Edukacja europejska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2010

KSIĄŻKI:

 1. Dziesięć lekcji o Europie / Pascal Fontanie ; przeł. Dorota Stanicka. – Gliwice : Wokół Nas, 1995. – 48 s. Sygn. 33 762, 33 763
 2. Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankońskiego / Przemysław P. Grzybowski. – Wyd. 3 uzup. – Kraków : Impuls, 2009. – 475 s. Sygn. 36 149
 3. Edukacja europejska : ścieżka edukacyjna dla gimnazjum / Hanna Konopka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 2000. – 137 s. Sygn. 34 405
 4. Europa w 12 lekcjach / Pascal Fontanie ; il. Mario Ramos. – Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. – 64 s. Sygn. 35 462
 5. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. – Kraków : Impuls, 2010. – 200 s. Sygn. 36 391

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktualność i znaczenie kształcenia ustawicznego jako zasady polityki oświatowej w Europie / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. – 1998, nr 4, s. 109-114
 2. Bezrobocie, skąd się bierze i jak z nim walczyć? : kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : konspekt lekcji / Eugeniusz Panufiluk // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 23
 3. Biblioteka szkolna w europejskim programie edukacyjnym SOCRATES / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 1, s. 15-16
 4. Biblioteki publiczne przed wejściem do Unii Europejskiej / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 19-21
 5. Chcę być Europejczykiem : projekt debaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum / Bożena Rodak, Maria Skólska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 9
 6. Co to jest Unia Europejska / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 21-22
 7. Co wiesz o Unii Europejskiej? / Ewa Czapla, Halina Józefowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 38-39
 8. Czas wolny w internacie. Klub Młodego Europejczyka / Joanna Mielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61-63
 9. Czy znasz Europę – nasz wspólny dom? Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 6-10
 10. Droga Polski do Unii Europejskiej / Irena Popiuk-Rysińska // Geografia w Szkole. – 1998, nr 3, s. 144-148
 11. Dzień europejski – apel / Kinga Apollo // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 12
 12. Dzień Europy. Propozycja konkursu dla szkół podstawowych / Krystyna Hamera // Biblioteka w szkole. – 2004, nr 6, s. 18
 13. Edukacja europejska / Grażyna Kik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 26-27
 14. Edukacja europejska / Grażyna Kik // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 21-23
 15. Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa / Grażyna Grodecka, Małgorzata Gajewska // Polonistyka. – 1999, nr 7, s. 422-424
 16. Edukacja europejska w polskiej oświacie / Mariola Iwanowska – Maćkowiak // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 8-16
 17. Edukacja europejska w szkole / Katarzyna Zakroczymska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 7-9
 18. Edukacja europejska w szkole / Renata Tomczyk // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s.156-157
 19. Edukacja europejska w polskiej szkole – program autorski / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1999, nr 4, s. 18-20
 20. Edukacja europejska w szkole : [program autorski] / Anna Wojciechowska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1998/99, nr 2, s. 75-84
 21. Edukacja regionalna a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier // Język Polski w Szkole dla Kl. IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 7-20
 22. Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy / Marian Śnieżyński // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 6-10
 23. Elementy wiedzy o Europie w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Gąciarz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 1-5
 24. Euro – wkrótce i u nas : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego / Iwona Waniec // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 73-76
 25. Europejska ścieżka edukacyjna: wybór literatury dla nauczycieli / Halina Lewsza // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 24-25
 26. Europa w szkole / Ewa Repsch ; rozm. przepr. Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. – 1996, nr 5, s. 301-303
 27. Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 36-41
 28. Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej „Eurofilatelista” / Iwona Wal // Geografia w Szkole. -2001, nr 1, s. 22-23
 29. Instytucjonalne formy kształtowania orientacji proeuropejskiej u młodzieży / Agnieszka Cybal-Michalska / Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10-11, s. 20-24
 30. Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole? – konspekt lekcji / Sławomir Deda // Geografia w Szkole. – 1999, nr 3, s. 145-149
 31. Jak wykorzystywać lekcję powtórzeniową do przybliżenia uczniom polskiej drogi do Unii Europejskiej – konspekt lekcji w klasie III LO i na zajęciach fakultatywnych // Geografia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 123-126
 32. Jest jedna Europa, a w niej my : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Anna Chrostowska, Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 12-13
 33. Jestem Polakiem i Europejczykiem / Marzanna Pikul, Małgorzata Gawlik, Renata Klimej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 10-11
 34. Klub Europejski : scenariusz spotkania otwartego / Ewa Strzyżewska, Iwona Hincman, Joanna Chyl // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 20-21
 35. Kultura w edukacji europejskiej – inspiracje chrześcijańskie / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s.10-12
 36. Miejsce Polski w Europie : debata / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 6
 37. Mieszkam w Polsce. Mieszkam w Europie. My, spadkobiercy… Scenariusz na Dzień Europy / Aleksandra Nowak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 3, s. 20-21
 38. Moja rodzina – mój region – moja Europa (program autorski dla klas licealnych) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 2-5
 39. Moje rodzinne miasto europejską kuźnią talentów. Propozycja turnieju / Maria Kośmicka, Ewa Kubiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 9, s. 12-15
 40. Możliwości realizacji ścieżki „Edukacja europejska” z wykorzystaniem programów multimedialnych / Danuta Butrym // Geografia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 211-215
 41. Możliwości wykorzystania edukacji geograficznej w wychowaniu na potrzeby integracji europejskiej / Maria Bartoszewska // Geografia w Szk. – 1998, nr 2, s. 90-92
 42. My – dzieci naszej Europy (scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich UE) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 19-21
 43. Nasze dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszczyńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 35-37
 44. Obraz zjednoczonej Europy w świadomości młodzieży / Agnieszka Michalska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 6-9
 45. Obywatel Europy a jego tożsamość kulturowa / Katarzyna Kuziak // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 39-42
 46. Opieka pozalekcyjna w Europie / Janina Zawadowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 48-49, 60
 47. Pedagogika i edukacja w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 29-34
 48. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot różnic w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 7-8, s. 3-5
 49. Podróż za jeden euro, czyli zwiedzamy kraje Unii Europejskiej / Grażyna Lenarcik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 6
 50. Podróże kształcą : „europejskie scenariusze” lekcji / Elżbieta Mrowiec // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 4-6
 51. Polak – Obywatel Europy / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 43-46
 52. Popularyzacja działań Rady Europy na lekcji internetowej języka angielskiego / Anna Gorczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 68-72
 53. Poznaję Europę poprzez zabawki i bajki (scenariusz zajęć w klasie I) / Elżbieta Jaworowska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 7
 54. Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole / Iwona Wal // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 19-23
 55. Pozytywna strona mediów / Joanna Łaszczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 22-24
 56. Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjów : na podstawie treści programowych ścieżki edukacyjnej) / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 2-4
 57. Projekt Unii Europejskiej naliczania biotechnologii // Anna Sternicka, Katarzyna Potyrała // Biologia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 142-144
 58. Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej / Małgorzata Popów, Mirella Kreft // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 262-264
 59. Przez most [bajka w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej] / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. – 2008, nr 5, s. 42-45
 60. Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej / Mirosław Kisiel // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 15-20
 61. Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 2, s. 67-71
 62. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 18-22
 63. Rozmowy po europejsku : scenariusz spotkania z okazji Dni Języków Europejskich / Barbara Opała // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 19-21
 64. Scenariusz apelu o powstaniu Unii Europejskiej / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 1-3
 65. Scenariusz inauguracji Szkolnego Klubu Europejskiego „Brukselki” w Kotlinie / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 15-19
 66. Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 404-408
 67. Temat „europejski” na lekcjach języka francuskiego. Cz. 1-2 / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 3, s. 245-247 ; Cz.3 – 1997, nr 5, s. 429-431
 68. Unia bez tajemnic / Barbara Wiktorowicz // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 22
 69. Unia Europejska to my : scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Kumek-Łozińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 21-22
 70. Unia Europejska – wspólnota ojczyzn / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 16-19
 71. Unia na gwiazdkę : propozycja zajęć dla uczniów klas I-III / Aneta Glinka // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 12, s. 13-15
 72. W drodze do integrującej się Europy : szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 6, s. 21-25
 73. W sercu Europy – projekt cyklu zajęć dla licealistów / Jolanta Malczewska // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 37-42
 74. W unijnym kolorze… : (reforma szkolnictwa ponadpodstawowego) / Jerzy Wójcicki // Nowa Szkoła. – 2000, nr 6, s. 5-7
 75. Wędrówki po Europie : projekt zajęć pozalekcyjnych na temat integracji europejskiej / Mirella Kreft, Małgorzata Popów // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 9
 76. Ze świata / Jan Kądziołka // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 116-120
 77. Zjednoczona Europa. Jestem Europejczykiem: scenariusz zajęć dla klasy I / Elżbieta Jaworowska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 11
 78. Zwyczaje i tradycje krajów niemieckojęzycznych na lekcji języka niemieckiego / Sabina Ryś // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 103-107

opracowała:  mgr Paulina Klich

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie