Korczak Janusz

Zestawienie  bibliograficzne w wyborze

BIBLIOGRAFIA  PODMIOTOWA:

 1. Dziecko salonu / Janusz Korczak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. – 274s.  Sygn. 22824
 2. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. – Warszawa : Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, 1992. – 130s.  Sygn. 33925
 3. Jak kochać dziecko ; Dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Ciągłych, 1958. – 112s.  Sygn. 3748
 4. Jak kochać dziecko ; Internat ; Kolonie letnie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 101s.  Sygn. 3834
 5. Janusz Korczak : fragmenty utworów / wybrała Danuta Stępniewska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 236s.  Sygn. 20699, 20700, 20701
 6. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 73s.  Sygn. 3747, 3874
 7. Pisma wybrane . T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 443s.   Sygn. 20636
 8. Pisma wybrane. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 320s.  Sygn. 20637
 9. Prawidła życia / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 79s.  Sygn. 3746, 3835
 10. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 25s.  Sygn. 3836, 3875
 11. Wybór pism .T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 448s.  Sygn. 5270
 12. Wybór pism. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 542s.  Sygn. 5271
 13. Wybór pism. T.3 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 429s.  Sygn. 5272
 14. Wybór pism. T.4 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 632s.  Sygn. 5273
 15. Wybór pism pedagogicznych. T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 361s., 257s.  Sygn. 20429
 16. Wybór pism pedagogicznych. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 257s.  Sygn. 20430 

BIBLIOGRAFIA  PRZEDMIOTOWA:

 1. Janusz Korczak / Marek Jaworski. – Warszawa : Interpress, 1973. – 152s.  Sygn. 16939
 2. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz – Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1961. -285s.  Sygn. 3167, 6704, 6809
 3. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 142s.  Sygn. 36545
 4. Korczak / Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 334s.  Sygn. 20549, 20550, 24420
 5. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175s.     Sygn. 28295
 6. Myśl pedagogiczna Janusz Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983. – 393s.  Sygn. 25047, 25048
 7. Tryptyk pedagogiczny – Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin : Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986. – 156s.  Sygn.  27643, 27644
 8. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 393s.  Sygn. 33040
 9. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989. – 332s.  Sygn. 31174

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ( w wyborze za lata 2000 – 2012) :

 1. Czy król Maciuś I mógłby zreformować czytelnictwo ? / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV – VI . – 2002 / 2003, nr 3, s. 25 – 29
 2. Dialog z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 21
 3. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Patrona Szkoły – Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. – 2009, nr 7 – 8, s. 36 – 38
 4. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka – aspekt higieniczno – zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. – 2005 / 2006, nr 2, s. 16 – 20
 5. Dziecko jest jutrem / Maria Chymuk // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 20
 6. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 60 – 62
 7. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 16 – 17
 8. O  „Królu Maciusiu Pierwszym” inaczej – lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. VI – VIII wkładka
 9. Pamiętajmy o Korczaku ! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 38 – 39
 10. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 63 – 67
 11. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 71 – 78
 12. Ruch Samorządów Uczniowskich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 5 – 49
 13. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 29 – 39
 14. Za rękę mnie, Doktorze, weź : ( przedstawienie poświęcone pamięci Janusz Korczaka ) / Barbara Lipińska – Postawa // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 7 – 8, s. 6 – 8

                                                         Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie