Edukacja czytelnicza i medialana

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2010

KSIĄŻKI:

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Impuls, 2006. – 266 s. Sygn. 35 213
 2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 3. – Kraków : Impuls, 2010. – 266 s. Sygn. 36 227, 36 389
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego). – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 216 s. Sygn. 34 728
 4. Dziecko w świecie informacji: kontakt z filmem i telewizją w domu i w szkole / Ewa Urban-Kojs // W:  Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu: praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków: „Impuls”, 1998. – 192 s. Sygn. 34 154,
  34 715
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 75 s. sygn. 36 083
 6. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. – Kraków: Impuls, 2004. – 256 s. Sygn. 35 094
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 93 s. Sygn. 34 910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. – Kraków : Impuls, 2007. – 349 s. Sygn. 35 772
 9. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 5. – Kraków : Impuls, 2005. – 219 s. Sygn. 34 749, 35 165
 10. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2005. – 213 s. Sygn. 35 267
 11. Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom” : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. – Kraków : Impuls, 2009. – 307 s. Sygn. 36 256
 12. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Józef Pieluchowski. – Poznań : „eMPi2”, 2000. – 100 s. Sygn. 34 446
 13. Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. – 142 s. Sygn. 36 341

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Biblioteczne lekcje języka polskiego: wybór literatury / Marcin Paszkowski // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr l, s. [23]-[24]
 2. Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej: wybrane problemy / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10
 3. Czy edukacja medialna zastąpi edukację czytelniczą? / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 34-35
 4. Ćwiczenia w czytaniu / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 1, s. 1-5
 5. Dziennikarz w szkole: edukacja czytelnicza i medialna / Krzysztof Gierszal, Grażyna Miętus, Urszula Puchalska // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 53-64
 6. Edukacja czytelnicza – szkolna fikcja? / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 9-11
 7. Edukacja czytelnicza i medialna – ranking materiałów opublikowanych w „Bibliotece w Szkole” w latach 1998 – 2000 // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 17-18
 8. Edukacja czytelnicza i medialna: [podstawa programowa] // Wychowawca. – 2001, nr 11, s. 16-17
 9. Edukacja czytelnicza i medialna: nowe podstawy programowe // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 1
 10. Edukacja czytelnicza i medialna: wybór literatury, filmów edukacyjnych i multimediów / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 6-8
 11. Edukacja czytelnicza i medialna na I etapie kształcenia: propozycja rozwiązań dydaktycznych / Dorota Wieczorek // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 30
 12. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum: materiały do programu / Irena Świderska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 1-3
 13. Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej: rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 4-11
 14. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod., s. 1-8
 15. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej: zestawienie bibliograficzne konspektów lekcji bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy oraz bibliotecznych lekcji przedmiotowych realizowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów nauczania / Jadwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, dod. s. I-VIII
 16. Edukacja czytelnicza i medialna: II i III etap kształcenia / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 12, s. 1-5
 17. Edukacja czytelnicza i medialna: szkolny plan nauczania w kl. IV / Gabriela Gmerek-Biniek, Maria Kempińska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 1-5
 18. Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej / Stanisław Niedziela // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 4, s. 5-10
 19. Edukacja czytelnicza w nowych modelach kształcenia / Janusz Moos // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 48-50
 20. Edukacja informatyczna i medialna – razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji / Janusz Morbitzer // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 21-26
 21. Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 41-46
 22. Edukacja medialna – tarcza czy miecz? / Wiktor Niedzicki // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 53-55
 23. Edukacja medialna czyli Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Matura” / Ewa Szczepańska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 32-33
 24. Edukacja medialna na lekcji języka francuskiego / Grażyna Wójcik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 4, s. 44-47
 25. Edukacja medialna w nauczaniu języka polskiego: projekt wykorzystania przekazów medialnych na lekcjach / Wioletta Wodnicka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 2, s. 96-110
 26. Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła / Mirosława Wawrzak-Chodaczek // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 34-37

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie