Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnszkolnym

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2013

Zabawa jest nie tylko przejawem potrzeby
rozrywki czy dowodem lekkomyślności, lecz-
nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego
sprawy – jest ona okazją do kształtowania
charakteru i pielęgnowania wielu cnót.
Jan Paweł II

KSIĄŻKI:

 1. Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. – Kraków : Impuls, 2010. – 151 s. Sygn. 36581
 2. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. – Kraków : Impuls, 2008 : Wykorzystanie zabawy w procesie kształcenia matematycznego uczniów klas początkowych. – s. 96-106 Sygn. 36558
 3. Gry dydaktyczne / Krzysztof Kruszewski // W: Sztuka nauczania : Czynności nauczyciela / red. Nauk. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 221-239 Sygn. 36040
 4. Gry i zabawy z dziećmi / Jackie Silberg. – Poznań : Media Rodzina, 2011. – 197 s. Sygn. 36954
 5. Ja i mój świat : Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dzieci / Gisela Walter. – Kielce : Jedność, 2006. – 160 s. Sygn. 35204
 6. Jak bawić się i uczyć z pasją / Dorota Kamińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – 115 s. Sygn. 37009
 7. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnictwo „Impuls”, 2006. – 199 s. Sygn. 35226
 8. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams. – Poznań : Publicat, 2011. – 143 s. Sygn. 36688
 9. Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, Cop. 2008. – 127 s. Sygn. 36768
 10. Mrówcza zabawa współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek. – Kraków : Universitas, cop. 2012. – 279 s. Sygn. 36993
 11. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. – Kraków  : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 251-313 : Zabawa jako problem pedagogiczny Sygn. 36879
 12. Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy / Irene Flemming; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. – Kielce : „Jedność”, 1999. – 191 s. Sygn. 37088
 13. Radosne przedszkole : Tematy kompleksowe, zabawy, opowiadania, teatrzyki… / Dorota Niewola. – Kraków : Impuls, 2013. – 263 s. Sygn. 37147
 14. Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. – Kraków : Impuls, 2009. – 90 s. Sygn. 36579
 15. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2009. – s. 331-365 Sygn. 36033
 16. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf , 2011. – s. 331-365 Sygn. 36659
 17. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Impuls, 2006 Sygn. 35209
 18. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje spektakle, kostiumy, rekwizyty / Marek Głogowski. – Poznań : PUBLICAT SA, cop. 2010. -119 s. Sygn. 37071
 19. Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. – Kraków : Impuls, 2012. – 149 s. Sygn. 37030
 20. Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. – Kielce : Kielecka Oficyna Wydawnicza „MAC”, 1996. – 128 s. Sygn. 33559
 21. Zgrana klasa Ja – Ty – My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. – Kraków : Impuls, 2011 Sygn. 36405, 36584

 ARTYKUŁY:

 1. Aktywność i współpraca dzieci / Jarosław Bąbka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 15-20
 2. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Renata Cydzik, Jolanta Wysocka, Jolanta // Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1, s. 74 – 87
 3. Czym jest zabawa? / Justyna Truskolaska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 53-62
 4. Czemu służy zabawa? / Mirosława Nerło // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 17-22
 5. Czy to jest tylko zabawa? / Grażyna E. Skonieczna // Edukacja i  Dialog. – 2001, nr 7, s. 46-51
 6. Dziecięce zabawy/ Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7
 7. Dziecko się bawi / Joanna Wolny // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 29-32
 8. Gry fabularne. Mit a rzeczywistość : potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych w dydaktyce, pedagogice i terapii / Przemysław Panek, Olga Drzewiecka. – Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 19-29
 9. Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 54-66
 10. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowalik // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 36-41
 11. Korzyści z zabawy na niby / Anna Rutkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 43-47
 12. Magia kulistego świata. Zabawy z geometrią przestrzenną / Anna B. Pietruszka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5 s. 26 – 28
 13. Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne / Marek Czarnecki // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 38-45
 14. Nauka przez ruch i zabawę / Jolanta Nowacka //. Życie Szkoły. – 2006 nr 1, s. 42–46
 15. Pedagogika zabawy w klasach młodszych / Wiesława Barcicka // Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 4, s. 61 – 66
 16. Przepis na sukces pedagogiczny / Małgorzata Skura, Michał Lisicki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 27-29
 17. Przykłady zabaw aktywizujących i uspokajających – wykorzystywanych podczas zajęć wychowania fizycznego / Monika Janaszek, Magdalena Lelonek // Nauczanie Początkowe 2006/2007, nr 4, s. 72 -78
 18. Radość zabawy a cechy dziecięcości / Bronisława Dymara // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 22-24
 19. Rola gier i zabaw w nauczaniu małych dzieci / Katarzyna Delżyńska // Języki Obce w Szkole.- 2009, nr 5, s.103-109
 20. Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, 39-42
 21. Teatr w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Janczar // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 56-58
 22. To lubię – zabawy dydaktyczne/ Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 4, s. 34-37 Scenariusze
 23. Wychowawcza rola widowisk muzycznych / Anna Piotrowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 58-60
 24. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno – ruchowej / Lucyna Sobczak // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, 90-95
 25. Zabawa i jej cechy / Bernadeta Kosztyła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 22-28
 26. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego/ Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu.-2006, nr 3, s. 4-7
 27. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica. –  Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 195-201
 28. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 28-29
 29. Zabawy i gry dydaktyczne / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 7, s. 5-11
 30. Zabawy inspirowane literaturą / Joanna Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11 s. 10 – 13
 31. Zabawy integracyjne dla dzieci 6-, 7-letnich oraz ich rodziców / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 2 s. 83 – 88
 32. Zabawy językowe / Małgorzata Narożnik  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 7, s. 20-21
 33. Zabawy muzyczne / Jerzy Dyląg // Życie Szkoły.- 2008, nr 6, s. 20 – 24
 34. Zabawy muzyczno – ruchowe / Monika Orzechowska // Życie Szkoły. – 2007 nr 2, s. 38 – 40
 35. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 37-40
 36. Zabawy z tekstem literackim / Marzena Siejak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 3, s. 38-42
 37. Zajęcia i zabawy pięciolatków / Ewa Antas, Jadwiga Sułkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002 , nr 3, s. 166-168 Przykłady zajęć
 38. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 1, s. 39-49
 39. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II) / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 3, s. 201-210
 40. Zobaczyć więcej, niż widać : dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 5-13

opracowała: mg Małgorzata Pająk

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie