Gender (płeć społeczno-kulturowa)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIAŻKI:

 1. Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. – Kraków, Impuls, 2012. – 146 s. Sygn. 36988
 2. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki / Monika Jaworska-Witkowska. – Kraków : Impuls, 2009. – s. 192-196 : Potrzeba refleksji gender w pedagogice czy potrzeba gender pedagogiki? Sygn. 35879
 3. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. – Kraków : NOMOS, 2011. – 382 s.  Sygn. 36434
 4. Między płcią a rodzajem – teorie, badania, aplikacje / red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka. – Kraków : Impuls, 2010. s. 221 Sygn. 36332
 5. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych / Anna Tokarova // W: Pedagogika społecznaT.2 / red. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – s. 332-350 Sygn. 37038, [2007 Sygn. 35578]
 6. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – s. 126-163 : Płeć kulturowa i seksualność Sygn. 34875 Cz
 7. Stereotypy płci w zmieniającym się społeczeństwie / Tomasz Bajkowski // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. Tadeusz Lewowicki i in. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000. – s. 211-222 Sygn. 34647
 8. Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. – s. 349-369 : Różnice płci jako różnice społeczne Sygn. 35595 Cz

ARTYKUŁY:

 1. Bibliotekarki i bibliotekarze – praca w perspektywie Gender /  Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 9, s. 35-38
 2. Czy umysł ma płeć? – stereotypy płciowe w szkole / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 9, s. 33-35
 3. Czy szkoła ma płeć? / Monika Frąckowiak // Psychologia w szkole. – 2005, nr 2, s. 13-23
 4. Dyskusja wokół tożsamości płciowej między naturą a kulturą / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 12-16
 5. Gender – kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brozek // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 16-17
 6. Ideologia gender i… wcześniejsza emerytura / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 15
 7. Idzie gender! / Henryk Bejda // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 5-7
 8. Matematyk i poetka czyli płeć w szkole / Marek Kaczmarzyk, Dorota Kopeć // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 23-26
 9. Nowa ideologia. Czego chcą od dzieci? / Krzysztof Niewidomski // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 12-15
 10. Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna / Eugenia Mandal //  Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 113-129
 11. Płeć jako czynnik różnicujący socjalizację dziecka. Raport z badań własnych  / Joanna Garbula-Orzechowska //  Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 8-15
 12. Płeć społeczno-kulturowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Bzibziak.// Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 52-62
 13. Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja / Mirosław Szymański //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 4-6
 14. Postawy studentów wybranych kierunków studiów wobec nierówności płci / Krystyna Dzwonkowska-Godula // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 3, s. 53-77
 15. Równościowe przedszkole? / Jacek Urban // Wychowawca. – 2013, nr 7-8, s. 36-39
 16. Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej / Michał Wyrostkiewicz // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 6-7
 17. Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej / Krzysztof  Arcimowicz //  Kultura i  Społeczeństwo. – 2006, nr 4, s. 87-106
 18. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brrzozowska  // Język Polski. – 2003, z. 4/5, s. 273-278
 19. Źródło i skutki odrzucenia natury ludzkiej / Andrzej Maryniarczyk // Wychowawca. – 2013, nr 5, s. 8-11

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie