Zestawienia bibliograficzne

W niniejszym dziale publikujemy zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

Zestawienia opracowane są w oparciu o zbiory naszej biblioteki, tak więc pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne do wypożyczenia lub na miejscu w czytelni (w przypadku artykułów z czasopism oraz pozycji książkowych czytelnianych).

 1. ABORCJA (1995 – 2015)
 2. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE (1994 – 2013)
 3. ADHD. DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO (2000 – 2016)
 4. ADOPCJA (2000 – 2016)
 5. ALKOHOLIZM (1980 – 2012)
 6. ANOREKSJA, BULIMIA I INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA(2001 – 2010)
 7. ARTETERAPIA (2002 – 2012)
 8. ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY (1998 – 2010)
 9. AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
 10. BEZDOMNOŚĆ, BEZROBOCIE, UBÓSTWO (1996 – 2011)
 11. BIBLIOTERAPIA (1991 – 2009)
 12. COACHING, MENTORING, METODY WSPIERANIA UCZNIA, PRACOWNIKA (2001 – 2013)  
 13. CZAS WOLNY (1985 – 2009)
 14. DEPRESJA (1994 – 2011)
 15. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA (2002 – 2012)   
 16. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI (2002 -2012) 
 17. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA (2002 – 2012)
 18. DOPALACZE  (1994 – 2014)  PDF 
 19. „DRUGIE ŻYCIE” SZKOŁY I ZJAWISKO „FALI” (2000 – 2013)
 20. DYSCYPLINA I KIEROWANIE  KLASĄ (1997 – 2014) PDF
 21. DYSLEKSJA. DYSGRAFIA. DYSORTOGRAFIA (1994 – 2010) 
 22. DZIECI ULICY  (1991 – 2013)   
 23. DZIECKO A ROZWÓD W RODZINIE (1991 – 2010)
 24. DZIECKO A TELEWIZJA (1994 – 2008)
 25. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III (1992 – 2013)  
 26. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA (1996 – 2010)
 27. EDUKACJA EUROPEJSKA (1995 – 2010)
 28. EDUKACJA TEATRALNA, DRAMA (1983 – 2011)
 29. EDUKACJA WIELOKULTUROWA
  I MIĘDZYKULTUROWA
  (2000 – 2013)
 30. EMOCJE         
 31. EMPATIA  (2000 – 2015)  PDF
 32. EUROSIEROCTWO (2006 – 2010)
 33. EWALUACJA, HOSPITACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY (1991 – 2010)
 34. EWALUACJA WEWNĘTRZNA (1999 – 2014) PDF
 35. GENDER  (2000 – 2013)
 36. GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1996 – 2013)
 37. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III (2000 – 2013) PDF
 38. JANUSZ  KORCZAK 
 39. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (2000 – 2010)
 40. KONFLIKTY I NEGOCJACJE (2000 – 2010)
 41. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE(1993 – 2013)    
 42. MARIA SKŁODOWSKA – CURIE 
 43. MATURA 2015 (2013 – 2014)  PDF
 44. MEDIA (2000 – 2010)
 45. METODA PROJEKTÓW (1999 – 2010)
 46. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU  (2000 – 2014)  PDF
 47. METODY INNOWACYJNE W EDUKACJI  (2000 – 2014)  PDF
 48. MOBBING (2002 – 2012)
 49. MOTYWOAWANIE UCZNIÓW DO NAUKI (1968 – 2012)  
 50. NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO (2006 – 2014)  PDF
 51. NAUCZYCIEL 45+ (2000 – 2014)  PDF
 52. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (1971 – 2010)
 53. NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE (2000 – 2013)  PDF 
 54. NIEPOWODZENIA SZKOLNE (1994 – 2010)
 55. NIEŚMIAŁOŚĆ (1995 – 2009)
 56. OJCOSTWO (2000 – 2011)
 57. OLKUSZ I WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (wybór)
 58. PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) (2006 – 2014)   PDF
 59. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (2000 – 2011)
 60. PORNOGRAFIA (1994 – 2013)
 61. POWSTANIE STYCZNIOWE (1948 – 2013)  
 62. PRACA POZALEKCYJNA (1980 – 2010)
 63. PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM (2000 – 2014) PDF
 64. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (2000 – 2014) PDF
 65. PRAWA DZIECKA (2000 – 2011)
 66. PROFILAKTYKA SPOŁECZNO – PEDAGOGICZNA ( 1995 – 2013)  
 67. PROJEKT EDUKACYJNY (2000 – 2014) PDF
 68. PROSTYTUCJA (1994 – 2013)  
 69. PRZEMOC I AGRESJA (1996 – 2010)
 70. PSYCHOTERAPIA (1992 – 2013) 
 71. REKLAMA I JEJ WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ (1994 – 2012)
 72. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY (2000 – 2014) PDF
 73. SAMOBÓJSTWA (1983 – 2012)
 74. SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE OSÓB:PEDOFILIA, KAZIRODZTWO (1994-2013)  
 75. SEKTY (2002 – 2012)   
 76. STAROŚĆ  (1995 – 2007)
 77. STRES (2000 – 2013) 
 78. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE  (2000 – 2012)
 79. SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.  OBNIŻENIE WIEKU NAUKI SZKOLNEJ (2003 – 2013)
 80. ŚWIETLICA SZKOLNA (2000 – 2011)
 81. ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1976 – 2014)   PDF
 82. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWACJI DO NAUKI (1999 – 2013)  PDF 
 83. TERAPIA PEDAGOGICZNA (2000 – 2013)  
 84. TOLERANCJA (1994 – 2014) PDF
 85. TRUDNOŚCI W NAUCE (1994 – 2009)
 86. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE (2000 – 2001)
 87. UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ (2008 – 2013) PDF
 88. UCZEŃ ZDOLNY (1997 – 2010)
 89. UNIWERSYTET III WIEKU (2000 – 2013) PDF
 90. UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU, CYBERPRZEMOC (1995 – 2011)
 91. WISŁAWA SZYMBORSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
 92. WOLONTARIAT (1999 – 2011)
 93. WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW KLAS. BEZPIECZNA SZKOŁA. (2000 – 2014)
 94. WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI I UZDOLNIEŃ (2008 – 2010)
 95. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ( 1999 – 2014) PDF
 96. WYCHOWANIE ZDROWOTNE (2002 – 2012)
 97. WYPALENIE ZAWODOWE I STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA  (1995 – 2010)
 98. ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1990 – 2015) PDF
 99. ZESPÓŁ DOWNA (1995 – 2013)   
Październik 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 września 2017

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli
26 września 2017 27 września 2017 28 września 2017 29 września 2017 30 września 2017 1 października 2017
2 października 2017

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
3 października 2017 4 października 2017 5 października 2017 6 października 2017 7 października 2017 8 października 2017
9 października 2017 10 października 2017 11 października 2017

Kategoria: W BiblioteceScratch-nauka programowania przez zabawę. Cz.1

Scratch-nauka programowania przez zabawę. Cz.1
12 października 2017 13 października 2017

Kategoria: Poza BibliotekąScratch-nauka programowania przez zabawę.

Scratch-nauka programowania przez zabawę.
14 października 2017 15 października 2017
16 października 2017

Kategoria: W BiblioteceBezpieczna komunikacja w sieci-Twój cyfrowy ślad.

Bezpieczna komunikacja w sieci-Twój cyfrowy ślad.
17 października 2017

Kategoria: Poza BibliotekąKamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.

Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.
18 października 2017

Kategoria: W BiblioteceCzytanie uskrzydla – zajęcia z elementami biblioterapii.

Czytanie uskrzydla – zajęcia z elementami biblioterapii.

Kategoria: W BiblioteceScratch-nauka programowania przez zabawę. Cz.2

Scratch-nauka programowania przez zabawę. Cz.2
19 października 2017

Kategoria: W BiblioteceArtyści ziemi olkuskiej

Artyści ziemi olkuskiej
20 października 2017 21 października 2017 22 października 2017
23 października 2017 24 października 2017 25 października 2017 26 października 2017 27 października 2017 28 października 2017 29 października 2017
30 października 2017 31 października 2017 1 listopada 2017 2 listopada 2017 3 listopada 2017 4 listopada 2017 5 listopada 2017
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie