Edukacja teatralna, drama

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983-2011

KSIĄŻKI:

 1. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Wyd. 4. – Kraków : Impuls, 2007. – 160 s. Sygn. 35 757, 36 163
 2. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 190 s. Sygn. 32 883
 3. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z jęz. ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Serwińska. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 320 s. Sygn. 33 448
 4. Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus ; il. Romuald Klaybor. – Łódź : Wydaw. Juka, 1995. – 232 s. Sygn. 33 509
 5. Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej / Jadwiga Cybulska, Irena Dudzińska, Stanisława Lipina, Ewa Lipska. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 285 s. Sygn. 32 375
 6. Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? / Maria Węglińska. – Kraków : Impuls, 2002. – 126 s. Sygn. 34 549
 7. Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Impuls, 1999. – 176 s. Sygn. 34 162
 8. Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2000. – 283 s. Sygn. 35 985
 9. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. – Kraków : Impuls, 2010. – 200 s. Sygn. 36 391
 10. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Impuls, 2011. – 273 s. Sygn. 36 570
 11. Szukałem Was… : teatralia : scenariusze nagrodzone w Małopolskim Konkursie „Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2006. – 172 s. Sygn. 35 299, 35 300
 12. Śmiech na szkolnej scenie : scenariusze kabaretowe / Józef Burniewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007. – (Lokomotywa Teatralna). – 148 s. Sygn. 35 716 + pł. CD
 13. Teatr baśniowy / [wybór Stanisław Marat]. – Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983. – 159 s. Sygn. 25 643
 14. Teatr marzeń : inscenizacje dla dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat / Lidia Bajkowska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 117 s. Sygn. 34 425
 15. Teatr młodzieżowy : warsztat, spektakl, scenariusze / Jan Andrzej Fręś. – Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2005. – 211 s. Sygn. 35 242
 16. TESPIS-ek w szkole czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007. – 296 s. Sygn. 36 233
 17. W szkolnym teatrze : scenariusz przedstawień szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. – Warszawa : Wydaw. Juka, 1998. – 204 s. Sygn. 34 389, 34 390

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 297
 2. Bawimy się w teatr. Program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 7-26
 3. Co wiemy o teatrze? Joanna Murczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 30-31
 4. Czy teatr sprawdza się w szkole? / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 35-38
 5. Dlaczego glottodrama? / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 40-44
 6. Drama – to jedna z metod „zdrowej” edukacji / Bożena Respondek // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 60-61
 7. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555
 8. Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 180-182
 9. Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 39-41
 10. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 146-149
 11. Drama w szkole – fajna rzecz! / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 58-62
 12. Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38-43
 13. Drama wyzwala aktywność / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6,
 14. s. 21-25
 15. „Dyniowa afera” jako przykład teatru na lekcji / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 2, s. 13-17
 16. Działalność wychowawcza bibliotekarza, czyli o możliwościach
 17. wykorzystania dialogu i dramy w bibliotece dla dzieci / Izabela Kula // Poradnik
 18. Bibliotekarza. – 1999, nr 5, s. 5-7
 19. Działania parateatralne / Bożena Ciesielska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 21-24
 20. Dziecko aktorem? : dlaczego nie? / Urszula Chochór // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 42(426)-43(427)
 21. Dziecko i teatr… / Anna Drzewiecka // Życie Szkoły. – 2001, nr 10 , s. 604-607
 22. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // Wychowanie na Co Dzień. – 2001, nr 1/2, s. 7-10
 23. Edukacja teatralna / Magdalena Wasilewska  // Wychowawca. – 2000, nr 9, s. 26-27
 24. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kąkiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 35-36
 25. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak  // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII
 26. Gatunki pozaliterackie a praktyka szkolna (film, spektakl teatralny, dramat groteskowy, piosenka) / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2009/2010, nr 2, s. 7-17
 27. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 44-45
 28. Inscenizacja jako metoda kształcenia wyobraźni / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 10, s. 8-9
 29. Integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach muzyki / Mirosław Brzana // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s. 47-53
 30. Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 30-34
 31. Jak ułatwić widzowi zrozumienie spektaklu w języku angielskim? / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 124-127
 32. Jak zorganizować przegląd teatralny?: pomysły, refleksje, uwagi praktyczne /  Joanna Mencel-Gwizdała // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 15
 33. Każdy może być aktorem / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 20-21
 34. Koło teatralne to koło współpracy, akceptacji i tolerancji / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 40-43
 35. Kółko teatralne w klasie integracyjnej – miejscem dla każdego / Dorota Niedośpiał, Małgorzata Żmuda // Wychowanie na Co Dzień. -2006, nr 1/2, s. 40-41
 36. Kółko teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 178, s. 56-58
 37. Kółko teatralne w naszej szkole / Elżbieta Wojcieszek // Życie Szkoły. – 1997, nr 7, s. 397-400
 38. Magia teatru / Jolanta Bosowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 37-39
 39. Magia teatru (rady na dobry początek) / Maria Pułczyńska, Tadeusz Pułczyński // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 32-33
 40. Magia teatru: scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 1, s. 26
 41. Małe formy teatralne / Irena Domańska // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 94-96
 42. Melpomena w szkole / Edyta Meredyk-Szcześniak // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 37-39
 43. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 27-30
 44. Muzyka w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 10-16
 45. Na przekór schematom / Adam Jagiełło-Rusiłowski ; rozm. przepr. Beata Imielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 3-8
 46. Nasza wyobraźnia nie ma końca / Ewelina Grzyboś // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s. 36-43
 47. Na wycieczkę do Soplicowa! / Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2000,
 48. nr 2, s. 18
 49. Nie tylko o reklamie w dramie – techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 18
 50. Ogród pełen kwiatów… Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 221-225
 51. Praca z klasowym zespołem teatralnym / Zdzisława E. Kloska  // Życie Szkoły. –  1999, nr 1, s. 8-10
 52. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 10-26
 53. Przedszkolak aktorem / Lidia Dziubińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 42-43
 54. Przedszkolak widzem i aktorem / Bożena Mrowiec, Violetta Tomecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 53-54
 55. Przez… teatr do serca dziecka / Beata Krokocka // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 26-27
 56. Radość tworzenia i przeżywania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 33-35
 57. Rok z teatrem / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie w Przedszkolu, 2007, nr 3, s. 39-41
 58. Scenki na powtórzenie / Ewa Królczyk // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 166-168
 59. Smyki bawią się w teatr / Krystyna Bartniczak // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 45-47
 60. Spotkajmy się w teatrze / Elżbieta Jakubowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 53
 61. Spotkania z Marianną (rozmyślania o teatrze) / Piotr Adamczyk // Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 7-9
 62. Szkolny teatr – sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 17-20
 63. Szkoła dla kultury / Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 140-144
 64. Światowy Rok Matematyki – akademia szkolna / Bożena Prystupa // Matematyka. – 2000, nr 6, s. 371-373
 65. Świetlicowe koło teatralne: program dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej /  Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s. 9-10
 66. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 7-16
 67. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 6
 68. Teatr – animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // Nauczanie Początkowe. –  2006/2007, nr 3, s. 29-32
 69. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 6
 70. Teatr, który tworzy człowieka / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 13
 71. Teatr nauczycielski inspiracją twórczych działań / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 18-19
 72. Teatr – świat wyjątkowy / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 45-47
 73. Teatr to tylko zabawa? / Anna Witaszka // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 42-44
 74. Teatr w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Janczar // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 56-58
 75. Teatr w naszym życiu / Renata Staszek // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 33
 76. Teatr w nauczaniu języka angielskiego / Krystyna Łęska-Chabrowska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 111-113
 77. Teatr w nauczaniu języków obcych / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 165-167
 78. Teatr w szkole / Małgorzata Kozłowska, Ewa Nawrocka // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 5
 79. Teatrzyk dziecięcy – czy tylko zabawa? / Wiesława Kleszczewska-Pietrzak // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s.108-110
 80. Teatrzyk – skuteczna forma nauczania dzieci języka obcego / Anna Witkowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99-102
 81. Terapia dramą / Monika Just // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 21-26
 82. Umysł jako szafa grająca : rzeczywistość i fikcja dramy / John Somers ; tł. z ang. Kaja Królikowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 17-21
 83. Wokół komunikacji (nie tylko) medialnej / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 74-84
 84. Wychowanie moralne w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s. 88-99
 85. Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 492-496
 86. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 8-11
 87. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 423-425
 88. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, dod., s. VI-VII
 89. Zabawa [?] w teatr / Agnieszka Zych // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 35-42
 90. Zabawa w teatr – naprawdę warto / Alicja Aszkiełowicz // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 64-68
 91. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 37-40
 92. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // Nauczanie
 93. Początkowe. – 2006/2007, nr 3, s. 60-64
 94. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001 nr 1 s. 30-31
 95. Zobaczyć więcej, niż widać : dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 5-13

opracowała: mgr Paulina Klich

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie