Edukacja czytelnicza i medialana

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2010

KSIĄŻKI:

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Impuls, 2006. – 266 s. Sygn. 35 213
 2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2010. – 266 s. Sygn. 36 227, 36 389
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego). – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 216 s. Sygn. 34 728
 4. Dziecko w świecie informacji: kontakt z filmem i telewizją w domu i w szkole / Ewa Urban-Kojs // W:  Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu: praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków: „Impuls”, 1998. – 192 s. Sygn. 34 154,
  34 715
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 75 s. sygn. 36 083
 6. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. – Kraków: Impuls, 2004. – 256 s. Sygn. 35 094
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 93 s. Sygn. 34 910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Kraków : Impuls, 2007. – 349 s. Sygn. 35 772
 9. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 5. – Kraków : Impuls, 2005. – 219 s. Sygn. 34 749, 35 165
 10. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2005. – 213 s. Sygn. 35 267
 11. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom” : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. – Kraków : Impuls, 2009. – 307 s. Sygn. 36 256
 12. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Józef Pieluchowski. – Poznań : „eMPi2”, 2000. – 100 s. Sygn. 34 446
 13. Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 142 s. Sygn. 36 341

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Biblioteczne lekcje języka polskiego: wybór literatury / Marcin Paszkowski // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr l, s. [23]-[24]
 2. Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej: wybrane problemy / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10
 3. Czy edukacja medialna zastąpi edukację czytelniczą? / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 34-35
 4. Ćwiczenia w czytaniu / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 1, s. 1-5
 5. Dziennikarz w szkole: edukacja czytelnicza i medialna / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 53-64
 6. Edukacja czytelnicza – szkolna fikcja? / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 9-11
 7. Edukacja czytelnicza i medialna – ranking materiałów opublikowanych w „Bibliotece w Szkole” w latach 1998 – 2000 // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 17-18
 8. Edukacja czytelnicza i medialna: [podstawa programowa] // Wychowawca. – 2001, nr 11, s. 16-17
 9. Edukacja czytelnicza i medialna: nowe podstawy programowe // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 1
 10. Edukacja czytelnicza i medialna: wybór literatury, filmów edukacyjnych i multimediów / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 6-8
 11. Edukacja czytelnicza i medialna na I etapie kształcenia: propozycja rozwiązań dydaktycznych / Dorota Wieczorek // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 30
 12. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum: materiały do programu / Irena Świderska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 1-3
 13. Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej: rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 4-11
 14. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod., s. 1-8
 15. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej: zestawienie bibliograficzne konspektów lekcji bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy oraz bibliotecznych lekcji przedmiotowych realizowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów nauczania / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod. s. I-VIII
 16. Edukacja czytelnicza i medialna: II i III etap kształcenia / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 12, s. 1-5
 17. Edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania w kl. IV / Gabriela Gmerek-Biniek, Maria Kempińska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 1-5
 18. Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej / Stanisław Niedziela // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 4, s. 5-10
 19. Edukacja czytelnicza w nowych modelach kształcenia / Janusz Moos // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 48-50
 20. Edukacja informatyczna i medialna – razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji / Janusz Morbitzer // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 21-26
 21. Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 41-46
 22. Edukacja medialna – tarcza czy miecz? / Wiktor Niedzicki // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 53-55
 23. Edukacja medialna czyli Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Matura” / Ewa Szczepańska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 32-33
 24. Edukacja medialna na lekcji języka francuskiego / Grażyna Wójcik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 4, s. 44-47
 25. Edukacja medialna w nauczaniu języka polskiego: projekt wykorzystania przekazów medialnych na lekcjach / Wioletta Wodnicka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 2, s. 96-110
 26. Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 34-37

opracowała: mgr Paulina Klich

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie