Metoda projektów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1999-2010

KSIĄŻKI:

 1. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2010. – 132 s. Sygn. 36 393
 2. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Wyd. 3. – 154 s. Sygn. 35 777
 3. Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki / Bolesław Niemiecko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. – 408 s. Sygn. 35 669
 4. Metoda projektów / Krystyna Chałas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.3, M-O / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Żak, 2004. – 1078 s.
  Sygn. 35 035/3 Cz
 5. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekład Jolanta Bartosik. . – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 544 s. Sygn. 36 184
 6. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław Stanisław Szymański. – Warszawa : Żak, 2000. – 145 s. Sygn. 34 557
 7. Regionalne projekty edukacyjne jako forma stymulowania aktywności kulturowej dzieci i młodzieży / Katarzyna Ziołowicz // W: Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy. – Kraków : Impuls, 2009. – 390 s. Sygn. 36 156
 8. Rozprawa o metodzie (projektów) / Mirosław S. Szymański // W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 308 s. Sygn. 34 463

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 549-552
 2. Czy metoda projektu, to metoda wiodąca w zreformowanej szkole? / Elżbieta Goźlińska // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 5, s. 34-40
 3. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 97-99
 4. Jak planować projekt / Urszula Drożdż, Katarzyna Nawrot // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 15-16
 5. Kilka uwag o pracy metodą projektu / Marlena Serwicka // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 160-162
 6. Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 45-46
 7. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 9-10
 8. Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Barbara Klasińska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 22-24
 9. Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 142-144
 10. Metoda projektów w gimnazjum / Zdzisław Dembek // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 12-15
 11. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 76-79
 12. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 44-46
 13. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 68-73
 14. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 1, s. 14-19
 15. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 33-37
 16. Metoda projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 12
 17. Metoda projektu / Anna Maliszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 4
 18. Metoda projektu / Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. Wkładka, s. 9-10
 19. Metoda projektu / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 18
 20. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / Małgorzata Szewczykiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6 (specjalny), s. 163-168
 21. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 21-28
 22. Metoda projektu na lekcjach języków obcych / Małgorzata Urbańczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 61
 23. Metoda projektu na matematyce / Marta Borowiecka // Matematyka. – 2000, nr 1, s. 39
 24. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202
 25. Metoda projektu w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Alicja Szarzyńska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 12-16
 26. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 41-45
 27. Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 12-15
 28. Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 44-49
 29. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 24-27
 30. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce : część I / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 17-20
 31. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce : część II / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 2, s. 31-33
 32. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 3-11
 33. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 94-96
 34. Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 73-79
 35. Praca metodą projektów w zespole o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego / Teresa Smurzyńska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s.105-107
 36. Praca metodą projektu / Magdalena Waszczuk // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6 (specjalny), s.168-173
 37. Programowanie działań twórczych / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 32-38
 38. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria Małecka, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 12-16
 39. Projekt jako jedna z otwartych form nauczania języka obcego / Anna Malinowski // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 113-116
 40. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 5-9
 41. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 5, s. 26-27, 67
 42. Projekt jako podsumowanie nauczania przyrody / Bożena Sozańska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 30-31
 43. Projekt – metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 22-25
 44. Projekt na lekcjach języków obcych : dydaktyczny i wychowawczy aspekt metody / Mariola Madzia // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 49-51
 45. Projekt  – recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czwertyńska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 47-54
 46. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 31-35
 47. Projekty w pracy biblioteki i szkoły / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 9, s. 20-21
 48. Przeprowadzamy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 54-55
 49. Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 4, s. 45-48
 50. Stara, dobre metoda projektów / Barbara Klasińska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 8-11
 51. Zalety i wady projektu – jednej z aktywnych metod nauczania / Małgorzata Urbańczyk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 59-60

SCENARIUSZE:

 1. Achilleida : (cykl lekcji o Iliadzie Homera) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 25-40
 2. Antarktyda – niezwykły kontynent / Monika Szczepańska // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 30-44
 3. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu edukacyjnego / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 29-31
 4. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 99-102
 5. Baśnie jako wstęp do epiki : projekt edukacyjny / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 51-75
 6. Bądź bezpieczny w Internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 20-27
 7. Belgia i Holandia – tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 35-40
 8. Bezpieczeństwo i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 74-87
 9. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 16-17
 10. Białogon – moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny / Jolanta Kasperek, Małgorzata Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 20-26
 11. Bornholm – turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany w VI LO w Chełmie / kier. projektu Teresa Borowska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 24-28
 12. Co w sercu Czacza dzieje się : antologia twórczości uczniów [Projekt edukacyjny „Jak powstawała książka?”. Praca Koła Przyjaciół Biblioteki w Zespole Szkół w Czaczu] / Beata Wąsik // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 6-7
 13. Czego nauczyła nas lektura „Tajemniczy ogród”? / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 81-100
 14. „Czytanie miasta” / Anna Białobrzeska // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 35-37
 15. Damy, rycerze, zamki i … / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 42-43
 16. Die Liebe geht durch den Magen, czyli przez żołądek do serca – projekt Butterplätzchen / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 103-111
 17. Dni języków obcych organizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów i wielu uczniów / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 2, s. 130-133
 18. Doświadczenie dawności i współczesność w przestrzeni miasta / Beata Gromadzka // Polonistyka. – 2010, nr 8, s. 30-34
 19. Droga książki : projekt edukacyjny / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 2
 20. Dwa biuletyny ze statystyką / Zyta Barcik [Metoda projektu na lekcjach matematyki] // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 19-20
 21. Dzieci świata / Małgorzata Gąciarz // Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 38-43
 22. Dzień Brytyjski w naszym Gimnazjum [Opis realizacji projektu] / Ewa Akśamović // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 71-75
 23. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 42-51
 24. Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego / Ewa Polak, Małgorzata Misiurka // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 63-67
 25. Edukacja regionalna w Godzieszach Wielkich / Dorota Chabelska-Kubat // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 50-52
 26. For a living planet tomorrow : projekt edukacyjny w nauczaniu języka angielskiego / Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 90-96
 27. Gazetka szkolna „Franco-fans” – sposobem na zainteresowanie uczniów językiem francuskim : pomysł na realizację projektu edukacyjnego połączonego z wymianą młodzieży w ramach programu Comenius 1 / Agata Piątek, Magdalena Pikuzińska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 4, s. 113-116
 28. Gimnazjalista w krainie czarów, czyli jak zachęcić nastolatka do nauki angielskiego / Agnieszka Boćwińska, Maria Rymaszewska // Języki Obce w Szkole. – 2009/2010, nr 6, s. 174-181
 29. Hip-hop / Alicja Dąbrowska-Kelniarz // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 13
 30. Historia książki : projekt międzyprzedmiotowy / Marzena Marczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 18-27
 31. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : (nauczanie metodą projektu) / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 65-70
 32. Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 5-10
 33. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka krakowskim szlakiem w czasie i przestrzeni / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 41-45
 34. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka po włoskich szlakach w czasie i przestrzeni : projekt edukacyjny / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 5-29
 35. Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie / Jolanta Metkowska // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 46-49
 36. Jak wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 4, s. 37-51
 37. Jaka jesteś, Jesieni? / Renata Drogosz // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 10, s. 8
 38. Jakie żarówki kupować? / Józef Cierniak // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 17
 39. Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, wiedzy, świata : języki drogą ku przyszłości / Karina Szaforz // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 61-63
 40. Kalendarz jednego drzewa / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 19-28
 41. Koniec z teorią – o Internecie na lekcji języka rosyjskiego praktycznie / Karolina Zioło // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 67-69
 42. Krajobrazy świata : scenariusz cyklu lekcji przyrody klasa VI (zgodny z podręcznikiem „Mój świat”, Wyd. Rożak) / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 47-48
 43. Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu : projekt edukacyjny do zrealizowania w ICIM / Bożena Hajduga, Helena Klora // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 31-33
 44. Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa – ścieżka regionalna / Janina Głomska // Geografia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 46-49
 45. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 13-15
 46. Kształtowanie wyobraźni technicznej (przestrzennej) wśród uczniów / Olga Jesionek // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 30-31
 47. Ku inscenizacji „Romea i Julii” / Izolda Bonarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35-39
 48. Kultura muzyczna mniejszości narodowych / Maria Ficak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 44-49
 49. Language for Life – początek drogi do CLIL [CLIL – Content and Language Integrated Learning = Nauczanie treści innych przedmiotów za pomocą języka obcego. Propozycje projektów edukacyjnych] / Ewa Kołodziejska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 59-78
 50. Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej : projekt edukacyjny „Poznajmy las…” / Anna Choińska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 5-8
 51. Lekkie, łatwe, lecz czy pożyteczne? : czy unikać „męki czytania”? / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 1, s. 43-53
 52. Lubię baśń, ma smak… : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 20-21
 53. Metoda projektów w szkole o profilu technicznym sposobem na zainteresowanie literaturą / Joanna Kucharzyk // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 139-141
 54. Międzynarodowy projekt artystyczny „Ruch z maską” / Anna Dobrzańska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 2, s. 36-39
 55. Międzyprzedmiotowy projekt „Kontynenty” : wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu / Maria Perlak // Geografia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 165-169
 56. Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maria Leśniak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 15-17
 57. „Młodzież w budowie mostów między kulturami” : projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, dod. s. IV-VIII
 58. Moja ojczyzna w Dolinie Kamiennej : projekt edukacyjny / Edyta Czarnecka [et al.] // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 50-54
 59. Moja rodzina : propozycja projektu / Alicja Tyła // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 6-8
 60. Moje miasto – moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 37-40
 61. Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 13
 62. Mosty, czyli integrowanie treści z wykorzystaniem projektowania dydaktycznego / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 39-43
 63. Myślenie przestrzenne / Anna B. Pietruszka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 38-41
 64. Nasze Winiary : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 8-11
 65. Na tropie dzikich wysypisk : przedsięwzięcie proekologiczne / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Geografia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 41-45
 66. Nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 17-23
 67. Nauczanie metodą projektu : stan środowiska naturalnego rodzinnej miejscowości i okolic jako integracja języka polskiego i biologii w pierwszej klasie gimnazjum w oparciu o program i podręcznik „Czytam świat” / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 80-88
 68. Nauczmy uczniów się uczyć – o autonomii / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 30-38
 69. Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie [„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”] / Agata Głaz [i in.] // Biologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 40-50
 70. Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie [„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”] : część II / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 34-41
 71. Nie garb się, nie jesteś wielbłądem / Hanna Synowiec-Rudawska // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 52-58
 72. „Nie lękaj się” : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. Zofia Kijak [et al.] // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 10-14
 73. Niemcy – nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) / Dorota Kowalik // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 4, s. 12-13
 74. Obchodzimy Dzień Ziemi : projekt edukacyjny / Maria Osuch, Marlena Zawadka // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 37-40
 75. O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 18-19
 76. O wielkiej mocy reklamy… : projekt edukacyjny na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 15-16
 77. Od czego zależy nasze zdrowie : projekt edukacyjny / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 49-52
 78. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 12-13
 79. Otwórz serce i uszy na fenomen muzyki Karola Szymanowskiego / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 5, s. 26-42
 80. Pappskulpturen / Anna Dobrzańska, Jolanta Korczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 36-40
 81. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy… : (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 87-97
 82. Podręczny informator o roślinach leczniczych / Monika Jędryczka // Biologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 58-60
 83. Podróż do krainy uczuć / Elżbieta Pokładnik // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 23-37
 84. Podziękuje nam za to las / Halina Maciaszek, Barbara Przybylska // Biologia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 39-52
 85. Polimery wokół nas : projekt / Alicja Wołosińska // Chemia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 26-37
 86. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 11, s. 36-39
 87. Pomagam środowisku – nie śmiecę : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji „Sprzątanie Ziemi” / Małgorzata Temporale // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 7-10
 88. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę : realizacja ścieżki ekologicznej metodą projektu / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 115-117
 89. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 39-42
 90. Pory roku : projekt opracowany w ramach programu Socrates-Comenius, z myślą o partnerskiej współpracy szkoły ze szkołami: włoską, fińską i duńską / Maria Mróz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 13-17
 91. Powietrze / Krystyna Raczkowska-Tomczak // Fizyka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 17-19
 92. Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 1, s. 6-7
 93. Poznajemy las / Renata Korpan, Monika Szczepańska // Życie Szkoły. – 2006, nr 5, s. 14-35
 94. Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w I klasie gimnazjum / Urszula Dołżycka, Magdalena Trybus // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 8
 95. Poznajemy strusie (metodą projektów) / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 29-34
 96. Poznajemy Tatry / Robert Kowalski // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 16
 97. Poznajemy Wielką Brytanię : projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Ewa Czech [et al.] // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 25-26
 98. Praca metodą projektów – lekcja geografii i języka angielskiego / Anna Mazurkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 95-100
 99. Praca nad projektem w nauczaniu języka niemieckiego / Teresa Gruszczyk // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 57-59
 100. Prace projektowe w mojej szkole / Robert Kowalski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 34-35
 101. Projekt „Antygona” – jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 20-42
 102. Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Zich // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 204-213
 103. Projekt edukacyjny „Bornholm 2006” w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 32-38
 104. Projekt edukacyjny „Mądry i silny nie pali” / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 14
 105. Projekt edukacyjny Sankt Petersburg 300 lat / Grażyna Modlińska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 78-80
 106. Projekt europejski : praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-Zięborak // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 178-183
 107. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 13-18
 108. Projekt na lekcji języka niemieckiego / Bogusława Mezglewska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 109-112
 109. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. – 2005, nr 2, s. 47-51
 110. Projekt „Pomagamy Azji” / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. – 2005, nr 8, s. 36-38
 111. Projekt tematyczny : Weihnachten Steht Vor Der Tür – Weihnachsfeier in der Schule / Małgorzata Czajka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 99-102
 112. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 1-5
 113. Projekty długoterminowe / Zdzisława Niczyj // Matematyka. – 2003, nr 5, s. 295
 114. Projekty w pracy szkoły : Tramwajem po mieście / Eugenia Peryga // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 14-15
 115. Przeciwdziałanie przemocy i agresji : metoda projektu / Ewa Fatyga-Fijołek // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 103-105
 116. Przysłowia na miarę gimnazjalisty / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 4, s. 41-50
 117. Ratujemy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. – 2006, nr 5, s. 36-40
 118. Razem z rodzicami / Jadwiga Królikowska // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 21-22
 119. Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2-3, s. 5-9
 120. Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / Irena Kulińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s. 61-63
 121. Regionalne zespoły muzyczne / Agnieszka Czajka, Urszula Broszko, Adam Zadroga // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 31-39
 122. Robinsonada – projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 63-73
 123. „Rozumiemy zwierzęta” : projekt edukacyjny / Wioletta Zasada // Biologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 55-57
 124. Sanki, saneczki… / Hanna Łęgowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 25-28
 125. Skąd nasz ród… / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 17-30
 126. „Smacznie i zdrowo – jak z apetytem dbam o zdrowie” : projekt edukacyjny dla uczniów klasy III / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 81-83
 127. Sole wokół nas – scenariusz lekcji metodą projektu / Wiesława Sawicka // Chemia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 205-206
 128. Sposoby liczenia dawniej i dziś / Małgorzata Bieńkowska // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 14
 129. Spotkanie z podręcznikiem / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 15-17
 130. „Stabfigurenbau” / Anna Dobrzańska, Jolanta Korczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 36-41
 131. Stres i co dalej : autorski projekt pedagogiczny z zakresu kultury fizycznej, biologii i programu wychowawczego szkoły / Małgorzata Olczyk-Szumińska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 7, s. 31-39
 132. Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy) / Renata Wesołowska, Aneta Gintrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s. 19-20
 133. Symetria, Pitagoras… // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 23
 134. Szkoła marzeń : projekt edukacyjny z okazji Święta Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Grażyna Jędrzejewska-Kobus // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 21-23
 135. Sztuka ludowa własnego regionu / Alfreda Szczęsna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 40-43
 136. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 13-14
 137. Święto książki dla dzieci : projekt edukacyjny dla klas III-IV / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 10-11
 138. Święty Franciszek patron ekologów : projekt edukacyjny / Jolanta Masztalerz, Małgorzata Kapłońska // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 22-23
 139. Ten zegar stary / Barbara Borodaj, Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 11-12
 140. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 11-12
 141. Troja (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 47-55
 142. Tworzenie własnej książki w niekonwencjonalnej formie z wykorzystaniem ICIM / Stanisława Fadrowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 28-30
 143. Tworzymy muzeum afrykanistyczne : projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w kl. I-III gimnazjum / Mirela Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 62-69
 144. Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny / Danuta Jaszek // Biologia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 237-240
 145. Udział w międzynarodowych projektach – e-mailowym i internetowym – jako sposób na przygotowanie uczniów do części pisemnej nowej matury / Aneta Tomasz Majoch // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 77-79
 146. Ukamienowano go pomnikiem? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. – 2008, nr 8, s. 40-46
 147. VccSSe – europejski projekt edukacyjny – założenia, cele, realizacja / Wiesław Tłaczała, Alfred Zagórski // Fizyka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 25-34
 148. W kraju Anaruka : projekt edukacyjny / Monika Tanona // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 33-35
 149. „W pustyni i w puszczy” to książka o… : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 66-79
 150. W rajskich i tajemniczych ogrodach / Anna Kołodziej // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2009/2010, nr 1, s. 67-71
 151. W Soplicowie jak w domu / Dorota Zimoń // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 3, s. 37- 42
 152. W świecie lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj-Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 14
 153. Webquests – projekty internetowe na lekcjach języka angielskiego / Małgorzata Kurek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 72-76
 154. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni (projekt) [Alpy jako twórcza inspiracja dla artystów] / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 8, s. 30-36
 155. Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim : założenia projektu edukacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum / Renata Piontkowska, Katarzyna Korycka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 12-13
 156. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 10-15
 157. Wielcy matematycy / Janina Filipowicz // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 18
 158. Woda – niezwykła substancja : projekt edukacyjny / Jolanta Hausman // Biologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 34-39
 159. Wrażliwość na piękno sztuki / Joanna Mazurkiewicz // Życie Szkoły. – 2007, nr 2, s. 21-28
 160. Wszystkie drogi prowadzą do Internetu (od pasji do technologii komputerowej) : projekt / Wioletta Grochowicz, Tomasz Mazur // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 19-21
 161. Wszystko o Gdańsku / Renata Górska // Matematyka. – 2002, nr 1, dod. s. 15
 162. Wybitni kompozytorzy polscy muzyki współczesnej / Tomasz Wiśniewski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 30-34
 163. Wyjazd do Londynu : przygotowanie do świadomego zwiedzania w klasie trzeciej gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi / Ewa Gatnar // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 120-126
 164. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji nauki o prądzie elektrycznym w gimnazjum / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 44-47
 165. Wyprawa do Krakowa : projekt międzyprzedmiotowy w klasie V / Elżbieta Krajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 1, s. 53-65
 166. Zabawy w sklep (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 35-39
 167. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 35-45
 168. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 12, s. 8-9
 169. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 1 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 4, s. 19-21
 170. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-13
 171. Z ekologią, na co dzień… / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak //Geografia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 43-46
 172. Z Pyrkiem bezpiecznej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego „0”) / Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 2-6
 173. Z teorii i praktyki metody projektów / Barbara Klasińska // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 67-73
 174. Żydzi w literaturze i kulturze : (propozycja metodyczna) / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 62-71
 175. Żyj zdrowo : projekt edukacyjny / Renata Grzegorzewicz-Zielony [et al.] // Wychowawca. – 2006, nr 10, s. 30

opracowała: mgr Paulina Klich

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie