Alkoholizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2012

 KSIĄŻKI:

 1. Alkohol a społeczeństwo: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydaw. Edukacyjne, PARPA, 2004. – 173 s. Sygn. 35313
 2. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda ; aut. Antoni Bielewicz [et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986. – 384 s. Sygn. 27197
 3. Alkoholizm / Neil Kessel, Henry Walton ; [tł. Tadeusz Kulisiewicz]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1967. – 200 s. Sygn. 13022
 4. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 144 s. Sygn. 35314
 5. Bądźmy trzeźwi : praca zbiorowa. – Warszawa : „Pax”, 1982 (Sieradz : ZG). – 148 s. Sygn. 28521, 28522
 6. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. – Wyd. 3 rozszerz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – S. 266-273 : Nadużywanie alkoholu. Sygn. 32989
 7. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. Bibliogr., s. 255-257 Sygn. 35326
 8. Dzieci. Alkohol. Narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 208 s. Sygn. 34121
 9. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Wydawnictwo Edukacyjne, 2006. – 146 s. Sygn. 35311
 10. Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy / Halina Marczak // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne ; diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / praca zbiorowa, pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. – S. 137-141 Sygn. 34030
 11. Efektywność instytucjonalna form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / red. nauk. Zbigniew Gaś. – Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 2008. – 395 s. Sygn. 35670
 12. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. A-F / red. wydawnictwa Marek Śnieciński ; red. prowadzący wydawnictwa Ewa Różycka ; oprac. redakcyjne Urszula Śmietana ; red. nauk. i przewod. komitetu red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1303 s. Sygn. 35035/1-2 Cz
 13. Encyklopedia zdrowia kobiety A-Z : ponad 1000 haseł / Christine Ammer ; przekł z ang. Piotr Kostrzewski [et al.]. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2003. – S. 30-32 Sygn. 34813 Cz
 14. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA – Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 88 s. Sygn. 35310
 15. Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 184 s. Sygn. 34769
 16. Kobiety i alkohol / [tł. z ang.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : Wydaw. PARPA, 1997. – 184 s. Sygn. 35322
 17. Młodość – trzeźwość : 86′ 87′ : wybór uczniowskich prac literackich. – Wyd. 2. –  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bivar”, 1992. – 60 s. Sygn. 32579
 18. Młodość trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych. – Warszawa :  Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bivar”, 1992. – 60 s. Sygn. 32580
 19. Młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol / Tadeusz Wentland // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. – S. 123-128 Sygn. 34030
 20. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 143 s. Sygn. 35317
 21. Moja heroina : świadectwo psychiatry / Maciej Kozłowski. – Kraków : Wydaw. „Znak”, 2004. – S. 102-118 : Dwanaście kroków AA. Sygn. 34944
 22. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć nie. – Wyd. 1 / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; [tł. Agnieszka Basaj]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 168 s. Sygn. 35323
 23. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. – Warszawa : „Pax”, 1987. – 502 s. Bibliogr., s. 369-370 Sygn. 29600
 24. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : „Rubikon”, 2001. – 96 s. Sygn. 34563
 25. Noe – program profilaktyczny dla młodzieży. [Cz. 1,2] / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 136 s. Sygn. 35333
 26. Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. – 358 s. Sygn. 35324
 27. Organizm w niebezpieczeństwie / Bogusław Habrat. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 52 s. Bibliogr., s. 43-44 Sygn. 35308
 28. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362 s. Sygn. 35732
 29. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. – S. 81-99 : Alkoholizm – choroba chroniczna – etiologia i leczenie. Sygn. 35988
 30. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. – S. 175-182 : Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół – dziecko maltretowane). Sygn. 35988
 31. Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu / John McMahon ; [tł. z jęz. ang. Piotr Żak]. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2011. – 95 s. Sygn. 36831
 32. Pomoc poradni odwykowych i grup anonimowych alkoholików w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości / Róża Pawłowska // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne ; diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja / praca zbiorowa, pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. – S. 129-135 Sygn. 34030
 33. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. – Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – 277 s. Sygn. 35315
 34. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 156 s. Bibliogr., s. 145-156 Sygn. 35778
 35. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. – 160 s. Bibliogr., s. 155-157 Sygn. 36467
 36. Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencje : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2011. – 144 s. Sygn. 36469
 37. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005. – 96 s. Sygn. 35321
 38. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 235 s. Bibliogr., s. 225-230 Sygn. 32685 Cz
 39. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : „Impuls”, 2003. – 108 s. Sygn. 35771
 40. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006. – 240 s. Sygn. 35214
 41. Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu / Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. – S. 220-226 Sygn. 35888
 42. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009. – S. 89-92 : Alkoholizm w rodzinie a stosowanie przemocy. Sygn. 35895, 36095
 43. Psychologia zaburzeń Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. – Gdańsk: Wydaw. GWP, 2003. – S. 553-585 : Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Sygn. 34859 Cz
 44. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Lublin : TNKUL, 1992 (Lub. : „M-Druk”). – S. 185-195 : Strategie zapobiegania nadużywania alkoholu oraz narkotyków. Sygn. 32936, 32937
 45. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach / Lucyna Maculewicz // W: Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 369-378 Sygn. 36716
 46. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008. – S. 21-32 : Alkohol, alkoholizm, alkoholik. Sygn. 35728/2 Cz
 47. Rodzina z problemem alkoholowym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Andrzej Gołębiowski // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysława Dudek. – Wyd. 2. – Krasnystaw : 2010. – S. 159-178 Sygn. 36435
 48. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości dzieci / Marian Łakomski // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysława Dudek. – Wyd. 2. – Krasnystaw : 2010. – S. 179-188 Sygn. 36435
 49. Rozmowy bez kieliszka / Andrzej Kozioł. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 (Inowr : DK). – 189 s. Sygn. 28495, 28496
 50. Studentki jako konsumentki napojów alkoholów / Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała // W: Opieka i wychowanie / pod red. Danuty Apanel. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009. – S. 381-394 Sygn. 36327
 51. Sytuacja rodzinna osób uzależnionych podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne / Radosław Breska // W: Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 279-300 Sygn. 36716
 52. Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985. – 299 s. Sygn. 27178, 29011
 53. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – S. 18-31 : Problemy z alkoholem. Sygn. 35205
 54. Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 140 s. Sygn. 35056
 55. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew Bronisław Gaś. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 167 s. Sygn. 33321 Cz, 33320
 56. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju / pod red. Hanny Krauze-Sikorskiej, Kingi Kuszak. – Poznań : Wydaw. Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, 2011. – S. 201-210 : Dzieci i młodzież z Alkoholowym Zespołem Płodowym – obszary diagnozy nozologicznej, psychologicznej i pedagogicznej. Sygn. 36727
 57. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997 (Krak. : UJ). – 226 s. Sygn. 34029
 58. Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień : materiały XXXV Zjazdu Psychiatrów Polskich, Warszawa 1986.9.6-28. T. 1-2 / pod red. Stanisława Pużyńskiego, Bogusława Habrata ; Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989 (Łódź : ZGWN). – 1-2 t. (315 ; 408 s. Sygn. 32256/1, 32256/2

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. A kiedy tata wytrzeźwieje… : rozmowa Jolanty Białek i Lubomiry Szawdyn // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 33-45
 2. A przecież może być inaczej : montaż o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 19-21
 3. Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (Cz. 1-2) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 395-416
 4. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, s. 23-27 Omówiono program „Dziękuję nie”, „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”, „NOE”, „Zanim spróbujesz”.
 5. Alkohol – kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 35-36
 6. Alkohol a młodzież / Jędrzej Majka // Wychowawca. – 2001, nr 7/8, s. 24-26
 7. Alkohol a nowotwory / Bogusław Habrat // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, s. 3-4
 8. Alkohol a wczesna inicjacja seksualna / Anna Ignaciuk // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. V-VI [wkładka]
 9. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 26-31
 10. Alkohol i przemoc wobec kobiet – komentarz socjologa o wzajemnych związkach / Danuta Duch-Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 1, s. 21-28
 11. Alkohol i seks : (sondaż opinii młodzieży na temat związku alkoholu z seksem) / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 7, dod. s. III-IV
 12. Alkohol oszukuje / Agnieszka Chudy // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 20-21 Scenariusz zajęć.
 13. Alkohol w internacie – zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 18-19
 14. Alkohol w reklamie społecznej–oryginalne przykłady ze świata / Magdalena Pietruszka // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 28-29
 15. Alkohol w szkolnej rzeczywistości / Edward Klein // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 5/6, s. 227-229
 16. Alkohol wciąż najgroźniejszy : raport ekspertów WHO / oprac. z ang. Kazimierz Godorowski // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 39
 17. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi-doniesienia z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2, s. 16-21
 18. Alkohol, tytoń, narkotyki nie ustępują z młodzieżowego stylu bycia / Wojciech Żabiński // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 11, dod. s. I-II
 19. Alkoholicy w opinii pracowników socjalnych // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 8-10
 20. Alkoholizm – problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 16-18 Skutki alkoholizmu oraz scenariusze zajęć zintegrowanych.
 21. Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piątek // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 3-6
 22. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 26-29
 23. Alkoholizm i przemoc przenoszone z pokolenia na pokolenie / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 19-21
 24. Alkoholizm i samobójstwa : (na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 7-10
 25. Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 10/11, s. 37-42
 26. Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży / Małgorzata Przybysz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 32-35
 27. Alkoholizm u kobiet na przykładzie jednego przypadku klinicznego / Elena Zgonnikowa // Problemy Alkoholizmu. –1997, nr 4, s. 18-20
 28. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży wezwaniem dla rodziców i wychowawców / Jan Śledzianowski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 13-16
 29. Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 3, s. 109-112
 30. Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 15-17
 31. Alkoholowy dom i życie z alkoholikiem / Marzena Kucińska // Świat Problemów. – 1999, nr 10, s. 32-34
 32. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 15
 33. Analizy kosztów i korzyści polityki wobec alkoholu / Peter Anderson // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 1, s. 9-22
 34. Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 12-17
 35. Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzależnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Piotr Czerski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 167-178
 36. Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków : komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 461-464
 37. Bądźmy trzeźwi – alkoholizm chorobą! / Zofia Helena Mirowska // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 7, s. 9-10
 38. Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego- praca socjalna szansą na drogę z powrotem / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 16-20
 39. Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji – alkoholizm / Izabela Kula // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 13-16
 40. Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska, Katarzyna Mika, Anna Podgórska, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 3, s. 215-233
 41. Być dzieckiem alkoholika / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 4-8
 42. Być trzeźwym po odwyku : (przegląd badań) / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 5-6
 43. „Chcieć to móc” czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu / Zygfryd Juczyński, Artur Juczyński // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 215-227
 44. Chrześcijańskie podejście do terapii uzależnień / Joanna Mikuła // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 9-13
 45. Chyba jestem czegoś wart – analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / Elżbieta Bielecka, Krzysztof Sawicki // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 3, s. 41-45
 46. Cnotliwy terapeuta = cnotliwy pacjent? / Jacek Kasprzak // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 26-27
 47. Co utrudnia ograniczanie alkoholizmu / Tadeusz Zieliński // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 3, s. 4-8
 48. Co zaproponować zamiast alkoholu? / Stanisław Turowski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, s. 17-18
 49. Co-alkoholizm, czyli współuzależnienie / Monika Krawczuk, Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 9
 50. Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci… / Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, dod. s. IV-VI Zawiera scenariusz „Referatu wygłoszonego na spotkaniu z rodzicami” i zajęć „Praca z dziećmi” Coraz więcej skazanych przechodzi przez nowe programy terapeutyczne // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 10-12
 51. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11-13
 52. Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska i in. // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 151-156
 53. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-287
 54. Czterdzieści lat Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 27-29
 55. Czy nasza rodzina może być szczęśliwa? / Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 9-11
 56. Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 75-92
 57. Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania. –  2011, nr 1, s. 39-52
 58. Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie u DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 4-8
 59. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania. –  2008, nr 3, s. 247-262
 60. Dla porządnego spędzania czasu, czyli czym jest klub abstynencki / Hanna Gęściak-Wojciechowska // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. 15-17
 61. Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat Problemów. – 2008, nr 3, s. 18-21
 62. Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 8-11
 63. Dlaczego jeździmy niebezpiecznie? / Z dr Adamem Tarnowskim rozmawia Maria Wojcieszek // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 10-15
 64. Dlaczego młodzi sięgają po alkohol? / Bożena Czaja // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 30
 65. Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień? / Ryszard Śnieżek // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 28-29
 66. Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 18-20 Profilaktyka w szkole podstawowej
 67. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, s. 47-49
 68. „Dorosłe dzieci alkoholików” / Elżbieta Jabłońska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 40-41
 69. Dorosłe dzieci alkoholików – wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 45-50
 70. Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia – trzy dekady doświadczeń / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek //Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 305-337
 71. Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jerzy Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 12-17
 72. Duchowy charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anonimowych Alkoholików / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 289-301
 73. Dysfunkcje i patologie w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 2-5 [wkładka]
 74. Dzieci alkoholików w szkole / Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 49-52
 75. Dzieci i alkohol / Anna Wojciechowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10, s. 3-5
 76. Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 33-34
 77. Dzieci z rodzin alkoholowych / Beata Trzęsicka // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 3, s. 32-40
 78. Dziecko w rodzinie alkoholowej a niektóre aspekty Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 3-4
 79. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 5-7
 80. Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 34-38
 81. Dziękuję, to mi szkodzi – zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1-2, s. IV-VI [wkładka metodyczna].
 82. Dziś jestem trzeźwa // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 24-25
 83. Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 395-406
 84. Efektywność terapii podstawowej alkoholików a niespecyficzne czynniki leczące / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 1, 57-79
 85. Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu / Piotr Wyrzykowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 10-14
 86. Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1-2, s. 8-13
 87. Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Grażyna Świątkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 3, s. 223-242. Bibliogr.
 88. Farmakoterapia alkoholowego zespołu abstynencyjnego / Sławomir Jakima // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 15-16
 89. FAS i procenty… // Świat Problemów. – 2008, nr 10, s. 30-32
 90. Fazy uzależnienia od alkoholu – wybrane zagadnienia / Eugeniusz Moczuk // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 21-24
 91. Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, t. 21, nr 4, s. 341-362
 92. Gęstość kości u kobiet z chorobą alkoholową / Sławomir Barylski, Małgorzata Kraszewska, Konrad Kraszewski, Rafał Świderski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, s. 20
 93. Grupy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Bożena Chrostowska // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 4/5, s. 20-23
 94. … I dzieci i dorośli zagrożeni uzależnieniem : pośpiech, stres, brak czasu dla najbliższych / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 27-28
 95. I że cię nie opuszczę aż do śmierci… / Tomasz Bielicki // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 8-10
 96. Ile naprawdę Polak pije? / Barbara Olszewska // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. 7- 8
 97. Im wcześniejsza inicjacja uzależnień tym wcześniejsza demoralizacja dzieci : czy zdążymy z profilaktyką? / Mirosław Jamrożek // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, s. 12–15
 98. Instrumentalne samopodawanie alkoholu przez szczury linii WHP i WLP / Wanda Dyr, Paulina Rok-Bujko, Wojciech Kostowski Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 313-320
 99. Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień / Grażyna Herczyńska, Justyna Klingemann // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 223-231
 100. Interwencja w chorobie alkoholowej / Dariusz Zwierzchowski // Świat Problemów. – 2008, nr 5, s. 7-8
 101. Izby wytrzeźwień potrzebne od zaraz? / Edmund Belter // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 32-33
 102. Jak obiektywnie nauczać o alkoholu i alkoholizmie? : Refleksje i porady pedagoga / Adam Knap // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1995, nr 1, s. 36-39
 103. Jak pijemy alkohol?/ Janusz Sierosławski // Świat Problemów. – 1998, nr 5, s. 10-14
 104. Jak pokazywać skutki alkoholizmu? / Elżbieta Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 50-53
 105. Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień / Jakub Trzebiatowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2010, nr 3, s. 217-235
 106. Kampania „Pijani kierowcy – zero tolerancji w Małopolsce” / Monika Wojnarowska // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. I-III [wkładka]
 107. Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 89-95
 108. Kobieta i alkohol. Co z tego wynika? / Rozm. przepr. Krzysztof Wojcieszek, Grażyną Płachcińska // Świat Problemów. – 2008 nr 3, s. 4-9
 109. Kobiety ryzykują więcej niż mężczyźni / Z Anną Basińską rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 9-13
 110. Komunikacja niewerbalna u alkoholików / Agnieszka Wielgus // Problemów Alkoholizmu. – 1995, nr 5, s. 3-6
 111. „Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych / Anna Kowal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 28-30
 112. Konsekwencje jazdy po pijanemu / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 11, s. 17-18
 113. Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a prewencja szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Renata M. Ilnicka, Maria A. Marchwacka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 21-28
 114. Kraków, Miechów, Zielonki : jak działa system / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. 5-10
 115. Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego / Władysław Sterna // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 5-6
 116. Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Ewa Miturska, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 365-386
 117. Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole / Barbara Żurakowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 1-3
 118. Lider działań trzeźwościowych – kto to taki? / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 21-23
 119. List do przyjaciela / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 38
 120. Małopolska młodzież – problem uzależnień / Janusz Gruca // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. IV-V [wkładka]
 121. Marketing i reklama alkoholu – refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu / Joanna Mikuła // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. I-VIII [wkładka].
 122. Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej / Grażyna Michałowska-Wender, Grażyna Adamcewicz, Mieczysław Wender // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 39-44
 123. Miłość, ciepło i trochę przestrzeni / Bernadeta Szymańska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 31-37 Alkoholowy problem w rodzinie.
 124. Miłość współuzależniona. Postawy wobec miłości Dzieci Dorosłych Alkoholików / Anna Chańko // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1/2, s. 13-16
 125. Młoda kobieta pije, dlaczego? / Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 10-14
 126. Młody człowiek wolny od uzależnień / Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10-11, dod. s. I-III Profilaktyka uzależnienia alkoholowego w szkole podstawowej oraz konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V. „My i alkohol”
 127. Młodzież a alkohol / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 3, s. III -IV [wkładka]. Scenariusz zajęć bibliotecznych.
 128. Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 111-118
 129. Młodzież wobec problemów alkoholu i narkotyków / Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 6-10 [wkładka]
 130. Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych / Robert Frączak // Świat Problemów. – 2008, nr 8, s. 30-33
 131. Moda na trzeźwość / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 21-26
 132. Model rodziny w oczach młodzieży z rodzin alkoholowych / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 12, s. 3-7
 133. Moje doświadczenia terapeutyczne : (przemyślenia, obserwacje, efekty) / Tomasz Głowik // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 35-39
 134. Może warto…? / Jerzy Zieliński // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 39-40 Trening odmowy picia
 135. Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami / Zofia Mielecka-Kubień // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s. 287-309
 136. Mundur nie chroni przed alkoholizmem / Sławomir Jakima, Ewa Małachowska // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. 19-20
 137. Na co zwrócić uwagę w leczeniu uzależnień? / Józef Spisacki // Świat Problemów. – 2008, nr 5, s. 16-19
 138. Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby / Halina Cichoż-Lach, Monika Grzyb // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 55-62
 139. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 11-14
 140. Najnowsze tendencje światowe w leczeniu alkoholizmu / Kazimierz Godorowski // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 4 , s. 8-10
 141. Najważniejsze jest dobro rodziny / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 8-12
 142. Narkotyk dla wszystkich – alkohol / Elżbieta Czarnota // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, s. 13-14 Działania profilaktyczne w rodzinie, szkole, środkach masowego przekazu
 143. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Cz. 1 : Definicje i modele / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Andrzej Jakubczyk // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 379-394
 144. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 2 : Biologiczne predyktory / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 65-79
 145. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 3 : Społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 81-102
 146. Nie choruje się na współuzależnienie / Małgorzata Kornacka // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 18-20
 147. Nie stanęły w miejscu / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 13-15
 148. Nie zapomnijmy o rodzinie alkoholika / Magdalena Szczepaniak // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 3, s. 9-10
 149. Niebezpieczeństwo – alkohol / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 49-54
 150. Niepijący rodzic – szansa dla dzieci? / Magdalena Ilnicka // Świat Problemów. – 1998, nr 7, s. 15-16
 151. Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy… / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 45-46
 152. Nietrzeźwi kierowcy – co jest do zrobienia / Katarzyna Parusińska // Świat Problemów. – 2008, nr 6, s. 4-9
 153. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego // Świat Problemów. – 2008, nr 16, s. 15-20
 154. Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w latach 2000-2006 / Irena Kin-Dittmann // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 361-375
 155. Nikt im nie powiedział : zgubne skutki alkoholu / Stanisława Dzwonkowska // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 24-25
 156. Nowe perspektywy w sposobie myślenia o człowieku uzależnionym – recenzja / Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 18
 157. O programie „Tak czy nie” / Witold Skrzypczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 25-26
 158. O przekraczaniu nieuchwytnej granicy (cz. 2) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. –1996, nr 5, s. 32-37
 159. Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s. 153-171. Bibliogr.
 160. Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Co zmienia się w czasie leczenia? / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 133-150
 161. Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzależnione (na podstawie badań ankietowych) / Zofia Mielecka-Kubień, Elżbieta Wędzicha // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 1, s. 21-38
 162. Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-B) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki i in. // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 157-165
 163. Opowieść o pewnej patologii społecznej / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 49- 51
 164. Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych / Monika Maciejewska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, s. 13-17
 165. Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 2, s. 107-119
 166. Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010 : zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 4, s. 275-296
 167. Picie alkoholu przez uczniów w opinii młodzieży / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 15-16
 168. Picie czyli życie : zadania rozwojowe wieku dorastania / Irena Iwanicka, Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 2006, nr 1-2, s. 5-8
 169. Picie kontrolowane – zagadnienia kliniczne / Marc Sobell, Linda Sobell // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 2, s. 203-221
 170. Picie kontrolowane jako sukces moralny i cel społecznych oddziaływań / Robin Room // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 369-378
 171. Picie pod chmurką zabronione / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 6, s. 10-12
 172. Pierwiastki śladowe we włosach u osób uzależnionych od alkoholu / Blandyna Wojańska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10 s. 16-17
 173. Pierwsze kroki ku trzeźwości // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. 17-19
 174. Pijaństwo nieletnich / Maria Dąbrowska-Bąk, Maciej Muskała // Świat Problemów. – 2008, nr 7, s. 28-34
 175. Pijaństwo w dawnej Polsce / Stanisław Milewski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s. 16-17
 176. Po co nam kolejna nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. I-VI [wkładka].
 177. Początek początki drogi alkoholowej w wieku szkolnym cz. 1 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1996, nr 4, s. 30-35
 178. Poczucie sensu życia młodzieży z rodzin alkoholicznych / Ewa Dujka // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 27-32
 179. Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień / Wojciech Kostowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 2, s. 139-168
 180. Podsumowanie pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu” / K. Szrajnert // Świat Problemów. – 2008, nr 3, s. I-III [wkładka].
 181. Pokazać mieszkańcom swojego miasta co złego alkohol czyni z człowiekiem / Małgorzata Kuźmińska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 53
 182. Polskie modele uzależnień od alkoholu po II wojnie światowej / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 7, s. 3-5
 183. Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, dod. s. VI–X
 184. Pomoc terapeutyczna dla młodych pijących : potrzeby, perspektywy, praktyka : prezentacja programu terapeutycznego dla młodzieży nadużywającej alkoholu / Joanna Mikuła // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 3, s. 47-51
 185. Poradnictwo i działalność terapeutyczna w chorobie alkoholowej / Władysław Niedźwiecki // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 3, dod. s. III-V [wkładka]
 186. Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna Borucka, Katarzyna Okuklicz-Kozaryn // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 413-441
 187. Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów / Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 377-394
 188. Powrót do normalności / Alina Borec // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 36-37
 189. Praca socjalna w rodzinie z problemem alkoholowym / Halina Bejger // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 49-52
 190. Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 22-29
 191. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 24-27
 192. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10/11, s. 28-31
 193. Problematyka uzależnień – poradnik bibliograficzny / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 44-45
 194. Problemy alkoholowe kobiet / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 5-8
 195. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 4, s. 363-389
 196. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu / Jacek Moskalewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 55-63
 197. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 10-12 Oprac. na podstawie Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku.
 198. Profilaktyczne bariery przed uzależnieniami młodzieży / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 2, s. 20–22
 199. Profilaktyka uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 22-23
 200. Profilaktyka w szkole / Krzysztof Wojcieszek // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 14-15
 201. Profile osobowości w modelu Wielkiej Piątki u osób uzależnionych od alkoholu rozpoczynających leczenie / Jacek Kasprzak, Joanna Nolbrzak-Drozd, Anna Starowicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 2, s. 151-165
 202. Program Al-Anon a „zdrowienie” relacji rodzinnych / Anna Stańczak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 23-26
 203. Program „NOE” : Co to takiego? / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 2, s. 11-14
 204. Program profilaktyki globalnej „Eupen” / Andrzej Turek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 7, s. 21-26
 205. Program wychowania w trzeźwości „Dziękuję nie” / Elżbieta Aranowska, Stefan Mieszalski, Jacek Morawski, Elżbieta Morawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, s. 14-18
 206. Programy profilaktyczne / Walerian Więch // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 47-53
 207. Promotorzy bezalkoholowych balów / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. 20-22
 208. Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Piotr Serafin, Andrzej Jakubczyk, Anna Podgórska [et al.] // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 3, s. 289-305
 209. Przemoc wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 3-8
 210. Przemoc wobec pijących kobiet / Mikuła Joanna // Świat Problemów. – 2009, nr 5, s. 28-31
 211. Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 26-29
 212. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie – w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, s. 5-13
 213. Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof Wojcieszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 12-16 [wkładka]
 214. Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 30-32
 215. Przyczyny sięgania przez młodzież po środki odurzające / Marta Wilk // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 2, dod. s. I–III
 216. Pytania prawne samorządów i odpowiedzi PARPA / Marek Romsicki // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. I-VI [wkładka]
 217. Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii. – 2006, nr 2, s. 59-74
 218. Realizacja programu „NOE” / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 17-24
 219. Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 3, s. 175-187
 220. Relacje rodzic – dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków / Magdalena Górska // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 11-29. Bibliogr.
 221. Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 18-22
 222. Rodzina bez alkoholu / Marcin Jagła // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 18-19
 223. Rodzina z problemem alkoholowym . Cz.1 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 16-17
 224. Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 2 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 3, s. 16-18
 225. Rodzina z problemem alkoholowym. Cz. 3 / Małgorzata Chojak // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 16-19
 226. Rodzina z problemem uzależnień / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 20-23
 227. Rodzinne skutki pijaństwa / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 8/9, s. 7-8
 228. Rola kannabinoidów w działaniu alkoholu / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr3, s. 327-334
 229. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości / Marian Łakomski // Wychowawca.– 1999, nr 7/8, s. 38-40
 230. Rozpowszechnienie używania alkoholu wśród młodzieży / Elżbieta N. Aranowska, Jadwiga B. Sławińska. // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 2, dod. s. IV-VII
 231. Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat // Świat Problemów. – 2008, nr 2, s. 18-20
 232. Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików / Teresa Bach-Olasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. 20-24
 233. Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 33-36
 234. Rzekomy wiąd rdzenia w przebiegu alkoholizmu / Teresa Korwin-Piotrowska, Danuta Nocoń // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 1, s. 17-18
 235. Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 42-45
 236. Samoocena ogólna u synów alkoholików / Paweł Kurtek. // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 26-28
 237. Samotność po godzinach – o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10/11, s. 31-34
 238. Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum lub liceum / Agnieszka Chudy, Renata Kraska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 21-22
 239. Sąd nad alkoholem / Renata Kraska, Agnieszka Łopata // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 42. Scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO.
 240. Sąd nad alkoholem -– scenariusz rozprawy / Iwona Kusznirenko, Iwona Sulecka // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. III-V [wkładka]
 241. Skuteczne strategie profilaktyczne : alkohol i polska młodzież w ostatnich dwudziestu latach / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów. – 2006, nr 6, s. 33-39
 242. Skuteczność leczenia alkoholików – od kogo i czego zależy / Lech Grodzki // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. 29-30
 243. Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych. Przegląd badań / Iga Jaraczewska // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 2, s. 129-141
 244. Sport, zabawa i rozrywka umysłowa w festynie przeciw alkoholizmowi / Iwona Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 9-12 [wkładka]
 245. Sposoby zapobiegania problemom alkoholowym / Bohdan T. Woronowicz // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10/11, s. 3-5
 246. Spożycie alkoholu przez tymczasowo aresztowanych : (raport z badań) / Krzysztof Linowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 3, s. 38-41
 247. Spożywanie piwa przez młodzież budzi niepokój / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4/5, s. 42
 248. Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne // Świat Problemów. – 2009, nr 1, s. I [wkładka] Ogólnopolska kampania edukacyjna.
 249. Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz, Agata Wilska // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 2, s. 135-152
 250. Stereotypy społeczne w postrzeganiu alkoholika a trudności emocjonalne osoby uzależnionej w leczeniu / Joanna Korona // Świat Problemów. – 2008, nr 4, s. 17-19
 251. Stres pracy i tendencja do spożywania alkoholu / Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 8/9, s. 15-16
 252. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 24-32
 253. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Renata-Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 5, s. 37-51
 254. Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. – 2001, nr 7/8, s. 28-29
 255. Szansa na powrót alkoholika do życia / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 33-37
 256. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 35-36
 257. Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży : Propozycje pracy z uczniami / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 4, s. 19-23
 258. Szybciej stają się piękne / Z Ewą Woydyłło rozm. przepr. Jacek Krzewicki, Maciej Zdziarski  // Świat Problemów. – 2009, nr 3, s. 16-20
 259. Świadomość uczniów o szkodliwości picia alkoholu : (na przykładzie wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Słupsku) / Grażyna Durka, Walentyna Czarnik // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, dod. s. I-IV [wkładka]
 260. Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego / Harold Rosenberg // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 45-54
 261. Terapia drogą do wolności / Bożena Truszczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10-11, s. 14-16
 262. Terapia dzieci alkoholików / Anna M. Seferyńska, Beata Wolfram // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 24-27
 263. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (BSFT) zastosowana do pracy z rodziną / Jacek Lelonkiewicz // Świat Problemów. – 1999, nr 5, s. 43-45
 264. Terapia osób uzależnionych od alkoholu w warunkach izolacji penitencjarnej / Paweł Twaróg // Praca Socjalna. – 2009, nr 2, s. 74-79
 265. Teraźniejszość i przyszłość ruchu abstynenckiego / Sylwester Staniszewski // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 34-36
 266. Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 103-118
 267. Trudne miejsca w pierwszym etapie terapii współuzależnienia / Mirosława Kisiel // Świat Problemów. – 1999, nr 11, s. 41-43
 268. Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowywanego w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 18-20
 269. Uczniowie szkół podstawowych a spożywanie alkoholu / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. 28-31
 270. Uzależnienia – scenariusz zajęć / Sylwia Błażejczak // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 25
 271. Uzależnienia wśród młodzieży / Beata Boćwińska-Kiluk // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 58-63
 272. Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo / Włodzimierz Fijałkowski // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 4, dod. s. III-IV [wkładka]
 273. Uzależnienie można pokonać / Z Bogusławą Mazurkiewicz rozm. Tadeusz Pukyn // Świat Problemów. – 2009, nr 11, s. 5-7
 274. Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania / Ewa Wyrzykowska // Alkoholizm i Narkomania. – 2012, nr 3, s. 307-315
 275. Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 2, s. 117-123
 276. Uzależnieniom – nie / Franciszka Żak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 51
 277. Uzdrawianie uzależnionych / Ewelina Sikora // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 16-20
 278. Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 135-149
 279. Używki kradną wolność / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 56-61
 280. W Krakowie o FAS // Świat Problemów. – 2009, nr 2, s. 29-30
 281. W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę / Elżbieta Rachowska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10/11, dod. s. X–XII Ankieta dla uczniów
 282. W rodzinie z problemem alkoholowym / Klaudia Mikołajczyk // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 43-47
 283. W związku z alkoholizmem / Mirosława Kisiel // Świat Problemów. – 1998, nr 1, s. 13-19
 284. Walka z uzależnieniami trwa cały rok – przykład Torunia / Jan Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 48-50
 285. Ważne szkolenie PARPA / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. I-II [wkładka].
 286. Wczesne rozpoznawanie – krótka interwencja / Jadwiga Fudała // Świat Problemów. – 2009, nr 4, s. 5-9
 287. Wódka i całe życie / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 4, s. 11-12
 288. Wpływ alkoholu na serce i ciśnienie krwi / Jerzy Lewandowicz // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 6-7
 289. Wpływ alkoholu na przemoc w rodzinie : (na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 16-17
 290. Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 19-23
 291. Współuzależnienie – koncepcja, definicje, kontrowersje / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 4-11
 292. Wstyd i poczucie winy w chorobie alkoholowej : uzdrawiać się nawzajem / Elżbieta  Nowak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 11-12
 293. Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 4, s. 297-314
 294. Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 62-64
 295. Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy/ Mieczysław Wojciechowski  // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 38-43
 296. Wychowawca odpowiedzialny – w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10-11, s. 3-6
 297. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10-11, s. 29-30.
 298. Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. – 2011, nr 2, s. 99-115
 299. Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola długości abstynencji i długości pobytu we wspólnocie AA / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 1, s. 31-43
 300. Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu : mediacyjna rola poczucia sensu życia / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2006, nr 4, s. 357-368
 301. Zaangażowanie we wspólnotę Anonimowych Alkoholików a jakość życia i długość abstynencji jej członków / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania. – 2008, nr 3, s. 235-245
 302. Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar, Anna Klimkiewicz, Kirk J. Brower // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 2, s. 143-159
 303. Zaczynają od małych kroków / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s 10 Program profilaktyki antyalkoholowej, m.in. „Elementarz 7 kroków” w szkołach podstawowych
 304. Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982-2005 / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 339-364
 305. Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży / Jarosław Pleta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 14-17
 306. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi / Maria Fudali // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 2, s. 21-26
 307. Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 41-44
 308. Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Kryzysowych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu : doniesienie wstępne / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 3, s. 271-285. Bibliogr.
 309. Zespół uzależnienia od alkoholu / Leon Ferfecki // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 2, s. 4-9
 310. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Cz. 3. Orzecznictwo / Marek Pajor // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. I-VI [wkładka].
 311. Zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. – 1998, nr 6, s. 35-37
 312. Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależnienia od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 4, s. 387-397
 313. Znaczenie układu kanabinoidowego w mechanizmie działania alkoholu / Marta Ćwiek, Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 4, s. 417-424

STRONY INTERNETOWE

1.PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://www.parpa.pl.

2.Europejski Projekt Badań Szkolnych na temat Alkoholu i innych używek
www.espad.org

3.Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce
http://www.aa.org.pl
4.Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
http://www.krajowarada.pl
5.Strona kampanii „ciąża bez alkoholu”
http://www.ciazabezalkoholu.pl
6.Strona poświęcona zaburzeniom rozwojowym wywołanym alkoholem
http://www.fas.edu.pl
7.5trona internetowa miesięcznika NA ZDROWIE
http://www.nazdrowie.europ.pl.
8.Centrum Terapii Uzależnień „Meta”
http://www.meta.pomost-al.eu
9.Profesjonalny Portal Psychologiczny Instytut Psychologii Zdrowia
http://www.psychologia.edu.pl/
10.Grupy Rodzinne AL– ANON
http://www.al-anon.org.pl
11.Forum 12 Kroków – alkoholizm
http://www.12krokow.niepije.pl/
12.Raport Policji: Małoletni pod wpływem alkoholu
http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/940/50853/Maloletni_pod_wplywem_alkoholu.html?search=9334167

opracowała mgr Beata Starzyk

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie