Alkoholizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2012

 KSIĄŻKI:

 1. Alkohol a społeczeństwo: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydaw. Edukacyjne, PARPA, 2004. – 173 s. Sygn. 35313
 2. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda ; aut. Antoni Bielewicz [et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. – 384 s. Sygn. 27197
 3. Alkoholizm / Neil Kessel, Henry Walton ; [tł. Tadeusz Kulisiewicz]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1967. – 200 s. Sygn. 13022
 4. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 144 s. Sygn. 35314
 5. Bądźmy trzeźwi : praca zbiorowa. – Warszawa : „Pax”, 1982 (Sieradz : ZG). – 148 s. Sygn. 28521, 28522
 6. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – S. 266-273 : Nadużywanie alkoholu. Sygn. 32989
 7. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. Bibliogr., s. 255-257 Sygn. 35326
 8. Dzieci. Alkohol. Narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 208 s. Sygn. 34121
 9. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. – 146 s. Sygn. 35311
 10. Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy / Halina Marczak // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne ; diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / praca zbiorowa, pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. – S. 137-141 Sygn. 34030
 11. Efektywność instytucjonalna form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew Gaś. – Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008. – 395 s. Sygn. 35670
 12. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. A-F / red. wydawnictwa Marek Śnieciński ; red. prowadzący wydawnictwa Ewa Różycka ; oprac. redakcyjne Urszula Śmietana ; red. nauk. i przewod. komitetu red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1303 s. Sygn. 35035/1-2 Cz
 13. Encyklopedia zdrowia kobiety A-Z : ponad 1000 haseł / Christine Ammer ; przekł z ang. Piotr Kostrzewski [et al.]. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2003. – S. 30-32 Sygn. 34813 Cz
 14. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA – Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 88 s. Sygn. 35310
 15. Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 184 s. Sygn. 34769
 16. Kobiety i alkohol / [tł. z ang.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydaw. PARPA, 1997. – 184 s. Sygn. 35322
 17. Młodość – trzeźwość : 86′ 87′ : wybór uczniowskich prac literackich. – Wyd. 2. –  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bivar”, 1992. – 60 s. Sygn. 32579
 18. Młodość trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych. – Warszawa :  Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bivar”, 1992. – 60 s. Sygn. 32580
 19. Młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol / Tadeusz Wentland // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. – S. 123-128 Sygn. 34030
 20. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 143 s. Sygn. 35317
 21. Moja heroina : świadectwo psychiatry / Maciej Kozłowski. – Kraków : Wydaw. „Znak”, 2004. – S. 102-118 : Dwanaście kroków AA. Sygn. 34944
 22. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć nie. – Wyd. 1 / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; [tł. Agnieszka Basaj]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 168 s. Sygn. 35323
 23. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. – Warszawa : „Pax”, 1987. – 502 s. Bibliogr., s. 369-370 Sygn. 29600
 24. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : „Rubikon”, 2001. – 96 s. Sygn. 34563
 25. Noe – program profilaktyczny dla młodzieży. [Cz. 1,2] / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 136 s. Sygn. 35333
 26. Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. – 358 s. Sygn. 35324
 27. Organizm w niebezpieczeństwie / Bogusław Habrat. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 52 s. Bibliogr., s. 43-44 Sygn. 35308
 28. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362 s. Sygn. 35732
 29. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. – S. 81-99 : Alkoholizm – choroba chroniczna – etiologia i leczenie. Sygn. 35988
 30. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. – S. 175-182 : Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół – dziecko maltretowane). Sygn. 35988
 31. Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu / John McMahon ; [tł. z jęz. ang. Piotr Żak]. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2011. – 95 s. Sygn. 36831
 32. Pomoc poradni odwykowych i grup anonimowych alkoholików w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości / Róża Pawłowska // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne ; diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / praca zbiorowa, pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. – S. 129-135 Sygn. 34030
 33. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. – Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – 277 s. Sygn. 35315
 34. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 156 s. Bibliogr., s. 145-156 Sygn. 35778
 35. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. – 160 s. Bibliogr., s. 155-157 Sygn. 36467
 36. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencje : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2011. – 144 s. Sygn. 36469
 37. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005. – 96 s. Sygn. 35321
 38. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 235 s. Bibliogr., s. 225-230 Sygn. 32685 Cz
 39. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : „Impuls”, 2003. – 108 s. Sygn. 35771
 40. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006. – 240 s. Sygn. 35214
 41. Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu / Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. – S. 220-226 Sygn. 35888
 42. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009. – S. 89-92 : Alkoholizm w rodzinie a stosowanie przemocy. Sygn. 35895, 36095
 43. Psychologia zaburzeń Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. – Gdańsk: Wydaw. GWP, 2003. – S. 553-585 : Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Sygn. 34859 Cz
 44. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Lublin : TNKUL, 1992 (Lub. : „M-Druk”). – S. 185-195 : Strategie zapobiegania nadużywania alkoholu oraz narkotyków. Sygn. 32936, 32937
 45. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach / Lucyna Maculewicz // W: Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 369-378 Sygn. 36716
 46. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008. – S. 21-32 : Alkohol, alkoholizm, alkoholik. Sygn. 35728/2 Cz
 47. Rodzina z problemem alkoholowym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Andrzej Gołębiowski // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysława Dudek. – Wyd. 2. – Krasnystaw : 2010. – S. 159-178 Sygn. 36435
 48. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości dzieci / Marian Łakomski // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysława Dudek. – Wyd. 2. – Krasnystaw : 2010. – S. 179-188 Sygn. 36435
 49. Rozmowy bez kieliszka / Andrzej Kozioł. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 (Inowr : DK). – 189 s. Sygn. 28495, 28496
 50. Studentki jako konsumentki napojów alkoholów / Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała // W: Opieka i wychowanie / pod red. Danuty Apanel. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. – S. 381-394 Sygn. 36327
 51. Sytuacja rodzinna osób uzależnionych podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne / Radosław Breska // W: Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 279-300 Sygn. 36716
 52. Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. – 299 s. Sygn. 27178, 29011
 53. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 18-31 : Problemy z alkoholem. Sygn. 35205
 54. Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 140 s. Sygn. 35056
 55. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew Bronisław Gaś. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 167 s. Sygn. 33321 Cz, 33320
 56. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju / pod red. Hanny Krauze-Sikorskiej, Kingi Kuszak. – Poznań : Wydaw. Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, 2011. – S. 201-210 : Dzieci i młodzież z Alkoholowym Zespołem Płodowym – obszary diagnozy nozologicznej, psychologicznej i pedagogicznej. Sygn. 36727
 57. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997 (Krak. : UJ). – 226 s. Sygn. 34029
 58. Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień : materiały XXXV Zjazdu Psychiatrów Polskich, Warszawa 1986.9.6-28. T. 1-2 / pod red. Stanisława Pużyńskiego, Bogusława Habrata ; Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989 (Łódź : ZGWN). – 1-2 t. (315 ; 408 s. Sygn. 32256/1, 32256/2

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. A kiedy tata wytrzeźwieje… : rozmowa Jolanty Białek i Lubomiry Szawdyn // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 33-45
 2. A przecież może być inaczej : montaż o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 19-21
 3. Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (Cz. 1-2) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 395-416
 4. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, s. 23-27 Omówiono program „Dziękuję nie”, „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, „NOE”, „Zanim spróbujesz”.
 5. Alkohol – kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 35-36
 6. Alkohol a młodzież / Jędrzej Majka // Wychowawca. – 2001, nr 7/8, s. 24-26
 7. Alkohol a nowotwory / Bogusław Habrat // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, s. 3-4
 8. Alkohol a wczesna inicjacja seksualna / Anna Ignaciuk // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. V-VI [wkładka]
 9. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 26-31
 10. Alkohol i przemoc wobec kobiet – komentarz socjologa o wzajemnych związkach / Danuta Duch-Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 1, s. 21-28
 11. Alkohol i seks : (sondaż opinii młodzieży na temat związku alkoholu z seksem) / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 7, dod. s. III-IV
 12. Alkohol oszukuje / Agnieszka Chudy // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 20-21 Scenariusz zajęć.
 13. Alkohol w internacie – zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 18-19
 14. Alkohol w reklamie społecznej–oryginalne przykłady ze świata / Magdalena Pietruszka // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 28-29
 15. Alkohol w szkolnej rzeczywistości / Edward Klein // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 5/6, s. 227-229
 16. Alkohol wciąż najgroźniejszy : raport ekspertów WHO / oprac. z ang. Kazimierz Godorowski // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 39
 17. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi-doniesienia z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2, s. 16-21
 18. Alkohol, tytoń, narkotyki nie ustępują z młodzieżowego stylu bycia / Wojciech Żabiński // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 11, dod. s. I-II
 19. Alkoholicy w opinii pracowników socjalnych // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 8-10
 20. Alkoholizm – problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 16-18 Skutki alkoholizmu oraz scenariusze zajęć zintegrowanych.
 21. Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piątek // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 3-6
 22. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 26-29
 23. Alkoholizm i przemoc przenoszone z pokolenia na pokolenie / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 19-21
 24. Alkoholizm i samobójstwa : (na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 7-10
 25. Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 10/11, s. 37-42
 26. Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży / Małgorzata Przybysz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 32-35
 27. Alkoholizm u kobiet na przykładzie jednego przypadku klinicznego / Elena Zgonnikowa // Problemy Alkoholizmu. –1997, nr 4, s. 18-20
 28. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 13-16
 29. Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 3, s. 109-112
 30. Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 15-17
 31. Alkoholowy dom i życie z alkoholikiem / Marzena Kucińska // Świat Problemów. – 1999, nr 10, s. 32-34
 32. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 15
 33. Analizy kosztów i korzyści polityki wobec alkoholu / Peter Anderson // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 1, s. 9-22
 34. Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 12-17
 35. Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzależnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Piotr Czerski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 167-178
 36. Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków : komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 461-464
 37. Bądźmy trzeźwi – alkoholizm chorobą! / Zofia Helena Mirowska // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 7, s. 9-10
 38. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego- praca socjalna szansą na drogę z powrotem / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 16-20
 39. Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji – alkoholizm / Izabela Kula // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 13-16
 40. Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska, Katarzyna Mika, Anna Podgórska, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 3, s. 215-233
 41. Być dzieckiem alkoholika / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 4-8
 42. Być trzeźwym po odwyku : (przegląd badań) / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 5-6
 43. „Chcieć to móc” czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu / Zygfryd Juczyński, Artur Juczyński // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 215-227
 44. Chrześcijańskie podejście do terapii uzależnień / Joanna Mikuła // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 9-13
 45. Chyba jestem czegoś wart – analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / Elżbieta Bielecka, Krzysztof Sawicki // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 3, s. 41-45
 46. Cnotliwy terapeuta = cnotliwy pacjent? / Jacek Kasprzak // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 26-27
 47. Co utrudnia ograniczanie alkoholizmu / Tadeusz Zieliński // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 3, s. 4-8
 48. Co zaproponować zamiast alkoholu? / Stanisław Turowski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, s. 17-18
 49. Co-alkoholizm, czyli współuzależnienie / Monika Krawczuk, Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 9
 50. Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci… / Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, dod. s. IV-VI Zawiera scenariusz „Referatu wygłoszonego na spotkaniu z rodzicami” i zajęć „Praca z dziećmi” Coraz więcej skazanych przechodzi przez nowe programy terapeutyczne // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 10-12
 51. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11-13
 52. Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska i in. // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 151-156
 53. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-287
 54. Czterdzieści lat Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 27-29
 55. Czy nasza rodzina może być szczęśliwa? / Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 9-11
 56. Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 75-92
 57. Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania. –  2011, nr 1, s. 39-52
 58. Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie u DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 4-8
 59. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania. –  2008, nr 3, s. 247-262
 60. Dla porządnego spędzania czasu, czyli czym jest klub abstynencki / Hanna Gęściak-Wojciechowska // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. 15-17
 61. Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat Problemów. – 2008, nr 3, s. 18-21
 62. Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 8-11
 63. Dlaczego jeździmy niebezpiecznie? / Z dr Adamem Tarnowskim rozmawia Maria Wojcieszek // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 10-15
 64. Dlaczego młodzi sięgają po alkohol? / Bożena Czaja // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 30
 65. Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień? / Ryszard Śnieżek // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 28-29
 66. Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 18-20 Profilaktyka w szkole podstawowej
 67. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, s. 47-49
 68. „Dorosłe dzieci alkoholików” / Elżbieta Jabłońska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 40-41
 69. Dorosłe dzieci alkoholików – wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 45-50
 70. Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia – trzy dekady doświadczeń / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek //Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 305-337
 71. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jerzy Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 12-17
 72. Duchowy charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anonimowych Alkoholików / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 289-301
 73. Dysfunkcje i patologie w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 2-5 [wkładka]
 74. Dzieci alkoholików w szkole / Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 49-52
 75. Dzieci i alkohol / Anna Wojciechowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10, s. 3-5
 76. Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 33-34
 77. Dzieci z rodzin alkoholowych / Beata Trzęsicka // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 3, s. 32-40
 78. Dziecko w rodzinie alkoholowej a niektóre aspekty Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 3-4
 79. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 5-7
 80. Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 34-38
 81. Dziękuję, to mi szkodzi – zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1-2, s. IV-VI [wkładka metodyczna].
 82. Dziś jestem trzeźwa // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 24-25
 83. Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 395-406
 84. Efektywność terapii podstawowej alkoholików a niespecyficzne czynniki leczące / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 1, 57-79
 85. Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu / Piotr Wyrzykowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 10-14
 86. Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1-2, s. 8-13
 87. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Grażyna Świątkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 3, s. 223-242. Bibliogr.
 88. Farmakoterapia alkoholowego zespołu abstynencyjnego / Sławomir Jakima // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 15-16
 89. FAS i procenty… // Świat Problemów. – 2008, nr 10, s. 30-32
 90. Fazy uzależnienia od alkoholu – wybrane zagadnienia / Eugeniusz Moczuk // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 21-24
 91. Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, t. 21, nr 4, s. 341-362
 92. Gęstość kości u kobiet z chorobą alkoholową / Sławomir Barylski, Małgorzata Kraszewska, Konrad Kraszewski, Rafał Świderski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, s. 20
 93. Grupy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Bożena Chrostowska // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 4/5, s. 20-23
 94. … I dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem : pośpiech, stres, brak czasu dla najbliższych / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 27-28
 95. I że cię nie opuszczę aż do śmierci… / Tomasz Bielicki // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 8-10
 96. Ile naprawdę Polak pije? / Barbara Olszewska // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. 7- 8
 97. Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja dzieci : czy zdążymy z profilaktyką? / Mirosław Jamrożek // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. 12–15
 98. Instrumentalne samopodawanie alkoholu przez szczury linii WHP i WLP / Wanda Dyr, Paulina Rok-Bujko, Wojciech Kostowski Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 313-320
 99. Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień / Grażyna Herczyńska, Justyna Klingemann // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 223-231
 100. Interwencja w chorobie alkoholowej / Dariusz Zwierzchowski // Świat Problemów. – 2008, nr 5, s. 7-8
 101. Izby wytrzeźwień potrzebne od zaraz? / Edmund Belter // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 32-33
 102. Jak obiektywnie nauczać o alkoholu i alkoholizmie? : Refleksje i porady pedagoga / Adam Knap // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1995, nr 1, s. 36-39
 103. Jak pijemy alkohol?/ Janusz Sierosławski // Świat Problemów. – 1998, nr 5, s. 10-14
 104. Jak pokazywać skutki alkoholizmu? / Elżbieta Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 50-53
 105. Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień / Jakub Trzebiatowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2010, nr 3, s. 217-235
 106. Kampania „Pijani kierowcy – zero tolerancji w Małopolsce” / Monika Wojnarowska // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. I-III [wkładka]
 107. Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 89-95
 108. Kobieta i alkohol. Co z tego wynika? / Rozm. przepr. Krzysztof Wojcieszek, Grażyną Płachcińska // Świat Problemów. – 2008 nr 3, s. 4-9
 109. Kobiety ryzykują więcej niż mężczyźni / Z Anną Basińską rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 9-13
 110. Komunikacja niewerbalna u alkoholików / Agnieszka Wielgus // Problemów Alkoholizmu. – 1995, nr 5, s. 3-6
 111. „Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych / Anna Kowal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 28-30
 112. Konsekwencje jazdy po pijanemu / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 11, s. 17-18
 113. Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a prewencja szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Renata M. Ilnicka, Maria A. Marchwacka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 21-28
 114. Kraków, Miechów, Zielonki : jak działa system / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. 5-10
 115. Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego / Władysław Sterna // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 5-6
 116. Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Ewa Miturska, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 365-386
 117. Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole / Barbara Żurakowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 1-3
 118. Lider działań trzeźwościowych – kto to taki? / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 21-23
 119. List do przyjaciela / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 38
 120. Małopolska młodzież – problem uzależnień / Janusz Gruca // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. IV-V [wkładka]
 121. Marketing i reklama alkoholu – refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu / Joanna Mikuła // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. I-VIII [wkładka].
 122. Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej / Grażyna Michałowska-Wender, Grażyna Adamcewicz, Mieczysław Wender // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 39-44
 123. Miłość, ciepło i trochę przestrzeni / Bernadeta Szymańska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 31-37 Alkoholowy problem w rodzinie.
 124. Miłość współuzależniona. Postawy wobec miłości Dzieci Dorosłych Alkoholików / Anna Chańko // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1/2, s. 13-16
 125. Młoda kobieta pije, dlaczego? / Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 10-14
 126. Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, dod. s. I-III Profilaktyka uzależnienia alkoholowego w szkole podstawowej oraz konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V. „My i alkohol”
 127. Młodzież a alkohol / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 3, s. III -IV [wkładka]. Scenariusz zajęć bibliotecznych.
 128. Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 111-118
 129. Młodzież wobec problemów alkoholu i narkotyków / Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 6-10 [wkładka]
 130. Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych / Robert Frączak // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 30-33
 131. Moda na trzeźwość / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 21-26
 132. Model rodziny w oczach młodzieży z rodzin alkoholowych / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 12, s. 3-7
 133. Moje doświadczenia terapeutyczne : (przemyślenia, obserwacje, efekty) / Tomasz Głowik // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 35-39
 134. Może warto…? / Jerzy Zieliński // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 39-40 Trening odmowy picia
 135. Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami / Zofia Mielecka-Kubień // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s. 287-309
 136. Mundur nie chroni przed alkoholizmem / Sławomir Jakima, Ewa Małachowska // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. 19-20
 137. Na co zwrócić uwagę w leczeniu uzależnień? / Józef Spisacki // Świat Problemów. – 2008, nr 5, s. 16-19
 138. Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby / Halina Cichoż-Lach, Monika Grzyb // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 55-62
 139. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 11-14
 140. Najnowsze tendencje światowe w leczeniu alkoholizmu / Kazimierz Godorowski // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 4 , s. 8-10
 141. Najważniejsze jest dobro rodziny / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 8-12
 142. Narkotyk dla wszystkich – alkohol / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 13-14 Działania profilaktyczne w rodzinie, szkole, środkach masowego przekazu
 143. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Cz. 1 : Definicje i modele / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Andrzej Jakubczyk // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 379-394
 144. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 2 : Biologiczne predyktory / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 65-79
 145. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 3 : Społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 81-102
 146. Nie choruje się na współuzależnienie / Małgorzata Kornacka // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 18-20
 147. Nie stanęły w miejscu / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 13-15
 148. Nie zapomnijmy o rodzinie alkoholika / Magdalena Szczepaniak // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 3, s. 9-10
 149. Niebezpieczeństwo – alkohol / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 49-54
 150. Niepijący rodzic – szansa dla dzieci? / Magdalena Ilnicka // Świat Problemów. – 1998, nr 7, s. 15-16
 151. Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy… / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 45-46
 152. Nietrzeźwi kierowcy – co jest do zrobienia / Katarzyna Parusińska // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 4-9
 153. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego // Świat Problemów. – 2008, nr 16, s. 15-20
 154. Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w latach 2000-2006 / Irena Kin-Dittmann // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 361-375
 155. Nikt im nie powiedział : zgubne skutki alkoholu / Stanisława Dzwonkowska // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 24-25
 156. Nowe perspektywy w sposobie myślenia o człowieku uzależnionym – recenzja / Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 18
 157. O programie „Tak czy nie” / Witold Skrzypczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 25-26
 158. O przekraczaniu nieuchwytnej granicy (cz. 2) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. –1996, nr 5, s. 32-37
 159. Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s. 153-171. Bibliogr.
 160. Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Co zmienia się w czasie leczenia? / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 133-150
 161. Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzależnione (na podstawie badań ankietowych) / Zofia Mielecka-Kubień, Elżbieta Wędzicha // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 21-38
 162. Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-B) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki i in. // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 157-165
 163. Opowieść o pewnej patologii społecznej / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 49- 51
 164. Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych / Monika Maciejewska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 13-17
 165. Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 2, s. 107-119
 166. Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 4, s. 275-296
 167. Picie alkoholu przez uczniów w opinii młodzieży / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 15-16
 168. Picie czyli życie : zadania rozwojowe wieku dorastania / Irena Iwanicka, Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 2006, nr 1-2, s. 5-8
 169. Picie kontrolowane – zagadnienia kliniczne / Marc Sobell, Linda Sobell // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 203-221
 170. Picie kontrolowane jako sukces moralny i cel społecznych oddziaływań / Robin Room // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 369-378
 171. Picie pod chmurką zabronione / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 6, s. 10-12
 172. Pierwiastki śladowe we włosach u osób uzależnionych od alkoholu / Blandyna Wojańska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10 s. 16-17
 173. Pierwsze kroki ku trzeźwości // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. 17-19
 174. Pijaństwo nieletnich / Maria Dąbrowska-Bąk, Maciej Muskała // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 28-34
 175. Pijaństwo w dawnej Polsce / Stanisław Milewski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s. 16-17
 176. Po co nam kolejna nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. I-VI [wkładka].
 177. Początek początki drogi alkoholowej w wieku szkolnym cz. 1 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1996, nr 4, s. 30-35
 178. Poczucie sensu życia młodzieży z rodzin alkoholicznych / Ewa Dujka // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 27-32
 179. Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień / Wojciech Kostowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 2, s. 139-168
 180. Podsumowanie pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu” / K. Szrajnert // Świat Problemów. – 2008, nr 3, s. I-III [wkładka].
 181. Pokazać mieszkańcom swojego miasta co złego alkohol czyni z człowiekiem / Małgorzata Kuźmińska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 53
 182. Polskie modele uzależnień od alkoholu po II wojnie światowej / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 7, s. 3-5
 183. Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, dod. s. VI–X
 184. Pomoc terapeutyczna dla młodych pijących : potrzeby, perspektywy, praktyka : prezentacja programu terapeutycznego dla młodzieży nadużywającej alkoholu / Joanna Mikuła // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 3, s. 47-51
 185. Poradnictwo i działalność terapeutyczna w chorobie alkoholowej / Władysław Niedźwiecki // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, dod. s. III-V [wkładka]
 186. Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna Borucka, Katarzyna Okuklicz-Kozaryn // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 413-441
 187. Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów / Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 377-394
 188. Powrót do normalności / Alina Borec // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 36-37
 189. Praca socjalna w rodzinie z problemem alkoholowym / Halina Bejger // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 49-52
 190. Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 22-29
 191. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 24-27
 192. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10/11, s. 28-31
 193. Problematyka uzależnień – poradnik bibliograficzny / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 44-45
 194. Problemy alkoholowe kobiet / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 5-8
 195. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 363-389
 196. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu / Jacek Moskalewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 55-63
 197. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 10-12 Oprac. na podstawie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku.
 198. Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 20–22
 199. Profilaktyka uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 22-23
 200. Profilaktyka w szkole / Krzysztof Wojcieszek // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 14-15
 201. Profile osobowości w modelu Wielkiej Piątki u osób uzależnionych od alkoholu rozpoczynających leczenie / Jacek Kasprzak, Joanna Nolbrzak-Drozd, Anna Starowicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 151-165
 202. Program Al-Anon a „zdrowienie” relacji rodzinnych / Anna Stańczak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 23-26
 203. Program „NOE” : Co to takiego? / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, s. 11-14
 204. Program profilaktyki globalnej „Eupen” / Andrzej Turek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 7, s. 21-26
 205. Program wychowania w trzeźwości „Dziękuję nie” / Elżbieta Aranowska, Stefan Mieszalski, Jacek Morawski, Elżbieta Morawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, s. 14-18
 206. Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 47-53
 207. Promotorzy bezalkoholowych balów / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. 20-22
 208. Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Piotr Serafin, Andrzej Jakubczyk, Anna Podgórska [et al.] // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 3, s. 289-305
 209. Przemoc wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 3-8
 210. Przemoc wobec pijących kobiet / Mikuła Joanna // Świat Problemów. – 2009, nr 5, s. 28-31
 211. Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 26-29
 212. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie – w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, s. 5-13
 213. Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 12-16 [wkładka]
 214. Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 30-32
 215. Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające / Marta Wilk // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 2, dod. s. I–III
 216. Pytania prawne samorządów i odpowiedzi PARPA / Marek Romsicki // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. I-VI [wkładka]
 217. Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii. – 2006, nr 2, s. 59-74
 218. Realizacja programu „NOE” / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 17-24
 219. Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 3, s. 175-187
 220. Relacje rodzic – dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków / Magdalena Górska // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 11-29. Bibliogr.
 221. Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 18-22
 222. Rodzina bez alkoholu / Marcin Jagła // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 18-19
 223. Rodzina z problemem alkoholowym . Cz.1 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 16-17
 224. Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 2 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 3, s. 16-18
 225. Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 3 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 16-19
 226. Rodzina z problemem uzależnień / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 20-23
 227. Rodzinne skutki pijaństwa / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 8/9, s. 7-8
 228. Rola kannabinoidów w działaniu alkoholu / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr3, s. 327-334
 229. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości / Marian Łakomski // Wychowawca.– 1999, nr 7/8, s. 38-40
 230. Rozpowszechnienie używania alkoholu wśród młodzieży / Elżbieta N. Aranowska, Jadwiga B. Sławińska. // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 2, dod. s. IV-VII
 231. Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat // Świat Problemów. – 2008, nr 2, s. 18-20
 232. Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików / Teresa Bach-Olasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. 20-24
 233. Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 33-36
 234. Rzekomy wiąd rdzenia w przebiegu alkoholizmu / Teresa Korwin-Piotrowska, Danuta Nocoń // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 1, s. 17-18
 235. Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 42-45
 236. Samoocena ogólna u synów alkoholików / Paweł Kurtek. // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 26-28
 237. Samotność po godzinach – o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10/11, s. 31-34
 238. Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum lub liceum / Agnieszka Chudy, Renata Kraska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 21-22
 239. Sąd nad alkoholem / Renata Kraska, Agnieszka Łopata // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 42. Scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO.
 240. Sąd nad alkoholem -– scenariusz rozprawy / Iwona Kusznirenko, Iwona Sulecka // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. III-V [wkładka]
 241. Skuteczne strategie profilaktyczne : alkohol i polska młodzież w ostatnich dwudziestu latach / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów. – 2006, nr 6, s. 33-39
 242. Skuteczność leczenia alkoholików – od kogo i czego zależy / Lech Grodzki // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 29-30
 243. Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych. Przegląd badań / Iga Jaraczewska // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 2, s. 129-141
 244. Sport, zabawa i rozrywka umysłowa w festynie przeciw alkoholizmowi / Iwona Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 9-12 [wkładka]
 245. Sposoby zapobiegania problemom alkoholowym / Bohdan T. Woronowicz // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 3-5
 246. Spożycie alkoholu przez tymczasowo aresztowanych : (raport z badań) / Krzysztof Linowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 3, s. 38-41
 247. Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4/5, s. 42
 248. Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. I [wkładka] Ogólnopolska kampania edukacyjna.
 249. Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s. 135-152
 250. Stereotypy społeczne w postrzeganiu alkoholika a trudności emocjonalne osoby uzależnionej w leczeniu / Joanna Korona // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 17-19
 251. Stres pracy i tendencja do spożywania alkoholu / Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 15-16
 252. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 24-32
 253. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Renata-Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 5, s. 37-51
 254. Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. – 2001, nr 7/8, s. 28-29
 255. Szansa na powrót alkoholika do życia / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 33-37
 256. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 35-36
 257. Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży : Propozycje pracy z uczniami / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, s. 19-23
 258. Szybciej stają się piękne / Z Ewą Woydyłło rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski  // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 16-20
 259. Świadomość uczniów o szkodliwości picia alkoholu : (na przykładzie wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku) / Grażyna Durka, Walentyna Czarnik // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, dod. s. I-IV [wkładka]
 260. Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego / Harold Rosenberg // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 45-54
 261. Terapia drogą do wolności / Bożena Truszczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10-11, s. 14-16
 262. Terapia dzieci alkoholików / Anna M. Seferyńska, Beata Wolfram // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 24-27
 263. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (BSFT) zastosowana do pracy z rodziną / Jacek Lelonkiewicz // Świat Problemów. – 1999, nr 5, s. 43-45
 264. Terapia osób uzależnionych od alkoholu w warunkach izolacji penitencjarnej / Paweł Twaróg // Praca Socjalna. – 2009, nr 2, s. 74-79
 265. Teraźniejszość i przyszłość ruchu abstynenckiego / Sylwester Staniszewski // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 34-36
 266. Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 103-118
 267. Trudne miejsca w pierwszym etapie terapii współuzależnienia / Mirosława Kisiel // Świat Problemów. – 1999, nr 11, s. 41-43
 268. Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowywanego w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 18-20
 269. Uczniowie szkół podstawowych a spożywanie alkoholu / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 28-31
 270. Uzależnienia – scenariusz zajęć / Sylwia Błażejczak // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 25
 271. Uzależnienia wśród młodzieży / Beata Boćwińska-Kiluk // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 58-63
 272. Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo / Włodzimierz Fijałkowski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 4, dod. s. III-IV [wkładka]
 273. Uzależnienie można pokonać / Z Bogusławą Mazurkiewicz rozm. Tadeusz Pukyn // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 5-7
 274. Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania / Ewa Wyrzykowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 3, s. 307-315
 275. Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 2, s. 117-123
 276. Uzależnieniom – nie / Franciszka Żak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 51
 277. Uzdrawianie uzależnionych / Ewelina Sikora // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 16-20
 278. Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 135-149
 279. Używki kradną wolność / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 56-61
 280. W Krakowie o FAS // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 29-30
 281. W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, dod. s. X–XII Ankieta dla uczniów
 282. W rodzinie z problemem alkoholowym / Klaudia Mikołajczyk // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 43-47
 283. W związku z alkoholizmem / Mirosława Kisiel // Świat Problemów. – 1998, nr 1, s. 13-19
 284. Walka z uzależnieniami trwa cały rok – przykład Torunia / Jan Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 48-50
 285. Ważne szkolenie PARPA / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. I-II [wkładka].
 286. Wczesne rozpoznawanie – krótka interwencja / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. – 2009, nr 4, s. 5-9
 287. Wódka i całe życie / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 11-12
 288. Wpływ alkoholu na serce i ciśnienie krwi / Jerzy Lewandowicz // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 6-7
 289. Wpływ alkoholu na przemoc w rodzinie : (na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 16-17
 290. Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 19-23
 291. Współuzależnienie – koncepcja, definicje, kontrowersje / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 4-11
 292. Wstyd i poczucie winy w chorobie alkoholowej : uzdrawiać się nawzajem / Elżbieta  Nowak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 11-12
 293. Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 4, s. 297-314
 294. Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 62-64
 295. Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy/ Mieczysław Wojciechowski  // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 38-43
 296. Wychowawca odpowiedzialny – w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 3-6
 297. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 29-30.
 298. Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 2, s. 99-115
 299. Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola długości abstynencji i długości pobytu we wspólnocie AA / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 31-43
 300. Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu : mediacyjna rola poczucia sensu życia / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 357-368
 301. Zaangażowanie we wspólnotę Anonimowych Alkoholików a jakość życia i długość abstynencji jej członków / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s. 235-245
 302. Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar, Anna Klimkiewicz, Kirk J. Brower // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 2, s. 143-159
 303. Zaczynają od małych kroków / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s 10 Program profilaktyki antyalkoholowej, m.in. „Elementarz 7 kroków” w szkołach podstawowych
 304. Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 339-364
 305. Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży / Jarosław Pleta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 14-17
 306. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi / Maria Fudali // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 2, s. 21-26
 307. Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 41-44
 308. Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Kryzysowych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu : doniesienie wstępne / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 3, s. 271-285. Bibliogr.
 309. Zespół uzależnienia od alkoholu / Leon Ferfecki // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 2, s. 4-9
 310. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Cz. 3. Orzecznictwo / Marek Pajor // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. I-VI [wkładka].
 311. Zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. – 1998, nr 6, s. 35-37
 312. Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależnienia od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 387-397
 313. Znaczenie układu kanabinoidowego w mechanizmie działania alkoholu / Marta Ćwiek, Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 417-424

STRONY INTERNETOWE

1.PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://www.parpa.pl.

2.Europejski Projekt Badań Szkolnych na temat Alkoholu i innych używek
www.espad.org

3.Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce
http://www.aa.org.pl
4.Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
http://www.krajowarada.pl
5.Strona kampanii „ciąża bez alkoholu”
http://www.ciazabezalkoholu.pl
6.Strona poświęcona zaburzeniom rozwojowym wywołanym alkoholem
http://www.fas.edu.pl
7.5trona internetowa miesięcznika NA ZDROWIE
http://www.nazdrowie.europ.pl.
8.Centrum Terapii Uzależnień „Meta”
http://www.meta.pomost-al.eu
9.Profesjonalny Portal Psychologiczny Instytut Psychologii Zdrowia
http://www.psychologia.edu.pl/
10.Grupy Rodzinne AL– ANON
http://www.al-anon.org.pl
11.Forum 12 Kroków – alkoholizm
http://www.12krokow.niepije.pl/
12.Raport Policji: Małoletni pod wpływem alkoholu
http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/940/50853/Maloletni_pod_wplywem_alkoholu.html?search=9334167

opracowała mgr Beata Starzyk

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie