Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

KSIĄŻKI :

 1. Arteterapia / Wiesław Sikorski I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 A – F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035/1 CZ
 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska – Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 134s.  Sygn. 36709
 3. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna.- Kraków :Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 157s.  Sygn. 35757,  36163
 4. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 317s.  Sygn. 35758
 5. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 430s.  Sygn. 35200, 35573
 6. Muzykoterapeutyczne umiejętności nauczycieli edukacji początkowej / Romualda Terenc – Pawliczak I W:I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – 446s.  Sygn. 36843
 7. Plastyczne wymyśl-Anki czyli opowiadania o sztuce / Anna Kalbarczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 75s.  Sygn. 36700
 8. Psychoterapia psychoanalityczna : poradnik praktyka / Nancy McWilliams. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. – 392s.  Sygn. 36668
 9. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej
  z dziećmi / Małgorzata Kapłon. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 150s.  Sygn. 36410
 10. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda
  i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 210s. Sygn. 35768
 11. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska – Cylulko. – Wyd.2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 245s.  Sygn. 36259, 36326
 12. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe : 5 – 7 lat, 7 – 9 lat i 9 – 13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych)/ Anna Kalbarczyk. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 97s.   Sygn. 36556

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Urszula Bartnikowska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 347 – 353
 2. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 5 – 8
 3. Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 22 – 23
 4. Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala – Wnuk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 3 – 11
 5. Arteterapia – problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 376 – 379
 6. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 16 – 18
 7. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 298 – 306
 8. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudniewska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 194 – 199
 9. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 30 – 32
 10. Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych
  z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006/ 2007, nr 1, s. 68 – 77
 11. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 66 – 69
 12. Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 6, s. 34 – 35
 13. Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Chowanna. – 2006, t. 2, s. 109 – 115
 14. Muzyczne podróże w wyobraźni – w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s. 23 – 28
 15. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 41 – 46
 16. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7 – 8, s. I –III wkładka
 17. Muzykoterapia Nordoff – Robbins / Aleksandra Stadnicka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 29 – 30
 18. Oodkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób
  z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 130 – 135
 19. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 71 – 73
 20. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 47 – 54
 21. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9 – 11 lat / Diana Gulinska – Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 13 – 17
 22. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną / Katarzyna Ziołowicz// Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s.52 – 59
 23. Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 91 – 101
 24. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3, s. 115 – 119
 25. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą
  w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2007, nr 1 – 2, s. 15 – 20
 26. Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s. 12 – 22
 27. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja
  i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17 – 20
 28. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 214 – 219
 29. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 26 – 28
 30. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 357 – 359
 31. Terapia przez teatr / Joanna Dybczyńska // Polonistyka. – 2008, nr 5, s. 56 – 59
 32. Terapia zabawą / Beata Bielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3,s. 55 – 59
 33. Twórcza terapia / Danuta Rajska // Wychowawca. – 2008, nr 5, s. 28 – 29
 34. W krainie Zimy / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Wożniak // Wychowanie
  w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 24 – 26
 35. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28 – 39
 36. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 49 – 58
 37. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s.38 – 40
 38. Zajęcia muzyczno – taneczne jako forma terapii przez sztukę / Anna Palider, Monika Poręba // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 4, s. 213 – 214
 39. Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22 – 25

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie