Zestawienia bibliograficzne

W niniejszym dziale publikujemy zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

Zestawienia opracowane są w oparciu o zbiory naszej biblioteki, tak więc pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne do wypożyczenia lub na miejscu w czytelni (w przypadku artykułów z czasopism oraz pozycji książkowych czytelnianych).

 1. ABORCJA (1995 – 2015)
 2. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE (1994 – 2013)
 3. ADHD. DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO (2000 – 2016)
 4. ADOPCJA (2000 – 2016)
 5. ALKOHOLIZM (1980 – 2012)
 6. ANOREKSJA, BULIMIA I INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA(2001 – 2010)
 7. ARTETERAPIA (2002 – 2012)
 8. ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY (1998 – 2010)
 9. AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
 10. BEZDOMNOŚĆ, BEZROBOCIE, UBÓSTWO (1996 – 2011)
 11. BIBLIOTERAPIA (1991 – 2009)
 12. COACHING, MENTORING, METODY WSPIERANIA UCZNIA, PRACOWNIKA (2001 – 2013)  
 13. CZAS WOLNY (1985 – 2009)
 14. DEPRESJA (1994 – 2011)
 15. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA (2002 – 2012)   
 16. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI (2002 -2012) 
 17. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA (2002 – 2012)
 18. DOPALACZE  (1994 – 2014)  PDF 
 19. „DRUGIE ŻYCIE” SZKOŁY I ZJAWISKO „FALI” (2000 – 2013)
 20. DYSCYPLINA I KIEROWANIE  KLASĄ (1997 – 2014) PDF
 21. DYSLEKSJA. DYSGRAFIA. DYSORTOGRAFIA (1994 – 2010) 
 22. DZIECI ULICY  (1991 – 2013)   
 23. DZIECKO A ROZWÓD W RODZINIE (1991 – 2010)
 24. DZIECKO A TELEWIZJA (1994 – 2008)
 25. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III (1992 – 2013)  
 26. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA (1996 – 2010)
 27. EDUKACJA EUROPEJSKA (1995 – 2010)
 28. EDUKACJA TEATRALNA, DRAMA (1983 – 2011)
 29. EDUKACJA WIELOKULTUROWA
  I MIĘDZYKULTUROWA
  (2000 – 2013)
 30. EMOCJE         
 31. EMPATIA  (2000 – 2015)  PDF
 32. EUROSIEROCTWO (2006 – 2010)
 33. EWALUACJA, HOSPITACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY (1991 – 2010)
 34. EWALUACJA WEWNĘTRZNA (1999 – 2014) PDF
 35. GENDER  (2000 – 2013)
 36. GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1996 – 2013)
 37. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III (2000 – 2013) PDF
 38. JANUSZ  KORCZAK 
 39. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (2000 – 2010)
 40. KONFLIKTY I NEGOCJACJE (2000 – 2010)
 41. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE(1993 – 2013)    
 42. MARIA SKŁODOWSKA – CURIE 
 43. MATURA 2015 (2013 – 2014)  PDF
 44. MEDIA (2000 – 2010)
 45. METODA PROJEKTÓW (1999 – 2010)
 46. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU  (2000 – 2014)  PDF
 47. METODY INNOWACYJNE W EDUKACJI  (2000 – 2014)  PDF
 48. MOBBING (2002 – 2012)
 49. MOTYWOAWANIE UCZNIÓW DO NAUKI (1968 – 2012)  
 50. NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO (2006 – 2014)  PDF
 51. NAUCZYCIEL 45+ (2000 – 2014)  PDF
 52. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (1971 – 2010)
 53. NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE (2000 – 2013)  PDF 
 54. NIEPOWODZENIA SZKOLNE (1994 – 2010)
 55. NIEŚMIAŁOŚĆ (1995 – 2009)
 56. OJCOSTWO (2000 – 2011)
 57. OLKUSZ I WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (wybór)
 58. PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) (2006 – 2014)   PDF
 59. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (2000 – 2011)
 60. PORNOGRAFIA (1994 – 2013)
 61. POWSTANIE STYCZNIOWE (1948 – 2013)  
 62. PRACA POZALEKCYJNA (1980 – 2010)
 63. PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM (2000 – 2014) PDF
 64. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (2000 – 2014) PDF
 65. PRAWA DZIECKA (2000 – 2011)
 66. PROFILAKTYKA SPOŁECZNO – PEDAGOGICZNA ( 1995 – 2013)  
 67. PROJEKT EDUKACYJNY (2000 – 2014) PDF
 68. PROSTYTUCJA (1994 – 2013)  
 69. PRZEMOC I AGRESJA (1996 – 2010)
 70. PSYCHOTERAPIA (1992 – 2013) 
 71. REKLAMA I JEJ WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ (1994 – 2012)
 72. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY (2000 – 2014) PDF
 73. SAMOBÓJSTWA (1983 – 2012)
 74. SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE OSÓB:PEDOFILIA, KAZIRODZTWO (1994-2013)  
 75. SEKTY (2002 – 2012)   
 76. STAROŚĆ  (1995 – 2007)
 77. STRES (2000 – 2013) 
 78. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE  (2000 – 2012)
 79. SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.  OBNIŻENIE WIEKU NAUKI SZKOLNEJ (2003 – 2013)
 80. ŚWIETLICA SZKOLNA (2000 – 2011)
 81. ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1976 – 2014)   PDF
 82. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWACJI DO NAUKI (1999 – 2013)  PDF 
 83. TERAPIA PEDAGOGICZNA (2000 – 2013)  
 84. TOLERANCJA (1994 – 2014) PDF
 85. TRUDNOŚCI W NAUCE (1994 – 2009)
 86. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE (2000 – 2001)
 87. UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ (2008 – 2013) PDF
 88. UCZEŃ ZDOLNY (1997 – 2010)
 89. UNIWERSYTET III WIEKU (2000 – 2013) PDF
 90. UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU, CYBERPRZEMOC (1995 – 2011)
 91. WISŁAWA SZYMBORSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
 92. WOLONTARIAT (1999 – 2011)
 93. WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW KLAS. BEZPIECZNA SZKOŁA. (2000 – 2014)
 94. WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI I UZDOLNIEŃ (2008 – 2010)
 95. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ( 1999 – 2014) PDF
 96. WYCHOWANIE ZDROWOTNE (2002 – 2012)
 97. WYPALENIE ZAWODOWE I STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA  (1995 – 2010)
 98. ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1990 – 2015) PDF
 99. ZESPÓŁ DOWNA (1995 – 2013)   
Styczeń 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 stycznia 2018 2 stycznia 2018 3 stycznia 2018 4 stycznia 2018 5 stycznia 2018 6 stycznia 2018 7 stycznia 2018
8 stycznia 2018 9 stycznia 2018 10 stycznia 2018 11 stycznia 2018 12 stycznia 2018 13 stycznia 2018 14 stycznia 2018
15 stycznia 2018 16 stycznia 2018 17 stycznia 2018 18 stycznia 2018 19 stycznia 2018 20 stycznia 2018 21 stycznia 2018
22 stycznia 2018 23 stycznia 2018 24 stycznia 2018 25 stycznia 2018 26 stycznia 2018 27 stycznia 2018 28 stycznia 2018
29 stycznia 2018 30 stycznia 2018 31 stycznia 2018 1 lutego 2018 2 lutego 2018 3 lutego 2018 4 lutego 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie