Depresja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2011 

KSIĄŻKI:

 1. Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Salomon; tł. Jolanta Bartosik. – Poznań : „Zysk i S-ka”, 2004. – 562s. Sygn. 34902
 2. Depresja / Constance Hammen; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 220s.  Sygn. 34886
 3. Depresja / M. Sara Rosenthal; przeł. z ang. Marcin Stopa. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2003. – 126s.  Sygn. 34815
 4. Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck; przeł. [z ang.] Jarek Król. – Warszawa : „Książka i Wiedza” : „Polczek”, 1992. – 134s. Sygn. 32741
 5. Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edwards; z ang. przeł. Sławomir Kaczorowski. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2004. – 207s. Sygn. 34993
 6. Depresja u dzieci / Jarosław Rola.- Kraków: Impuls, 2001. – 132s. Sygn. 34 614
 7. Depresje i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. – Wyd. 3 popr. i zm.. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. – 187s. Sygn. 34928
 8. O sile emocji pozytywnych: zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. – Warszawa; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. – 2005, 111s. Sygn. 35 046
 9. Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan-Schreiber; przeł. Barbara Krupa. – Warszawa: Prószuński i S-ka, 2004. – 216s. Sygn. 34937
 10. Przezwyciężyć depresję / Demitri Papolos, Janice Papolos.- Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis” 1994. –  455s. Sygn. 33721

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji / Bernadetta Izydorczyk // Chowanna. – 2005, t. 1, s. 78-91
 2. Bajki jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 40-44
 3. Bezradność, która może prowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 52-53
 4. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 131-140
 5. Co to jest fobia szkolna / Agnieszka Witkowska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 44-50
 6. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska //  Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 47-53
 7. Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Agnieszka Gmitrowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 3-12 4
 8. Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 25-27
 9. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska. –  Bibliogr.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 50, nr 2 (2010), s. 36-42
 10. Diagnostyczno -terapeutyczne walory koncepcji salutogenezy i poczucia koherencji (SOC) A. Antonovsky’ego / Wiesław Sikorski // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 1998, nr 4, s. 19-24.
 11. Dziecięca melancholia / Boris Cyrulik / rozm. przepr. Joanna Peiron //  Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 137-142
 12. Gdy życie traci sens… Łapińska Anna : // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 41-46
 13. Kontrowersje wokół symptomatologii zaburzeń depresyjnych u dzieci z upośledzeniem umysłowym / Jarosław Rola // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 1, s.45-55
 14. Lęk ucznia a oddziaływania wychowawcze w rodzinie i szkole / Henryk Raszkiewicz // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 4, s. 311-320
 15. Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 26-31
 16. Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży / Teresa Sołtysiak, Tomasz Mosiewicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, dod. s. III-V
 17. Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 10-13
 18. Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstw / Luiza Monika Błaszczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 4, s. 11-13
 19. Problemy dorastania: to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 3-4
 20. Problemy seksualne u pacjentów z depresją / Zbigniew Lew-Starowicz // Problemy Rodziny – 1998 , nr 2, s. 44-52.
 21. Przyczyny lęków u dzieci / Elżbieta Jundziłł // Problemy Rodziny. – 1998, nr 4, s. 21-25
 22. Psychologiczne konsekwencje powodzi u dzieci i młodzieży / Anna Bokszczanin // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 172-181
 23. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 3, s. 18-22
 24. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży (wybór literatury) / Dorota Lenar // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 31
 25. Samobójstwo i próba samobójcza – implikacje kliniczne i psychologiczne / Piotr Radziwiłłowicz, Wioletta Radziwiłłowicz: // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 5, s. 426-437
 26. Smutna choroba / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 25-27
 27. Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji / Lidia Popek, Iwona Sałata // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 10/11, s. 18-21
 28. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 43-45
 29. W pułapce stresu / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 26-34
 30. Wezwanie do działania” – projekt akcji prewencji samobójstw w USA / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 37-39
 31. Wołanie o pomoc /  Aleksandra Otręba // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 40-42
 32. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 33. Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej / Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Renata Tokarz-Czart // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, dod. s. I-IV
 34. Zachowania typu A-B a rodzaje agresji u dzieci i młodzieży / Nina Ogińska-Bulik // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 4, s.339-345
 35. Zagubieni w życiu i osamotnieni / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 24-29
 36. Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży / Alfreda Gierad // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 21

opracowała: Halina Świtlicka

 

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie