„Drugie życie” szkoły i zjawisko „fali”

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Drugie życie w szkołach ponadpodstawowych czyli utrudnienia adaptacyjne uczniów młodszych roczników (podkultura kotów) / Teresa Sołtysiak, Jan Mąka // W: Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. – S. 95 – 101  Sygn. 34030
 2. Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2007. – 143s.  Sygn. 36142
 3. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 89s.  Sygn. 34770
 4. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – 264s.  Sygn. 35988
 5. Podkultura żołnierska jako przejaw dewiacji ludzkich zachowań czy patologii instytucji ? / Anna Nowak  // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne ( rozpoznawanie i przeciwdziałanie ) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – S. 113 – 121   Sygn. 34427
 6. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzane Guerin, Eilis Hennessy. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 63s.  Sygn. 35005

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 17 – 19
 2. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 11 – 21
 3. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka – Pleczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63 – 70
 4. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów / Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka – Maciąg // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 3, s. 13 – 16
 5. Bullying w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28 – 33
 6. Bullying wśród uczniów – charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk – Sierocińska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 9 – 10
 7. Chętni do bitki / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25 – 27
 8. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132 – 139
 9. Determinanty „drugiego życia” szkoły / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1 – 2, s. 20 – 23
 10. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11 – 16
 11. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 44 – 45
 12. Fala w szkole – istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 8 – 13
 13. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21 – 25
 14. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 53 – 62
 15. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa – Bilkiewicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49 – 51
 16. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331 – 345
 17. Nie dopuszczaj do „rzutu kotem”, czyli warto zorganizować otrzęsiny / Lew Sawiski // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 20
 18. Oo gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26 – 30
 19. Przemoc w szkole / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 2, s. 26 – 29

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

 

Sierpień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
6 sierpnia 2018 7 sierpnia 2018 8 sierpnia 2018 9 sierpnia 2018 10 sierpnia 2018 11 sierpnia 2018 12 sierpnia 2018
13 sierpnia 2018 14 sierpnia 2018 15 sierpnia 2018 16 sierpnia 2018 17 sierpnia 2018 18 sierpnia 2018 19 sierpnia 2018
20 sierpnia 2018 21 sierpnia 2018 22 sierpnia 2018 23 sierpnia 2018 24 sierpnia 2018 25 sierpnia 2018 26 sierpnia 2018
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie