Media

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 – 2010

KSIĄŻKI:

 1. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego ) / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 215s.  Sygn.  34728
 2. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 165s.  Sygn. 36037
 3. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 267s.  Sygn.  35199
 4. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 138s. Sygn.  34589
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka – Szyszko, Magdalena Steblecka : Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 74s.  Sygn.  36083
 6. Etyka mediów / Piotr Czarnecki. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 141s.   Sygn. 35991
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 93s   Sygn.  34910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Banasia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 349s.  Sygn.  35772
 9. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu / Tomasz Szkudlarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza :Impuls”, 2009. – 151s.   Sygn.  36255
 10. Media @ Internet : szkice filozoficzno – medioznawcze z lat 2000 – 2006 / Ignacy Stanisław Fiut. – Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie, 2006. – 217s.  Sygn.  35798
 11. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,2003. – 219s.  Sygn. 34749 35165
 12. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmond, Beata Kosmalska. – Kraków : „Impuls” ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. – 367s.  Sygn.  35053,  35089
 13. Między reprezentacją a symulacją : szkice z socjologii mediów / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 225s.   Sygn.  36245
 14. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 /red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. –  348s. , 270s.  Sygn.  35730, 35731
 15. Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2007. – 200s.   Sygn.  36046
 16. W niewoli reklamy ?: percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal – Orczykowska. –Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 238s.   Sygn.  36160
 17. Wpływ mediów : konteksty społeczno – edukacyjne / Bogusław Dziadzia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2008. – 202s.  Sygn.  35766

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Arkana manipulacji medialnych / Marek Dyś // Wychowawca. – 2008, nr 12. s. 16 – 19
 2. Biblioteka i technologia informacyjna / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 3 – 4
 3. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 2 – 4
 4. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka ? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 38 – 43
 5. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hruciuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 13
 6. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 5 – 9
 7. Dziecko i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 5 – 8
 8. Dziecko w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2 – 5
 9. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32 – 36
 10. Dziecko wobec mediów /Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 5 – 8
 11. Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum / Bronisław Siemieniecki // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 123 – 131
 12. Edukacja medialna – stan obecny i przyszłość / Janusz Morbitzer // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7 – 8, s. 3 -8
 13. Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem / Krystyna Żuchelkowska, Maria Bulera // Wychowanie na co Dzień. – 2006. – nr 6, s. 9 – 12
 14. Edukacyjna wartość blogów internetowych / Tomasz Huk // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 142 – 157
 15. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki w bibliotece szkolnej / Barbara Feliszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 7 – 8
 16. Internet – okno na świat / Mirosław Wobalis // Polonistyka. – 2003, nr 6, s. 374 – 377
 17. Internet – substytut bezpośrednich kontaktów międzyludzkich / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 17 – 20
 18. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 20 – 24
 19. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1 – 4
 20. Jak poradzić sobie z mediami : dobre rady dla dyrektorów szkół / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 25 – 28
 21. Jan Paweł II wobec mediów /Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 7 – 9
 22. Komputer – wróg czy sprzymierzeniec kultury fizycznej ? / Dariusz Pośpiech, Jacek Polechoński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, s. 25 – 30
 23. Komputer jako pomoc dydaktyczna / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 14 – 16
 24. Komputer zamiast biblioteki? Omówienie wyników ankiety / Robert Judek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7 – 8, s. 25 – 26
 25. Komputer w szkole / Jarosław Jagieła, Zbigniew Łęski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 119 – 130
 26. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 1) / Kazimierz Wieczorkowski// Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 6, s. 20 -24
 27. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 2) / Kazimierz Wieczorkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 30 – 35
 28. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 3 – 4
 29. Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 1 – 2
 30. Kultura masowa czyli jaka? Media i rozproszeni, zróżnicowani odbiorcy / Marta Bolińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2003 / 2004, nr 2, s. 7 – 16
 31. Kultura masowa w obliczu rzeczywistości multimedialnej / Iwona Łagodzińska – Miller // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 3 – 6
 32. Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych / Anna Brosch // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 130 -141
 33. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // Wychowawca. – 2006, nr 9, s. 14
 34. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin – Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 4 – 6
 35. Mass media w wychowaniu / Małgorzata Muniak // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 12 – 13
 36. Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 37. Media – medium integrowania wiedzy o sobie samym i świecie / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum . – 2006 / 2007, nr 4, s. 18 – 25
 38. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11 – 15
 39. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 28 – 30
 40. Media w wychowaniu / Marek Mariusz Tytko // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 5 – 6
 41. Medioholizm – problem przyszłości czy teraźniejszość ? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 9 – 12
 42. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 26 – 27
 43. Może po prostu wyłączyć… czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona A. Duda // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 7 / 8, s. 7 – 8
 44. Nadchodzące społeczeństwo medialne / Tomasz Goban – Klas // Chowanna. – 2007, nr 2, s. 37 – 51
 45. Oo cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2008 / 2009, nr 2, s. 70 -76
 46. Oo multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1 – 3
 47. Oo potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 5 -7
 48. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 12 – 14
 49. Pedagogizacja medialna rodziny / Marcin Musioł // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 114 – 129
 50. Posługuje się myszą i klawiaturą / Piotr Kowalczuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 25
 51. Powody, dla których powinniśmy kochać telewizję / Wiesław Godzic // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 12 – 15
 52. Przedszkolak w świecie mediów / Dorota Szadkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 294 – 295
 53. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar – Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4 s. 5 – 11
 54. Publiczne media elektroniczne w Polsce i Unii (wybrane zagadnienia ) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 42 – 45
 55. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 40 -46
 56. Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr T. Nowakowski // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 16 – 19
 57. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 38 – 42
 58. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 111 – 122
 59. Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 22 – 24
 60. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t.1, s. 111 – 122
 61. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 304 – 305
 62. Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców / Iwona B. Bukrejewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 11 – 16
 63. Świt e-analfabety? / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 100 -109
 64. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 31 – 38
 65. Technologie informacyjne cel czy narzędzie ? : kształcenie informatyczne pedagogów i nauczycieli / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska – Furmanek // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 132 – 149
 66. Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu : w świetle badań empirycznych / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10, s. 31 – 35
 67. Telewizja i komputery  w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 7 -12
 68. Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy / Grażyna Beranek, Agnieszka Kamińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 9 – 10
 69. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3 – 13
 70. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : symptomy zmiany / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 13 – 21
 71. W świecie mediów / Janusz Morbitzer // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 515 – 520
 72. Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły. – 2010, nr 1 s. 5 – 11
 73. Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 13 – 14
 74. Wychowanie „pokolenia www” do wartości – podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 8 – 10
 75. Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 66 – 67
 76. Zrozumieć media …/ Paweł Nowak // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 52 – 53

opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie