Edukacja teatralna, drama

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983-2011

KSIĄŻKI:

 1. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Wyd. 4. – Kraków : Impuls, 2007. – 160 s. Sygn. 35 757, 36 163
 2. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 190 s. Sygn. 32 883
 3. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z jęz. ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Serwińska. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 320 s. Sygn. 33 448
 4. Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus ; il. Romuald Klaybor. – Łódź : Wydaw. Juka, 1995. – 232 s. Sygn. 33 509
 5. Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej / Jadwiga Cybulska, Irena Dudzińska, Stanisława Lipina, Ewa Lipska. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 285 s. Sygn. 32 375
 6. Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? / Maria Węglińska. – Kraków : Impuls, 2002. – 126 s. Sygn. 34 549
 7. Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków : Impuls, 1999. – 176 s. Sygn. 34 162
 8. Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2000. – 283 s. Sygn. 35 985
 9. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. – Kraków : Impuls, 2010. – 200 s. Sygn. 36 391
 10. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Impuls, 2011. – 273 s. Sygn. 36 570
 11. Szukałem Was… : teatralia : scenariusze nagrodzone w Małopolskim Konkursie „Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2006. – 172 s. Sygn. 35 299, 35 300
 12. Śmiech na szkolnej scenie : scenariusze kabaretowe / Józef Burniewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007. – (Lokomotywa Teatralna). – 148 s. Sygn. 35 716 + pł. CD
 13. Teatr baśniowy / [wybór Stanisław Marat]. – Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983. – 159 s. Sygn. 25 643
 14. Teatr marzeń : inscenizacje dla dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat / Lidia Bajkowska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 117 s. Sygn. 34 425
 15. Teatr młodzieżowy : warsztat, spektakl, scenariusze / Jan Andrzej Fręś. – Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2005. – 211 s. Sygn. 35 242
 16. TESPIS-ek w szkole czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007. – 296 s. Sygn. 36 233
 17. W szkolnym teatrze : scenariusz przedstawień szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. – Warszawa : Wydaw. Juka, 1998. – 204 s. Sygn. 34 389, 34 390

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka / Beata Oziemblewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 297
 2. Bawimy się w teatr. Program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 1, s. 7-26
 3. Co wiemy o teatrze? Joanna Murczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 30-31
 4. Czy teatr sprawdza się w szkole? / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 35-38
 5. Dlaczego glottodrama? / Wioletta Piegzik // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 40-44
 6. Drama – to jedna z metod „zdrowej” edukacji / Bożena Respondek // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 60-61
 7. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555
 8. Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 180-182
 9. Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 39-41
 10. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 146-149
 11. Drama w szkole – fajna rzecz! / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 58-62
 12. Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38-43
 13. Drama wyzwala aktywność / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6,
 14. s. 21-25
 15. „Dyniowa afera” jako przykład teatru na lekcji / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 2, s. 13-17
 16. Działalność wychowawcza bibliotekarza, czyli o możliwościach
 17. wykorzystania dialogu i dramy w bibliotece dla dzieci / Izabela Kula // Poradnik
 18. Bibliotekarza. – 1999, nr 5, s. 5-7
 19. Działania parateatralne / Bożena Ciesielska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 21-24
 20. Dziecko aktorem? : dlaczego nie? / Urszula Chochór // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 42(426)-43(427)
 21. Dziecko i teatr… / Anna Drzewiecka // Życie Szkoły. – 2001, nr 10 , s. 604-607
 22. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // Wychowanie na Co Dzień. – 2001, nr 1/2, s. 7-10
 23. Edukacja teatralna / Magdalena Wasilewska  // Wychowawca. – 2000, nr 9, s. 26-27
 24. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kąkiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 35-36
 25. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak  // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII
 26. Gatunki pozaliterackie a praktyka szkolna (film, spektakl teatralny, dramat groteskowy, piosenka) / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2009/2010, nr 2, s. 7-17
 27. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 44-45
 28. Inscenizacja jako metoda kształcenia wyobraźni / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 10, s. 8-9
 29. Integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach muzyki / Mirosław Brzana // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s. 47-53
 30. Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów / Teodozja Borowczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 30-34
 31. Jak ułatwić widzowi zrozumienie spektaklu w języku angielskim? / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 124-127
 32. Jak zorganizować przegląd teatralny?: pomysły, refleksje, uwagi praktyczne /  Joanna Mencel-Gwizdała // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 15
 33. Każdy może być aktorem / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 20-21
 34. Koło teatralne to koło współpracy, akceptacji i tolerancji / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 40-43
 35. Kółko teatralne w klasie integracyjnej – miejscem dla każdego / Dorota Niedośpiał, Małgorzata Żmuda // Wychowanie na Co Dzień. -2006, nr 1/2, s. 40-41
 36. Kółko teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 178, s. 56-58
 37. Kółko teatralne w naszej szkole / Elżbieta Wojcieszek // Życie Szkoły. – 1997, nr 7, s. 397-400
 38. Magia teatru / Jolanta Bosowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 37-39
 39. Magia teatru (rady na dobry początek) / Maria Pułczyńska, Tadeusz Pułczyński // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 32-33
 40. Magia teatru: scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 1, s. 26
 41. Małe formy teatralne / Irena Domańska // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 94-96
 42. Melpomena w szkole / Edyta Meredyk-Szcześniak // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 37-39
 43. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 27-30
 44. Muzyka w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 1, s. 10-16
 45. Na przekór schematom / Adam Jagiełło-Rusiłowski ; rozm. przepr. Beata Imielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 3-8
 46. Nasza wyobraźnia nie ma końca / Ewelina Grzyboś // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s. 36-43
 47. Na wycieczkę do Soplicowa! / Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2000,
 48. nr 2, s. 18
 49. Nie tylko o reklamie w dramie – techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 18
 50. Ogród pełen kwiatów… Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 3, s. 221-225
 51. Praca z klasowym zespołem teatralnym / Zdzisława E. Kloska  // Życie Szkoły. –  1999, nr 1, s. 8-10
 52. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 10-26
 53. Przedszkolak aktorem / Lidia Dziubińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 42-43
 54. Przedszkolak widzem i aktorem / Bożena Mrowiec, Violetta Tomecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 53-54
 55. Przez… teatr do serca dziecka / Beata Krokocka // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 6, s. 26-27
 56. Radość tworzenia i przeżywania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 33-35
 57. Rok z teatrem / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // Wychowanie w Przedszkolu, 2007, nr 3, s. 39-41
 58. Scenki na powtórzenie / Ewa Królczyk // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 166-168
 59. Smyki bawią się w teatr / Krystyna Bartniczak // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 45-47
 60. Spotkajmy się w teatrze / Elżbieta Jakubowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 53
 61. Spotkania z Marianną (rozmyślania o teatrze) / Piotr Adamczyk // Wychowawca. – 2006, nr 7/8, s. 7-9
 62. Szkolny teatr – sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 17-20
 63. Szkoła dla kultury / Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 140-144
 64. Światowy Rok Matematyki – akademia szkolna / Bożena Prystupa // Matematyka. – 2000, nr 6, s. 371-373
 65. Świetlicowe koło teatralne: program dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej /  Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s. 9-10
 66. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 7-16
 67. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 6
 68. Teatr – animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // Nauczanie Początkowe. –  2006/2007, nr 3, s. 29-32
 69. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 6
 70. Teatr, który tworzy człowieka / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 13
 71. Teatr nauczycielski inspiracją twórczych działań / Lidia Kołodziej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 18-19
 72. Teatr – świat wyjątkowy / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 45-47
 73. Teatr to tylko zabawa? / Anna Witaszka // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 42-44
 74. Teatr w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Janczar // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 56-58
 75. Teatr w naszym życiu / Renata Staszek // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 33
 76. Teatr w nauczaniu języka angielskiego / Krystyna Łęska-Chabrowska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 111-113
 77. Teatr w nauczaniu języków obcych / Beata Bek // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 165-167
 78. Teatr w szkole / Małgorzata Kozłowska, Ewa Nawrocka // Wychowawca. – 2003, nr 7/8, s. 5
 79. Teatrzyk dziecięcy – czy tylko zabawa? / Wiesława Kleszczewska-Pietrzak // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s.108-110
 80. Teatrzyk – skuteczna forma nauczania dzieci języka obcego / Anna Witkowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99-102
 81. Terapia dramą / Monika Just // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 21-26
 82. Umysł jako szafa grająca : rzeczywistość i fikcja dramy / John Somers ; tł. z ang. Kaja Królikowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 17-21
 83. Wokół komunikacji (nie tylko) medialnej / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 74-84
 84. Wychowanie moralne w dziecięcym zespole teatralnym / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s. 88-99
 85. Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 492-496
 86. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 8-11
 87. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 423-425
 88. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, dod., s. VI-VII
 89. Zabawa [?] w teatr / Agnieszka Zych // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 35-42
 90. Zabawa w teatr – naprawdę warto / Alicja Aszkiełowicz // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 64-68
 91. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 37-40
 92. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // Nauczanie
 93. Początkowe. – 2006/2007, nr 3, s. 60-64
 94. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001 nr 1 s. 30-31
 95. Zobaczyć więcej, niż widać : dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 5-13

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie