Kształcenie integracyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993–2013

 KSIĄŻKI:

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2008. – 168 s. Sygn. 35 739, 35 755
 2. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. – Kraków : Impuls, 2008. – 132 s. Sygn. 36 558
 3. Integracja osób niepełnosprawnych / Józef Sowa // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 2 G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – S. 356-360. Sygn. 35 035/2 CZ
 4. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. – Warszawa : Żak, cop. 2002. – 106 s. Sygn. 34 648, 35 970
 5. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. – Kraków : Impuls, 2001. – 112 s. Sygn. 34 624
 6. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. – Gliwice ; Kraków : Impuls, 2008. – 192 s. Sygn. 36 044
 7. Moje „ja” i szkoła integracyjna / Andrzej Lis-Kujawski. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2010. – 256 s. Sygn. 36 161
 8. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek. – Kraków : Impuls, 2007. – 230 s. Sygn. 35 725
 9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna ; reforma programowa 2009/10 wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / oprac. Sebastian Siwy. – Warszawa : FHU MIŁA, 2009. – 368 s. Sygn. 35 877
 10. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / pr. zbior. pod red. Grażyny Tkaczyk i Teresy Serafin. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 251 s. Sygn. 36 507
 11. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum / Urszula Grygier. – Kraków : Impuls, 2004. – 288 s. Sygn. 35 052
 12. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. – Kraków : Impuls, 2005. 287 s. Sygn. 35 013
 13. Program nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej ; numer w wykazie MEN DKOS-5002-24/07 / Beata Boenisch, Irena Muszyńska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. – 192 s. Sygn. 36 200
 14. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. – Kraków : Impuls, 2001. – 224 s. Sygn. 34 580
 15. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2011. – 92 s. Sygn. 36 573
 16. Uczmy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / pod red. Gizeli Hundertmarck ; tł. z niem. Anna Florek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 120 s. Sygn. 33 343, 33 344
 17. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 5. – Kraków : Impuls, 2009. – 146 s. Sygn. 36 100

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 163-174
 2. Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 40-42
 3. Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 71-78
 4. Chcemy być razem / Elżbieta Kowalczyk // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 344-345
 5. Dlaczego szkoły nie lubią integracji? / Elżbieta Minczakiewicz // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 35-38
 6. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 43-47
 7. Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 5, s. 346-359
 8. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 14-15
 9. Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 39
 10. Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 57-58
 11. Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 236-239
 12. Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 19-20
 13. Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 8/9, s. 26-28
 14. Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 51-55
 15. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Elżbieta Kossakowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 42-43
 16. Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 32-36
 17. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej / Ewa Chmielewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 15
 18. Edukacja integracyjna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 29-30
 19. Edukacja włączająca  – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz //  Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 19-27
 20. Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 15-18
 21. Funkcjonowanie klas integracyjnych  – raport / Jadwiga Sikorska, Marzenna Pabiańczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, s. 20-27
 22. Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 7-16
 23. Integracja / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 3-4
 24. Integracja a kształcenie zintegrowane oraz integracyjne problemy terminologiczno-interpretacyjne / Wiesław Lech Kurpeta // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 3, s. 115-124
 25. Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 196-201
 26. Integracja inna niż wszystkie / Barbara Lorens, Maria Rzempowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 5, s. 291-293
 27. Integracja, kiedy i za jaką cenę / Mariola Barańska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 4, s. 45-49
 28. Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji / Genowefa Kuszek // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 62-64
 29. Jak integrować klasę szkolną? : (propozycje dla nauczycieli liceum) / Anna Chaber-Dądela // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 20-24
 30. Jak pracuję z dzieckiem słabowidzącym? / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 34-37
 31. Jeden dzień z życia zapisany w pamiętniku : integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi : scenariusz zajęć dla uczniów klas 0-3 / Marek Czarnecki // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 5-6
 32. „Jesteśmy tak różni, że aż podobni do siebie…” : plan zajęć integracyjnych w pierwszej klasie gimnazjum / Marzenna Fitas // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 22-23
 33. Każdy chce mieć dom / Krystyna Pławska, Magdalena Kiełpińska, // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 349-356
 34. Klasa integracyjna w szkole zawodowej / Anna Więckowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 45-46
 35. Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 38-40
 36. Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną / Jarosław Bąbka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 515-519
 37. Krętymi ścieżkami integracji / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 16-19
 38. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 5, s. 330-337
 39. Kształcenie integracyjne – od ideałów do rzeczywistości / Barbara Zasada // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 57-58
 40. Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela / Ewa Meterka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 37-43
 41. Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4-6
 42. Lekcja geografii w klasie I integracyjnej gimnazjum / Danuta Batek, Ewa Jaglarz //  Geografia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 15-16
 43. Lekcja geografii w klasie II integracyjnej gimnazjum / Genowefa Kuszek, Irena Kurowska // Geografia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 26-28
 44. Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu / Zyta Niedźwiecka // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 22-23
 45. Moje doświadczenia i organizacja pracy  w klasie integracyjnej / Iwona Baszczyk //  Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 5, s. 50-58
 46. Nauczanie w klasie integracyjnej / Elżbieta Siudak // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 37-43
 47. Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej / Ewa Materka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 19-22
 48. Nie integrować nadmiernie / Jarosław Bąbka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 3-10
 49. Niepełnosprawni wobec szans na normalizację / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 3, s. 158-167
 50. Organizacja klas integracyjnych (podstawy prawne) / M. Lidia Mierzwa // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 9
 51. OO sensowności integracji / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 38-40
 52. Pomoc dziecku w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 43-44
 53. Pomóż dziecku niepełnosprawnemu w klasie integracyjnej / Marzena Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 20-21
 54. Porozmawiajmy o integracji / Elżbieta Dobrzykowska, Agnieszka Mizura // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 32-35
 55. Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach integracyjnych / Anna Fietko //  Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 44-50
 56. Praca oddziału integracyjnego w klasie VI / Wiesława Myszura // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 6, s. 13-14
 57. Praca w klasie integracyjnej / Joanna Czubak, Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 37-43
 58. Praca w klasie integracyjnej / Ewa Rola, Ewa Piwowarczyk // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 20-21
 59. Praca z dzieckiem niesłyszącym w szkole masowej / Grażyna Dylewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 53-54
 60. Pracujemy w klasie integracyjnej / Urszula Strachota, Wioletta Kossowska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 365-366
 61. Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16
 62. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 333-341
 63. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 47-48
 64. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 3, s. 37-38
 65. Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipieńska, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. – 2000, nr 10, s. 602-603
 66. Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer //  Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 91-94
 67. Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II szkoły integracyjnej : blok tematyczny: Jesień w ogrodzie / Iwona Kuraś, Edyta Chojna-Leśniak // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 92-96
 68. Scenariusz zajęć w klasie integracyjnej : blok tematyczny: Dom rodzinny / Krystyna Pławska, Magdalena Kiełpińska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 85-91
 69. Scenariusze zajęć słuchowo-ruchowych dla klas integracyjnych z uczniem niesłyszącym / Marzena Czarnowska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 67-73
 70. Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 293-303
 71. Spostrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez nauczycieli i specjalistów realizujących założenia edukacji integracyjnej / Jarosław Bąbka // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 4, s. 203-207
 72. Szkołą dla każdego / Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 93-105
 73. Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 18-22
 74. Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 17-21
 75. Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej / Bogdan J. Krawczyk // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 9-11
 76. Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej / Ewa Domagała-Zynk // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 7, s. 33-37
 77. Warsztaty integracyjne / Jolanta Czuchnowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 23-26
 78. Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej / Mirosław Błaziak, Aldona Kałkus // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 5, s. 290-295
 79. Wskazania do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabowidzącym na lekcjach języka polskiego / Anna Glinicka-Rutkowska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 38-43
 80. Wskazania do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabowidzącym na lekcji matematyki / Ewa Kryńska-Borowska // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 44-50
 81. Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 22-27
 82. Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole – perspektywa zróżnicowanych form kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekuńczych szkoły / Sławomira Sadowska // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 4-5, s. 9-17
 83. Wycieczka historyczna aktywizująca uczniów z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) – moje doświadczenia / Bożena Ruta // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 31-35
 84. Wyspa dla Mamy : (scenariusz zajęć w klasie III integracyjnej) / Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 21-22
 85. Wzajemne dawanie i branie / Barbara Matela // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 11-14
 86. Zawiłymi ścieżkami integracji / Beata Igielska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 36-37
 87. Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych / Urszula Grygier //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 38-42

 

Opracowała mgr Paulina Klich

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie