Kształcenie integracyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993–2013

 KSIĄŻKI:

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2008. – 168 s. Sygn. 35 739, 35 755
 2. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. – Kraków : Impuls, 2008. – 132 s. Sygn. 36 558
 3. Integracja osób niepełnosprawnych / Józef Sowa // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 2 G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – S. 356-360. Sygn. 35 035/2 CZ
 4. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. – Warszawa : Żak, cop. 2002. – 106 s. Sygn. 34 648, 35 970
 5. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. – Kraków : Impuls, 2001. – 112 s. Sygn. 34 624
 6. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. – Gliwice ; Kraków : Impuls, 2008. – 192 s. Sygn. 36 044
 7. Moje „ja” i szkoła integracyjna / Andrzej Lis-Kujawski. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2010. – 256 s. Sygn. 36 161
 8. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek. – Kraków : Impuls, 2007. – 230 s. Sygn. 35 725
 9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna ; reforma programowa 2009/10 wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / oprac. Sebastian Siwy. – Warszawa : FHU MIŁA, 2009. – 368 s. Sygn. 35 877
 10. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / pr. zbior. pod red. Grażyny Tkaczyk i Teresy Serafin. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 251 s. Sygn. 36 507
 11. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum / Urszula Grygier. – Kraków : Impuls, 2004. – 288 s. Sygn. 35 052
 12. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. – Kraków : Impuls, 2005. 287 s. Sygn. 35 013
 13. Program nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej ; numer w wykazie MEN DKOS-5002-24/07 / Beata Boenisch, Irena Muszyńska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. – 192 s. Sygn. 36 200
 14. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Kraków : Impuls, 2001. – 224 s. Sygn. 34 580
 15. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2011. – 92 s. Sygn. 36 573
 16. Uczmy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / pod red. Gizeli Hundertmarck ; tł. z niem. Anna Florek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 120 s. Sygn. 33 343, 33 344
 17. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 5. – Kraków : Impuls, 2009. – 146 s. Sygn. 36 100

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 163-174
 2. Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 40-42
 3. Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 71-78
 4. Chcemy być razem / Elżbieta Kowalczyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 344-345
 5. Dlaczego szkoły nie lubią integracji? / Elżbieta Minczakiewicz // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 35-38
 6. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 43-47
 7. Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 5, s. 346-359
 8. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 14-15
 9. Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 39
 10. Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 57-58
 11. Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 236-239
 12. Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 19-20
 13. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28
 14. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 51-55
 15. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Elżbieta Kossakowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 42-43
 16. Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 32-36
 17. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej / Ewa Chmielewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 15
 18. Edukacja integracyjna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 29-30
 19. Edukacja włączająca  – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz //  Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 19-27
 20. Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 15-18
 21. Funkcjonowanie klas integracyjnych  – raport / Jadwiga Sikorska, Marzenna Pabiańczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, s. 20-27
 22. Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 7-16
 23. Integracja / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 3-4
 24. Integracja a kształcenie zintegrowane oraz integracyjne problemy terminologiczno-interpretacyjne / Wiesław Lech Kurpeta // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 3, s. 115-124
 25. Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 196-201
 26. Integracja inna niż wszystkie / Barbara Lorens, Maria Rzempowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 5, s. 291-293
 27. Integracja, kiedy i za jaką cenę / Mariola Barańska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 4, s. 45-49
 28. Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 62-64
 29. Jak integrować klasę szkolną? : (propozycje dla nauczycieli liceum) / Anna Chaber-Dądela // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 20-24
 30. Jak pracuję z dzieckiem słabowidzącym? / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 34-37
 31. Jeden dzień z życia zapisany w pamiętniku : integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi : scenariusz zajęć dla uczniów klas 0-3 / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 5-6
 32. „Jesteśmy tak różni, że aż podobni do siebie…” : plan zajęć integracyjnych w pierwszej klasie gimnazjum / Marzenna Fitas // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 22-23
 33. Każdy chce mieć dom / Krystyna Pławska, Magdalena Kiełpińska, // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 349-356
 34. Klasa integracyjna w szkole zawodowej / Anna Więckowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 45-46
 35. Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 38-40
 36. Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną / Jarosław Bąbka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 515-519
 37. Krętymi ścieżkami integracji / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 16-19
 38. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 330-337
 39. Kształcenie integracyjne – od ideałów do rzeczywistości / Barbara Zasada // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 57-58
 40. Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela / Ewa Meterka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 37-43
 41. Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4-6
 42. Lekcja geografii w klasie I integracyjnej gimnazjum / Danuta Batek, Ewa Jaglarz //  Geografia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 15-16
 43. Lekcja geografii w klasie II integracyjnej gimnazjum / Genowefa Kuszek, Irena Kurowska // Geografia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 26-28
 44. Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu / Zyta Niedźwiecka // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 22-23
 45. Moje doświadczenia i organizacja pracy  w klasie integracyjnej / Iwona Baszczyk //  Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 5, s. 50-58
 46. Nauczanie w klasie integracyjnej / Elżbieta Siudak // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 37-43
 47. Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej / Ewa Materka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 19-22
 48. Nie integrować nadmiernie / Jarosław Bąbka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 3-10
 49. Niepełnosprawni wobec szans na normalizację / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 3, s. 158-167
 50. Organizacja klas integracyjnych (podstawy prawne) / M. Lidia Mierzwa // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 9
 51. OO sensowności integracji / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 38-40
 52. Pomoc dziecku w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 43-44
 53. Pomóż dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej / Marzena Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 20-21
 54. Porozmawiajmy o integracji / Elżbieta Dobrzykowska, Agnieszka Mizura // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 32-35
 55. Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach integracyjnych / Anna Fietko //  Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 44-50
 56. Praca oddziału integracyjnego w klasie VI / Wiesława Myszura // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 6, s. 13-14
 57. Praca w klasie integracyjnej / Joanna Czubak, Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 37-43
 58. Praca w klasie integracyjnej / Ewa Rola, Ewa Piwowarczyk // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 20-21
 59. Praca z dzieckiem niesłyszącym w szkole masowej / Grażyna Dylewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 53-54
 60. Pracujemy w klasie integracyjnej / Urszula Strachota, Wioletta Kossowska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 365-366
 61. Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16
 62. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 333-341
 63. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 47-48
 64. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 3, s. 37-38
 65. Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipieńska, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. – 2000, nr 10, s. 602-603
 66. Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer //  Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 91-94
 67. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II szkoły integracyjnej : blok tematyczny: Jesień w ogrodzie / Iwona Kuraś, Edyta Chojna-Leśniak // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 92-96
 68. Scenariusz zajęć w klasie integracyjnej : blok tematyczny: Dom rodzinny / Krystyna Pławska, Magdalena Kiełpińska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 85-91
 69. Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czarnowska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 67-73
 70. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293-303
 71. Spostrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli i specjalistów realizujących założenia edukacji integracyjnej / Jarosław Bąbka // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 4, s. 203-207
 72. Szkołą dla każdego / Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 93-105
 73. Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 18-22
 74. Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17-21
 75. Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej / Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 9-11
 76. Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej / Ewa Domagała-Zynk // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 7, s. 33-37
 77. Warsztaty integracyjne / Jolanta Czuchnowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 23-26
 78. Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej / Mirosław Błaziak, Aldona Kałkus // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 290-295
 79. Wskazania do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabowidzącym na lekcjach języka polskiego / Anna Glinicka-Rutkowska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 38-43
 80. Wskazania do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabowidzącym na lekcji matematyki / Ewa Kryńska-Borowska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 44-50
 81. Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 22-27
 82. Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole – perspektywa zróżnicowanych form kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekuńczych szkoły / Sławomira Sadowska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4-5, s. 9-17
 83. Wycieczka historyczna aktywizująca uczniów z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) – moje doświadczenia / Bożena Ruta // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 31-35
 84. Wyspa dla Mamy : (scenariusz zajęć w klasie III integracyjnej) / Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 21-22
 85. Wzajemne dawanie i branie / Barbara Matela // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 11-14
 86. Zawiłymi ścieżkami integracji / Beata Igielska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 36-37
 87. Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych / Urszula Grygier //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 38-42

 

Opracowała mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie