Korczak Janusz

Zestawienie  bibliograficzne w wyborze

BIBLIOGRAFIA  PODMIOTOWA:

 1. Dziecko salonu / Janusz Korczak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. – 274s.  Sygn. 22824
 2. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. – Warszawa : Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, 1992. – 130s.  Sygn. 33925
 3. Jak kochać dziecko ; Dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Ciągłych, 1958. – 112s.  Sygn. 3748
 4. Jak kochać dziecko ; Internat ; Kolonie letnie / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 101s.  Sygn. 3834
 5. Janusz Korczak : fragmenty utworów / wybrała Danuta Stępniewska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 236s.  Sygn. 20699, 20700, 20701
 6. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 73s.  Sygn. 3747, 3874
 7. Pisma wybrane . T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 443s.   Sygn. 20636
 8. Pisma wybrane. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. – 320s.  Sygn. 20637
 9. Prawidła życia / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 79s.  Sygn. 3746, 3835
 10. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 25s.  Sygn. 3836, 3875
 11. Wybór pism .T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 448s.  Sygn. 5270
 12. Wybór pism. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 542s.  Sygn. 5271
 13. Wybór pism. T.3 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 429s.  Sygn. 5272
 14. Wybór pism. T.4 / Janusz Korczak. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. – 632s.  Sygn. 5273
 15. Wybór pism pedagogicznych. T.1 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 361s., 257s.  Sygn. 20429
 16. Wybór pism pedagogicznych. T.2 / Janusz Korczak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 257s.  Sygn. 20430 

BIBLIOGRAFIA  PRZEDMIOTOWA:

 1. Janusz Korczak / Marek Jaworski. – Warszawa : Interpress, 1973. – 152s.  Sygn. 16939
 2. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz – Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1961. -285s.  Sygn. 3167, 6704, 6809
 3. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 142s.  Sygn. 36545
 4. Korczak / Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 334s.  Sygn. 20549, 20550, 24420
 5. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175s.     Sygn. 28295
 6. Myśl pedagogiczna Janusz Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983. – 393s.  Sygn. 25047, 25048
 7. Tryptyk pedagogiczny – Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin : Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986. – 156s.  Sygn.  27643, 27644
 8. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 393s.  Sygn. 33040
 9. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989. – 332s.  Sygn. 31174

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ( w wyborze za lata 2000 – 2012) :

 1. Czy król Maciuś I mógłby zreformować czytelnictwo ? / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole IV – VI . – 2002 / 2003, nr 3, s. 25 – 29
 2. Dialog z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 21
 3. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Patrona Szkoły – Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. – 2009, nr 7 – 8, s. 36 – 38
 4. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka – aspekt higieniczno – zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. – 2005 / 2006, nr 2, s. 16 – 20
 5. Dziecko jest jutrem / Maria Chymuk // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 20
 6. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 60 – 62
 7. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 16 – 17
 8. O  „Królu Maciusiu Pierwszym” inaczej – lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, s. VI – VIII wkładka
 9. Pamiętajmy o Korczaku ! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 38 – 39
 10. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 63 – 67
 11. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 71 – 78
 12. Ruch Samorządów Uczniowskich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 5 – 49
 13. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 29 – 39
 14. Za rękę mnie, Doktorze, weź : ( przedstawienie poświęcone pamięci Janusz Korczaka ) / Barbara Lipińska – Postawa // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 7 – 8, s. 6 – 8

                                                         Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?
5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie