Metoda projektów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1999-2010

KSIĄŻKI:

 1. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2010. – 132 s. Sygn. 36 393
 2. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Wyd. 3. – 154 s. Sygn. 35 777
 3. Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Bolesław Niemiecko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 408 s. Sygn. 35 669
 4. Metoda projektów / Krystyna Chałas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.3, M-O / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Żak, 2004. – 1078 s.
  Sygn. 35 035/3 Cz
 5. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekład Jolanta Bartosik. . – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 544 s. Sygn. 36 184
 6. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław Stanisław Szymański. – Warszawa : Żak, 2000. – 145 s. Sygn. 34 557
 7. Regionalne projekty edukacyjne jako forma stymulowania aktywności kulturowej dzieci i młodzieży / Katarzyna Ziołowicz // W: Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy. – Kraków : Impuls, 2009. – 390 s. Sygn. 36 156
 8. Rozprawa o metodzie (projektów) / Mirosław S. Szymański // W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 308 s. Sygn. 34 463

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 549-552
 2. Czy metoda projektu, to metoda wiodąca w zreformowanej szkole? / Elżbieta Goźlińska // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 5, s. 34-40
 3. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 97-99
 4. Jak planować projekt / Urszula Drożdż, Katarzyna Nawrot // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 15-16
 5. Kilka uwag o pracy metodą projektu / Marlena Serwicka // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 160-162
 6. Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 45-46
 7. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 9-10
 8. Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Barbara Klasińska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 22-24
 9. Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 142-144
 10. Metoda projektów w gimnazjum / Zdzisław Dembek // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 12-15
 11. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 76-79
 12. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 44-46
 13. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 68-73
 14. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 1, s. 14-19
 15. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 33-37
 16. Metoda projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 12
 17. Metoda projektu / Anna Maliszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 4
 18. Metoda projektu / Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. Wkładka, s. 9-10
 19. Metoda projektu / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 18
 20. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / Małgorzata Szewczykiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6 (specjalny), s. 163-168
 21. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 21-28
 22. Metoda projektu na lekcjach języków obcych / Małgorzata Urbańczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 61
 23. Metoda projektu na matematyce / Marta Borowiecka // Matematyka. – 2000, nr 1, s. 39
 24. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202
 25. Metoda projektu w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Alicja Szarzyńska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 12-16
 26. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 41-45
 27. Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 12-15
 28. Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 44-49
 29. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 24-27
 30. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce : część I / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 17-20
 31. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce : część II / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 31-33
 32. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 3-11
 33. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 94-96
 34. Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 73-79
 35. Praca metodą projektów w zespole o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego / Teresa Smurzyńska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s.105-107
 36. Praca metodą projektu / Magdalena Waszczuk // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6 (specjalny), s.168-173
 37. Programowanie działań twórczych / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 32-38
 38. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria Małecka, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 12-16
 39. Projekt jako jedna z otwartych form nauczania języka obcego / Anna Malinowski // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 113-116
 40. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 5-9
 41. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 5, s. 26-27, 67
 42. Projekt jako podsumowanie nauczania przyrody / Bożena Sozańska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 30-31
 43. Projekt – metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 22-25
 44. Projekt na lekcjach języków obcych : dydaktyczny i wychowawczy aspekt metody / Mariola Madzia // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 49-51
 45. Projekt  – recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czwertyńska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 47-54
 46. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 31-35
 47. Projekty w pracy biblioteki i szkoły / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 9, s. 20-21
 48. Przeprowadzamy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 54-55
 49. Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 45-48
 50. Stara, dobre metoda projektów / Barbara Klasińska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 8-11
 51. Zalety i wady projektu – jednej z aktywnych metod nauczania / Małgorzata Urbańczyk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 59-60

SCENARIUSZE:

 1. Achilleida : (cykl lekcji o Iliadzie Homera) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 25-40
 2. Antarktyda – niezwykły kontynent / Monika Szczepańska // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 30-44
 3. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu edukacyjnego / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 29-31
 4. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 99-102
 5. Baśnie jako wstęp do epiki : projekt edukacyjny / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 51-75
 6. Bądź bezpieczny w Internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 20-27
 7. Belgia i Holandia – tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 35-40
 8. Bezpieczeństwo i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 74-87
 9. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 16-17
 10. Białogon – moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny / Jolanta Kasperek, Małgorzata Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 20-26
 11. Bornholm – turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany w VI LO w Chełmie / kier. projektu Teresa Borowska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 24-28
 12. Co w sercu Czacza dzieje się : antologia twórczości uczniów [Projekt edukacyjny „Jak powstawała książka?”. Praca Koła Przyjaciół Biblioteki w Zespole Szkół w Czaczu] / Beata Wąsik // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 6-7
 13. Czego nauczyła nas lektura „Tajemniczy ogród”? / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 81-100
 14. „Czytanie miasta” / Anna Białobrzeska // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 35-37
 15. Damy, rycerze, zamki i … / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 42-43
 16. Die Liebe geht durch den Magen, czyli przez żołądek do serca – projekt Butterplätzchen / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 103-111
 17. Dni języków obcych organizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów i wielu uczniów / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 2, s. 130-133
 18. Doświadczenie dawności i współczesność w przestrzeni miasta / Beata Gromadzka // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 30-34
 19. Droga książki : projekt edukacyjny / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 2
 20. Dwa biuletyny ze statystyką / Zyta Barcik [Metoda projektu na lekcjach matematyki] // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 19-20
 21. Dzieci świata / Małgorzata Gąciarz // Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 38-43
 22. Dzień Brytyjski w naszym Gimnazjum [Opis realizacji projektu] / Ewa Akśamović // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 71-75
 23. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 42-51
 24. Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego / Ewa Polak, Małgorzata Misiurka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 63-67
 25. Edukacja regionalna w Godzieszach Wielkich / Dorota Chabelska-Kubat // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 50-52
 26. For a living planet tomorrow : projekt edukacyjny w nauczaniu języka angielskiego / Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 90-96
 27. Gazetka szkolna „Franco-fans” – sposobem na zainteresowanie uczniów językiem francuskim : pomysł na realizację projektu edukacyjnego połączonego z wymianą młodzieży w ramach programu Comenius 1 / Agata Piątek, Magdalena Pikuzińska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 4, s. 113-116
 28. Gimnazjalista w krainie czarów, czyli jak zachęcić nastolatka do nauki angielskiego / Agnieszka Boćwińska, Maria Rymaszewska // Języki Obce w Szkole. – 2009/2010, nr 6, s. 174-181
 29. Hip-hop / Alicja Dąbrowska-Kelniarz // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 13
 30. Historia książki : projekt międzyprzedmiotowy / Marzena Marczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 18-27
 31. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : (nauczanie metodą projektu) / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 65-70
 32. Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 5-10
 33. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka krakowskim szlakiem w czasie i przestrzeni / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 41-45
 34. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka po włoskich szlakach w czasie i przestrzeni : projekt edukacyjny / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 5-29
 35. Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie / Jolanta Metkowska // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 46-49
 36. Jak wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 4, s. 37-51
 37. Jaka jesteś, Jesieni? / Renata Drogosz // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 8
 38. Jakie żarówki kupować? / Józef Cierniak // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 17
 39. Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata : języki drogą ku przyszłości / Karina Szaforz // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 61-63
 40. Kalendarz jednego drzewa / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 19-28
 41. Koniec z teorią – o Internecie na lekcji języka rosyjskiego praktycznie / Karolina Zioło // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 67-69
 42. Krajobrazy świata : scenariusz cyklu lekcji przyrody klasa VI (zgodny z podręcznikiem „Mój świat”, Wyd. Rożak) / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 47-48
 43. Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu : projekt edukacyjny do zrealizowania w ICIM / Bożena Hajduga, Helena Klora // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 31-33
 44. Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa – ścieżka regionalna / Janina Głomska // Geografia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 46-49
 45. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 13-15
 46. Kształtowanie wyobraźni technicznej (przestrzennej) wśród uczniów / Olga Jesionek // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 30-31
 47. Ku inscenizacji „Romea i Julii” / Izolda Bonarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35-39
 48. Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 44-49
 49. Language for Life – początek drogi do CLIL [CLIL – Content and Language Integrated Learning = Nauczanie treści innych przedmiotów za pomocą języka obcego. Propozycje projektów edukacyjnych] / Ewa Kołodziejska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 59-78
 50. Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej : projekt edukacyjny „Poznajmy las…” / Anna Choińska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 5-8
 51. Lekkie, łatwe, lecz czy pożyteczne? : czy unikać „męki czytania”? / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 1, s. 43-53
 52. Lubię baśń, ma smak… : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 20-21
 53. Metoda projektów w szkole o profilu technicznym sposobem na zainteresowanie literaturą / Joanna Kucharzyk // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 139-141
 54. Międzynarodowy projekt artystyczny „Ruch z maską” / Anna Dobrzańska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 2, s. 36-39
 55. Międzyprzedmiotowy projekt „Kontynenty” : wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu / Maria Perlak // Geografia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 165-169
 56. Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maria Leśniak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 15-17
 57. „Młodzież w budowie mostów między kulturami” : projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, dod. s. IV-VIII
 58. Moja ojczyzna w Dolinie Kamiennej : projekt edukacyjny / Edyta Czarnecka [et al.] // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 50-54
 59. Moja rodzina : propozycja projektu / Alicja Tyła // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 6-8
 60. Moje miasto – moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 37-40
 61. Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 13
 62. Mosty, czyli integrowanie treści z wykorzystaniem projektowania dydaktycznego / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 39-43
 63. Myślenie przestrzenne / Anna B. Pietruszka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 38-41
 64. Nasze Winiary : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 8-11
 65. Na tropie dzikich wysypisk : przedsięwzięcie proekologiczne / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Geografia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 41-45
 66. Nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 17-23
 67. Nauczanie metodą projektu : stan środowiska naturalnego rodzinnej miejscowości i okolic jako integracja języka polskiego i biologii w pierwszej klasie gimnazjum w oparciu o program i podręcznik „Czytam świat” / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 80-88
 68. Nauczmy uczniów się uczyć – o autonomii / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 30-38
 69. Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie [„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”] / Agata Głaz [i in.] // Biologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 40-50
 70. Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie [„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”] : część II / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 34-41
 71. Nie garb się, nie jesteś wielbłądem / Hanna Synowiec-Rudawska // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 52-58
 72. „Nie lękaj się” : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. Zofia Kijak [et al.] // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 10-14
 73. Niemcy – nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) / Dorota Kowalik // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 4, s. 12-13
 74. Obchodzimy Dzień Ziemi : projekt edukacyjny / Maria Osuch, Marlena Zawadka // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 37-40
 75. O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 18-19
 76. O wielkiej mocy reklamy… : projekt edukacyjny na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 15-16
 77. Od czego zależy nasze zdrowie : projekt edukacyjny / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 49-52
 78. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 12-13
 79. Otwórz serce i uszy na fenomen muzyki Karola Szymanowskiego / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 5, s. 26-42
 80. Pappskulpturen / Anna Dobrzańska, Jolanta Korczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 36-40
 81. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy… : (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 87-97
 82. Podręczny informator o roślinach leczniczych / Monika Jędryczka // Biologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 58-60
 83. Podróż do krainy uczuć / Elżbieta Pokładnik // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 23-37
 84. Podziękuje nam za to las / Halina Maciaszek, Barbara Przybylska // Biologia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 39-52
 85. Polimery wokół nas : projekt / Alicja Wołosińska // Chemia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 26-37
 86. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 11, s. 36-39
 87. Pomagam środowisku – nie śmiecę : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji „Sprzątanie Ziemi” / Małgorzata Temporale // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 7-10
 88. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę : realizacja ścieżki ekologicznej metodą projektu / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 115-117
 89. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 39-42
 90. Pory roku : projekt opracowany w ramach programu Socrates-Comenius, z myślą o partnerskiej współpracy szkoły ze szkołami: włoską, fińską i duńską / Maria Mróz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 13-17
 91. Powietrze / Krystyna Raczkowska-Tomczak // Fizyka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 17-19
 92. Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 6-7
 93. Poznajemy las / Renata Korpan, Monika Szczepańska // Życie Szkoły. – 2006, nr 5, s. 14-35
 94. Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w I klasie gimnazjum / Urszula Dołżycka, Magdalena Trybus // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 8
 95. Poznajemy strusie (metodą projektów) / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 29-34
 96. Poznajemy Tatry / Robert Kowalski // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 16
 97. Poznajemy Wielką Brytanię : projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Ewa Czech [et al.] // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 25-26
 98. Praca metodą projektów – lekcja geografii i języka angielskiego / Anna Mazurkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 95-100
 99. Praca nad projektem w nauczaniu języka niemieckiego / Teresa Gruszczyk // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 57-59
 100. Prace projektowe w mojej szkole / Robert Kowalski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 34-35
 101. Projekt „Antygona” – jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 20-42
 102. Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Zich // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 204-213
 103. Projekt edukacyjny „Bornholm 2006” w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 32-38
 104. Projekt edukacyjny „Mądry i silny nie pali” / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 14
 105. Projekt edukacyjny Sankt Petersburg 300 lat / Grażyna Modlińska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 78-80
 106. Projekt europejski : praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-Zięborak // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 178-183
 107. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 13-18
 108. Projekt na lekcji języka niemieckiego / Bogusława Mezglewska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 109-112
 109. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. – 2005, nr 2, s. 47-51
 110. Projekt „Pomagamy Azji” / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. – 2005, nr 8, s. 36-38
 111. Projekt tematyczny : Weihnachten Steht Vor Der Tür – Weihnachsfeier in der Schule / Małgorzata Czajka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 99-102
 112. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 1-5
 113. Projekty długoterminowe / Zdzisława Niczyj // Matematyka. – 2003, nr 5, s. 295
 114. Projekty w pracy szkoły : Tramwajem po mieście / Eugenia Peryga // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 14-15
 115. Przeciwdziałanie przemocy i agresji : metoda projektu / Ewa Fatyga-Fijołek // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 103-105
 116. Przysłowia na miarę gimnazjalisty / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 4, s. 41-50
 117. Ratujemy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. – 2006, nr 5, s. 36-40
 118. Razem z rodzicami / Jadwiga Królikowska // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 21-22
 119. Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2-3, s. 5-9
 120. Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / Irena Kulińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s. 61-63
 121. Regionalne zespoły muzyczne / Agnieszka Czajka, Urszula Broszko, Adam Zadroga // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 31-39
 122. Robinsonada – projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 63-73
 123. „Rozumiemy zwierzęta” : projekt edukacyjny / Wioletta Zasada // Biologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 55-57
 124. Sanki, saneczki… / Hanna Łęgowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 25-28
 125. Skąd nasz ród… / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 17-30
 126. „Smacznie i zdrowo – jak z apetytem dbam o zdrowie” : projekt edukacyjny dla uczniów klasy III / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 81-83
 127. Sole wokół nas – scenariusz lekcji metodą projektu / Wiesława Sawicka // Chemia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 205-206
 128. Sposoby liczenia dawniej i dziś / Małgorzata Bieńkowska // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 14
 129. Spotkanie z podręcznikiem / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 15-17
 130. „Stabfigurenbau” / Anna Dobrzańska, Jolanta Korczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 36-41
 131. Stres i co dalej : autorski projekt pedagogiczny z zakresu kultury fizycznej, biologii i programu wychowawczego szkoły / Małgorzata Olczyk-Szumińska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 7, s. 31-39
 132. Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy) / Renata Wesołowska, Aneta Gintrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 19-20
 133. Symetria, Pitagoras… // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 23
 134. Szkoła marzeń : projekt edukacyjny z okazji Święta Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Grażyna Jędrzejewska-Kobus // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 21-23
 135. Sztuka ludowa własnego regionu / Alfreda Szczęsna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 40-43
 136. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 13-14
 137. Święto książki dla dzieci : projekt edukacyjny dla klas III-IV / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 10-11
 138. Święty Franciszek patron ekologów : projekt edukacyjny / Jolanta Masztalerz, Małgorzata Kapłońska // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 22-23
 139. Ten zegar stary / Barbara Borodaj, Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 11-12
 140. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 11-12
 141. Troja (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 47-55
 142. Tworzenie własnej książki w niekonwencjonalnej formie z wykorzystaniem ICIM / Stanisława Fadrowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 28-30
 143. Tworzymy muzeum afrykanistyczne : projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w kl. I-III gimnazjum / Mirela Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 62-69
 144. Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny / Danuta Jaszek // Biologia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 237-240
 145. Udział w międzynarodowych projektach – e-mailowym i internetowym – jako sposób na przygotowanie uczniów do części pisemnej nowej matury / Aneta Tomasz Majoch // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 77-79
 146. Ukamienowano go pomnikiem? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. – 2008, nr 8, s. 40-46
 147. VccSSe – europejski projekt edukacyjny – założenia, cele, realizacja / Wiesław Tłaczała, Alfred Zagórski // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 25-34
 148. W kraju Anaruka : projekt edukacyjny / Monika Tanona // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 33-35
 149. „W pustyni i w puszczy” to książka o… : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 66-79
 150. W rajskich i tajemniczych ogrodach / Anna Kołodziej // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2009/2010, nr 1, s. 67-71
 151. W Soplicowie jak w domu / Dorota Zimoń // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 3, s. 37- 42
 152. W świecie lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj-Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 14
 153. Webquests – projekty internetowe na lekcjach języka angielskiego / Małgorzata Kurek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 72-76
 154. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni (projekt) [Alpy jako twórcza inspiracja dla artystów] / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 8, s. 30-36
 155. Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim : założenia projektu edukacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum / Renata Piontkowska, Katarzyna Korycka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 12-13
 156. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 10-15
 157. Wielcy matematycy / Janina Filipowicz // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 18
 158. Woda – niezwykła substancja : projekt edukacyjny / Jolanta Hausman // Biologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 34-39
 159. Wrażliwość na piękno sztuki / Joanna Mazurkiewicz // Życie Szkoły. – 2007, nr 2, s. 21-28
 160. Wszystkie drogi prowadzą do Internetu (od pasji do technologii komputerowej) : projekt / Wioletta Grochowicz, Tomasz Mazur // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 19-21
 161. Wszystko o Gdańsku / Renata Górska // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 15
 162. Wybitni kompozytorzy polscy muzyki współczesnej / Tomasz Wiśniewski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 30-34
 163. Wyjazd do Londynu : przygotowanie do świadomego zwiedzania w klasie trzeciej gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi / Ewa Gatnar // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 120-126
 164. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji nauki o prądzie elektrycznym w gimnazjum / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 44-47
 165. Wyprawa do Krakowa : projekt międzyprzedmiotowy w klasie V / Elżbieta Krajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 1, s. 53-65
 166. Zabawy w sklep (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 35-39
 167. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 35-45
 168. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 12, s. 8-9
 169. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 1 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 4, s. 19-21
 170. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-13
 171. Z ekologią, na co dzień… / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak //Geografia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 43-46
 172. Z Pyrkiem bezpiecznej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego „0”) / Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 2-6
 173. Z teorii i praktyki metody projektów / Barbara Klasińska // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 67-73
 174. Żydzi w literaturze i kulturze : (propozycja metodyczna) / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 62-71
 175. Żyj zdrowo : projekt edukacyjny / Renata Grzegorzewicz-Zielony [et al.] // Wychowawca. – 2006, nr 10, s. 30

opracowała: mgr Paulina Klich

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie