Emocje

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2011

 Książki:

 1. Inteligencja emocjonalna /  Daniel Goleman; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999. – 526 s. Sygn. 34518, 35277,34519.
 2. Miłość w sieci: Internet i emocje / Aaron Ben-Zeew. – Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2005. – 335s. Sygn. 35633
 3. Natura emocji : podstawowe zagadnienia / pod red.  Paula Ekmana i Richarda J. Davidsona ; przeł. [z ang.] Bogdan Wojciszke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 400 s. Sygn. 34362 Cz.
 4. Psychologia emocji / Władysław Łosiak. – Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne, 2007.-.243s. Sygn. 35683
 5. Rozwój uczuć / Stanisław Gerstmann – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 242, [2] s. Sygn. 27791, 27792, 27793, 27794, 27795.

Artykuły z czasopism:

 1. Akceptujemy uczucia dziecka / Agnieszka Konieczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 40-42
 2. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska. –  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 16-19
 3. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 52-60
 4. Baza emocjonalna – niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka / Deborah L. Cohen // Nowa Szkoła. – 1993, nr 4, s. 229-230
 5. Czynniki rozwoju uczuć dziecka / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 4, dod. s. I-II
 6. Ćwiczenia w wyrażaniu emocji – lekcja druga / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 145-147
 7. Ćwiczenia wpływające na rozwój emocjonalny / Jolanta Jaworska // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 35-37
 8. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska. // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13-18
 9. Edukacja emocjonalna w szkole zawodowej / Maria Błażejczyk // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 1, s. 29 – 30
 10. Edukacja emocjonalna : o książeczkach Stiny Wirsén. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 63-64
 11. Egzaminacyjne emocje / Maria Groenwald. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 29-33
 12. Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji : od inteligencji poznawczej do emocjonalnej / Maria Ledzińska. –  Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 1-10
 13. Emocje w kontekście własnej linii życia i wizji przyszłości / Celina Timoszyk-Tomczak, Małgorzata Kraska-Bieńkowska //Kwartalnik Pedagogiczny .-2002 nr 3/4 s. 183-196
 14. Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz. // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 8-13
 15. Geneza pojęcia inteligencji emocjonalnej – implikacje pedagogiczne / Stanisława Byra. // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4/5, s. 27-30
 16. Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska. –  Bibliogr. // Chowanna. – 2006, t. 1, s. 83-95
 17. Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 125-129
 18. Istota emocji w klasie / Katarzyna Wójcik // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4,  s.11 – 12
 19. Klasowy psychometr pomaga nam w życiu / Beata Roicka, Marzena Wicher // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 48-49
 20. Komandosi emocji / Jacek Jakubowski ; rozm. przepr. Jolanta Białek. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 16-23
 21. Kompetencje emocjonalne dziecka / Zuzanna Zbróg. // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 28-33
 22. Koncepcja edukacji emocjonalnej / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 8-13
 23. Kształtowanie odporności emocjonalnej / Agnieszka Gotowiec. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 28-30
 24. Kształtowanie odporności emocjonalnej uczniów na sytuacje trudne / Maria Sikora // Życie Szkoły. – 1991, nr 10, s. 586-593
 25. Motywy wyboru kierunku studiów a inteligencja emocjonalna : (na przykładzie studentów polskich i szwedzkich) / Renata Olender. –  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7/8, s. 28-30
 26. Możliwości regulacji emocji u dzieci w środowisku szkolnym / Tomasz Czub. -Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4 , s. 53-74
 27. Muzyka i kształcenie emocji / Andrzej Białkowski. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 75-77
 28. Okiełznać emocje / Sylwia Bednarczyk //Wychowanie w Przedszkolu .-2003 nr 6 s. 327-330
 29. O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć / Marek Andrzejewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 3-10
 30. O pojęciu więzi emocjonalnej, stylu przywiązania i schematu poznawczego / Monika Dominiak. –  Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 49-70
 31. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc. -Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 12-14
 32. Opowieści o Misiu i Tygrysku Janoscha jako aksjologiczna i emocjonalna edukacja najmłodszych / Jolanta Olkusz. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 22-26
 33. Pomocne emocje / Urszula Grygier //Nowa Szkoła .-1999 nr 7 s. 20-22
 34. Poszerzanie słownika emocji – lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 143-144
 35. Poznaj swoje emocje! / Anna Matczak. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 25-32
 36. Regulowanie emocji – lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 147-149
 37. Rodzinne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka / Monika Iwanicka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 10, s. 584-589
 38. Rola czynników emocjonalno-rodzinnych w rozwoju nieśmiałości młodzieży / Danuta Borecka-Biernat. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 2, s. 10-16
 39. Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia / Krystyna Malon // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 19-20
 40. Rozpoznawanie emocji – lekcja czwarta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 149-150
 41. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej na lekcji języka obcego / Anna Krężałek. // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 67-69
 42. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci / Alina Dziędziura, Monika Nachmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 39-40
 43. Siła tkwiąca w emocjach / Magdalena Śmieja //Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s.83 – 91
 44. Skutki emocji negatywnych w rozwoju młodzieży/ Daniel Wiśniewski // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 3, s. 8-10
 45. ” Sposób na trudnego Alcybiadesa” czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / Zuzanna Tarasiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 12-14
 46. Strategie radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców w percepcji młodzieży stosującej strategię emocjonalno-obronną / Danuta Borecka-Biernat. // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 259-274
 47. Świat ludzkich uczuć / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. 12-14
 48. Temperamentalne i środowiskowe uwarunkowania stanu emocjonalnego uczniów / Sławomir Jarmuż // Chowanna. – 1995, t. 1, s. 32-49
 49. Trudności emocjonalne uczniów / Jan Czechowski. // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 398-401
 50. Uczucia w naszym życiu / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 28-29
 51. Usłysz emocje i zrozum motywy / Agnieszka Kozak. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 15-24
 52. W świecie emocji / Ewa Skwarka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 42-45
 53. Wartościowanie emocjonalne rzeczywistości / Agnieszka Ślęzak-Świat. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 105-109
 54. Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka / Tomasz Polkowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006R, nr 7, s. 31-38
 55. Właściwości uczuć dziecka / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 4, dod. s. III-IV
 56. Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia twórczego / Marcin Czarnocki, Witold Siekierzyński // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 128-134
 57. Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka / Sylwia Seul-Michałowska. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 2, s. 30-33
 58. Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w klasach niższych / Danuta Mazur: // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 148-149
 59. Zmaganie się dziecka ze stresem / Sylwia Seul // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 20-26

 

 opracowała: Halina Świtlicka

Sierpień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
6 sierpnia 2018 7 sierpnia 2018 8 sierpnia 2018 9 sierpnia 2018 10 sierpnia 2018 11 sierpnia 2018 12 sierpnia 2018
13 sierpnia 2018 14 sierpnia 2018 15 sierpnia 2018 16 sierpnia 2018 17 sierpnia 2018 18 sierpnia 2018 19 sierpnia 2018
20 sierpnia 2018 21 sierpnia 2018 22 sierpnia 2018 23 sierpnia 2018 24 sierpnia 2018 25 sierpnia 2018 26 sierpnia 2018
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie