Media

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 – 2010

KSIĄŻKI:

 1. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego ) / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 215s.  Sygn.  34728
 2. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 165s.  Sygn. 36037
 3. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 267s.  Sygn.  35199
 4. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 138s. Sygn.  34589
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka – Szyszko, Magdalena Steblecka : Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 74s.  Sygn.  36083
 6. Etyka mediów / Piotr Czarnecki. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 141s.   Sygn. 35991
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 93s   Sygn.  34910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Banasia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 349s.  Sygn.  35772
 9. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu / Tomasz Szkudlarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza :Impuls”, 2009. – 151s.   Sygn.  36255
 10. Media @ Internet : szkice filozoficzno – medioznawcze z lat 2000 – 2006 / Ignacy Stanisław Fiut. – Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie, 2006. – 217s.  Sygn.  35798
 11. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,2003. – 219s.  Sygn. 34749 35165
 12. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmond, Beata Kosmalska. – Kraków : „Impuls” ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. – 367s.  Sygn.  35053,  35089
 13. Między reprezentacją a symulacją : szkice z socjologii mediów / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 225s.   Sygn.  36245
 14. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 /red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. –  348s. , 270s.  Sygn.  35730, 35731
 15. Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2007. – 200s.   Sygn.  36046
 16. W niewoli reklamy ?: percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal – Orczykowska. –Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 238s.   Sygn.  36160
 17. Wpływ mediów : konteksty społeczno – edukacyjne / Bogusław Dziadzia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2008. – 202s.  Sygn.  35766

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Arkana manipulacji medialnych / Marek Dyś // Wychowawca. – 2008, nr 12. s. 16 – 19
 2. Biblioteka i technologia informacyjna / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 3 – 4
 3. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 2 – 4
 4. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka ? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 38 – 43
 5. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hruciuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 13
 6. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 5 – 9
 7. Dziecko i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 5 – 8
 8. Dziecko w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2 – 5
 9. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32 – 36
 10. Dziecko wobec mediów /Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 5 – 8
 11. Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum / Bronisław Siemieniecki // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 123 – 131
 12. Edukacja medialna – stan obecny i przyszłość / Janusz Morbitzer // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7 – 8, s. 3 -8
 13. Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem / Krystyna Żuchelkowska, Maria Bulera // Wychowanie na co Dzień. – 2006. – nr 6, s. 9 – 12
 14. Edukacyjna wartość blogów internetowych / Tomasz Huk // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 142 – 157
 15. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki w bibliotece szkolnej / Barbara Feliszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 7 – 8
 16. Internet – okno na świat / Mirosław Wobalis // Polonistyka. – 2003, nr 6, s. 374 – 377
 17. Internet – substytut bezpośrednich kontaktów międzyludzkich / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 17 – 20
 18. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 20 – 24
 19. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1 – 4
 20. Jak poradzić sobie z mediami : dobre rady dla dyrektorów szkół / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 25 – 28
 21. Jan Paweł II wobec mediów /Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 7 – 9
 22. Komputer – wróg czy sprzymierzeniec kultury fizycznej ? / Dariusz Pośpiech, Jacek Polechoński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, s. 25 – 30
 23. Komputer jako pomoc dydaktyczna / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 14 – 16
 24. Komputer zamiast biblioteki? Omówienie wyników ankiety / Robert Judek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7 – 8, s. 25 – 26
 25. Komputer w szkole / Jarosław Jagieła, Zbigniew Łęski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 119 – 130
 26. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 1) / Kazimierz Wieczorkowski// Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 6, s. 20 -24
 27. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 2) / Kazimierz Wieczorkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 30 – 35
 28. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 3 – 4
 29. Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 1 – 2
 30. Kultura masowa czyli jaka? Media i rozproszeni, zróżnicowani odbiorcy / Marta Bolińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2003 / 2004, nr 2, s. 7 – 16
 31. Kultura masowa w obliczu rzeczywistości multimedialnej / Iwona Łagodzińska – Miller // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 3 – 6
 32. Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych / Anna Brosch // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 130 -141
 33. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // Wychowawca. – 2006, nr 9, s. 14
 34. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin – Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 4 – 6
 35. Mass media w wychowaniu / Małgorzata Muniak // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 12 – 13
 36. Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 37. Media – medium integrowania wiedzy o sobie samym i świecie / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum . – 2006 / 2007, nr 4, s. 18 – 25
 38. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11 – 15
 39. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 28 – 30
 40. Media w wychowaniu / Marek Mariusz Tytko // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 5 – 6
 41. Medioholizm – problem przyszłości czy teraźniejszość ? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 9 – 12
 42. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 26 – 27
 43. Może po prostu wyłączyć… czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona A. Duda // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 7 / 8, s. 7 – 8
 44. Nadchodzące społeczeństwo medialne / Tomasz Goban – Klas // Chowanna. – 2007, nr 2, s. 37 – 51
 45. Oo cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2008 / 2009, nr 2, s. 70 -76
 46. Oo multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1 – 3
 47. Oo potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 5 -7
 48. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 12 – 14
 49. Pedagogizacja medialna rodziny / Marcin Musioł // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 114 – 129
 50. Posługuje się myszą i klawiaturą / Piotr Kowalczuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 25
 51. Powody, dla których powinniśmy kochać telewizję / Wiesław Godzic // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 12 – 15
 52. Przedszkolak w świecie mediów / Dorota Szadkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 294 – 295
 53. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar – Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4 s. 5 – 11
 54. Publiczne media elektroniczne w Polsce i Unii (wybrane zagadnienia ) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 42 – 45
 55. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 40 -46
 56. Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr T. Nowakowski // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 16 – 19
 57. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 38 – 42
 58. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 111 – 122
 59. Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 22 – 24
 60. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t.1, s. 111 – 122
 61. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 304 – 305
 62. Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców / Iwona B. Bukrejewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 11 – 16
 63. Świt e-analfabety? / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 100 -109
 64. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 31 – 38
 65. Technologie informacyjne cel czy narzędzie ? : kształcenie informatyczne pedagogów i nauczycieli / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska – Furmanek // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 132 – 149
 66. Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu : w świetle badań empirycznych / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10, s. 31 – 35
 67. Telewizja i komputery  w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 7 -12
 68. Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy / Grażyna Beranek, Agnieszka Kamińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 9 – 10
 69. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3 – 13
 70. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : symptomy zmiany / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 13 – 21
 71. W świecie mediów / Janusz Morbitzer // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 515 – 520
 72. Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły. – 2010, nr 1 s. 5 – 11
 73. Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 13 – 14
 74. Wychowanie „pokolenia www” do wartości – podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 8 – 10
 75. Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 66 – 67
 76. Zrozumieć media …/ Paweł Nowak // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 52 – 53

opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie