Zestawienia bibliograficzne

W niniejszym dziale publikujemy zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

Zestawienia opracowane są w oparciu o zbiory naszej biblioteki, tak więc pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne do wypożyczenia lub na miejscu w czytelni (w przypadku artykułów z czasopism oraz pozycji książkowych czytelnianych).

 1. ABORCJA (1995 – 2015)
 2. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE (1994 – 2013)
 3. ADHD. DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO (2000 – 2016)
 4. ADOPCJA (2000 – 2016)
 5. ALKOHOLIZM (1980 – 2012)
 6. ANOREKSJA, BULIMIA I INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA(2001 – 2010)
 7. ARTETERAPIA (2002 – 2012)
 8. ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY (1998 – 2010)
 9. AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
 10. BEZDOMNOŚĆ, BEZROBOCIE, UBÓSTWO (1996 – 2011)
 11. BIBLIOTERAPIA (1991 – 2009)
 12. COACHING, MENTORING, METODY WSPIERANIA UCZNIA, PRACOWNIKA (2001 – 2013)  
 13. CZAS WOLNY (1985 – 2009)
 14. DEPRESJA (1994 – 2011)
 15. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA (2002 – 2012)   
 16. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI (2002 -2012) 
 17. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA (2002 – 2012)
 18. DOPALACZE  (1994 – 2014)  PDF 
 19. DORADZTWO ZAWODOWE (2002 – 2017)
 20. „DRUGIE ŻYCIE” SZKOŁY I ZJAWISKO „FALI” (2000 – 2013)
 21. DYSCYPLINA I KIEROWANIE  KLASĄ (1997 – 2014) PDF
 22. DYSLEKSJA. DYSGRAFIA. DYSORTOGRAFIA (1994 – 2010) 
 23. DZIECI ULICY  (1991 – 2013)   
 24. DZIECKO A ROZWÓD W RODZINIE (1991 – 2010)
 25. DZIECKO A TELEWIZJA (1994 – 2008)
 26. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III (1992 – 2013)  
 27. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA (1996 – 2010)
 28. EDUKACJA EUROPEJSKA (1995 – 2010)
 29. EDUKACJA TEATRALNA, DRAMA (1983 – 2011)
 30. EDUKACJA WIELOKULTUROWA
  I MIĘDZYKULTUROWA
  (2000 – 2013)
 31. EMOCJE         
 32. EMPATIA  (2000 – 2015)  PDF
 33. EUROSIEROCTWO (2006 – 2010)
 34. EWALUACJA, HOSPITACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY (1991 – 2010)
 35. EWALUACJA WEWNĘTRZNA (1999 – 2014) PDF
 36. GENDER  (2000 – 2013)
 37. GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1996 – 2013)
 38. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III (2000 – 2013) PDF
 39. JANUSZ  KORCZAK 
 40. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (2000 – 2010)
 41. KONFLIKTY I NEGOCJACJE (2000 – 2010)
 42. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE(1993 – 2013)    
 43. MARIA SKŁODOWSKA – CURIE 
 44. MATURA 2015 (2013 – 2014)  PDF
 45. MEDIA (2000 – 2010)
 46. METODA PROJEKTÓW (1999 – 2010)
 47. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU  (2000 – 2014)  PDF
 48. METODY INNOWACYJNE W EDUKACJI  (2000 – 2014)  PDF
 49. MOBBING (2002 – 2012)
 50. MOTYWOAWANIE UCZNIÓW DO NAUKI (1968 – 2012)  
 51. NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO (2006 – 2014)  PDF
 52. NAUCZYCIEL 45+ (2000 – 2014)  PDF
 53. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (1971 – 2010)
 54. NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE (2000 – 2013)  PDF 
 55. NIEPOWODZENIA SZKOLNE (1994 – 2010)
 56. NIEŚMIAŁOŚĆ (1995 – 2009)
 57. OJCOSTWO (2000 – 2011)
 58. OLKUSZ I WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (wybór)
 59. PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) (2006 – 2014)   PDF
 60. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (2000 – 2011)
 61. PORNOGRAFIA (1994 – 2013)
 62. POWSTANIE STYCZNIOWE (1948 – 2013)  
 63. PRACA POZALEKCYJNA (1980 – 2010)
 64. PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM (2000 – 2014) PDF
 65. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (2000 – 2014) PDF
 66. PRAWA DZIECKA (2000 – 2011)
 67. PROFILAKTYKA SPOŁECZNO – PEDAGOGICZNA ( 1995 – 2013)  
 68. PROJEKT EDUKACYJNY (2000 – 2014) PDF
 69. PROSTYTUCJA (1994 – 2013)  
 70. PRZEMOC I AGRESJA (1996 – 2010)
 71. PSYCHOTERAPIA (1992 – 2013) 
 72. REKLAMA I JEJ WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ (1994 – 2012)
 73. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY (2000 – 2014) PDF
 74. SAMOBÓJSTWA (1983 – 2012)
 75. SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE OSÓB:PEDOFILIA, KAZIRODZTWO (1994-2013)  
 76. SEKTY (2002 – 2012)   
 77. STAROŚĆ  (1995 – 2007)
 78. STRES (2000 – 2013) 
 79. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE  (2000 – 2012)
 80. SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.  OBNIŻENIE WIEKU NAUKI SZKOLNEJ (2003 – 2013)
 81. ŚWIETLICA SZKOLNA (2000 – 2011)
 82. ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1976 – 2014)   PDF
 83. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWACJI DO NAUKI (1999 – 2013)  PDF 
 84. TERAPIA PEDAGOGICZNA (2000 – 2013)  
 85. TOLERANCJA (1994 – 2014) PDF
 86. TRUDNOŚCI W NAUCE (1994 – 2009)
 87. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE (2000 – 2001)
 88. UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ (2008 – 2013) PDF
 89. UCZEŃ ZDOLNY (1997 – 2010)
 90. UNIWERSYTET III WIEKU (2000 – 2013) PDF
 91. UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU, CYBERPRZEMOC (1995 – 2011)
 92. WISŁAWA SZYMBORSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
 93. WOLONTARIAT (1999 – 2011)
 94. WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW KLAS. BEZPIECZNA SZKOŁA. (2000 – 2014)
 95. WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI I UZDOLNIEŃ (2008 – 2010)
 96. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ( 1999 – 2014) PDF
 97. WYCHOWANIE ZDROWOTNE (2002 – 2012)
 98. WYPALENIE ZAWODOWE I STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA  (1995 – 2010)
 99. ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1990 – 2015) PDF
 100. ZESPÓŁ DOWNA (1995 – 2013)   
Listopad 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 października 2018 30 października 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
5 listopada 2018 6 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
7 listopada 2018 8 listopada 2018 9 listopada 2018 10 listopada 2018 11 listopada 2018
12 listopada 2018 13 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
14 listopada 2018 15 listopada 2018 16 listopada 2018 17 listopada 2018 18 listopada 2018
19 listopada 2018 20 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 listopada 2018 22 listopada 2018 23 listopada 2018 24 listopada 2018 25 listopada 2018
26 listopada 2018 27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018 29 listopada 2018 30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie