Depresja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2011 

KSIĄŻKI:

 1. Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Salomon; tł. Jolanta Bartosik. – Poznań : „Zysk i S-ka”, 2004. – 562s. Sygn. 34902
 2. Depresja / Constance Hammen; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 220s.  Sygn. 34886
 3. Depresja / M. Sara Rosenthal; przeł. z ang. Marcin Stopa. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2003. – 126s.  Sygn. 34815
 4. Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck; przeł. [z ang.] Jarek Król. – Warszawa : „Książka i Wiedza” : „Polczek”, 1992. – 134s. Sygn. 32741
 5. Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edwards; z ang. przeł. Sławomir Kaczorowski. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2004. – 207s. Sygn. 34993
 6. Depresja u dzieci / Jarosław Rola.- Kraków: Impuls, 2001. – 132s. Sygn. 34 614
 7. Depresje i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. – Wyd. 3 popr. i zm.. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. – 187s. Sygn. 34928
 8. O sile emocji pozytywnych: zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. – Warszawa; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. – 2005, 111s. Sygn. 35 046
 9. Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan-Schreiber; przeł. Barbara Krupa. – Warszawa: Prószuński i S-ka, 2004. – 216s. Sygn. 34937
 10. Przezwyciężyć depresję / Demitri Papolos, Janice Papolos.- Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis” 1994. –  455s. Sygn. 33721

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji / Bernadetta Izydorczyk // Chowanna. – 2005, t. 1, s. 78-91
 2. Bajki jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 40-44
 3. Bezradność, która może prowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 52-53
 4. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 131-140
 5. Co to jest fobia szkolna / Agnieszka Witkowska // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 44-50
 6. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska //  Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 47-53
 7. Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Agnieszka Gmitrowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 3-12 4
 8. Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 25-27
 9. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska. –  Bibliogr.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 50, nr 2 (2010), s. 36-42
 10. Diagnostyczno -terapeutyczne walory koncepcji salutogenezy i poczucia koherencji (SOC) A. Antonovsky’ego / Wiesław Sikorski // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 1998, nr 4, s. 19-24.
 11. Dziecięca melancholia / Boris Cyrulik / rozm. przepr. Joanna Peiron //  Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 137-142
 12. Gdy życie traci sens… Łapińska Anna : // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 41-46
 13. Kontrowersje wokół symptomatologii zaburzeń depresyjnych u dzieci z upośledzeniem umysłowym / Jarosław Rola // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 1, s.45-55
 14. Lęk ucznia a oddziaływania wychowawcze w rodzinie i szkole / Henryk Raszkiewicz // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 4, s. 311-320
 15. Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 26-31
 16. Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży / Teresa Sołtysiak, Tomasz Mosiewicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, dod. s. III-V
 17. Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 10-13
 18. Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstw / Luiza Monika Błaszczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 4, s. 11-13
 19. Problemy dorastania: to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 3-4
 20. Problemy seksualne u pacjentów z depresją / Zbigniew Lew-Starowicz // Problemy Rodziny – 1998 , nr 2, s. 44-52.
 21. Przyczyny lęków u dzieci / Elżbieta Jundziłł // Problemy Rodziny. – 1998, nr 4, s. 21-25
 22. Psychologiczne konsekwencje powodzi u dzieci i młodzieży / Anna Bokszczanin // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 172-181
 23. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 3, s. 18-22
 24. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży (wybór literatury) / Dorota Lenar // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 31
 25. Samobójstwo i próba samobójcza – implikacje kliniczne i psychologiczne / Piotr Radziwiłłowicz, Wioletta Radziwiłłowicz: // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 5, s. 426-437
 26. Smutna choroba / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, s. 25-27
 27. Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji / Lidia Popek, Iwona Sałata // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 10/11, s. 18-21
 28. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 43-45
 29. W pułapce stresu / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 26-34
 30. Wezwanie do działania” – projekt akcji prewencji samobójstw w USA / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 37-39
 31. Wołanie o pomoc /  Aleksandra Otręba // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 40-42
 32. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 33. Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej / Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Renata Tokarz-Czart // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, dod. s. I-IV
 34. Zachowania typu A-B a rodzaje agresji u dzieci i młodzieży / Nina Ogińska-Bulik // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 4, s.339-345
 35. Zagubieni w życiu i osamotnieni / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 24-29
 36. Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży / Alfreda Gierad // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 21

opracowała: Halina Świtlicka

 

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie