Gender (płeć społeczno-kulturowa)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIAŻKI:

 1. Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. – Kraków, Impuls, 2012. – 146 s. Sygn. 36988
 2. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki / Monika Jaworska-Witkowska. – Kraków : Impuls, 2009. – s. 192-196 : Potrzeba refleksji gender w pedagogice czy potrzeba gender pedagogiki? Sygn. 35879
 3. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. – Kraków : NOMOS, 2011. – 382 s.  Sygn. 36434
 4. Między płcią a rodzajem – teorie, badania, aplikacje / red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka. – Kraków : Impuls, 2010. s. 221 Sygn. 36332
 5. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych / Anna Tokarova // W: Pedagogika społecznaT.2 / red. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – s. 332-350 Sygn. 37038, [2007 Sygn. 35578]
 6. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – s. 126-163 : Płeć kulturowa i seksualność Sygn. 34875 Cz
 7. Stereotypy płci w zmieniającym się społeczeństwie / Tomasz Bajkowski // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewowicki i in. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. – s. 211-222 Sygn. 34647
 8. Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. – s. 349-369 : Różnice płci jako różnice społeczne Sygn. 35595 Cz

ARTYKUŁY:

 1. Bibliotekarki i bibliotekarze – praca w perspektywie Gender /  Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 9, s. 35-38
 2. Czy umysł ma płeć? – stereotypy płciowe w szkole / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 9, s. 33-35
 3. Czy szkoła ma płeć? / Monika Frąckowiak // Psychologia w szkole. – 2005, nr 2, s. 13-23
 4. Dyskusja wokół tożsamości płciowej między naturą a kulturą / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 12-16
 5. Gender – kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brozek // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 16-17
 6. Ideologia gender i… wcześniejsza emerytura / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 15
 7. Idzie gender! / Henryk Bejda // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 5-7
 8. Matematyk i poetka czyli płeć w szkole / Marek Kaczmarzyk, Dorota Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 23-26
 9. Nowa ideologia. Czego chcą od dzieci? / Krzysztof Niewidomski // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 12-15
 10. Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna / Eugenia Mandal //  Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 113-129
 11. Płeć jako czynnik różnicujący socjalizację dziecka. Raport z badań własnych  / Joanna Garbula-Orzechowska //  Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 8-15
 12. Płeć społeczno-kulturowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Bzibziak.// Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 52-62
 13. Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja / Mirosław Szymański //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 4-6
 14. Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci / Krystyna Dzwonkowska-Godula // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 3, s. 53-77
 15. Równościowe przedszkole? / Jacek Urban // Wychowawca. – 2013, nr 7-8, s. 36-39
 16. Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej / Michał Wyrostkiewicz // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 6-7
 17. Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej / Krzysztof  Arcimowicz //  Kultura i  Społeczeństwo. – 2006, nr 4, s. 87-106
 18. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brrzozowska  // Język Polski. – 2003, z. 4/5, s. 273-278
 19. Źródło i skutki odrzucenia natury ludzkiej / Andrzej Maryniarczyk // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 8-11

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?
5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie