Bezdomność, bezrobocie, ubóstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2011

KSIĄŻKI:

 1. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – 282 s. Sygn. 36 188
 2. Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. – Wyd. 1 trzeci dodr. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 352 s. Sygn. 35 193
 3. Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych / Michał Porowski // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. – Warszawa : Żak, cop. 2003. – 475 s. Sygn. 34 893
 4. Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. – 684 s. Sygn. 36 033
 5. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1999. –  368 s. Sygn. 34 598, 34 651 Cz
 6. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Impuls, 2009. – 132 s. Sygn. 36 081
 7. „Nie masz kasy, jesteś nikim” : o pogłębianiu nierówności przez szkołę / Elżbieta Tarkowska // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – 456 s. Sygn. 35 734/4 Cz
 8. Opieka i wychowanie w rodzinie bezrobotnej. Zakres i formy pomocy / Bożena Matyjas // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. –  Lublin : Wydaw. UMSC, 2003. – 270 s. Sygn. 35 153
 9. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. Cz. 1 / Ewa Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 576 s. Sygn. 35 234/1
 10. Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – 668 s. Sygn. 35 234/2
 11. Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Julian Auleytner. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005. – 351 s. Sygn. 35 247
 12. Przyczyny i skutki ubóstwa społecznego jako czynnika patologizującego życie społeczne / Adam Roter // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 172 s. Sygn. 34 427
 13. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 534 s. Sygn. 34 861
 14. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. – Warszawa : Difin, 2008. – 101 s. Sygn. 35 715
 15. Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. – Kraków : Impuls, 2001. – 166 s. Sygn. 34578
 16. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. polskiego wyd. Marek Tabin. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – 532 s. Sygn. 34 874 Cz
 17. Społeczeństwo / Jerzy J. Parysek // W: Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. – Warszawa : Wydaw. Naukowe, 2007. – 400 s. Sygn. 35 675
 18. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. – 300 s. Sygn. 36 421
 19. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej / Jerzy Boczoń, Witold Toczyski, Anna Zielińska // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. – Warszawa : Żak, cop. 2003. – 475 s. Sygn. 34 893
 20. Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne // W: Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 748 s. Sygn. 34 875 Cz
 21. Ubóstwo rodzin w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – 416 s. Sygn. 35 064
 22. Ubóstwo w hierarchii społecznej // W: Struktura społeczna / Henryk Domański. – Warszawa : „Scholar”, cop. 2004. – 277 s. Sygn. 35 243
 23. Zmiana społeczna a zjawisko ubóstwa. Zbiorowe symptomy poczucia traumy i politraumy w dobie transformacji. Marginalizacja oraz wykluczenie jako typowe przykłady przyrostu obszaru upośledzenia społecznego / Andrzej Radziewicz-Winnicki // W: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / A. Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. – 645 s. Sygn. 36 036

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39-41
 2. Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Białas // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 5-9
 3. Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej / Józef Młyński // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 3-13
 4. Dzieci z bagażem biedy / Anna Bokszczanin // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 121-126
 5. Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka / Barbara Murawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 10-20
 6. Kategorie ludzi bezdomnych / Mariola Adamska // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 7-9
 7. Pomagać, ale jak?: bezdomni na Mazowszu / Zofia Feliks // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 33-35
 8. Pomoc bezdomnym / Aldona Chrapkowska-Zielińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1996, nr 3, s. 37-40
 9. Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 49-56
 10. Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne / Agnieszka Strzelec // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 6-11
 11. Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s. 51-55
 12. „Wielka resocjalizacja” : bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 44-49
 13. Zjawisko bezdomności: zarys problematyki / Leszek Stankiewicz // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122

opracowała: mgr Paulina Klich

Wrzesień 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2017 29 sierpnia 2017 30 sierpnia 2017 31 sierpnia 2017 1 września 2017 2 września 2017 3 września 2017
4 września 2017 5 września 2017 6 września 2017 7 września 2017 8 września 2017 9 września 2017 10 września 2017
11 września 2017 12 września 2017 13 września 2017

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.
14 września 2017 15 września 2017 16 września 2017 17 września 2017
18 września 2017 19 września 2017 20 września 2017 21 września 2017 22 września 2017 23 września 2017 24 września 2017
25 września 2017

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli
26 września 2017 27 września 2017 28 września 2017 29 września 2017 30 września 2017 1 października 2017
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie