Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnszkolnym

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2013

Zabawa jest nie tylko przejawem potrzeby
rozrywki czy dowodem lekkomyślności, lecz-
nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego
sprawy – jest ona okazją do kształtowania
charakteru i pielęgnowania wielu cnót.
Jan Paweł II

KSIĄŻKI:

 1. Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. – Kraków : Impuls, 2010. – 151 s. Sygn. 36581
 2. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. – Kraków : Impuls, 2008 : Wykorzystanie zabawy w procesie kształcenia matematycznego uczniów klas początkowych. – s. 96-106 Sygn. 36558
 3. Gry dydaktyczne / Krzysztof Kruszewski // W: Sztuka nauczania : Czynności nauczyciela / red. Nauk. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 221-239 Sygn. 36040
 4. Gry i zabawy z dziećmi / Jackie Silberg. – Poznań : Media Rodzina, 2011. – 197 s. Sygn. 36954
 5. Ja i mój świat : Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dzieci / Gisela Walter. – Kielce : Jedność, 2006. – 160 s. Sygn. 35204
 6. Jak bawić się i uczyć z pasją / Dorota Kamińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – 115 s. Sygn. 37009
 7. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnictwo „Impuls”, 2006. – 199 s. Sygn. 35226
 8. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams. – Poznań : Publicat, 2011. – 143 s. Sygn. 36688
 9. Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, Cop. 2008. – 127 s. Sygn. 36768
 10. Mrówcza zabawa współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek. – Kraków : Universitas, cop. 2012. – 279 s. Sygn. 36993
 11. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. – Kraków  : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 251-313 : Zabawa jako problem pedagogiczny Sygn. 36879
 12. Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy / Irene Flemming; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : „Jedność”, 1999. – 191 s. Sygn. 37088
 13. Radosne przedszkole : Tematy kompleksowe, zabawy, opowiadania, teatrzyki… / Dorota Niewola. – Kraków : Impuls, 2013. – 263 s. Sygn. 37147
 14. Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. – Kraków : Impuls, 2009. – 90 s. Sygn. 36579
 15. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2009. – s. 331-365 Sygn. 36033
 16. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf , 2011. – s. 331-365 Sygn. 36659
 17. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Impuls, 2006 Sygn. 35209
 18. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje spektakle, kostiumy, rekwizyty / Marek Głogowski. – Poznań : PUBLICAT SA, cop. 2010. -119 s. Sygn. 37071
 19. Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. – Kraków : Impuls, 2012. – 149 s. Sygn. 37030
 20. Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. – Kielce : Kielecka Oficyna Wydawnicza „MAC”, 1996. – 128 s. Sygn. 33559
 21. Zgrana klasa Ja – Ty – My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. – Kraków : Impuls, 2011 Sygn. 36405, 36584

 ARTYKUŁY:

 1. Aktywność i współpraca dzieci / Jarosław Bąbka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 15-20
 2. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Renata Cydzik, Jolanta Wysocka, Jolanta // Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1, s. 74 – 87
 3. Czym jest zabawa? / Justyna Truskolaska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 53-62
 4. Czemu służy zabawa? / Mirosława Nerło // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 17-22
 5. Czy to jest tylko zabawa? / Grażyna E. Skonieczna // Edukacja i  Dialog. – 2001, nr 7, s. 46-51
 6. Dziecięce zabawy/ Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7
 7. Dziecko się bawi / Joanna Wolny // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 29-32
 8. Gry fabularne. Mit a rzeczywistość : potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych w dydaktyce, pedagogice i terapii / Przemysław Panek, Olga Drzewiecka. – Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 19-29
 9. Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 54-66
 10. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowalik // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 36-41
 11. Korzyści z zabawy na niby / Anna Rutkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 43-47
 12. Magia kulistego świata. Zabawy z geometrią przestrzenną / Anna B. Pietruszka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5 s. 26 – 28
 13. Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne / Marek Czarnecki // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 38-45
 14. Nauka przez ruch i zabawę / Jolanta Nowacka //. Życie Szkoły. – 2006 nr 1, s. 42–46
 15. Pedagogika zabawy w klasach młodszych / Wiesława Barcicka // Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 4, s. 61 – 66
 16. Przepis na sukces pedagogiczny / Małgorzata Skura, Michał Lisicki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 27-29
 17. Przykłady zabaw aktywizujących i uspokajających – wykorzystywanych podczas zajęć wychowania fizycznego / Monika Janaszek, Magdalena Lelonek // Nauczanie Początkowe 2006/2007, nr 4, s. 72 -78
 18. Radość zabawy a cechy dziecięcości / Bronisława Dymara // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 22-24
 19. Rola gier i zabaw w nauczaniu małych dzieci / Katarzyna Delżyńska // Języki Obce w Szkole.- 2009, nr 5, s.103-109
 20. Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, 39-42
 21. Teatr w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Janczar // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 56-58
 22. To lubię – zabawy dydaktyczne/ Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 4, s. 34-37 Scenariusze
 23. Wychowawcza rola widowisk muzycznych / Anna Piotrowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 58-60
 24. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno – ruchowej / Lucyna Sobczak // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, 90-95
 25. Zabawa i jej cechy / Bernadeta Kosztyła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 22-28
 26. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego/ Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu.-2006, nr 3, s. 4-7
 27. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica. –  Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 195-201
 28. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 28-29
 29. Zabawy i gry dydaktyczne / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 7, s. 5-11
 30. Zabawy inspirowane literaturą / Joanna Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11 s. 10 – 13
 31. Zabawy integracyjne dla dzieci 6-, 7-letnich oraz ich rodziców / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 2 s. 83 – 88
 32. Zabawy językowe / Małgorzata Narożnik  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 7, s. 20-21
 33. Zabawy muzyczne / Jerzy Dyląg // Życie Szkoły.- 2008, nr 6, s. 20 – 24
 34. Zabawy muzyczno – ruchowe / Monika Orzechowska // Życie Szkoły. – 2007 nr 2, s. 38 – 40
 35. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 37-40
 36. Zabawy z tekstem literackim / Marzena Siejak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 3, s. 38-42
 37. Zajęcia i zabawy pięciolatków / Ewa Antas, Jadwiga Sułkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002 , nr 3, s. 166-168 Przykłady zajęć
 38. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 39-49
 39. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II) / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 3, s. 201-210
 40. Zobaczyć więcej, niż widać : dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 5-13

opracowała: mg Małgorzata Pająk

Lipiec 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 czerwca 2018 26 czerwca 2018 27 czerwca 2018 28 czerwca 2018 29 czerwca 2018 30 czerwca 2018 1 lipca 2018
2 lipca 2018 3 lipca 2018 4 lipca 2018 5 lipca 2018 6 lipca 2018 7 lipca 2018 8 lipca 2018
9 lipca 2018 10 lipca 2018 11 lipca 2018 12 lipca 2018 13 lipca 2018 14 lipca 2018 15 lipca 2018
16 lipca 2018 17 lipca 2018 18 lipca 2018 19 lipca 2018 20 lipca 2018 21 lipca 2018 22 lipca 2018
23 lipca 2018 24 lipca 2018 25 lipca 2018 26 lipca 2018 27 lipca 2018 28 lipca 2018 29 lipca 2018
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie