Autyzm i zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2011

KSIĄŻKI:

 1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Wyd. 2 poszerz. i popr. – Kraków : Impuls, 2008. – 470 s. Sygn.
  36 265
 2. Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 260-264. Sygn. 35 035/1 Cz
 3. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Kraków : Impuls, 2000. –  155 s. Sygn. 34 513
 4. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton ; przeł. Ewa Wiekiera. – Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Krakowie, 1999. – 137 s. Sygn. 35 631
 5. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 160 s. Sygn. 34 883
 6. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. – Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne, 1993. – 104 s. Sygn. 32 974
 7. Autyzm wczesny dziecięcy – obraz kliniczny dziecka autystycznego i jego terapia / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 264-270. Sygn. 35 035/1 Cz
 8. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przeł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – 288 s. Sygn.
  36 030
 9. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – 238 s. Sygn. 34 375
 10. Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Warszawa : Żak, 1999. – 342 s. Sygn. 34 352 [Wyd. 3, 2001 r. sygn. 34 999]
 11. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 272 s. Sygn. 33 457
 12. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. – Kraków : Impuls, 2000. – 72 s. Sygn. 34 157
 13. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : Impuls, 2008. – 518 s. – Sygn. 36 102
 14. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2005. – 156 s. Sygn. 35 760
 15. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 290 s. Sygn. 30 225, 30 226
 16. Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form / Jacek Błeszyński // W: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. – Kraków : Impuls, 2000. – S. 141-153. Sygn. 34 372
 17. Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny  różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2004. – S. 34-53. Sygn. 34 905
 18. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. – Kraków : Impuls, 2009. – 264 s. Sygn. 36 251
 19. Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz. – Kraków : Impuls, 2005. – 122 s. Sygn. 35 009 Cz
 20. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 5. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. – S. 275-287. – Sygn. 35 065 [Wyd. 2 – sygn. 34 452 Cz, 34 456, 34 457; Wyd. 3 – sygn. 34 629]
 21. Spektrum zaburzeń autystycznych // W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1 / Deborah Teutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. – Warszawa : Wydaw. APS ; Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – S. 271-306. Sygn. 35 874/1
 22. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka Błeszyńskiego. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2011. – 230 s. Sygn. 36 550
 23. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Kraków : Impuls, 2010. – 52 s. Sygn. 36 240
 24. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2011. – 462 s. Sygn.
  36 447
 25. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 104 s. Sygn. 35 048
 26. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2008. – 270 s. Sygn. 36 151
 27. Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VII, V-Ż / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 887-889. Sygn. 35 035/7 Cz

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Autyzm a oligofrenia / Joanna Kruk-Lasocka // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 4, s. 195-200
 2. Autyzm czy nie autyzm ? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 24-29
 3. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 314-315
 4. Autyzm u dzieci / Katarzyna Appelt // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 40-41
 5. Autyzm wczesnodziecięcy / Łucja Ignatowiczowi, Roman Ignatowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 9, s. 430-436
 6. Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 10-12
 7. Badania różnicujące autyzm od zatrucia metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 23-25
 8. Czy szkoła powinna otworzyć się na autyzm / Jacek Błeszyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 25-22
 9. Czy to możliwe : ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 121-122
 10. Dzieci autystyczne / Janina Marczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 22-24
 11. Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 324-327
 12. Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 16-17
 13. Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 79-91
 14. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28
 15. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95
 16. Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński, Lucyna Bobrowicz // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 251-257
 17. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 40-44
 18. Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie) / Katarzyna Leśniewska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, s. 29-32
 19. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Garbara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10
 20. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 43-44
 21. Kacper – dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 10, s. 43-45
 22. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 296-305
 23. Łukasz / Jolanta Chodorowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 43-44
 24. Moje spotkania z Piotrem. Terapia dziecka autystycznego / Małgorzata Napiórkowska // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 9, s. 10-12
 25. Moje spotkania z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3,  s. 1-3
 26. Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 44-45
 27. Motyl uwięziony w ciemnościach / Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1,  s. 143-147
 28. Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-25
 29. Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła / Joanna Lach // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 2, s. 95-97
 30. Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226
 31. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 328-332
 32. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 554-555
 33. Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman’s / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 55-56
 34. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek Błeszyński // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 175-182
 35. Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 4, s. 215-221
 36. Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 2, s. 62-24
 37. Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych / Danuta Ostiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 5, s. 214-215
 38. Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych / Ewa Pisula // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 26-83
 39. Spór o genezę autyzmu / Barbara Winczura // Kwartalnik Pedagogiczny. -1996, nr 3-4, s. 135-151
 40. Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych / Anna Kosecka // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 41-50
 41. Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 1, s. 44-52
 42. Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym [na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca] / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 40-46
 43. Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winczura // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 235-241
 44. Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 30-34
 45. Zaburzenia autystyczne u dzieci / Ewa Pisula .. Nowa Szkoła. – 1992, nr 7, s. 409-412
 46. Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 2, s. 62-70
 47. Zrozumieć autystyczny świat / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 326-328

STRONY INTERNETOWE:

http://www.akson.org/

http://asperger.wizytowka.pl/

http://www.autyzmpomoc.org.pl/

http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/twoj.html

http://niegrzecznedzieci.prv.pl/

http://www.partnerstwo-synapsis.pl/

http://www.rainman.wizytowka.pl/

http://www.spoa.org.pl/

http://www.synapsis.waw.pl/

opracowała: mgr Paulina Klich

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie