Media

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 – 2010

KSIĄŻKI:

 1. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego ) / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 215s.  Sygn.  34728
 2. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 165s.  Sygn. 36037
 3. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 267s.  Sygn.  35199
 4. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 138s. Sygn.  34589
 5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka – Szyszko, Magdalena Steblecka : Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 74s.  Sygn.  36083
 6. Etyka mediów / Piotr Czarnecki. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 141s.   Sygn. 35991
 7. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 93s   Sygn.  34910
 8. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Banasia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 349s.  Sygn.  35772
 9. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu / Tomasz Szkudlarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza :Impuls”, 2009. – 151s.   Sygn.  36255
 10. Media @ Internet : szkice filozoficzno – medioznawcze z lat 2000 – 2006 / Ignacy Stanisław Fiut. – Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie, 2006. – 217s.  Sygn.  35798
 11. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,2003. – 219s.  Sygn. 34749 35165
 12. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmond, Beata Kosmalska. – Kraków : „Impuls” ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. – 367s.  Sygn.  35053,  35089
 13. Między reprezentacją a symulacją : szkice z socjologii mediów / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 225s.   Sygn.  36245
 14. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 /red. nauk. Bronisław Siemieniecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. –  348s. , 270s.  Sygn.  35730, 35731
 15. Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2007. – 200s.   Sygn.  36046
 16. W niewoli reklamy ?: percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal – Orczykowska. –Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 238s.   Sygn.  36160
 17. Wpływ mediów : konteksty społeczno – edukacyjne / Bogusław Dziadzia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2008. – 202s.  Sygn.  35766

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Arkana manipulacji medialnych / Marek Dyś // Wychowawca. – 2008, nr 12. s. 16 – 19
 2. Biblioteka i technologia informacyjna / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 3 – 4
 3. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 2 – 4
 4. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka ? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 38 – 43
 5. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hruciuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 13
 6. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 5 – 9
 7. Dziecko i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 5 – 8
 8. Dziecko w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2 – 5
 9. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32 – 36
 10. Dziecko wobec mediów /Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 5 – 8
 11. Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum / Bronisław Siemieniecki // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 123 – 131
 12. Edukacja medialna – stan obecny i przyszłość / Janusz Morbitzer // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7 – 8, s. 3 -8
 13. Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem / Krystyna Żuchelkowska, Maria Bulera // Wychowanie na co Dzień. – 2006. – nr 6, s. 9 – 12
 14. Edukacyjna wartość blogów internetowych / Tomasz Huk // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 142 – 157
 15. Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki w bibliotece szkolnej / Barbara Feliszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 7 – 8
 16. Internet – okno na świat / Mirosław Wobalis // Polonistyka. – 2003, nr 6, s. 374 – 377
 17. Internet – substytut bezpośrednich kontaktów międzyludzkich / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 17 – 20
 18. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 20 – 24
 19. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1 – 4
 20. Jak poradzić sobie z mediami : dobre rady dla dyrektorów szkół / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 25 – 28
 21. Jan Paweł II wobec mediów /Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 7 – 9
 22. Komputer – wróg czy sprzymierzeniec kultury fizycznej ? / Dariusz Pośpiech, Jacek Polechoński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, s. 25 – 30
 23. Komputer jako pomoc dydaktyczna / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 14 – 16
 24. Komputer zamiast biblioteki? Omówienie wyników ankiety / Robert Judek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 7 – 8, s. 25 – 26
 25. Komputer w szkole / Jarosław Jagieła, Zbigniew Łęski // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 119 – 130
 26. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 1) / Kazimierz Wieczorkowski// Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 6, s. 20 -24
 27. Komputerowe przetwarzanie informacji na potrzeby edukacji (cz. 2) / Kazimierz Wieczorkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 30 – 35
 28. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 3 – 4
 29. Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 1 – 2
 30. Kultura masowa czyli jaka? Media i rozproszeni, zróżnicowani odbiorcy / Marta Bolińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2003 / 2004, nr 2, s. 7 – 16
 31. Kultura masowa w obliczu rzeczywistości multimedialnej / Iwona Łagodzińska – Miller // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 6, s. 3 – 6
 32. Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych / Anna Brosch // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 130 -141
 33. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // Wychowawca. – 2006, nr 9, s. 14
 34. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin – Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 4 – 6
 35. Mass media w wychowaniu / Małgorzata Muniak // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 12 – 13
 36. Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 37. Media – medium integrowania wiedzy o sobie samym i świecie / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum . – 2006 / 2007, nr 4, s. 18 – 25
 38. Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. 11 – 15
 39. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 28 – 30
 40. Media w wychowaniu / Marek Mariusz Tytko // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 5 – 6
 41. Medioholizm – problem przyszłości czy teraźniejszość ? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 9 – 12
 42. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 26 – 27
 43. Może po prostu wyłączyć… czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona A. Duda // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 7 / 8, s. 7 – 8
 44. Nadchodzące społeczeństwo medialne / Tomasz Goban – Klas // Chowanna. – 2007, nr 2, s. 37 – 51
 45. Oo cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2008 / 2009, nr 2, s. 70 -76
 46. Oo multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1 – 3
 47. Oo potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 5 -7
 48. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 12 – 14
 49. Pedagogizacja medialna rodziny / Marcin Musioł // Chowanna. – 2007, t. 2, s. 114 – 129
 50. Posługuje się myszą i klawiaturą / Piotr Kowalczuk // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 25
 51. Powody, dla których powinniśmy kochać telewizję / Wiesław Godzic // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 12 – 15
 52. Przedszkolak w świecie mediów / Dorota Szadkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 294 – 295
 53. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar – Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4 s. 5 – 11
 54. Publiczne media elektroniczne w Polsce i Unii (wybrane zagadnienia ) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 42 – 45
 55. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne / Marta Kondracka // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 40 -46
 56. Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr T. Nowakowski // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 16 – 19
 57. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 38 – 42
 58. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 111 – 122
 59. Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 22 – 24
 60. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna. – 2003, t.1, s. 111 – 122
 61. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 304 – 305
 62. Środki medialne w opinii dzieci i ich rodziców / Iwona B. Bukrejewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 11 – 16
 63. Świt e-analfabety? / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 100 -109
 64. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 31 – 38
 65. Technologie informacyjne cel czy narzędzie ? : kształcenie informatyczne pedagogów i nauczycieli / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska – Furmanek // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 132 – 149
 66. Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu : w świetle badań empirycznych / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10, s. 31 – 35
 67. Telewizja i komputery  w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 7 -12
 68. Telewizyjne programy edukacyjne jako pomoc w kształceniu ucznia i wzbogacaniu jego wiedzy / Grażyna Beranek, Agnieszka Kamińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 2, s. 9 – 10
 69. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 3 – 13
 70. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : symptomy zmiany / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 13 – 21
 71. W świecie mediów / Janusz Morbitzer // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 515 – 520
 72. Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły. – 2010, nr 1 s. 5 – 11
 73. Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 13 – 14
 74. Wychowanie „pokolenia www” do wartości – podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4 – 5, s. 8 – 10
 75. Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 66 – 67
 76. Zrozumieć media …/ Paweł Nowak // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 52 – 53

opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Wrzesień 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia 2017 29 sierpnia 2017 30 sierpnia 2017 31 sierpnia 2017 1 września 2017 2 września 2017 3 września 2017
4 września 2017 5 września 2017 6 września 2017 7 września 2017 8 września 2017 9 września 2017 10 września 2017
11 września 2017 12 września 2017 13 września 2017

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli.
14 września 2017 15 września 2017 16 września 2017 17 września 2017
18 września 2017 19 września 2017 20 września 2017 21 września 2017 22 września 2017 23 września 2017 24 września 2017
25 września 2017

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze: warsztaty dla nauczycieli
26 września 2017 27 września 2017 28 września 2017 29 września 2017 30 września 2017 1 października 2017
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie