Korczak Janusz

Zestawienie  bibliograficzne w wyborze

BIBLIOGRAFIA  PODMIOTOWA:

 1. Dziecko salonu / Janusz Korczak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. – 274s.  Sygn. 22824
 2. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. – Warszawa : Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, 1992. – 130s.  Sygn. 33925
 3. Jak kochać dziecko ; Dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Ciągłych, 1958. – 112s.  Sygn. 3748
 4. Jak kochać dziecko ; Internat ; Kolonie letnie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 101s.  Sygn. 3834
 5. Janusz Korczak : fragmenty utworów / wybrała Danuta Stępniewska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 236s.  Sygn. 20699, 20700, 20701
 6. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 73s.  Sygn. 3747, 3874
 7. Pisma wybrane . T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 443s.   Sygn. 20636
 8. Pisma wybrane. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 320s.  Sygn. 20637
 9. Prawidła życia / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 79s.  Sygn. 3746, 3835
 10. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 25s.  Sygn. 3836, 3875
 11. Wybór pism .T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 448s.  Sygn. 5270
 12. Wybór pism. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 542s.  Sygn. 5271
 13. Wybór pism. T.3 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 429s.  Sygn. 5272
 14. Wybór pism. T.4 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 632s.  Sygn. 5273
 15. Wybór pism pedagogicznych. T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 361s., 257s.  Sygn. 20429
 16. Wybór pism pedagogicznych. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 257s.  Sygn. 20430 

BIBLIOGRAFIA  PRZEDMIOTOWA:

 1. Janusz Korczak / Marek Jaworski. – Warszawa : Interpress, 1973. – 152s.  Sygn. 16939
 2. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz – Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1961. -285s.  Sygn. 3167, 6704, 6809
 3. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 142s.  Sygn. 36545
 4. Korczak / Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 334s.  Sygn. 20549, 20550, 24420
 5. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175s.     Sygn. 28295
 6. Myśl pedagogiczna Janusz Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983. – 393s.  Sygn. 25047, 25048
 7. Tryptyk pedagogiczny – Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin : Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986. – 156s.  Sygn.  27643, 27644
 8. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 393s.  Sygn. 33040
 9. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989. – 332s.  Sygn. 31174

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ( w wyborze za lata 2000 – 2012) :

 1. Czy król Maciuś I mógłby zreformować czytelnictwo ? / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV – VI . – 2002 / 2003, nr 3, s. 25 – 29
 2. Dialog z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 21
 3. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Patrona Szkoły – Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. – 2009, nr 7 – 8, s. 36 – 38
 4. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka – aspekt higieniczno – zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. – 2005 / 2006, nr 2, s. 16 – 20
 5. Dziecko jest jutrem / Maria Chymuk // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 20
 6. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 60 – 62
 7. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 16 – 17
 8. O  „Królu Maciusiu Pierwszym” inaczej – lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. VI – VIII wkładka
 9. Pamiętajmy o Korczaku ! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 38 – 39
 10. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 63 – 67
 11. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 71 – 78
 12. Ruch Samorządów Uczniowskich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 5 – 49
 13. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 29 – 39
 14. Za rękę mnie, Doktorze, weź : ( przedstawienie poświęcone pamięci Janusz Korczaka ) / Barbara Lipińska – Postawa // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 7 – 8, s. 6 – 8

                                                         Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie