Gender (płeć społeczno-kulturowa)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIAŻKI:

 1. Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. – Kraków, Impuls, 2012. – 146 s. Sygn. 36988
 2. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki / Monika Jaworska-Witkowska. – Kraków : Impuls, 2009. – s. 192-196 : Potrzeba refleksji gender w pedagogice czy potrzeba gender pedagogiki? Sygn. 35879
 3. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. – Kraków : NOMOS, 2011. – 382 s.  Sygn. 36434
 4. Między płcią a rodzajem – teorie, badania, aplikacje / red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka. – Kraków : Impuls, 2010. s. 221 Sygn. 36332
 5. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych / Anna Tokarova // W: Pedagogika społecznaT.2 / red. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – s. 332-350 Sygn. 37038, [2007 Sygn. 35578]
 6. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – s. 126-163 : Płeć kulturowa i seksualność Sygn. 34875 Cz
 7. Stereotypy płci w zmieniającym się społeczeństwie / Tomasz Bajkowski // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewowicki i in. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. – s. 211-222 Sygn. 34647
 8. Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. – s. 349-369 : Różnice płci jako różnice społeczne Sygn. 35595 Cz

ARTYKUŁY:

 1. Bibliotekarki i bibliotekarze – praca w perspektywie Gender /  Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 9, s. 35-38
 2. Czy umysł ma płeć? – stereotypy płciowe w szkole / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 9, s. 33-35
 3. Czy szkoła ma płeć? / Monika Frąckowiak // Psychologia w szkole. – 2005, nr 2, s. 13-23
 4. Dyskusja wokół tożsamości płciowej między naturą a kulturą / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 12-16
 5. Gender – kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brozek // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 16-17
 6. Ideologia gender i… wcześniejsza emerytura / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 15
 7. Idzie gender! / Henryk Bejda // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 5-7
 8. Matematyk i poetka czyli płeć w szkole / Marek Kaczmarzyk, Dorota Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 23-26
 9. Nowa ideologia. Czego chcą od dzieci? / Krzysztof Niewidomski // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 12-15
 10. Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna / Eugenia Mandal //  Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 113-129
 11. Płeć jako czynnik różnicujący socjalizację dziecka. Raport z badań własnych  / Joanna Garbula-Orzechowska //  Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 8-15
 12. Płeć społeczno-kulturowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Bzibziak.// Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 52-62
 13. Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja / Mirosław Szymański //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 4-6
 14. Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci / Krystyna Dzwonkowska-Godula // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 3, s. 53-77
 15. Równościowe przedszkole? / Jacek Urban // Wychowawca. – 2013, nr 7-8, s. 36-39
 16. Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej / Michał Wyrostkiewicz // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 6-7
 17. Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej / Krzysztof  Arcimowicz //  Kultura i  Społeczeństwo. – 2006, nr 4, s. 87-106
 18. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brrzozowska  // Język Polski. – 2003, z. 4/5, s. 273-278
 19. Źródło i skutki odrzucenia natury ludzkiej / Andrzej Maryniarczyk // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 8-11

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Sierpień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
6 sierpnia 2018 7 sierpnia 2018 8 sierpnia 2018 9 sierpnia 2018 10 sierpnia 2018 11 sierpnia 2018 12 sierpnia 2018
13 sierpnia 2018 14 sierpnia 2018 15 sierpnia 2018 16 sierpnia 2018 17 sierpnia 2018 18 sierpnia 2018 19 sierpnia 2018
20 sierpnia 2018 21 sierpnia 2018 22 sierpnia 2018 23 sierpnia 2018 24 sierpnia 2018 25 sierpnia 2018 26 sierpnia 2018
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie