Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

KSIĄŻKI :

 1. Arteterapia / Wiesław Sikorski I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 A – F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035/1 CZ
 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska – Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 134s.  Sygn. 36709
 3. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna.- Kraków :Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 157s.  Sygn. 35757,  36163
 4. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 317s.  Sygn. 35758
 5. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 430s.  Sygn. 35200, 35573
 6. Muzykoterapeutyczne umiejętności nauczycieli edukacji początkowej / Romualda Terenc – Pawliczak I W:I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011. – 446s.  Sygn. 36843
 7. Plastyczne wymyśl-Anki czyli opowiadania o sztuce / Anna Kalbarczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 75s.  Sygn. 36700
 8. Psychoterapia psychoanalityczna : poradnik praktyka / Nancy McWilliams. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. – 392s.  Sygn. 36668
 9. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej
  z dziećmi / Małgorzata Kapłon. –  Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 150s.  Sygn. 36410
 10. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda
  i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 210s. Sygn. 35768
 11. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska – Cylulko. – Wyd.2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 245s.  Sygn. 36259, 36326
 12. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe : 5 – 7 lat, 7 – 9 lat i 9 – 13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych)/ Anna Kalbarczyk. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 97s.   Sygn. 36556

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Urszula Bartnikowska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 347 – 353
 2. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 5 – 8
 3. Arteterapia / Maria Szymczyk // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 22 – 23
 4. Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala – Wnuk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 3 – 11
 5. Arteterapia – problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 376 – 379
 6. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 16 – 18
 7. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 298 – 306
 8. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudniewska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 194 – 199
 9. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 30 – 32
 10. Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych
  z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006/ 2007, nr 1, s. 68 – 77
 11. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 66 – 69
 12. Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 6, s. 34 – 35
 13. Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski // Chowanna. – 2006, t. 2, s. 109 – 115
 14. Muzyczne podróże w wyobraźni – w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s. 23 – 28
 15. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 41 – 46
 16. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7 – 8, s. I –III wkładka
 17. Muzykoterapia Nordoff – Robbins / Aleksandra Stadnicka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 29 – 30
 18. Oodkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób
  z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 2, s. 130 – 135
 19. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 71 – 73
 20. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 47 – 54
 21. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9 – 11 lat / Diana Gulinska – Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 13 – 17
 22. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną / Katarzyna Ziołowicz// Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s.52 – 59
 23. Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3, s. 91 – 101
 24. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 3, s. 115 – 119
 25. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą
  w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2007, nr 1 – 2, s. 15 – 20
 26. Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2006 / 2007, nr 3, s. 12 – 22
 27. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja
  i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17 – 20
 28. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 214 – 219
 29. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 26 – 28
 30. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 357 – 359
 31. Terapia przez teatr / Joanna Dybczyńska // Polonistyka. – 2008, nr 5, s. 56 – 59
 32. Terapia zabawą / Beata Bielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 3,s. 55 – 59
 33. Twórcza terapia / Danuta Rajska // Wychowawca. – 2008, nr 5, s. 28 – 29
 34. W krainie Zimy / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Wożniak // Wychowanie
  w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 24 – 26
 35. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28 – 39
 36. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 49 – 58
 37. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s.38 – 40
 38. Zajęcia muzyczno – taneczne jako forma terapii przez sztukę / Anna Palider, Monika Poręba // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 4, s. 213 – 214
 39. Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22 – 25

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie