Czas wolny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2009

KSIĄŻKI:

 1. Czas wolny // W: Pedagogika : leksykon PWN / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – S. 38. Sygn. 34 113 Cz
 2. Czas wolny / Wiesław Ciczkowski // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999. – S. 42-43. Sygn. 34 651 Cz
 3. Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – S. 559-564. Sygn. 35 035/1 Cz
 4. Europa – zarys geografii turystycznej. – Wyd. 2 uzup. i uaktual. – Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, 1996. – 205 s. Sygn. 33 970
 5. Geografia turystyczna świata. Część 1 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. i zaktualiz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 402 s. Sygn. 34 976/1
 6. Geografia turystyczna świata. Część 2 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. i zaktualiz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 439 s. Sygn. 34 976/2
 7. Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach / Stanisław Borowiecki, Maria Klimowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawod., 1985. – 240 s. Sygn.
  26 729
 8. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. – Warszawa : WSiP, 1992. – 232 s. Sygn. 32 992
 9. Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.]. – Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 436 s. Sygn. 34 901
 10. Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych : poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej / Małgorzata Drogosz. – Stan prawny na 31 marca 2009 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 342 s. Sygn. 35 893
 11. Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / Maria Czerepaniak-Walczak // W: Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 219-236. Sygn. 35 234/2
 12. Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych / Anna Wiech, Zdzisław Wiech ; rys. Stefan Jackowski. – Wyd. 3 popr. i rozszerz. – Warszawa : WSiP, 1986. – 384 s. Sygn. 27 469, 27 470, 27 471
 13. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / [red. prowadzący Iwona Swenson ; aut. Zofia Aleksandrowicz et al. ; oprac. Red. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska et al.]. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 1046 s. Sygn. 35 033 Cz

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. 32-35
 2. Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 12-19
 3. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje – bariery – uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30
 4. Autorski program „Żyj inaczej” / Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21
 5. Co uczeń robi w wolnym czasie – kilka uwag na temat profilaktyki / Małgorzata Hamada // Wychowawca. – 2003, nr 7-8, s. 31-33
 6. Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 17
 7. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 14
 8. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 9. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski  // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267
 10. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9
 11. Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2004, nr 2,  s. 38-39
 12. Czas wolny – radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 6-10
 13. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41
 14. Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 6-12
 15. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurkiewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44-48
 16. Czas wolny w internacie. Klub Młodego Europejczyka / Joanna Mielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61-63
 17. Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 53-54
 18. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2007, nr 1-2, s. 40-41
 19. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52-55
 20. Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-
 21. Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 23-30
 22. Mój czas wolny. Jaki wypoczynek jest wartościowy?: przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr, 10 s. 19
 23. „Nudny czas wakacji” / Rafał Ryszka // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 7
 24. O czasie wolnym / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 3-8
 25. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56
 26. O nową ofertę MDK / Urszula Stasiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 23-24
 27. O pracy kół zainteresowań / Aleksandra Górska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 51-52
 28. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202-206
 29. Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 58-60
 30. Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 20-21
 31. Refleksja o czasie (wolnym…) / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2 (195), s. 11-15
 32. Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 21-25
 33. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętność organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. 38-39
 34. Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 20-27
 35. Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21-22
 36. Wczasy przygodowe jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego / Marek Jagodziński // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 3-4, s. 26-27
 37. Wakacyjne radości i kłopoty / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 3-9
 38. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 150-152
 39. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimiuk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005, nr 4, s. 101-109
 40. Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr  6-7, s. 39-41
 41. Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne. Wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej / Barbara Smolińska-Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 46-50
 42. Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 38-39
 43. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 22-27
 44. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29-33
 45. Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem / Anna Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 45-49
 46. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 13-18

opracowała: mgr Paulina Klich

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie