Bezdomność, bezrobocie, ubóstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2011

KSIĄŻKI:

 1. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – 282 s. Sygn. 36 188
 2. Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. – Wyd. 1 trzeci dodr. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 352 s. Sygn. 35 193
 3. Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych / Michał Porowski // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. – Warszawa : Żak, cop. 2003. – 475 s. Sygn. 34 893
 4. Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. – 684 s. Sygn. 36 033
 5. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1999. –  368 s. Sygn. 34 598, 34 651 Cz
 6. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Impuls, 2009. – 132 s. Sygn. 36 081
 7. „Nie masz kasy, jesteś nikim” : o pogłębianiu nierówności przez szkołę / Elżbieta Tarkowska // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – 456 s. Sygn. 35 734/4 Cz
 8. Opieka i wychowanie w rodzinie bezrobotnej. Zakres i formy pomocy / Bożena Matyjas // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. –  Lublin : Wydaw. UMSC, 2003. – 270 s. Sygn. 35 153
 9. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. Cz. 1 / Ewa Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – 576 s. Sygn. 35 234/1
 10. Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – 668 s. Sygn. 35 234/2
 11. Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Julian Auleytner. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005. – 351 s. Sygn. 35 247
 12. Przyczyny i skutki ubóstwa społecznego jako czynnika patologizującego życie społeczne / Adam Roter // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 172 s. Sygn. 34 427
 13. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 534 s. Sygn. 34 861
 14. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. – Warszawa : Difin, 2008. – 101 s. Sygn. 35 715
 15. Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. – Kraków : Impuls, 2001. – 166 s. Sygn. 34578
 16. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. polskiego wyd. Marek Tabin. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – 532 s. Sygn. 34 874 Cz
 17. Społeczeństwo / Jerzy J. Parysek // W: Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. – Warszawa : Wydaw. Naukowe, 2007. – 400 s. Sygn. 35 675
 18. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. – 300 s. Sygn. 36 421
 19. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej / Jerzy Boczoń, Witold Toczyski, Anna Zielińska // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. – Warszawa : Żak, cop. 2003. – 475 s. Sygn. 34 893
 20. Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne // W: Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 748 s. Sygn. 34 875 Cz
 21. Ubóstwo rodzin w Polsce / Bożena Balcerzak-Paradowska // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – 416 s. Sygn. 35 064
 22. Ubóstwo w hierarchii społecznej // W: Struktura społeczna / Henryk Domański. – Warszawa : „Scholar”, cop. 2004. – 277 s. Sygn. 35 243
 23. Zmiana społeczna a zjawisko ubóstwa. Zbiorowe symptomy poczucia traumy i politraumy w dobie transformacji. Marginalizacja oraz wykluczenie jako typowe przykłady przyrostu obszaru upośledzenia społecznego / Andrzej Radziewicz-Winnicki // W: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / A. Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. – 645 s. Sygn. 36 036

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39-41
 2. Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Białas // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 2, s. 5-9
 3. Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej / Józef Młyński // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 3-13
 4. Dzieci z bagażem biedy / Anna Bokszczanin // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 121-126
 5. Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka / Barbara Murawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 10-20
 6. Kategorie ludzi bezdomnych / Mariola Adamska // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 7-9
 7. Pomagać, ale jak?: bezdomni na Mazowszu / Zofia Feliks // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 4, s. 33-35
 8. Pomoc bezdomnym / Aldona Chrapkowska-Zielińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 1996, nr 3, s. 37-40
 9. Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 49-56
 10. Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne / Agnieszka Strzelec // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10-11, s. 6-11
 11. Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s. 51-55
 12. „Wielka resocjalizacja” : bezdomne dzieci w Rosji (1918-1939) / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 44-49
 13. Zjawisko bezdomności: zarys problematyki / Leszek Stankiewicz // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie