Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2002 – 2012

 KSIĄŻKI:

 1. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 308s.  Sygn. 36459
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – 429s.  Sygn. 35201, 35986
 3. Dojrzałość szkolna I W :I Encyklopedia : Rodzice i dzieci / Ewa Daraszkiewicz et al. . – Bielsko – Biała : „Park”, 2002. – 1062s.  Sygn. 34831 CZ
 4. Dojrzałość szkolna I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1207s.  Sygn. 35035/1 CZ
 5. Edukacja przedszkolna  a poziom gotowości szkolnej dzieci – raport z badań / Marta Watoła I W :I Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : inspiracje i źródła : pr. zb. / pod red. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa śzkoła Biznesu, 2011. – 273s.  Sygn. 36723
 6. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 164s.  Sygn. 35902
 7. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 115s.  Sygn. 34904
 8. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk I oraz poszczeg. rozdz. oprac. Ewa Kozłowska et al.I . – Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008. – 116s.  Sygn. 35673
 9. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2011. – 46s.  Sygn. 36603
 10. Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 493s.  Sygn. 36627
 11. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim – Klimaszewska. – Instytut Wydawniczy Erica, 2011. – 375s.  Sygn. 36428,  36721
 12. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 13. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE – 5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 84s.  Sygn. 36586
 14. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. – Kielce : Wydawnictwo TEKST, 2007. – 249s.  Sygn. 35439, 35440
 15. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy – nowe wyzwania / red. nauk. Hanna Krauze – Sikorska, Kinga Kuszak . – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, 2011. – 339s.  Sygn. 36727

 CZASOPISMA:

 1. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 22 – 26
 2. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2010, nr 6, s. 34 – 41
 3. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Kożniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11 – 15
 4. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4 – 5, s. 19 – 24
 5. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 5
 6. Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mausch, Karol Mausch // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 260 – 270
 7. Debata o edukacji dzieci sześcioletnich / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 51 – 53
 8. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 9. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 16 – 17
 10. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 12 – 15
 11. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13 – 18
 12. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 3 – 10
 13. Dojrzałość szkolna / Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 58 – 59
 14. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 5 – 11
 15. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji ( cz.II ) / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40 – 46
 16. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 2 – 5
 17. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5 – 12
 18. Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2002/2003, nr 1, s. 14 – 22
 19. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 11 – 15
 20. Gotowość czy dojrzałość szkolna ? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 20 – 23
 21. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4 – 5, s. 29 – 32
 22. Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno – rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumilas // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 4, s. 18 – 30
 23. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny – Niedzielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 1, s. 74 – 80
 24. Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 32 – 35
 25. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? / Agnieszka Sieradzka – Słyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 18 – 19
 26. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 36 – 38
 27. Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym… / Mirosława Nyczaj – Drąg // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 27 – 34
 28. Kryzys siódmego roku życia / Adam Gwiżdż // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 9 – 13
 29. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 20 – 22
 30. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 8, s. 3 – 8
 31. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 8, s. 46 – 51
 32. O pomyślny start ucznia w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 56 – 62
 33. O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 14 – 20
 34. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 4 – 9
 35. Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 16 – 18
 36. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2008/2009, nr 3, s. 58 -64
 37. Pora czy nie pora na matematykę ? / Małgorzata Darowna // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 7 – 13
 38. Powitaj szkołę z uśmiechem / Beata Bielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 2, s. 81 – 86
 39. Problemy sześciolatków w świetle zmian : szkoła czy przedszkole / Alicja Hajto // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, s. 162 – 163
 40. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2002/2003, nr 1, s. 38 – 53
 41. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. VII – VIII ( wkładka)
 42. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 14 – 20
 43. Samorządy wobec edukacji sześciolatków / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 3 – 8
 44. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293 – 303
 45. Sześciolatek – do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 8 – 11
 46. Sześciolatek – ważna sprawa / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 364 – 366
 47. Sześciolatek w szkole ?. Przygotujmy mu pewny start / Anetta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 428 – 431
 48. Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka – Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 131 – 135
 49. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 50. Uczeń czy przedszkolak / Piotr Kensicki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 35 – 36
 51. W obronie sześciolatków / Urszula Niechoj, Halina Jeleńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 175 – 176
 52. Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 30 – 33
 53. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 8 – 10
 54. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. – 2006, nr 7, s. 12 – 14
 55. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 22 – 23
 56. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 46 – 51
 57. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 5 – 13

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie