Ewaluacja, hospitacja, nadzór pedagogiczny, mierzenie jakości pracy placówki oświatowej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010

KSIĄŻKI:

 1. Hospitacja od A do Z : praktyczne rozwiązania / Bożena Frąckiewicz, Jolanta Kołodziejska. – Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. – 64 s. Sygn. 35 710
 2. Komputerowa forma ewaluacji osiągnięć uczących się / Jacek Jędryczkowski, Jarosław Wagner // W: Nauczyciel andragog u progu XXI w. / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 392 s. Sygn. 36 432
 3. Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 198 s. Sygn. 32 433, 32 434, 32 435, 33 029
 4. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. – Wyd. 4. – Poznań : Wydaw. eMPi2, 2004. – 235 s. Sygn. 35 067
 5. Pomiar jakości pracy szkoły w opinii nauczycieli / Klaudia Błaszczyk // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / po red. K. Błaszczyk, Mirosława Drzewoskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. – S. 96-105. Sygn. 35 889
 6. Pomiar wyników kształcenia / Bolesław Niemierko. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 312 s. Sygn. 34 400
 7. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Impuls, 2003. – 108 s. Sygn. 35 771
 8. Profilaktyka w szkole / Zbigniew Bronisław Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240 s. Sygn. 35 214

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Badanie jakości kształcenia / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 451-454
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7-11
 3. Badania opinii uczniów na temat pracy nauczyciela / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 7, s. 55-59
 4. Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych / Bożena Studniewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-12
 5. Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 11-13
 6. Co to jest jakość szkoły? / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 2-5
 7. Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [i in.]. – Warszawa, 2003. – Rec. Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 45-47
 8. Czy ocenianie nauczycieli może zrewolucjonizować oświatę? / Tomasz Blecharczyk // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s. 209-212
 9. Ćwiczenia z magii oświatowej, czyli jakość szkoły 2002 / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 14-18
 10. Doktryna jakości w szkole / Anna Okońska-Walkowicz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 8, s. 44-51
 11. Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań / Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 6, s. 27-29
 12. Elementy teorii jakości w szkole / Aleksandra Ordońska-Cieślak // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 24-25
 13. Ewaluacja – funkcjonalne ogniwo programów nauczania / Zuzanna Zbróg, Piotr Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 2, s. 69-73
 14. Ewaluacja – narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły / Marcin Majewski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 30-36
 15. Ewaluacja – nowa strategia nadzoru pedagogicznego / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 12, s. 9-12
 16. Ewaluacja i innowacje w edukacji – czyli o kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. 30-31
 17. Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju. O potrzebie refleksji nad pracą nauczyciela / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 68-73
 18. Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 55-60
 19. Ewaluacja międzykulturowa. Instrument rozwoju kultury politycznej, organizacyjnej i społecznej / Leszek Korporowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 7-14
 20. Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej. Cz. 1-3 / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, s. 6-8
 21. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania / Hanna Szypryt-Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 86-91
 22. Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Maria Walkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 21-22 ; Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 30-32
 23. Ewaluacja w edukacji / Wiesława Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 6-7
 24. Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 15-20
 25. Hospitacja biblioteki : poradnik / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 6, dod. s. I-XII
 26. Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 14-17
 27. Hospitacja diagnozująca jako przykład monitoringu rozwoju ucznia / Irena Kaczmarek // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 17-19
 28. Hospitacja diagnozująca w praktyce / Halina Winkler // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-78
 29. Hospitacja lekcji / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 29
 30. Hospitacja lekcji języka polskiego / Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 42-47
 31. Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 158-160
 32. Hospitacja – problem nadal otwarty / Elżbieta Misiorna, Stefania Misiorek // Życie Szkoły. – 1995, nr 9, s. 527-533
 33. Hospitacja w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 13-17
 34. Hospitacje / Irena Waga // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 4, s. 44-48
 35. Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny lektorów języków obcych / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 47-52
 36. Hospitacje – niestraszne / Stanisław Turowski // Wychowanie na Co Dzień. – 1998, nr 1/ 2, s. 23-24
 37. Hospitowanie diagnozujące, zalety i dylematy / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2003, nr 4, s. 7-11
 38. Iluzje oceniania nauczyciela / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 6, s. 59-63
 39. Jakie standardy szkół społecznych? / Małgorzata Lachtara, Jolanta Bedner // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 26-36
 40. Jak opracowano program mierzenia jakości i rozwoju szkoły STO? / Zygmunt Puchalski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 61-67
 41. Jakość – oświata – wartości / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 6-14
 42. Jakość pracy liceum w programie POST / Eugeniusz Tokarzewski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 36-42
 43. Jakość pracy szkoły : jej diagnoza, planowanie, mierzenie, zapewnienie / Klemens Stróżyński. – Poznań, 2003. – Rec. Małgorzata Nowak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 3, s. 96-102
 44. Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 65-77
 45. Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch Zielińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 66-78
 46. Kontekst oceniania / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 1999/2000, nr 1, s. 77-84
 47. Kontrowersje wokół analizy i oceny pracy pedagogicznej nauczyciela / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s. 451-453
 48. Kryteria oceny pracy nauczyciela – propozycje / Radosław Muszkieta // Nowa Szkoła. – 1996, nr 5, s. 22-25
 49. Kryteria oceny pracy wychowawcy – nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Mirosław Urbaczewski // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 1996, nr 3, s. 18-21
 50. Kultura pedagogiczna i wychowawcza szkoły / Czesław Banach // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s. 11-15
 51. Mierzenie jakości pracy szkoły (doświadczenia polsko-szkockie) / Ireneusz Kawecki // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 49-52
 52. Mierzenie jakości pracy szkoły – procedura hospitowania zajęć / Artur Mach // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 14-17
 53. Mierzenie jakości pracy szkoły – wewnętrzna sprawa szkoły, czy domena zewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 2, s. 25-30
 54. Mierzenie jakości pracy szkół – zadaniem dla rad pedagogicznych / Elżbieta Chabik, Dorota Michałowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s.16
 55. Monitorowanie pracy szkoły / Renata Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1-2, s. 26-29
 56. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w nauczaniu początkowym – ale jaki? / Irena Waga // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 2, s. 45-48
 57. Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 3, s. 14-17
 58. Nauczyciel jako ewaluator : (strategie ewaluacji w szkole) / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 49-54
 59. Niedostateczny dla Ministra Edukacji Narodowej / Aleksander Janik // Wychowawca. – 1997, nr 7/8, s. 68-69
 60. Nie od razu Kraków zbudowano, czyli po co ewaluacja / Hanna Szypryt-Nowicka // Język Polski w Liceum. – 2001/2001, nr 3, s. 91-102
 61. Ocenianie i technologia informacyjna / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 65-74
 62. Od kursów i WDN do uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 35-37
 63. O jakości kształcenia! / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 27-29
 64. O jakości pracy przedszkola / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 75-81
 65. O potrzebie ewaluacji programów dydaktycznych i wychowawczych / Zofia Lisiecka // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 52-60
 66. O standardach wymagań egzaminacyjnych i potrzebie ich ewaluacji / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 74-77
 67. O założeniach egzaminów zewnętrznych, standardach wymagań oraz potrzebie ich ewaluacji. Głosy od redakcji / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1999/2000, nr 4, s. 45-50
 68. Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji – doświadczenia angielskie / Eugenia Potulicka // Edukacja. – 1995, nr 4, s. 81-94
 69. Oceniać kompetencje? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 14-18
 70. Ocenianie szkolne na co dzień / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 22-25
 71. Patron szkoły inspiracją do jej rozwoju / Jadwiga Lisiecka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 1, s. 19-21
 72. Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie czwartej / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 237-244
 73. Po co ewaluacja? / Michał Kowalski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 20-21
 74. Potrzeba badań jakościowych / Jan Czechowski // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 407-410
 75. Potrzeby szkoły w zakresie ewaluacji dydaktycznej / Katarzyna Obrocka // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 56-60
 76. Poznaj opinie uczniów / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 65-74
 77. Problemy oceniania nauczycieli biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 90-93
 78. Procedury i narzędzia monitorowania pracy szkoły / Renata Mikulska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4-5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VII
 79. Pytań o miejsce doradcy ciąg dalszy … / Grażyna Jańczyk // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 9, s. 59-62
 80. Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 5-12
 81. Specyfika badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 11-18
 82. Statystyczny obraz jakości / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 19-24
 83. Szkoła jako siła napędowa rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła. – 2002, nr 4, s. 11-13
 84. Szkoła w cieniu testów / Anna Kiełb // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 54-60
 85. Uczniowie o nauczycielach / Mariola Bartosiak-Tomusiak // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 8, s. 49-50
 86. Uwagi o hospitacjach / Anna Płaneta-Salwa // Nauczanie Początkowe. – 1995/1996, nr 3, s. 36-37
 87. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. – 2007, nr 4, s. 20-23
 88. Wizytator w okresie przemian / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 16-17
 89. W stronę ewaluacji… : szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej / Zofia Lisiecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 76-81 ; Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 1, s. 69-74 ; Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 1, s. 75-80
 90. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych a podnoszenie jakości pracy szkoły / Adam Brożek // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 79-85
 91. Zadania ewaluacji w reformowanej szkole / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 10, s. 7-8

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie