Edukacja europejska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2010

KSIĄŻKI:

 1. Dziesięć lekcji o Europie / Pascal Fontanie ; przeł. Dorota Stanicka. – Gliwice : Wokół Nas, 1995. – 48 s. Sygn. 33 762, 33 763
 2. Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankońskiego / Przemysław P. Grzybowski. – Wyd. 3 uzup. – Kraków : Impuls, 2009. – 475 s. Sygn. 36 149
 3. Edukacja europejska : ścieżka edukacyjna dla gimnazjum / Hanna Konopka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 2000. – 137 s. Sygn. 34 405
 4. Europa w 12 lekcjach / Pascal Fontanie ; il. Mario Ramos. – Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. – 64 s. Sygn. 35 462
 5. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. – Kraków : Impuls, 2010. – 200 s. Sygn. 36 391

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktualność i znaczenie kształcenia ustawicznego jako zasady polityki oświatowej w Europie / Hanna Solarczyk // Edukacja Dorosłych. – 1998, nr 4, s. 109-114
 2. Bezrobocie, skąd się bierze i jak z nim walczyć? : kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : konspekt lekcji / Eugeniusz Panufiluk // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 23
 3. Biblioteka szkolna w europejskim programie edukacyjnym SOCRATES / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 1, s. 15-16
 4. Biblioteki publiczne przed wejściem do Unii Europejskiej / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 19-21
 5. Chcę być Europejczykiem : projekt debaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum / Bożena Rodak, Maria Skólska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 9
 6. Co to jest Unia Europejska / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 21-22
 7. Co wiesz o Unii Europejskiej? / Ewa Czapla, Halina Józefowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 38-39
 8. Czas wolny w internacie. Klub Młodego Europejczyka / Joanna Mielańczyk // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 61-63
 9. Czy znasz Europę – nasz wspólny dom? Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 6-10
 10. Droga Polski do Unii Europejskiej / Irena Popiuk-Rysińska // Geografia w Szkole. – 1998, nr 3, s. 144-148
 11. Dzień europejski – apel / Kinga Apollo // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 12
 12. Dzień Europy. Propozycja konkursu dla szkół podstawowych / Krystyna Hamera // Biblioteka w szkole. – 2004, nr 6, s. 18
 13. Edukacja europejska / Grażyna Kik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 26-27
 14. Edukacja europejska / Grażyna Kik // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 21-23
 15. Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa / Grażyna Grodecka, Małgorzata Gajewska // Polonistyka. – 1999, nr 7, s. 422-424
 16. Edukacja europejska w polskiej oświacie / Mariola Iwanowska – Maćkowiak // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 8-16
 17. Edukacja europejska w szkole / Katarzyna Zakroczymska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 7-9
 18. Edukacja europejska w szkole / Renata Tomczyk // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s.156-157
 19. Edukacja europejska w polskiej szkole – program autorski / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1999, nr 4, s. 18-20
 20. Edukacja europejska w szkole : [program autorski] / Anna Wojciechowska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1998/99, nr 2, s. 75-84
 21. Edukacja regionalna a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier // Język Polski w Szkole dla Kl. IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 7-20
 22. Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy / Marian Śnieżyński // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 6-10
 23. Elementy wiedzy o Europie w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Gąciarz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 1-5
 24. Euro – wkrótce i u nas : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego / Iwona Waniec // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 73-76
 25. Europejska ścieżka edukacyjna: wybór literatury dla nauczycieli / Halina Lewsza // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 24-25
 26. Europa w szkole / Ewa Repsch ; rozm. przepr. Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. – 1996, nr 5, s. 301-303
 27. Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 36-41
 28. Gra dydaktyczna z zakresu edukacji europejskiej „Eurofilatelista” / Iwona Wal // Geografia w Szkole. -2001, nr 1, s. 22-23
 29. Instytucjonalne formy kształtowania orientacji proeuropejskiej u młodzieży / Agnieszka Cybal-Michalska / Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10-11, s. 20-24
 30. Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole? – konspekt lekcji / Sławomir Deda // Geografia w Szkole. – 1999, nr 3, s. 145-149
 31. Jak wykorzystywać lekcję powtórzeniową do przybliżenia uczniom polskiej drogi do Unii Europejskiej – konspekt lekcji w klasie III LO i na zajęciach fakultatywnych // Geografia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 123-126
 32. Jest jedna Europa, a w niej my : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Anna Chrostowska, Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 12-13
 33. Jestem Polakiem i Europejczykiem / Marzanna Pikul, Małgorzata Gawlik, Renata Klimej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 10-11
 34. Klub Europejski : scenariusz spotkania otwartego / Ewa Strzyżewska, Iwona Hincman, Joanna Chyl // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 12, s. 20-21
 35. Kultura w edukacji europejskiej – inspiracje chrześcijańskie / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s.10-12
 36. Miejsce Polski w Europie : debata / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 6
 37. Mieszkam w Polsce. Mieszkam w Europie. My, spadkobiercy… Scenariusz na Dzień Europy / Aleksandra Nowak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 3, s. 20-21
 38. Moja rodzina – mój region – moja Europa (program autorski dla klas licealnych) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 2-5
 39. Moje rodzinne miasto europejską kuźnią talentów. Propozycja turnieju / Maria Kośmicka, Ewa Kubiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 9, s. 12-15
 40. Możliwości realizacji ścieżki „Edukacja europejska” z wykorzystaniem programów multimedialnych / Danuta Butrym // Geografia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 211-215
 41. Możliwości wykorzystania edukacji geograficznej w wychowaniu na potrzeby integracji europejskiej / Maria Bartoszewska // Geografia w Szk. – 1998, nr 2, s. 90-92
 42. My – dzieci naszej Europy (scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich UE) / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 19-21
 43. Nasze dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszczyńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 35-37
 44. Obraz zjednoczonej Europy w świadomości młodzieży / Agnieszka Michalska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 6-9
 45. Obywatel Europy a jego tożsamość kulturowa / Katarzyna Kuziak // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 39-42
 46. Opieka pozalekcyjna w Europie / Janina Zawadowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 48-49, 60
 47. Pedagogika i edukacja w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 29-34
 48. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot różnic w jednoczącej się Europie / Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski, Tomasz Szkudlarek // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 7-8, s. 3-5
 49. Podróż za jeden euro, czyli zwiedzamy kraje Unii Europejskiej / Grażyna Lenarcik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 6
 50. Podróże kształcą : „europejskie scenariusze” lekcji / Elżbieta Mrowiec // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 4-6
 51. Polak – Obywatel Europy / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 43-46
 52. Popularyzacja działań Rady Europy na lekcji internetowej języka angielskiego / Anna Gorczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 68-72
 53. Poznaję Europę poprzez zabawki i bajki (scenariusz zajęć w klasie I) / Elżbieta Jaworowska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 7
 54. Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole / Iwona Wal // Nowa Szkoła. – 1999, nr 3, s. 19-23
 55. Pozytywna strona mediów / Joanna Łaszczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 22-24
 56. Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjów : na podstawie treści programowych ścieżki edukacyjnej) / Barbara Jarosławska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 2-4
 57. Projekt Unii Europejskiej naliczania biotechnologii // Anna Sternicka, Katarzyna Potyrała // Biologia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 142-144
 58. Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej / Małgorzata Popów, Mirella Kreft // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 262-264
 59. Przez most [bajka w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej] / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. – 2008, nr 5, s. 42-45
 60. Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej / Mirosław Kisiel // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 15-20
 61. Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 2, s. 67-71
 62. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 18-22
 63. Rozmowy po europejsku : scenariusz spotkania z okazji Dni Języków Europejskich / Barbara Opała // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 19-21
 64. Scenariusz apelu o powstaniu Unii Europejskiej / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 1-3
 65. Scenariusz inauguracji Szkolnego Klubu Europejskiego „Brukselki” w Kotlinie / Ireneusz Olszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 15-19
 66. Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 404-408
 67. Temat „europejski” na lekcjach języka francuskiego. Cz. 1-2 / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 3, s. 245-247 ; Cz.3 – 1997, nr 5, s. 429-431
 68. Unia bez tajemnic / Barbara Wiktorowicz // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 22
 69. Unia Europejska to my : scenariusz Dnia Europejskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Kumek-Łozińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 21-22
 70. Unia Europejska – wspólnota ojczyzn / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 16-19
 71. Unia na gwiazdkę : propozycja zajęć dla uczniów klas I-III / Aneta Glinka // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 12, s. 13-15
 72. W drodze do integrującej się Europy : szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 6, s. 21-25
 73. W sercu Europy – projekt cyklu zajęć dla licealistów / Jolanta Malczewska // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 37-42
 74. W unijnym kolorze… : (reforma szkolnictwa ponadpodstawowego) / Jerzy Wójcicki // Nowa Szkoła. – 2000, nr 6, s. 5-7
 75. Wędrówki po Europie : projekt zajęć pozalekcyjnych na temat integracji europejskiej / Mirella Kreft, Małgorzata Popów // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 9
 76. Ze świata / Jan Kądziołka // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 116-120
 77. Zjednoczona Europa. Jestem Europejczykiem: scenariusz zajęć dla klasy I / Elżbieta Jaworowska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 11
 78. Zwyczaje i tradycje krajów niemieckojęzycznych na lekcji języka niemieckiego / Sabina Ryś // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 103-107

opracowała:  mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie