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (100 min)

4 widowiska telewizyjne o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje świata w latach 700 – 767 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 765 – 886 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 887 – 987 n.e.

Ø      Dzieje świata w latach 988 – 1054 n.e.

21. WIEŚCI ZE ŚWIATA. Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i szkól ponadgimnazjalnych  (100 min)

4 widowiska telewizyjne o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym z elementami edukacji przez zabawę, w których zaprezentowano historię świata w sposób symultaniczny. Widz jest świadkiem wielkich bitew, odkryć wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. W filmach przedstawiono różnorodne wydarzenia historyczne, jakie zaszły w różnych miejscach świata w tym samym czasie, pokazane są także wzajemne oddziaływania na siebie różnych kultur, religii, wielkich ruchów politycznych itp.

Ø      Dzieje świata w latach 1054 – 1150

Ø      Dzieje świata w latach 1150 – 1250

Ø      Dzieje świata w latach 1250 – 1350

Ø      Dzieje świata w latach 1350 – 1452

22. TAJNIKI MATEMATYKI. Matematyka. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (195 min)

12 widowisk z elementami inscenizacji, w których prezentowane są różne zjawiska przez pryzmat matematyki. Audycje prezentują wybrane pojęcia i definicje matematyczne, pokazują sposoby przeprowadzania matematycznych analiz i formułowania wniosków. Przedstawiono również przykłady zastosowania wiedzy matematycznej w naukach ścisłych i w praktyce.

Ø      Matematyk poznaje uroki symetrii

Ø      Matematyk gra w bilard

Ø      Liczby urojone

Ø      Bryły Platońskie

Ø      Matematyczne fryzury

Ø      Matematyk poznaje powierzchnie prostokreślne

Ø      Matematyk igra z czasem

Ø      Matematyk zostaje zdolnym kartografem

Ø      Matematyk rozwiązuje węzły gordyjskie

Ø      Matematyk w bibliotece

Ø      Matematyk projektuje dywany

Ø      Matematyk w labiryncie

23. OD PLATONA I NEWTONA …Fizyka. Astronomia.MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów (140 min)

6 filmów o charakterze widowiska popularnonaukowego. Audycje pokazują historię fizyki przez prezentacje ciekawych doświadczeń. Zaproszony do studia prof. dr hab. Jan Gaj komentuje doświadczenia potwierdzające znaczenie odkryć i ich praktyczne wykorzystanie oraz omawia wnioski sformułowane na podstawie doświadczeń. Widzowie mogą prześledzić rozwój fizyki na przestrzeni dziejów.

Ø      Coraz cieplej

Ø      Kolorowy świat

Ø      Promieniotwórczość

Ø      Ciśnienie

Ø      Coraz szybciej

Ø      Chaos czy porządek

24. CZYM JEST … OD PLATONA DO NEWTONA. Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (250 min)

10 edukacyjnych filmów wyjaśniających w sposób niezwykle interesujący dawne i współczesne definicje takich pojęć z dziedziny fizyki, jak: materia, grawitacja, elektromagnetyzm. Objaśniają nam (lub próbują objaśnić, bo nie wszystko przecież zostało poznane w stopniu ostatecznym i skończonym) wielcy badacze żyjący współcześnie i w starożytności, swoje refleksje przekazują filozofowie i naukowcy. Pojawiają się wybitne postacie nauki: Izaak Newton, Albert Einstein, Max Planck. Niell Bohr, a także starożytni i współcześni filozofowie i uczeni.

Ø      Drgania są wszędzie

Ø      Świat kryształów cz.1

Ø      Świat kryształów cz.2

Ø      Zwykła niezwykła ciecz

Ø      Czym jest …gaz?

Ø      Czym jest …materia?

Ø      Czym jest …kwant?

Ø      Czym jest … energia?

Ø      Czym jest …elektromagnetyzm? cz.1

Ø      Czym jest …elektromagnetyzm? cz.2

25. MACHINA CZASU. Historia. Historia i wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (100 min)

5 audycji o ludziach, którzy odsłaniają kulisy historii odkryć naukowych. W fascynujący sposób pokazano wpływ wynalazków na dzieje świata. Jaki związek miało udoskonalenie produkcji stali z założeniem państwa Mieszka I? W jaki sposób wynalazek rafinacji cukru z buraków przyczynił się do stworzenia nowoczesnych Prus i był sprawcą ich militarnych sukcesów? Czy państwo Jagiellonów zawdzięczało coś wprowadzeniu uprawy trójpolowej? Zaprezentowane zostały wydarzenia i sensacje sprzed wieków, pokazujące interesujące, a mało znane zabytki kultury materialnej. Pokazano także osiągnięcia techniczne i technologiczne średniowiecza, renesansu, a niekiedy i starożytności. Podkreślono rozwój myśli ludzkiej na przestrzeni wieków.

Ø      Stal

Ø      Cukier

Ø      Trójpolówka

Ø      Epidemie

Ø      Ogrzewanie i architektura

26. DZIECI RÓŻNYCH BOGÓW. Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (135 min)

5 filmów o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną (tradycja, obrzędowość, język narodowy, zwyczaje, kultura materialna). Mottem filmów – mniejszość a większość – współczesny ekumenizm jako nowy sposób potraktowania tej problematyki na różnych płaszczyznach.

Ø      Buddyzm

Ø      Protestantyzm

Ø      Katolicy

Ø      Katolicyzm

Ø      Mniejszości religijne

27. DZIECI RÓŻNYCH BOGÓW. Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (130 min)

5 filmów o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną (tradycja, obrzędowość, język narodowy, zwyczaje, kultura materialna). Mottem filmów – mniejszość a większość – współczesny ekumenizm jako nowy sposób potraktowania tej problematyki na różnych płaszczyznach.

Ø      Islam

Ø      Staroobrzędowcy

Ø      Prawosławie

Ø      Grekokatolicy

Ø      Judaizm

28. FUTYRYŚCI FORMIŚCI NOWA SZTUKA. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych (175 min)

6 filmów poświęconych twórcom sztuki awangardowej XX wieku w Polsce. W audycjach omówiono najważniejsze cechy poezji futurystycznej, formizmu i tzw. Nowej Sztuki. Zaprezentowano fragmenty manifestów Anatola Sterna, Aleksandra Wata, Brunona Jasieńskiego, Stanisława Młodożeńca, Tytusa Czyżewskiego, Jerzego Yankowskiego i wynikające z nich pragnienia zaprzeczenia wszystkiemu, co stworzono dotąd. Ukazano zjawiska i dziedzictwo kulturowe i literackie awangardy, które mogą zafascynować swoim programem: antytradycjonalizmem, burzeniem konwencji, spontanicznością, bezceremonialność.

Ø      Poezokoncerty

Ø      Yankowski. Wat. Stern

Ø      Młodożeniec. Jasieński – Lewą dokąd?

Ø      Tytus Czyżewski – Skryty szaman

Ø      Leon Chwistek – Wielkość dla przyjemności

Ø      Adam Ważyk – Pulsowanie rzeczy

29. SPISANE NA KAMIENNYCH TABLICACH. Edukacja filozoficzna. Etyka. Wiedza o kulturze. MENiS: 2004 Telewizyjne programy dla szkól ponadgimnazjalnych (150 min)

10 programów telewizyjnych, inspirujących do przemyśleń i dyskusji nad problemami wiary i jej potrzeby, a także zasad moralnych, wynikających z religii, jak również z etyki laickiej. Prowadzący program : ksiądz Mateusz Matuszewski i etyk Tomasz Merta dyskutują na temat funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w kontekście takich problemów jak ochrona zdrowia i życia, kodeks współżycia seksualnego, wolność i niezależność, miłość do ludzi oraz poszanowanie dla zwierząt i całej natury, szacunek dla wyznawców innych religii, zachowanie godności życia i śmierci. Zagrożenia z strony sekt. Problem wiary i religii w rozwoju cywilizacji.

Ø      Potrzeba wiary

Ø      W co wierzymy

Ø      Sacrum

Ø      Godność i szacunek

Ø      Nie zabijaj!

Ø      Świętość i ciało

Ø      Być, mieć, dać

Ø      Prawda

Ø      Pożądanie

Ø      Miłość

30. PIĄTA PORA ROKU. Biologia. Geografia. Edukacja ekologiczna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów (200 min.)

10 audycji, w których przedstawiono życie wybranych organizmów roślinnych i zwierzęcych, zasiedlających środowiska lądowe i wodne. Ukazano oddziaływania tych środowisk na egzystencję ludzi, ich wzajemne zależności i konsekwencje. Omówiono, jak pogodzić racjonalną gospodarkę z zasadami ochrony przyrody. Porady, jak chronić rzadkie gatunki zwierząt i ptaków, które – wychowując swoje potomstwo i zimując u nas – zagrażają często człowiekowi i gospodarce. Jak przeciwdziałać szkodliwej ingerencji człowieka w naturalne środowisko? Jak chronić nasze rzeki, jeziora i lasy, aby móc korzystać z ich bogactw?

Ø      Wokół samotnej wierzby cz.1

Ø      Wokół samotnej wierzby cz.2

Ø      Trzcinowisko

Ø      Od zimy do zimy

Ø      Choleragrund

Ø      Orły i kruki

Ø      Życie na ugorze

Ø      Podwodne pustynie

Ø      Współistnienie

Ø      Pod konarami drzew

31. ’’… SWEGO NIE ZNACIE…’’- KATALOG ZABYTKÓW. Historia. historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (185 min.)

19 filmów o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Filmy prezentują kościoły i cerkwie w ich obecnym stanie.

Ø      Chotyniec

Ø      Dębno Podhalańskie

Ø      Gidle Kościół św. Magdaleny

Ø      Gosprzydowa

Ø      Grębień koło Wielunia

Ø      Grywałd

Ø      Haczów

Ø      Harklowa

Ø      Kadłub koło Wielunia

Ø      Kampinos

Ø      Krempna

Ø      Przydonica

Ø      Łaszew koło Wielunia

Ø      Łopuszna

Ø      Mogiła Kościół św. Bartłomieja

Ø      Mogiła opactwo Cystersów

Ø      Mnichów

Ø      Koniecpol

Ø      Popkowice koło Wielunia


32. ’’… SWEGO NIE ZNACIE…’’- KATALOG ZABYTKÓW. Historia. historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna. MENiS: 2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (160 min.)

17 filmów o charakterze dokumentalnym, które umożliwiają poznanie bogactwa naszej historii, utrwalonej w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Filmy prezentują kościoły i cerkwie w ich obecnym stanie.

Ø      Posada Rybotycka

Ø      Pinczów Kościół Paulinów

Ø      Radruż

Ø      Pinczów Kościół reformatorów

Ø      Sękowa

Ø      Szalowa

Ø      Rzeszów Kościół Pijarów

Ø      Ulucz

Ø      Wielgomłyny

Ø      Gidle Kościół Dominikanów

Ø      Biecz Fara

Ø      Blizne koło Brzozowa

Ø      Świdnik dwór

Ø      Wiśnicz Nowy Fara

Ø      Wierzbie koło Wielunia

Ø      Wieluń Kościół Bernardynek

Ø      Gaszyn koło Wielunia

33. ROMANTYCZNE PODRÓŻE DO POLSKI.

Język polski. Historia. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

MENiS: 2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkól ponadpodstawowych (180 min.)

9 filmów prezentuje dziedzictwo kulturowe: Wielkopolski, Kujaw, Śląska i regionów historycznych Litwy. W audycjach zaprezentowano teksty źródłowe oraz pokazano miejsca ważne dla historii regionów Polski, które w różnych okresach historycznych odwiedzali bohaterowie audycji – Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Audycje ukazują rozwój pisarstwa związanego ściśle z podróżami, które daje możliwość poznania osobowości podróżnika, na własny sposób komentującego świat, notującego swoje wrażenia i refleksje na temat przeszłości naszego narodu

Ø      … tuz za rogatkami

Ø      Na Podlasie

Ø      Zamki polskie

Ø      … do Wilna

Ø      … w Góry Świętokrzyskie

Ø      ’ finis Poloniae’’

Ø      … podłodze do Śląska

Ø      … Wielkopolska, Kujawy

Ø      … moje miejsce na ziemi

34. MINTAUR CZYLI SFINKS.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów (125 min.)

6 edukacyjnych gier psychologicznych pt.’’ Poszukiwacze skarbu’’ ukazuje wzorce właściwych zachowań, sposoby formułowania oraz werbalizowania myśli i pragnień w sposób przejrzysty i zrozumiały dla otoczenia. W audycjach informacje o istocie współpracy w grupie, o sposobach porozumiewania się słowem, gestem, ciałem, ruchem, rodzajem ubioru, stanowiących formy wypowiedzi stosowane w życiu i w teatrze. Audycje ukazują umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania oraz umiejętności negocjowania i komunikowania się bezpośrednio i przez media.

Ø      Dokładny Smok Hugo i Humory Nieśmiałej Kikimory

Ø      Samotność Gryfa Tymoteusza. Niema Czarodziejka Ludgarda i Brzuch Giganta

Hektora

Ø      Pegaz wraca do siebie. Kto nie lubi Strzygi Rozalii

Ø      Nieobrażona meduza Gorgona. Zły sen syreny Konstancji

Ø      Cyklop szuka asystenta. Nie ma rady na kłamstwa Elemady

Ø      Odwieczny spór karłów. Choleryczka Chimera i koszmarna afera. Serce Labiryntu,

czyli Minotaur pyta


35. NA ŻYWIOŁ.

Kształcenie zintegrowane. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych (165 min.)

4 filmy pokazujące żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko przyrodnicze. Audycje prezentują przykłady działań zapobiegających kataklizmom. Pokazują, jaki wpływ może mieć człowiek na wyzwalanie się negatywnych sił przyrody. Filmy prezentują sposoby wykorzystania żywiołów przez człowieka. W audycjach także przykłady atrakcyjnych doświadczeń, jakie nauczyciel może przeprowadzić podczas zajęć szkolnych, oraz groza i piękno żywiołów jako tematy dzieł sztuki.

Ø      Powietrze

Ø       Żywioł powietrza

Ø      Ziemia

Ø      Żywioł ziemi

Ø      Ogień

Ø      Żywioł ognia

Ø      Woda

Ø       Żywioł wody

36. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ.

Historia. język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (160 min.)

3 filmy poświęcone historii Polski. Audycje prezentują dzieje naszego państwa w wieku XV, XVI i XVII. Ukazano w nich miejsce człowieka w historii, jego relacje z przyrodą, społecznością lokalną, ojczyzną, kręgami kulturowymi, innymi narodami i religiami.

Ø     Sny o potędze (wiek XV)

Ø     Złoty wiek (wiek XVI)

Ø     Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII)

37. DZIEJE KULTURY POLSKIEJ.

Historia. język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (105 min.)

2 filmy poświęcone historii Polski. W audycjach ukazano rozwój różnych sfer życia człowieka w wieku XVIII i XIX, m.in. życie po klęsce, szaleństwo, romantyzm i emigrację.

Ø      Edukacja i upadek (wiek XVIII)

Ø      Blaski i cienie (wiek XIX)

38. WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST.

Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (125 min.)

5 filmowych monografii polskich miast, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. Filmy pokazują znaczące fakty z przeszłości miast i regionów, od początków ich dziejów do współczesności. Autorzy filmów zapoznają widzów z cennymi pamiątkami kultury materialnej i duchowej, pokazują kariery dawnych mieszkańców, z których wielu stało się bohaterami narodowej historii.

Ø      Władysławowo

Ø      Puck

Ø      Chęciny

Ø      Frombork

Ø      Pszczyna

39. WIELKA HISTORIA MAŁYCH MIAST.

Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (125 min.)

5 filmowych monografii polskich miast, których przeszłość związana jest z wielkimi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi. Filmy pokazują znaczące fakty z przeszłości miast i regionów, od początków ich dziejów do współczesności. Autorzy filmów zapoznają widzów z cennymi pamiątkami kultury materialnej i duchowej, pokazują kariery dawnych mieszkańców, z których wielu stało się bohaterami narodowej historii.

Ø      Nowy Targ

Ø      Brodnica

Ø      Łowicz

Ø      Cieszyn

Ø      Niemcza

40. ZDROWO I ODLOTOWO.

Edukacja prozdrowotna. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze. MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla szkól podstawowych, gimnazjów. (200 min.)

10 filmów o tematyce prozdrowotnej. W audycjach zawarto porady na temat zachowania zdrowia i szybkiego przeciwdziałania chorobom. Jak rozpoznawać zagrożenia i stany chorobowe oraz w jaki sposób skutecznie z nimi walczyć? Pokazano zasady funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego organów, w zależności od trybu życia. Omówione zostały zachowania, które zdrowiu sprzyjają – bądź mu szkodzą. Zagrożenia cywilizacyjne – dlaczego używki SA groźne i na czym polegają niebezpieczeństwa z nich płynące? Przykłady radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wskazówki, w jaki sposób szukać pomocy. Zwrócono uwagę na problemy o potrzeby osób niepełnosprawnych ( ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych).

Ø     Gdzie  jest centrum dowodzenia?

Ø     Wirus niekomputerowy

Ø     Biegam, więc jestem

Ø     Jak smakuje zdrowie?

Ø     Świat pełen wad

Ø     Co wynika z ryzyka?

Ø     Ludzie, którym się chce

Ø     Ćwiczenia z mózgiem

Ø     Problem z głowy

Ø     Świat dla każdego

41. ŁAPÓWA.

Strategia antykorupcyjne. Historia i Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

7 audycji o charakterze interdyscyplinarnym, mających na celu przekazanie wiedzy prawno-filozoficznej i etycznej na temat przyczyn i skutków korupcji. Przykłady korupcji w naszym życiu. Czynniki powodujące pojawienie się nieuczciwych zachowań w odniesieniu do historii i teraźniejszości Polski. Dylematy etyczne – co jest, a co nie jest korupcją. Sposoby zwalczania korupcji w oparciu o procedury wypracowane w krajach Unii Europejskiej oraz przez światowe organizacje pozarządowe. Standardy jawności Zycie publicznego, umożliwiające skuteczną walkę z korupcją.

Ø     Smutne dziedzictwo

Ø     Czym skorupka …

Ø     Duży przekręt !

Ø     Nieszczęście reglamentacji

Ø     Unia da i wtedy …

Ø     Ryba psuje się od głowy

Ø     Świat walczy

42. POLSKA W OGNIU KATYŃ.

Historia. Edukacja europejska. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ( 50 min. )

2 filmy dokumentalne przedstawiają historię polskich oficerów uwiezionych w radzieckich obozach jenieckich, a następnie zamordowanych w obozach Katynia, Ostaszkowa, Starobielska.

ØAtmosfera wojny polsko-radzieckiej 1939

ØKalendarium wydarzeń styczeń – kwiecień 1940

43. JEZYK FILMU.

Wiedza o kulturze. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (180 min.)

12 niezwykłych spotkań z aktorami, twórcami fascynujących bohaterów, kreatorów przestrzeni filmowych, znawcami tajników dramaturgii i narracji muzycznej, a także tzw. ludźmi drugiego planu, którzy zajmują się montażem, charakteryzacją, wyborem scenografii naturalnej, rekwizytów i kostiumów, którzy objaśniają i prezentują tworzenie świata na użytek filmu i pokazują ludzkie życie za pomocą ruchomych obrazów. W audycjach porady, jak napisać filmowy scenariusz, aby odnieść sukces, zdobyć popularność i powodzenie. Dlaczego jeden film wciąga bez reszty, a inny rozczarowuje i nudzi? Czy warto samemu zająć się przekładaniem świata na ruchome obrazy?

Ø      Scenariusz. Spotkanie z Jerzym Stefanem Stawińskim

Ø      Konflikt. Spotkanie z Wojciechem Marczewskim

Ø      Metamorfoza. Spotkanie ze Stanisławem Różewiczem

Ø      Postać. Spotkanie z Kazimierzem Kutzem

Ø      Dialog. Spotkanie z Filipem Bajonem

Ø      Przestrzeń. Spotkanie Z Januszem Sosnowskim

Ø      Scenografia. Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim

Ø      Kostium. Spotkanie z Magdaleną Tesławską

Ø      Muzyka. Spotkanie z Zygmuntem Koniecznym

Ø      Dźwięk. Spotkanie z Nikodemem Wołk-Łaniewskim

Ø      Obraz. Spotkanie z Witoldem Sobocińskim

Ø      Utwór filmowy. Spotkanie z Wojciechem Jerzym Hasem

44. JEZYK FILMU.

Edukacja czytelnicza i medialna. Wiedza o kulturze. Język polski. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (180 min.)

12 programów o kulisach tworzenia filmu i tajnikach filmowania. Znakomici polscy filmowcy, na podstawie scen z najsłynniejszym dzieł polskiego i zagranicznego kina ujawniają, jakim językiem mówi film. Co tworzy jego wyraz, rytm, przestrzeń, pulsowanie czasu? Jak wykorzystuje się różne obiektywy, aby powstała filmowa narracja? Czym jest kadr, a co przekazuje ujęcie? Jak wykorzystuje się ruch i światło, aby widza zainteresować, zachwycić, oszołomić, pobudzić do zadumy i refleksji?

Ø      Kadr

Ø      Ujecie

Ø      Plan filmowy

Ø      Ruch

Ø      Miejsce i przestrzeń

Ø      Czas i przestrzeń

Ø      Montaż

Ø      Inscenizacja

Ø      Postać

Ø      Światło

Ø      Kolor

Ø      Kompozycja utworu filmowego

45. TWÓRCY NASZEJ TRADYCJI.

Język polski, Historia MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (165 min.)

3 filmy biograficzne ukazujące sylwetki wybitnych poetów i pisarzy, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną, na współczesne myślenie o polskości i roli, jaką nasz naród odegrał w światowej kulturze.

Ø     Antoni Malczewski 1793 – 1826

Ø     Kronikarz. Rzecz o Bolesławie Prusie 1847 – 1912

Ø     Artysta i niepokój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916

46. TWÓRCY NASZEJ TRADYCJI.

Język polski, Historia MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (105 min.)

2 filmy biograficzne ukazujące sylwetki wybitnych poetów i pisarzy, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną, na współczesne myślenie o polskości i roli, jaką nasz naród odegrał w światowej kulturze.

Ø     Cyprian Kamil Norwid 1821 – 1883

Ø     To ja, Antoni… Szkic do portretu Antoniego Słonimskiego 1895 – 1976

47. OCZYWISTE NIEOCZYWISTE.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.MENiS:2004

Telewizyjne audycje dla gimnazjów. (150 min.)

6 telewizyjnych filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. W programach zaprezentowano obyczaje, tradycje i dzieła, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. Oraz wywarły wpływ na kulturę polską i rozwój cywilizacji.

Ø     Kultura Niemców

Ø     Kultura Rosjan

Ø     Kultura Kaszubów

Ø     Kultura Szwedów

Ø     Kultura Francuzów

Ø     Kultura Żydów

48. OCZYWISTE NIEOCZYWISTE.

Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.MENiS:2004 Telewizyjne audycje dla gimnazjów. (120 min.)

5 telewizyjnych filmów prezentujących dorobek kultury mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. W programach zaprezentowano obyczaje, tradycje i dzieła, które pozostawiły trwałe ślady w literaturze, sztuce, malarstwie, rzeźbie, muzyce itp. Oraz wywarły wpływ na kulturę polską i rozwój cywilizacji.

Ø     Kultura Ormian

Ø     Kultura Ukraińców

Ø     Kultura Greków

Ø     Kultura Węgrów

Ø     Kultura Staroobrzędowców

49. CNY JĘZYK POLAKÓW.

Język polski. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (120 min.)

4 filmy prezentują dzieje języka polskiego i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej. W audycja dowodzi się, że polszczyzna obejmuje zjawiska nie tylko ściśle ;literackie, ale także oddziałuje na sztukę, architekturę, kulturę materialną, na tradycje i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz Polaków, którzy – niezależnie od miejsca pobytu i zamieszkania poza dzisiejsza Polską – utożsamiają się z określonymi narodowymi wartościami, pielęgnują je i dbają o ich trwałość.

Ø     Jan z Renesansu

Ø     Starożytności literackie XX wieku

Ø     Polszczyzna i mit śródziemnomorski

Ø     Europejskie obcowanie

50. CNY JĘZYK POLAKÓW.

Język polski. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (120 min.)

4 filmy prezentują dzieje języka polskiego i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w literaturze i kulturze polskiej. W audycja dowodzi się, że polszczyzna obejmuje zjawiska nie tylko ściśle ;literackie, ale także oddziałuje na sztukę, architekturę, kulturę materialną, na tradycje i obyczaje Polaków żyjących we własnym kraju oraz Polaków, którzy – niezależnie od miejsca pobytu i zamieszkania poza dzisiejsza Polską – utożsamiają się z określonymi narodowymi wartościami, pielęgnują je i dbają o ich trwałość.

Ø     Polszczyzna w łacińskiej Europie

Ø     Cebulowy kolor cegły

Ø     Grecko rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze

Ø     Biblia jako źródło

51. JA I MOJE ŻYCIE

Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (150 min.)

10 filmów o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak związków emocjonalnych, a zamiast rozmowy, dialogu i poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów spotyka nas kara, upokorzenie i odrzucenie naszych argumentów. Co robić, aby ocalić swoją fizyczną i psychiczną przestrzeń? Jak zachować tajemnice, które są tylko nasze? Jak nie zawieść zaufania rodziców, zdobyć ich poparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy? W audycjach ukazano złożoność problemów i sposoby rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Ø     998 – Dzwonię do was, bo mam taki problem…

Ø     Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń

Ø     Sam w rodzinie, czyli „osierocone pokolenie”

Ø     Rodzina – tradycja

Ø     To moja tajemnica

Ø     Obowiązki – dlaczego by nie?

Ø     Nie jestem waszą własnością

Ø     Moje rodzeństwo i ja

Ø     Kryzys w rodzinie – „rozstajemy się”

Ø     Chciałbym być „strażakiem”

52. JA I MOJE ŻYCIE – RODZINA

Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (150 min.)

10 filmów o rodzinie jako źródle energii, ciepła, radości na całe życie i o tym, kiedy dzieje się inaczej, kiedy brak związków emocjonalnych, a zamiast rozmowy, dialogu i poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów spotyka nas kara, upokorzenie i odrzucenie naszych argumentów. Co robić, aby ocalić swoją fizyczną i psychiczną przestrzeń? Jak zachować tajemnice, które są tylko nasze? Jak nie zawieść zaufania rodziców, zdobyć ich poparcie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy? W audycjach ukazano złożoność problemów i sposoby rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji w rodzinie.

Ø     Poradnia rodzinna

Ø     Konflikty w rodzinie

Ø     Chcę ci pomóc

Ø     Skąd jesteśmy

Ø     To ni są wasze sprawy

Ø     Wspólne obowiązki

Ø     Nie jesteście naszą własnością

Ø     Trudne uczucia w rodzinie

Ø     Kryzys rodzinny

Ø     Nie zgadzam się

53. WWW.MEDIA.SPOKO.

Historia. Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna. MENiS:2004

Telewizyjne programy dla  szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

8 telewizyjnych audycji prezentuje wiedzę na temat mediów elektronicznych: radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo. Zawiera informacje o typach mediów, o stosowanych w nich środkach wyrazu i sposobach komunikowania oraz tendencjach rozwojowych. Audycje zapoznają odbiorców z fundamentalnymi polskimi i zagranicznymi dziełami medialnymi – fotografią, radiem, filmem, telewizją, teatrem. Prezentują pojęcia komunikacji medialnej, uczą odczytywania znaków i kodów oraz podstaw projektowania i realizowania komunikatów medialnych.

Ø     Gadał dziad do obrazu

Ø     Człowiek pogryzł psa

Ø     Zrób to sam

Ø     Dobra wiadomość to zła wiadomość

Ø     Wielka sztuka na małym ekranie

Ø     Jeśli wiesz co chcę powiedzieć

Ø     Prawda czasu, prawda ekranu

Ø     Co w sieci piszczy

54. DZIEJE JEDNEGO WYNALAZKU.

Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie.MENiS:2004

Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (160 min.)

16 filmów prezentujących dzieje różnych wynalazków, które miały duże znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Jak zmieniło się życie ludzi dzięki tym odkryciom i ich praktycznemu zastosowaniu? Jakie okoliczności towarzyszyły narodzinom nowych pomysłów? Jakie motywy kierują wynalazcą, czy jest to przypadek, czy też efekt żmudnej pracy? Jak przyjmowano nowości? I wreszcie – jakie są prognozy na przyszłość? Ciekawostki i anegdoty związane z naukową działalnością, dawne ryciny, eksponaty oraz fragmenty filmów archiwalnych uzupełniają podejmowane tematy.

Ø     Lampa

Ø     Kuchnia

Ø     Pieniądze

Ø     Okulary

Ø     Maszyna parowa

Ø     Łazienka

Ø     Pióro

Ø     Zegar

Ø     Urządzenia ratujące życie

Ø     Parasol

Ø     Telefon

Ø     Koło

Ø     Szkło

Ø     Konserwy i konserwowanie żywności

Ø     Motocykl

Ø     Guzik z pętelką

55. EUROPA NA WYNOS

Edukacja europejska. Historia i wiedza o społeczeństwie. Podstawy przedsiębiorczości.

MENiS:2004 Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (190 min.)

10 reportaży prezentujących założenia , możliwości i efekty edukacyjnych programów Unii Europejskiej” Młodzież”, Leonardo da Vinci” i „Sokrates” Prezentacja projektów. W audycjach praktyczne przykłady procedur opracowania projektów. Wskazanie nowych możliwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. System upowszechniania wiedzy i doświadczenia na poziomie europejskim. Na przykładzie osób biorących udział w audycjach zostały ukazane sposoby, jak skorzystać z programów unijnych oraz różnych form współpracy europejskiej.

Ø     Młodzież – wymiana młodzieży

Ø     Młodzież  – Wolontariat europejski

Ø     Młodzież – Inicjatywy młodzieżowe

Ø     Leonardo da Vinci – Projekty językowe

Ø     Leonardo da Vinci – Międzynarodowe sieci instytucji

Ø     Leonardo da Vinci – Projekt pilotażowy. Projekt wymiany i staży

Ø     Sokrates – Erasmus

Ø     Sokrates – Lingua, Arion, Eurydyce

Ø     Sokrates – Grundtvig, Minerwa

Ø     Sokrates – Comenius

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie