Zestawienia bibliograficzne

W niniejszym dziale publikujemy zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

Zestawienia opracowane są w oparciu o zbiory naszej biblioteki, tak więc pozycje ujęte w zestawieniach są dostępne do wypożyczenia lub na miejscu w czytelni (w przypadku artykułów z czasopism oraz pozycji książkowych czytelnianych).

 1. ABORCJA (1995 – 2015)
 2. ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE (1994 – 2013)
 3. ADHD. DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO (2000 – 2016)
 4. ADOPCJA (2000 – 2016)
 5. ALKOHOLIZM (1980 – 2012)
 6. ANOREKSJA, BULIMIA I INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA(2001 – 2010)
 7. ARTETERAPIA (2002 – 2012)
 8. ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY (1998 – 2010)
 9. AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
 10. BEZDOMNOŚĆ, BEZROBOCIE, UBÓSTWO (1996 – 2011)
 11. BIBLIOTERAPIA (1991 – 2009)
 12. COACHING, MENTORING, METODY WSPIERANIA UCZNIA, PRACOWNIKA (2001 – 2013)  
 13. CZAS WOLNY (1985 – 2009)
 14. DEPRESJA (1994 – 2011)
 15. DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA (2002 – 2012)   
 16. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI (2002 -2012) 
 17. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA (2002 – 2012)
 18. DOPALACZE  (1994 – 2014)  PDF 
 19. DORADZTWO ZAWODOWE (2002 – 2017)
 20. „DRUGIE ŻYCIE” SZKOŁY I ZJAWISKO „FALI” (2000 – 2013)
 21. DYSCYPLINA I KIEROWANIE  KLASĄ (1997 – 2014) PDF
 22. DYSLEKSJA. DYSGRAFIA. DYSORTOGRAFIA (1994 – 2010) 
 23. DZIECI ULICY  (1991 – 2013)   
 24. DZIECKO A ROZWÓD W RODZINIE (1991 – 2010)
 25. DZIECKO A TELEWIZJA (1994 – 2008)
 26. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III (1992 – 2013)  
 27. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA (1996 – 2010)
 28. EDUKACJA EUROPEJSKA (1995 – 2010)
 29. EDUKACJA TEATRALNA, DRAMA (1983 – 2011)
 30. EDUKACJA WIELOKULTUROWA
  I MIĘDZYKULTUROWA
  (2000 – 2013)
 31. EMOCJE         
 32. EMPATIA  (2000 – 2015)  PDF
 33. EUROSIEROCTWO (2006 – 2010)
 34. EWALUACJA, HOSPITACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY (1991 – 2010)
 35. EWALUACJA WEWNĘTRZNA (1999 – 2014) PDF
 36. GENDER  (2000 – 2013)
 37. GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1996 – 2013)
 38. INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU I KLASACH I – III (2000 – 2013) PDF
 39. JANUSZ  KORCZAK 
 40. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (2000 – 2010)
 41. KONFLIKTY I NEGOCJACJE (2000 – 2010)
 42. KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE(1993 – 2013)    
 43. MARIA SKŁODOWSKA – CURIE 
 44. MATURA 2015 (2013 – 2014)  PDF
 45. MEDIA (2000 – 2010)
 46. METODA PROJEKTÓW (1999 – 2010)
 47. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU  (2000 – 2014)  PDF
 48. METODY INNOWACYJNE W EDUKACJI  (2000 – 2014)  PDF
 49. MOBBING (2002 – 2012)
 50. MOTYWOAWANIE UCZNIÓW DO NAUKI (1968 – 2012)  
 51. NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO (2006 – 2014)  PDF
 52. NAUCZYCIEL 45+ (2000 – 2014)  PDF
 53. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (1971 – 2010)
 54. NIEPEŁNOSPRAWNI W SPOŁECZEŃSTWIE (2000 – 2013)  PDF 
 55. NIEPOWODZENIA SZKOLNE (1994 – 2010)
 56. NIEŚMIAŁOŚĆ (1995 – 2009)
 57. OJCOSTWO (2000 – 2011)
 58. OLKUSZ I WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (wybór)
 59. PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) (2006 – 2014)   PDF
 60. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (2000 – 2011)
 61. PORNOGRAFIA (1994 – 2013)
 62. POWSTANIE STYCZNIOWE (1948 – 2013)  
 63. PRACA POZALEKCYJNA (1980 – 2010)
 64. PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM (2000 – 2014) PDF
 65. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (2000 – 2014) PDF
 66. PRAWA DZIECKA (2000 – 2011)
 67. PROFILAKTYKA SPOŁECZNO – PEDAGOGICZNA ( 1995 – 2013)  
 68. PROJEKT EDUKACYJNY (2000 – 2014) PDF
 69. PROSTYTUCJA (1994 – 2013)  
 70. PRZEMOC I AGRESJA (1996 – 2010)
 71. PSYCHOTERAPIA (1992 – 2013) 
 72. REKLAMA I JEJ WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ (1994 – 2012)
 73. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY (2000 – 2014) PDF
 74. SAMOBÓJSTWA (1983 – 2012)
 75. SEKSUALNE WYKORZYSTYWANIE OSÓB:PEDOFILIA, KAZIRODZTWO (1994-2013)  
 76. SEKTY (2002 – 2012)   
 77. STAROŚĆ  (1995 – 2007)
 78. STRES (2000 – 2013) 
 79. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE  (2000 – 2012)
 80. SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.  OBNIŻENIE WIEKU NAUKI SZKOLNEJ (2003 – 2013)
 81. ŚWIETLICA SZKOLNA (2000 – 2011)
 82. ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1976 – 2014)   PDF
 83. TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWACJI DO NAUKI (1999 – 2013)  PDF 
 84. TERAPIA PEDAGOGICZNA (2000 – 2013)  
 85. TOLERANCJA (1994 – 2014) PDF
 86. TRUDNOŚCI W NAUCE (1994 – 2009)
 87. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE (2000 – 2001)
 88. UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ (2008 – 2013) PDF
 89. UCZEŃ ZDOLNY (1997 – 2010)
 90. UNIWERSYTET III WIEKU (2000 – 2013) PDF
 91. UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU, CYBERPRZEMOC (1995 – 2011)
 92. WISŁAWA SZYMBORSKA – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
 93. WOLONTARIAT (1999 – 2011)
 94. WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW KLAS. BEZPIECZNA SZKOŁA. (2000 – 2014)
 95. WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI I UZDOLNIEŃ (2008 – 2010)
 96. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ( 1999 – 2014) PDF
 97. WYCHOWANIE ZDROWOTNE (2002 – 2012)
 98. WYPALENIE ZAWODOWE I STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA  (1995 – 2010)
 99. ZABAWY I GRY RUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM (1990 – 2015) PDF
 100. ZESPÓŁ DOWNA (1995 – 2013)   
Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie