Zestawienia bibliograficzne

W niniejszym dziale publikujemy zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

Zestawienia opracowane są w oparciu o zbiory naszej biblioteki, tak więc pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne do wypożyczenia lub na miejscu w czytelni (w przypadku artykułów z czasopism oraz pozycji książkowych czytelnianych).

 1. ABORCJA (1995 – 2015)
 2. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE (1994 – 2013)
 3. ADHD. DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO (2000 – 2016)
 4. ADOPCJA (2000 – 2016)
 5. ALKOHOLIZM (1980 – 2012)
 6. ANOREKSJA, BULIMIA I INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA(2001 – 2010)
 7. ARTETERAPIA (2002 – 2012)
 8. ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY (1998 – 2010)
 9. AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
 10. BEZDOMNOŚĆ, BEZROBOCIE, UBÓSTWO (1996 – 2011)
 11. BIBLIOTERAPIA (1991 – 2009)
 12. COACHING, MENTORING, METODY WSPIERANIA UCZNIA, PRACOWNIKA (2001 – 2013)  
 13. CZAS WOLNY (1985 – 2009)
 14. DEPRESJA (1994 – 2011)
 15. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA (2002 – 2012)   
 16. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI (2002 -2012) 
 17. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA (2002 – 2012)
 18. DOPALACZE  (1994 – 2014)  PDF 
 19. DORADZTWO ZAWODOWE (2002 – 2017)
 20. „DRUGIE ŻYCIE” SZKOŁY I ZJAWISKO „FALI” (2000 – 2013)
 21. DYSCYPLINA I KIEROWANIE  KLASĄ (1997 – 2014) PDF
 22. DYSLEKSJA. DYSGRAFIA. DYSORTOGRAFIA (1994 – 2010) 
 23. DZIECI ULICY  (1991 – 2013)   
 24. DZIECKO A ROZWÓD W RODZINIE (1991 – 2010)
 25. DZIECKO A TELEWIZJA (1994 – 2008)
 26. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III (1992 – 2013)  
 27. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA (1996 – 2010)
 28. EDUKACJA EUROPEJSKA (1995 – 2010)
 29. EDUKACJA TEATRALNA, DRAMA (1983 – 2011)
 30. EDUKACJA WIELOKULTUROWA
  I MIĘDZYKULTUROWA
  (2000 – 2013)
 31. EMOCJE         
 32. EMPATIA  (2000 – 2015)  PDF
 33. EUROSIEROCTWO (2006 – 2010)
 34. EWALUACJA, HOSPITACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY (1991 – 2010)
 35. EWALUACJA WEWNĘTRZNA (1999 – 2014) PDF
 36. GENDER  (2000 – 2013)
 37. GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1996 – 2013)
 38. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III (2000 – 2013) PDF
 39. JANUSZ  KORCZAK 
 40. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (2000 – 2010)
 41. KONFLIKTY I NEGOCJACJE (2000 – 2010)
 42. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE(1993 – 2013)    
 43. MARIA SKŁODOWSKA – CURIE 
 44. MATURA 2015 (2013 – 2014)  PDF
 45. MEDIA (2000 – 2010)
 46. METODA PROJEKTÓW (1999 – 2010)
 47. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU  (2000 – 2014)  PDF
 48. METODY INNOWACYJNE W EDUKACJI  (2000 – 2014)  PDF
 49. MOBBING (2002 – 2012)
 50. MOTYWOAWANIE UCZNIÓW DO NAUKI (1968 – 2012)  
 51. NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO (2006 – 2014)  PDF
 52. NAUCZYCIEL 45+ (2000 – 2014)  PDF
 53. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (1971 – 2010)
 54. NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE (2000 – 2013)  PDF 
 55. NIEPOWODZENIA SZKOLNE (1994 – 2010)
 56. NIEŚMIAŁOŚĆ (1995 – 2009)
 57. OJCOSTWO (2000 – 2011)
 58. OLKUSZ I WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (wybór)
 59. PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) (2006 – 2014)   PDF
 60. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (2000 – 2011)
 61. PORNOGRAFIA (1994 – 2013)
 62. POWSTANIE STYCZNIOWE (1948 – 2013)  
 63. PRACA POZALEKCYJNA (1980 – 2010)
 64. PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM (2000 – 2014) PDF
 65. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (2000 – 2014) PDF
 66. PRAWA DZIECKA (2000 – 2011)
 67. PROFILAKTYKA SPOŁECZNO – PEDAGOGICZNA ( 1995 – 2013)  
 68. PROJEKT EDUKACYJNY (2000 – 2014) PDF
 69. PROSTYTUCJA (1994 – 2013)  
 70. PRZEMOC I AGRESJA (1996 – 2010)
 71. PSYCHOTERAPIA (1992 – 2013) 
 72. REKLAMA I JEJ WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ (1994 – 2012)
 73. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY (2000 – 2014) PDF
 74. SAMOBÓJSTWA (1983 – 2012)
 75. SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE OSÓB:PEDOFILIA, KAZIRODZTWO (1994-2013)  
 76. SEKTY (2002 – 2012)   
 77. STAROŚĆ  (1995 – 2007)
 78. STRES (2000 – 2013) 
 79. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE  (2000 – 2012)
 80. SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.  OBNIŻENIE WIEKU NAUKI SZKOLNEJ (2003 – 2013)
 81. ŚWIETLICA SZKOLNA (2000 – 2011)
 82. ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1976 – 2014)   PDF
 83. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWACJI DO NAUKI (1999 – 2013)  PDF 
 84. TERAPIA PEDAGOGICZNA (2000 – 2013)  
 85. TOLERANCJA (1994 – 2014) PDF
 86. TRUDNOŚCI W NAUCE (1994 – 2009)
 87. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE (2000 – 2001)
 88. UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ (2008 – 2013) PDF
 89. UCZEŃ ZDOLNY (1997 – 2010)
 90. UNIWERSYTET III WIEKU (2000 – 2013) PDF
 91. UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU, CYBERPRZEMOC (1995 – 2011)
 92. WISŁAWA SZYMBORSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
 93. WOLONTARIAT (1999 – 2011)
 94. WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW KLAS. BEZPIECZNA SZKOŁA. (2000 – 2014)
 95. WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI I UZDOLNIEŃ (2008 – 2010)
 96. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ( 1999 – 2014) PDF
 97. WYCHOWANIE ZDROWOTNE (2002 – 2012)
 98. WYPALENIE ZAWODOWE I STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA  (1995 – 2010)
 99. ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1990 – 2015) PDF
 100. ZESPÓŁ DOWNA (1995 – 2013)   
Maj 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 kwietnia 2018 1 maja 2018 2 maja 2018 3 maja 2018 4 maja 2018 5 maja 2018 6 maja 2018
7 maja 2018 8 maja 2018 9 maja 2018 10 maja 2018 11 maja 2018 12 maja 2018 13 maja 2018
14 maja 2018 15 maja 2018 16 maja 2018 17 maja 2018

Kategoria: W BiblioteceUroczyste rozdanie nagród w XVIII Powiatowym Konkursie Czytelniczym

Uroczyste rozdanie nagród w XVIII Powiatowym Konkursie Czytelniczym
18 maja 2018 19 maja 2018 20 maja 2018
21 maja 2018 22 maja 2018 23 maja 2018 24 maja 2018 25 maja 2018 26 maja 2018 27 maja 2018
28 maja 2018 29 maja 2018 30 maja 2018 31 maja 2018 1 czerwca 2018 2 czerwca 2018 3 czerwca 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie