Edukacja czytelnicza i medialana

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2010

KSIĄŻKI:

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Impuls, 2006. – 266 s. Sygn. 35 213
 2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2010. – 266 s. Sygn. 36 227, 36 389
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego). – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 216 s. Sygn. 34 728
 4. Dziecko w świecie informacji: kontakt z filmem i telewizją w domu i w szkole / Ewa Urban-Kojs // W:  Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu: praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków: „Impuls”, 1998. – 192 s. Sygn. 34 154,
  34 715
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 75 s. sygn. 36 083
 6. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. – Kraków: Impuls, 2004. – 256 s. Sygn. 35 094
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 93 s. Sygn. 34 910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Kraków : Impuls, 2007. – 349 s. Sygn. 35 772
 9. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 5. – Kraków : Impuls, 2005. – 219 s. Sygn. 34 749, 35 165
 10. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2005. – 213 s. Sygn. 35 267
 11. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom” : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. – Kraków : Impuls, 2009. – 307 s. Sygn. 36 256
 12. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Józef Pieluchowski. – Poznań : „eMPi2”, 2000. – 100 s. Sygn. 34 446
 13. Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 142 s. Sygn. 36 341

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Biblioteczne lekcje języka polskiego: wybór literatury / Marcin Paszkowski // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr l, s. [23]-[24]
 2. Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej: wybrane problemy / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10
 3. Czy edukacja medialna zastąpi edukację czytelniczą? / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 34-35
 4. Ćwiczenia w czytaniu / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 1, s. 1-5
 5. Dziennikarz w szkole: edukacja czytelnicza i medialna / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 53-64
 6. Edukacja czytelnicza – szkolna fikcja? / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 9-11
 7. Edukacja czytelnicza i medialna – ranking materiałów opublikowanych w „Bibliotece w Szkole” w latach 1998 – 2000 // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 17-18
 8. Edukacja czytelnicza i medialna: [podstawa programowa] // Wychowawca. – 2001, nr 11, s. 16-17
 9. Edukacja czytelnicza i medialna: nowe podstawy programowe // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 1
 10. Edukacja czytelnicza i medialna: wybór literatury, filmów edukacyjnych i multimediów / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 6-8
 11. Edukacja czytelnicza i medialna na I etapie kształcenia: propozycja rozwiązań dydaktycznych / Dorota Wieczorek // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 30
 12. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum: materiały do programu / Irena Świderska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 1-3
 13. Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej: rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 4-11
 14. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod., s. 1-8
 15. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej: zestawienie bibliograficzne konspektów lekcji bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy oraz bibliotecznych lekcji przedmiotowych realizowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów nauczania / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod. s. I-VIII
 16. Edukacja czytelnicza i medialna: II i III etap kształcenia / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 12, s. 1-5
 17. Edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania w kl. IV / Gabriela Gmerek-Biniek, Maria Kempińska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 1-5
 18. Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej / Stanisław Niedziela // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 4, s. 5-10
 19. Edukacja czytelnicza w nowych modelach kształcenia / Janusz Moos // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 48-50
 20. Edukacja informatyczna i medialna – razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji / Janusz Morbitzer // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 21-26
 21. Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 41-46
 22. Edukacja medialna – tarcza czy miecz? / Wiktor Niedzicki // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 53-55
 23. Edukacja medialna czyli Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Matura” / Ewa Szczepańska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 32-33
 24. Edukacja medialna na lekcji języka francuskiego / Grażyna Wójcik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 4, s. 44-47
 25. Edukacja medialna w nauczaniu języka polskiego: projekt wykorzystania przekazów medialnych na lekcjach / Wioletta Wodnicka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 2, s. 96-110
 26. Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 34-37

opracowała: mgr Paulina Klich

Lipiec 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 czerwca 2018 26 czerwca 2018 27 czerwca 2018 28 czerwca 2018 29 czerwca 2018 30 czerwca 2018 1 lipca 2018
2 lipca 2018 3 lipca 2018 4 lipca 2018 5 lipca 2018 6 lipca 2018 7 lipca 2018 8 lipca 2018
9 lipca 2018 10 lipca 2018 11 lipca 2018 12 lipca 2018 13 lipca 2018 14 lipca 2018 15 lipca 2018
16 lipca 2018 17 lipca 2018 18 lipca 2018 19 lipca 2018 20 lipca 2018 21 lipca 2018 22 lipca 2018
23 lipca 2018 24 lipca 2018 25 lipca 2018 26 lipca 2018 27 lipca 2018 28 lipca 2018 29 lipca 2018
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie