Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2002 – 2012

 KSIĄŻKI:

 1. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 308s.  Sygn. 36459
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – 429s.  Sygn. 35201, 35986
 3. Dojrzałość szkolna I W :I Encyklopedia : Rodzice i dzieci / Ewa Daraszkiewicz et al. . – Bielsko – Biała : „Park”, 2002. – 1062s.  Sygn. 34831 CZ
 4. Dojrzałość szkolna I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1207s.  Sygn. 35035/1 CZ
 5. Edukacja przedszkolna  a poziom gotowości szkolnej dzieci – raport z badań / Marta Watoła I W :I Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu : inspiracje i źródła : pr. zb. / pod red. Eugenii Rostańskiej i Mirosława Kisiela. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa śzkoła Biznesu, 2011. – 273s.  Sygn. 36723
 6. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 164s.  Sygn. 35902
 7. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 115s.  Sygn. 34904
 8. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk I oraz poszczeg. rozdz. oprac. Ewa Kozłowska et al.I . – Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008. – 116s.  Sygn. 35673
 9. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2011. – 46s.  Sygn. 36603
 10. Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 493s.  Sygn. 36627
 11. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim – Klimaszewska. – Instytut Wydawniczy Erica, 2011. – 375s.  Sygn. 36428,  36721
 12. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 13. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE – 5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 84s.  Sygn. 36586
 14. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. – Kielce : Wydawnictwo TEKST, 2007. – 249s.  Sygn. 35439, 35440
 15. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy – nowe wyzwania / red. nauk. Hanna Krauze – Sikorska, Kinga Kuszak . – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, 2011. – 339s.  Sygn. 36727

 CZASOPISMA:

 1. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 22 – 26
 2. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2010, nr 6, s. 34 – 41
 3. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Kożniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11 – 15
 4. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4 – 5, s. 19 – 24
 5. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 5
 6. Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mausch, Karol Mausch // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 260 – 270
 7. Debata o edukacji dzieci sześcioletnich / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 51 – 53
 8. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 9. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 16 – 17
 10. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 12 – 15
 11. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13 – 18
 12. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 3 – 10
 13. Dojrzałość szkolna / Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 58 – 59
 14. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 5 – 11
 15. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji ( cz.II ) / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40 – 46
 16. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 2 – 5
 17. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5 – 12
 18. Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2002/2003, nr 1, s. 14 – 22
 19. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 11 – 15
 20. Gotowość czy dojrzałość szkolna ? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 20 – 23
 21. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4 – 5, s. 29 – 32
 22. Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno – rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumilas // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2004 / 2005, nr 4, s. 18 – 30
 23. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny – Niedzielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 1, s. 74 – 80
 24. Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 32 – 35
 25. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? / Agnieszka Sieradzka – Słyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 18 – 19
 26. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 36 – 38
 27. Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym… / Mirosława Nyczaj – Drąg // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 27 – 34
 28. Kryzys siódmego roku życia / Adam Gwiżdż // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 9 – 13
 29. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 20 – 22
 30. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 8, s. 3 – 8
 31. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 8, s. 46 – 51
 32. O pomyślny start ucznia w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 56 – 62
 33. O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 14 – 20
 34. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 4 – 9
 35. Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 16 – 18
 36. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2008/2009, nr 3, s. 58 -64
 37. Pora czy nie pora na matematykę ? / Małgorzata Darowna // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 7 – 13
 38. Powitaj szkołę z uśmiechem / Beata Bielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 2, s. 81 – 86
 39. Problemy sześciolatków w świetle zmian : szkoła czy przedszkole / Alicja Hajto // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, s. 162 – 163
 40. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2002/2003, nr 1, s. 38 – 53
 41. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. VII – VIII ( wkładka)
 42. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 14 – 20
 43. Samorządy wobec edukacji sześciolatków / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 3 – 8
 44. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293 – 303
 45. Sześciolatek – do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 8 – 11
 46. Sześciolatek – ważna sprawa / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 364 – 366
 47. Sześciolatek w szkole ?. Przygotujmy mu pewny start / Anetta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 428 – 431
 48. Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka – Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 131 – 135
 49. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 50. Uczeń czy przedszkolak / Piotr Kensicki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 35 – 36
 51. W obronie sześciolatków / Urszula Niechoj, Halina Jeleńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 175 – 176
 52. Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 30 – 33
 53. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 8 – 10
 54. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. – 2006, nr 7, s. 12 – 14
 55. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 22 – 23
 56. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 46 – 51
 57. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 5 – 13

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie