Ewaluacja, hospitacja, nadzór pedagogiczny, mierzenie jakości pracy placówki oświatowej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010

KSIĄŻKI:

 1. Hospitacja od A do Z : praktyczne rozwiązania / Bożena Frąckiewicz, Jolanta Kołodziejska. – Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. – 64 s. Sygn. 35 710
 2. Komputerowa forma ewaluacji osiągnięć uczących się / Jacek Jędryczkowski, Jarosław Wagner // W: Nauczyciel andragog u progu XXI w. / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 392 s. Sygn. 36 432
 3. Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 198 s. Sygn. 32 433, 32 434, 32 435, 33 029
 4. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. – Wyd. 4. – Poznań : Wydaw. eMPi2, 2004. – 235 s. Sygn. 35 067
 5. Pomiar jakości pracy szkoły w opinii nauczycieli / Klaudia Błaszczyk // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / po red. K. Błaszczyk, Mirosława Drzewoskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. – S. 96-105. Sygn. 35 889
 6. Pomiar wyników kształcenia / Bolesław Niemierko. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 312 s. Sygn. 34 400
 7. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Impuls, 2003. – 108 s. Sygn. 35 771
 8. Profilaktyka w szkole / Zbigniew Bronisław Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240 s. Sygn. 35 214

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Badanie jakości kształcenia / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 451-454
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7-11
 3. Badania opinii uczniów na temat pracy nauczyciela / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 7, s. 55-59
 4. Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych / Bożena Studniewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-12
 5. Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 11-13
 6. Co to jest jakość szkoły? / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 2-5
 7. Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [i in.]. – Warszawa, 2003. – Rec. Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 45-47
 8. Czy ocenianie nauczycieli może zrewolucjonizować oświatę? / Tomasz Blecharczyk // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s. 209-212
 9. Ćwiczenia z magii oświatowej, czyli jakość szkoły 2002 / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 14-18
 10. Doktryna jakości w szkole / Anna Okońska-Walkowicz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 8, s. 44-51
 11. Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań / Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 6, s. 27-29
 12. Elementy teorii jakości w szkole / Aleksandra Ordońska-Cieślak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 24-25
 13. Ewaluacja – funkcjonalne ogniwo programów nauczania / Zuzanna Zbróg, Piotr Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 2, s. 69-73
 14. Ewaluacja – narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły / Marcin Majewski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 30-36
 15. Ewaluacja – nowa strategia nadzoru pedagogicznego / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 12, s. 9-12
 16. Ewaluacja i innowacje w edukacji – czyli o kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. 30-31
 17. Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju. O potrzebie refleksji nad pracą nauczyciela / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 68-73
 18. Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 55-60
 19. Ewaluacja międzykulturowa. Instrument rozwoju kultury politycznej, organizacyjnej i społecznej / Leszek Korporowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 7-14
 20. Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej. Cz. 1-3 / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, s. 6-8
 21. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania / Hanna Szypryt-Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 86-91
 22. Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Maria Walkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 21-22 ; Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 30-32
 23. Ewaluacja w edukacji / Wiesława Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 6-7
 24. Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 15-20
 25. Hospitacja biblioteki : poradnik / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 6, dod. s. I-XII
 26. Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 14-17
 27. Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia / Irena Kaczmarek // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 17-19
 28. Hospitacja diagnozująca w praktyce / Halina Winkler // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-78
 29. Hospitacja lekcji / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 29
 30. Hospitacja lekcji języka polskiego / Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 42-47
 31. Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 158-160
 32. Hospitacja – problem nadal otwarty / Elżbieta Misiorna, Stefania Misiorek // Życie Szkoły. – 1995, nr 9, s. 527-533
 33. Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 13-17
 34. Hospitacje / Irena Waga // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 4, s. 44-48
 35. Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny lektorów języków obcych / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 47-52
 36. Hospitacje – niestraszne / Stanisław Turowski // Wychowanie na Co Dzień. – 1998, nr 1/ 2, s. 23-24
 37. Hospitowanie diagnozujące, zalety i dylematy / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 7-11
 38. Iluzje oceniania nauczyciela / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 6, s. 59-63
 39. Jakie standardy szkół społecznych? / Małgorzata Lachtara, Jolanta Bedner // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 26-36
 40. Jak opracowano program mierzenia jakości i rozwoju szkoły STO? / Zygmunt Puchalski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 61-67
 41. Jakość – oświata – wartości / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 6-14
 42. Jakość pracy liceum w programie POST / Eugeniusz Tokarzewski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 36-42
 43. Jakość pracy szkoły : jej diagnoza, planowanie, mierzenie, zapewnienie / Klemens Stróżyński. – Poznań, 2003. – Rec. Małgorzata Nowak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 3, s. 96-102
 44. Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 65-77
 45. Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 66-78
 46. Kontekst oceniania / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 1999/2000, nr 1, s. 77-84
 47. Kontrowersje wokół analizy i oceny pracy pedagogicznej nauczyciela / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s. 451-453
 48. Kryteria oceny pracy nauczyciela – propozycje / Radosław Muszkieta // Nowa Szkoła. – 1996, nr 5, s. 22-25
 49. Kryteria oceny pracy wychowawcy – nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Mirosław Urbaczewski // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 1996, nr 3, s. 18-21
 50. Kultura pedagogiczna i wychowawcza szkoły / Czesław Banach // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s. 11-15
 51. Mierzenie jakości pracy szkoły (doświadczenia polsko-szkockie) / Ireneusz Kawecki // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 49-52
 52. Mierzenie jakości pracy szkoły – procedura hospitowania zajęć / Artur Mach // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 14-17
 53. Mierzenie jakości pracy szkoły – wewnętrzna sprawa szkoły, czy domena zewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 2, s. 25-30
 54. Mierzenie jakości pracy szkół – zadaniem dla rad pedagogicznych / Elżbieta Chabik, Dorota Michałowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s.16
 55. Monitorowanie pracy szkoły / Renata Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1-2, s. 26-29
 56. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w nauczaniu początkowym – ale jaki? / Irena Waga // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 2, s. 45-48
 57. Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 3, s. 14-17
 58. Nauczyciel jako ewaluator : (strategie ewaluacji w szkole) / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 49-54
 59. Niedostateczny dla Ministra Edukacji Narodowej / Aleksander Janik // Wychowawca. – 1997, nr 7/8, s. 68-69
 60. Nie od razu Kraków zbudowano, czyli po co ewaluacja / Hanna Szypryt-Nowicka // Język Polski w Liceum. – 2001/2001, nr 3, s. 91-102
 61. Ocenianie i technologia informacyjna / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 65-74
 62. Od kursów i WDN do uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 35-37
 63. O jakości kształcenia! / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 27-29
 64. O jakości pracy przedszkola / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 75-81
 65. O potrzebie ewaluacji programów dydaktycznych i wychowawczych / Zofia Lisiecka // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 52-60
 66. O standardach wymagań egzaminacyjnych i potrzebie ich ewaluacji / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 74-77
 67. O założeniach egzaminów zewnętrznych, standardach wymagań oraz potrzebie ich ewaluacji. Głosy od redakcji / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 4, s. 45-50
 68. Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji – doświadczenia angielskie / Eugenia Potulicka // Edukacja. – 1995, nr 4, s. 81-94
 69. Oceniać kompetencje? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 14-18
 70. Ocenianie szkolne na co dzień / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 22-25
 71. Patron szkoły inspiracją do jej rozwoju / Jadwiga Lisiecka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 19-21
 72. Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie czwartej / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 237-244
 73. Po co ewaluacja? / Michał Kowalski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 20-21
 74. Potrzeba badań jakościowych / Jan Czechowski // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 407-410
 75. Potrzeby szkoły w zakresie ewaluacji dydaktycznej / Katarzyna Obrocka // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 56-60
 76. Poznaj opinie uczniów / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 65-74
 77. Problemy oceniania nauczycieli biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 90-93
 78. Procedury i narzędzia monitorowania pracy szkoły / Renata Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4-5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VII
 79. Pytań o miejsce doradcy ciąg dalszy … / Grażyna Jańczyk // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 9, s. 59-62
 80. Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 5-12
 81. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 11-18
 82. Statystyczny obraz jakości / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 19-24
 83. Szkoła jako siła napędowa rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 11-13
 84. Szkoła w cieniu testów / Anna Kiełb // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 54-60
 85. Uczniowie o nauczycielach / Mariola Bartosiak-Tomusiak // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 8, s. 49-50
 86. Uwagi o hospitacjach / Anna Płaneta-Salwa // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 3, s. 36-37
 87. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2007, nr 4, s. 20-23
 88. Wizytator w okresie przemian / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 16-17
 89. W stronę ewaluacji… : szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 76-81 ; Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 1, s. 69-74 ; Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 1, s. 75-80
 90. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych a podnoszenie jakości pracy szkoły / Adam Brożek // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 79-85
 91. Zadania ewaluacji w reformowanej szkole / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 10, s. 7-8

opracowała: mgr Paulina Klich

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie