Emocje

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2011

 Książki:

 1. Inteligencja emocjonalna /  Daniel Goleman; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999. – 526 s. Sygn. 34518, 35277,34519.
 2. Miłość w sieci: Internet i emocje / Aaron Ben-Zeew. – Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2005. – 335s. Sygn. 35633
 3. Natura emocji : podstawowe zagadnienia / pod red.  Paula Ekmana i Richarda J. Davidsona ; przeł. [z ang.] Bogdan Wojciszke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 400 s. Sygn. 34362 Cz.
 4. Psychologia emocji / Władysław Łosiak. – Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne, 2007.-.243s. Sygn. 35683
 5. Rozwój uczuć / Stanisław Gerstmann – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 242, [2] s. Sygn. 27791, 27792, 27793, 27794, 27795.

Artykuły z czasopism:

 1. Akceptujemy uczucia dziecka / Agnieszka Konieczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 40-42
 2. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska. –  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 16-19
 3. Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 52-60
 4. Baza emocjonalna – niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka / Deborah L. Cohen // Nowa Szkoła. – 1993, nr 4, s. 229-230
 5. Czynniki rozwoju uczuć dziecka / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 4, dod. s. I-II
 6. Ćwiczenia w wyrażaniu emocji – lekcja druga / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 145-147
 7. Ćwiczenia wpływające na rozwój emocjonalny / Jolanta Jaworska // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 35-37
 8. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska. // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13-18
 9. Edukacja emocjonalna w szkole zawodowej / Maria Błażejczyk // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 1, s. 29 – 30
 10. Edukacja emocjonalna : o książeczkach Stiny Wirsén. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 63-64
 11. Egzaminacyjne emocje / Maria Groenwald. // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 29-33
 12. Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji : od inteligencji poznawczej do emocjonalnej / Maria Ledzińska. –  Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 1, s. 1-10
 13. Emocje w kontekście własnej linii życia i wizji przyszłości / Celina Timoszyk-Tomczak, Małgorzata Kraska-Bieńkowska //Kwartalnik Pedagogiczny .-2002 nr 3/4 s. 183-196
 14. Emocjonalne odpowiedzi młodzieży na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz. // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 8-13
 15. Geneza pojęcia inteligencji emocjonalnej – implikacje pedagogiczne / Stanisława Byra. // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4/5, s. 27-30
 16. Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska. –  Bibliogr. // Chowanna. – 2006, t. 1, s. 83-95
 17. Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 125-129
 18. Istota emocji w klasie / Katarzyna Wójcik // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4,  s.11 – 12
 19. Klasowy psychometr pomaga nam w życiu / Beata Roicka, Marzena Wicher // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 48-49
 20. Komandosi emocji / Jacek Jakubowski ; rozm. przepr. Jolanta Białek. // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 16-23
 21. Kompetencje emocjonalne dziecka / Zuzanna Zbróg. // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 28-33
 22. Koncepcja edukacji emocjonalnej / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 8-13
 23. Kształtowanie odporności emocjonalnej / Agnieszka Gotowiec. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 28-30
 24. Kształtowanie odporności emocjonalnej uczniów na sytuacje trudne / Maria Sikora // Życie Szkoły. – 1991, nr 10, s. 586-593
 25. Motywy wyboru kierunku studiów a inteligencja emocjonalna : (na przykładzie studentów polskich i szwedzkich) / Renata Olender. –  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 7/8, s. 28-30
 26. Możliwości regulacji emocji u dzieci w środowisku szkolnym / Tomasz Czub. -Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4 , s. 53-74
 27. Muzyka i kształcenie emocji / Andrzej Białkowski. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 75-77
 28. Okiełznać emocje / Sylwia Bednarczyk //Wychowanie w Przedszkolu .-2003 nr 6 s. 327-330
 29. O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć / Marek Andrzejewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 3-10
 30. O pojęciu więzi emocjonalnej, stylu przywiązania i schematu poznawczego / Monika Dominiak. –  Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 49-70
 31. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc. -Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 12-14
 32. Opowieści o Misiu i Tygrysku Janoscha jako aksjologiczna i emocjonalna edukacja najmłodszych / Jolanta Olkusz. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 22-26
 33. Pomocne emocje / Urszula Grygier //Nowa Szkoła .-1999 nr 7 s. 20-22
 34. Poszerzanie słownika emocji – lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 143-144
 35. Poznaj swoje emocje! / Anna Matczak. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 25-32
 36. Regulowanie emocji – lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 147-149
 37. Rodzinne uwarunkowania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka / Monika Iwanicka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 1995, nr 10, s. 584-589
 38. Rola czynników emocjonalno-rodzinnych w rozwoju nieśmiałości młodzieży / Danuta Borecka-Biernat. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 2, s. 10-16
 39. Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia / Krystyna Malon // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 19-20
 40. Rozpoznawanie emocji – lekcja czwarta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 149-150
 41. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej na lekcji języka obcego / Anna Krężałek. // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 67-69
 42. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci / Alina Dziędziura, Monika Nachmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 39-40
 43. Siła tkwiąca w emocjach / Magdalena Śmieja //Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s.83 – 91
 44. Skutki emocji negatywnych w rozwoju młodzieży/ Daniel Wiśniewski // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 3, s. 8-10
 45. ” Sposób na trudnego Alcybiadesa” czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / Zuzanna Tarasiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 12-14
 46. Strategie radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców w percepcji młodzieży stosującej strategię emocjonalno-obronną / Danuta Borecka-Biernat. // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 259-274
 47. Świat ludzkich uczuć / Małgorzata Tatala // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. 12-14
 48. Temperamentalne i środowiskowe uwarunkowania stanu emocjonalnego uczniów / Sławomir Jarmuż // Chowanna. – 1995, t. 1, s. 32-49
 49. Trudności emocjonalne uczniów / Jan Czechowski. // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 398-401
 50. Uczucia w naszym życiu / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 2/3, s. 28-29
 51. Usłysz emocje i zrozum motywy / Agnieszka Kozak. // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 15-24
 52. W świecie emocji / Ewa Skwarka. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, s. 42-45
 53. Wartościowanie emocjonalne rzeczywistości / Agnieszka Ślęzak-Świat. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 105-109
 54. Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka / Tomasz Polkowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006R, nr 7, s. 31-38
 55. Właściwości uczuć dziecka / Małgorzata Tatala // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 4, dod. s. III-IV
 56. Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia twórczego / Marcin Czarnocki, Witold Siekierzyński // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 2/3, s. 128-134
 57. Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka / Sylwia Seul-Michałowska. // Nowa Szkoła. – 2000, nr 2, s. 30-33
 58. Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w klasach niższych / Danuta Mazur: // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 148-149
 59. Zmaganie się dziecka ze stresem / Sylwia Seul // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 20-26

 

 opracowała: Halina Świtlicka

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie