Czas wolny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2009

KSIĄŻKI:

 1. Czas wolny // W: Pedagogika : leksykon PWN / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – S. 38. Sygn. 34 113 Cz
 2. Czas wolny / Wiesław Ciczkowski // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 1999. – S. 42-43. Sygn. 34 651 Cz
 3. Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – S. 559-564. Sygn. 35 035/1 Cz
 4. Europa – zarys geografii turystycznej. – Wyd. 2 uzup. i uaktual. – Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, 1996. – 205 s. Sygn. 33 970
 5. Geografia turystyczna świata. Część 1 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. i zaktualiz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 402 s. Sygn. 34 976/1
 6. Geografia turystyczna świata. Część 2 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. i zaktualiz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 439 s. Sygn. 34 976/2
 7. Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach / Stanisław Borowiecki, Maria Klimowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawod., 1985. – 240 s. Sygn.
  26 729
 8. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. – Warszawa : WSiP, 1992. – 232 s. Sygn. 32 992
 9. Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.]. – Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 436 s. Sygn. 34 901
 10. Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych : poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej / Małgorzata Drogosz. – Stan prawny na 31 marca 2009 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 342 s. Sygn. 35 893
 11. Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego / Maria Czerepaniak-Walczak // W: Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. Cz. 2 / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 219-236. Sygn. 35 234/2
 12. Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych / Anna Wiech, Zdzisław Wiech ; rys. Stefan Jackowski. – Wyd. 3 popr. i rozszerz. – Warszawa : WSiP, 1986. – 384 s. Sygn. 27 469, 27 470, 27 471
 13. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / [red. prowadzący Iwona Swenson ; aut. Zofia Aleksandrowicz et al. ; oprac. Red. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska et al.]. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 1046 s. Sygn. 35 033 Cz

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. 32-35
 2. Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 12-19
 3. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje – bariery – uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30
 4. Autorski program „Żyj inaczej” / Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21
 5. Co uczeń robi w wolnym czasie – kilka uwag na temat profilaktyki / Małgorzata Hamada // Wychowawca. – 2003, nr 7-8, s. 31-33
 6. Czas wolny / Lidia Lebioda // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 17
 7. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 14
 8. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 9. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski  // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267
 10. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9
 11. Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2004, nr 2,  s. 38-39
 12. Czas wolny – radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 6-10
 13. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Wierzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41
 14. Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 6-12
 15. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurkiewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44-48
 16. Czas wolny w internacie. Klub Młodego Europejczyka / Joanna Mielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61-63
 17. Czas wolny wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka / Agnieszka Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 53-54
 18. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2007, nr 1-2, s. 40-41
 19. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52-55
 20. Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-
 21. Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 23-30
 22. Mój czas wolny. Jaki wypoczynek jest wartościowy?: przykładowy scenariusz zajęć / Urszula Gieleciak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr, 10 s. 19
 23. „Nudny czas wakacji” / Rafał Ryszka // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 7
 24. O czasie wolnym / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 3-8
 25. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56
 26. O nową ofertę MDK / Urszula Stasiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 23-24
 27. O pracy kół zainteresowań / Aleksandra Górska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 51-52
 28. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 202-206
 29. Podwórkowe zabawy / Anna Chojecka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 58-60
 30. Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej” / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 20-21
 31. Refleksja o czasie (wolnym…) / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2 (195), s. 11-15
 32. Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 21-25
 33. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętność organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. 38-39
 34. Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 20-27
 35. Sposób na czas wolny / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21-22
 36. Wczasy przygodowe jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego / Marek Jagodziński // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 3-4, s. 26-27
 37. Wakacyjne radości i kłopoty / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 3-9
 38. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 150-152
 39. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimiuk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005, nr 4, s. 101-109
 40. Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr  6-7, s. 39-41
 41. Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne. Wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej / Barbara Smolińska-Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 6, s. 46-50
 42. Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 38-39
 43. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 22-27
 44. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29-33
 45. Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem / Anna Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 45-49
 46. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 13-18

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie