Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 – 2010

Książki:

 1. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2008. – 116, [2] s. – Bibliogr. s. 17-18. syg. 36164, 36232
 2. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań : Media Rodzina, 1999. – 207 s. syg. 35316, 35332
 3. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; tł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 234, [1] s. syg. 36176
 4. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; tł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 218, [1] s. – Bibliogr. s. 218. syg. 36177
 5. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 266 s. – Bibliogr. s. 265-266. – ISBN 978-83-7308-684-5 syg. 35213
 6. Pokochać siebie / Anna Dodziuk. – Warszawa : Wydawnictwo „Intra”, 1992. – 157 s. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1996. – 110 s. syg. 32753
 7. Bajkoterapia czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. / red. Katarzyna Szeliga.- Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „impuls”, 2010. – 247 s.
 8. Ruch rozwijający u dzieci / Veronica Sherborne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 131s. syg. 34883

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20 – 21
 2. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze – 2001, nr 1, s. 40 – 44
 3. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 5 – 11
 4. Bibliotekarz – biblioterapeuta / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza – 1991, nr 6, s.13 – 15
 5. Biblioterapia – idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 16 – 19
 6. Biblioterapia – poglądy, doświadczenia / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza – 1991, nr 1-2, s. 10 –12
 7. Biblioterapia – warto spróbować / Irena Borecka // Biblioteka w Szkole – 1998, nr 9, s. 11
 8. Biblioterapia / Olga Chmielewska. // Życie Szkoły – 2005, nr 10, s. 29 – 31
 9. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna – 2000, nr 4, s. 211 – 214
 10. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : ( podsumowanie programu z lat 1989-96 ) / EwaTomasik // Szkoła Specjalna – 1998, nr 1, s. 16 – 20
 11. Biblioterapia w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Zbigniew Węgierski. // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 6, s. 29 – 30
  Zawiera rec. książki: Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. – Toruń, 2006.
 12. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia – 2001, nr 1, s. 29 – 31
 13. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2005, nr 8, s. 36 – 37
 14. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2005, nr 2, s. 23 – 26
 15. Co znaczy opiekować się kimś? : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 11-12
 16. Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 6 – 8
 17. Czytamy dzieciom i z dziećmi – w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 15-16
 18. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 70-72
 19. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk-Smolec // Biblioteka w Szkole – 2002, nr 6, s. 4 –5
 20. Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 1995, nr 9, s. 25 – 27
 21. Fotosafari, czyli podróż do świata książek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Elżbieta Furtak-Wiśniewska, Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s.17
 22. Haiku – słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 13 – 14
 23. Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 22 – 23
 24. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35 – 36
 25. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 19
 26. Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 8-10
 27. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36 – 39
 28. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 16
 29. Książka – moja Arkadia, kraina szczęścia : propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Pieleciak // Biblioteka w Szkole – 2001, nr 10, s. 18
 30. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10 – 12
 31. Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków : ( na podstawie ba- dań własnych ) / Tomasz Kruszewski // Poradnik Bibliotekarza – 2001, nr 11, s. 9 – 13
 32. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 14
 33. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga. // Życie Szkoły – 2007, nr 10, s. 22 – 27
 34. Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte : niepełnosprawni – dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 16 – 17
 35. Miejsce biblioteki w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza – 1999, nr 4, s. 12 – 13
 36. Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc biblioterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. -2008, nr 5, s. 15
 37. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna – 1998, nr 4, s. 279 – 284
 38. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz. – 2000, nr 7/8, s. 31 – 33
 39. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 18
 40. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 41 – 42
 41. Program „Jak dobrze być razem” : wybrane scenariusze bibliotecznych zajęć integracyjnych w klasie I szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na Co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. I-V (wkładka metodyczna)
 42. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17
 43. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 14 – 15
 44. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 61-66
 45. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 12 – 16
 46. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff. // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-III
 47. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 2, s. 45 – 55
 48. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole – 2002, nr 5, s. 16
 49. Zastosowanie komputera w biblioterapii / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 7/8, s. 10 – 12

Opracowała: Halina Świtlicka

Listopad 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 października 2017 31 października 2017 1 listopada 2017 2 listopada 2017 3 listopada 2017 4 listopada 2017 5 listopada 2017
6 listopada 2017

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Grupa 1

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Grupa 1
7 listopada 2017

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Wizerunek – jak legalnie publikować?

Sieć współpracy i samokształcenia: Wizerunek – jak legalnie publikować?
8 listopada 2017 9 listopada 2017 10 listopada 2017 11 listopada 2017 12 listopada 2017
13 listopada 2017

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Grupa 2

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Grupa 2
14 listopada 2017 15 listopada 2017 16 listopada 2017

Kategoria: Poza BibliotekąKamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.

Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
17 listopada 2017

Kategoria: Poza BibliotekąKamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.

Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej literatury.
18 listopada 2017 19 listopada 2017
20 listopada 2017

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości
21 listopada 2017 22 listopada 2017

Kategoria: W Bibliotece„Nigdy nie jest za póżno, aby odnaleźć w sobie pasję”- spotkanie autorskie Misi Bik z młodzieżą.

„Nigdy nie jest za póżno, aby odnaleźć w sobie pasję”- spotkanie autorskie Misi Bik z młodzieżą.

Kategoria: W BiblioteceWstążkowe kreacje - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych.

Wstążkowe kreacje - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych.
23 listopada 2017 24 listopada 2017 25 listopada 2017 26 listopada 2017
27 listopada 2017 28 listopada 2017 29 listopada 2017 30 listopada 2017 1 grudnia 2017 2 grudnia 2017 3 grudnia 2017
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie