Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991 – 2010

Książki:

 1. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2008. – 116, [2] s. – Bibliogr. s. 17-18. syg. 36164, 36232
 2. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań : Media Rodzina, 1999. – 207 s. syg. 35316, 35332
 3. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; tł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 234, [1] s. syg. 36176
 4. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; tł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 218, [1] s. – Bibliogr. s. 218. syg. 36177
 5. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 266 s. – Bibliogr. s. 265-266. – ISBN 978-83-7308-684-5 syg. 35213
 6. Pokochać siebie / Anna Dodziuk. – Warszawa : Wydawnictwo „Intra”, 1992. – 157 s. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1996. – 110 s. syg. 32753
 7. Bajkoterapia czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. / red. Katarzyna Szeliga.- Wyd.3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „impuls”, 2010. – 247 s.
 8. Ruch rozwijający u dzieci / Veronica Sherborne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 131s. syg. 34883

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20 – 21
 2. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze – 2001, nr 1, s. 40 – 44
 3. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 5 – 11
 4. Bibliotekarz – biblioterapeuta / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza – 1991, nr 6, s.13 – 15
 5. Biblioterapia – idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 16 – 19
 6. Biblioterapia – poglądy, doświadczenia / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza – 1991, nr 1-2, s. 10 –12
 7. Biblioterapia – warto spróbować / Irena Borecka // Biblioteka w Szkole – 1998, nr 9, s. 11
 8. Biblioterapia / Olga Chmielewska. // Życie Szkoły – 2005, nr 10, s. 29 – 31
 9. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna – 2000, nr 4, s. 211 – 214
 10. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : ( podsumowanie programu z lat 1989-96 ) / EwaTomasik // Szkoła Specjalna – 1998, nr 1, s. 16 – 20
 11. Biblioterapia w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Zbigniew Węgierski. // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 6, s. 29 – 30
  Zawiera rec. książki: Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. – Toruń, 2006.
 12. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia – 2001, nr 1, s. 29 – 31
 13. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2005, nr 8, s. 36 – 37
 14. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2005, nr 2, s. 23 – 26
 15. Co znaczy opiekować się kimś? : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 11-12
 16. Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 6 – 8
 17. Czytamy dzieciom i z dziećmi – w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 15-16
 18. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 70-72
 19. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk-Smolec // Biblioteka w Szkole – 2002, nr 6, s. 4 –5
 20. Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 1995, nr 9, s. 25 – 27
 21. Fotosafari, czyli podróż do świata książek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Elżbieta Furtak-Wiśniewska, Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s.17
 22. Haiku – słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 13 – 14
 23. Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 22 – 23
 24. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35 – 36
 25. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 19
 26. Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 8-10
 27. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36 – 39
 28. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 16
 29. Książka – moja Arkadia, kraina szczęścia : propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Pieleciak // Biblioteka w Szkole – 2001, nr 10, s. 18
 30. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10 – 12
 31. Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków : ( na podstawie ba- dań własnych ) / Tomasz Kruszewski // Poradnik Bibliotekarza – 2001, nr 11, s. 9 – 13
 32. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 14
 33. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga. // Życie Szkoły – 2007, nr 10, s. 22 – 27
 34. Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte : niepełnosprawni – dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 16 – 17
 35. Miejsce biblioteki w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza – 1999, nr 4, s. 12 – 13
 36. Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc biblioterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. -2008, nr 5, s. 15
 37. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna – 1998, nr 4, s. 279 – 284
 38. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz. – 2000, nr 7/8, s. 31 – 33
 39. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 18
 40. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 41 – 42
 41. Program „Jak dobrze być razem” : wybrane scenariusze bibliotecznych zajęć integracyjnych w klasie I szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na Co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. I-V (wkładka metodyczna)
 42. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17
 43. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 14 – 15
 44. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 61-66
 45. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 12 – 16
 46. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff. // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-III
 47. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 2, s. 45 – 55
 48. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole – 2002, nr 5, s. 16
 49. Zastosowanie komputera w biblioterapii / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 7/8, s. 10 – 12

Opracowała: Halina Świtlicka

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie