Autyzm i zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2011

KSIĄŻKI:

 1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Wyd. 2 poszerz. i popr. – Kraków : Impuls, 2008. – 470 s. Sygn.
  36 265
 2. Autyzm / Małgorzata Kowalska-Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 260-264. Sygn. 35 035/1 Cz
 3. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Kraków : Impuls, 2000. –  155 s. Sygn. 34 513
 4. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton ; przeł. Ewa Wiekiera. – Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział w Krakowie, 1999. – 137 s. Sygn. 35 631
 5. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 160 s. Sygn. 34 883
 6. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. – Gdańsk : Wydaw. Psychologiczne, 1993. – 104 s. Sygn. 32 974
 7. Autyzm wczesny dziecięcy – obraz kliniczny dziecka autystycznego i jego terapia / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 264-270. Sygn. 35 035/1 Cz
 8. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przeł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – 288 s. Sygn.
  36 030
 9. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – 238 s. Sygn. 34 375
 10. Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Warszawa : Żak, 1999. – 342 s. Sygn. 34 352 [Wyd. 3, 2001 r. sygn. 34 999]
 11. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 272 s. Sygn. 33 457
 12. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. – Kraków : Impuls, 2000. – 72 s. Sygn. 34 157
 13. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : Impuls, 2008. – 518 s. – Sygn. 36 102
 14. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2005. – 156 s. Sygn. 35 760
 15. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 290 s. Sygn. 30 225, 30 226
 16. Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form / Jacek Błeszyński // W: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. – Kraków : Impuls, 2000. – S. 141-153. Sygn. 34 372
 17. Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny  różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2004. – S. 34-53. Sygn. 34 905
 18. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. – Kraków : Impuls, 2009. – 264 s. Sygn. 36 251
 19. Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz. – Kraków : Impuls, 2005. – 122 s. Sygn. 35 009 Cz
 20. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 5. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. – S. 275-287. – Sygn. 35 065 [Wyd. 2 – sygn. 34 452 Cz, 34 456, 34 457; Wyd. 3 – sygn. 34 629]
 21. Spektrum zaburzeń autystycznych // W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1 / Deborah Teutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. – Warszawa : Wydaw. APS ; Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – S. 271-306. Sygn. 35 874/1
 22. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka Błeszyńskiego. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2011. – 230 s. Sygn. 36 550
 23. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Kraków : Impuls, 2010. – 52 s. Sygn. 36 240
 24. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2011. – 462 s. Sygn.
  36 447
 25. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 104 s. Sygn. 35 048
 26. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2008. – 270 s. Sygn. 36 151
 27. Zespół Aspergera / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VII, V-Ż / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”. – S. 887-889. Sygn. 35 035/7 Cz

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Autyzm a oligofrenia / Joanna Kruk-Lasocka // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 4, s. 195-200
 2. Autyzm czy nie autyzm ? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 24-29
 3. Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek / Ewa Pisula // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 314-315
 4. Autyzm u dzieci / Katarzyna Appelt // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 40-41
 5. Autyzm wczesnodziecięcy / Łucja Ignatowiczowi, Roman Ignatowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 9, s. 430-436
 6. Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 12, s. 10-12
 7. Badania różnicujące autyzm od zatrucia metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 23-25
 8. Czy szkoła powinna otworzyć się na autyzm / Jacek Błeszyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 25-22
 9. Czy to możliwe : ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 121-122
 10. Dzieci autystyczne / Janina Marczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 22-24
 11. Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 324-327
 12. Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 16-17
 13. Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 79-91
 14. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28
 15. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95
 16. Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński, Lucyna Bobrowicz // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 251-257
 17. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 40-44
 18. Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie) / Katarzyna Leśniewska // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, s. 29-32
 19. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Garbara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10
 20. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 43-44
 21. Kacper – dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 10, s. 43-45
 22. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 296-305
 23. Łukasz / Jolanta Chodorowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 43-44
 24. Moje spotkania z Piotrem. Terapia dziecka autystycznego / Małgorzata Napiórkowska // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 9, s. 10-12
 25. Moje spotkania z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3,  s. 1-3
 26. Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym / Maria Pura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 44-45
 27. Motyl uwięziony w ciemnościach / Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1,  s. 143-147
 28. Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-25
 29. Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła / Joanna Lach // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 2, s. 95-97
 30. Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226
 31. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 328-332
 32. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 554-555
 33. Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman’s / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 55-56
 34. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek Błeszyński // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 175-182
 35. Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. – 1992, nr 4, s. 215-221
 36. Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 2, s. 62-24
 37. Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych / Danuta Ostiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 5, s. 214-215
 38. Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych / Ewa Pisula // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 26-83
 39. Spór o genezę autyzmu / Barbara Winczura // Kwartalnik Pedagogiczny. -1996, nr 3-4, s. 135-151
 40. Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych / Anna Kosecka // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 41-50
 41. Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 1, s. 44-52
 42. Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym [na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca] / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 40-46
 43. Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winczura // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 235-241
 44. Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 30-34
 45. Zaburzenia autystyczne u dzieci / Ewa Pisula .. Nowa Szkoła. – 1992, nr 7, s. 409-412
 46. Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 2, s. 62-70
 47. Zrozumieć autystyczny świat / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 326-328

STRONY INTERNETOWE:

http://www.akson.org/

http://asperger.wizytowka.pl/

http://www.autyzmpomoc.org.pl/

http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/twoj.html

http://niegrzecznedzieci.prv.pl/

http://www.partnerstwo-synapsis.pl/

http://www.rainman.wizytowka.pl/

http://www.spoa.org.pl/

http://www.synapsis.waw.pl/

opracowała: mgr Paulina Klich

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie