Motywowanie uczniów do nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1968 – 2012

KSIĄŻKI:

 1. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczyciela / Hanna Hamer. – Warszawa : Veda, cop. 1994. – 296 s. Sygn. 35555, 34367, 33810 Cz
 2. Motywacja / Dorota Amborska-Głowacka // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2004. – S. 422-423
 3.  Sygn. 35037 Cz
 4. Motywacja i uczucia / Edward J. Murray. – Warszawa : PWN, 1968. – 206 s. Sygn. 13540
 5. Motywacja postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. – Warszawa : PWN, 1979. – 453 s. Sygn. 21777
 6. Motywacja postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : PWN, 1986. – 4587 s. Sygn. 28976, 28977, 28978, 28979, 28371, 28372, 28373
 7. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 277 s. Sygn. 34989
 8. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 277 s. Sygn. 36433
 9. Nowoczesne nauczanie : Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : GWP, 2010. – S. 50-68 : Motywacja Sygn. 36184
 10. Procesy emocjonalne motywacja osobowość / Janusz Reykowski. – Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, cop. 1992. – 200 s. Sygn. 32382
 11. Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 280 s. Sygn. 36380
 12. Psychologia dążeń ludzkich / Kazimierz Obuchowski. – Warszawa : PWN, 1983. – 298 s. Sygn. 25413
 13. Psychologia motywacji / Robert E. Franken. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 580 s. Sygn. 36914, 35027 Cz
 14. Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 452 s.  Sygn. 36431
 15. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli / Zbigniew Skorny. – Warszawa : WSiP, 1992. – S. 117-147 : Kształcenie struktur poznawczych, motywacji i osobowości Sygn. 33260
 16. Psychologia wychowawcza : Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne / Leon Niebrzydowski. – Warszawa : PWN, 1989. – 337 s.
 17. Sygn. 30865, 30758, 30759
 18. Rozwijanie zdolności uczenia się / Ewa Filipiak. – Sopot : GWP, 2012. – S. 92-105 : Motywacja do uczenia się – kontekst socjokulturowy Sygn. 36897
 19. Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo. – Warszawa : WSiP, 1997. – S. 138-211 : Motywacja i uczenie się Sygn. 34012 Cz
 20. Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości / red. Janusz Reykowski, Olga W. Owczynnikowa, Kazimierz Obuchowski. – Wrocław : ZN im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1985. – 303 s. Sygn. 35524
 21. Sztuka motywacji / Alan Loy McGinnis. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1993. – 148 s. Sygn. 32827
 22. Sztuka udanego życia : czyli jak osiągnąć szczęście, sukces i powodzenie / Józef Maciuszek. – Kraków : WPSB, 1996. – 159 s. Sygn. 33981
 23. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : WSiP, 1998. – S. 121-144 : Otoczenie ucznia i motywacja Sygn. 34103
 24. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : WSiP, 1994. – S. 121-144 : Otoczenie ucznia i motywacja Sygn. 33508, 33091
 25. Wpływ motywacji na uczenie się / Leon Niebrzydowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972. – 253 s. Sygn. 16323
 26. Współczesne teorie motywacji : naukowa analiza porównawcza / Kristen Bent Madsen. – Warszawa : PWN, 1980. – 691 s. Sygn. 22198
 27. Z zagadnień psychologii motywacji / Janusz Reykowski. – Warszawa : WSiP, 1982. – 257 s. Sygn. 23928, 23927, 23926, 23925

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aby chciało się chcieć /  Anna Brzezińska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 5-12
 2. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 57-67
 3. Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał / W. Kozłowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 14-18
 4. Co naprawdę motywuje młodzież do lektury? / M. Górzyńska  // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 101-106
 5. Czy możliwe jest wychowanie bez kar / Krzysztof Cibora // Psychologia  w Szkole. – 2009, nr 1, s. 126-131
 6. Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 39-42
 7. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego ? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum.- 2006/2007, nr 3, s. 7-19
 8. Jak nakłonić dziecko do nauki / Maria Przeradzka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 101-103
 9. Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachewicz // Nauczanie Początkowe . – 2001/2002, nr 3, s. 45-48
 10. Jak sprawić, aby uczniowie znaleźli w sobie motywację do nauki języków obcych? / Anna Włodarczyk-Dudzic // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 25-28
 11. Jak to jest z motywacją u małych dzieci? / Magdalena Chilińska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 33-35
 12. Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / J. P. Sawiński // Geografia w Szkole. – 2008, nr 6, .s 11-18
 13. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 10, s. 21-22
 14. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 15-24
 15. Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszał // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 44—59
 16. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 115-124
 17. Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela / Agnieszka Bleja // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 101-109
 18. Komu służą oszklone klasy? / Jerzy P. Sawński. // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 29-32
 19. Konkurs – motywacja do sukcesu / Grażyna Tkocz  // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 48-50
 20. Lekcje twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strychowska-Gać // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 45-49
 21. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202
 22. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa  Gałązka //  Wychowawca. – 2010. – nr 9, s. 14-15
 23. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 21-23
 24. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 177-179
 25. Motywacja do nauki motywacją do życia / Danuta Łada // Życie Szkoły. – 2001, nr 10, s. 627-628
 26. Motywacja do nauki szkolnej / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 12, s. 30-31
 27. Motywacja nauczyciela – jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 91-100
 28. Motywacja nauczyciela – jak skutecznie działać. Cz. 1 / Jacek  Buczny // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 59-70
 29. Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego / Helena  Adamczewska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 29-30
 30. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce /Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 5-9
 31. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 10-14
 32. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz  // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 5-6
 33. Motywować bez ocen / Jadwiga Adamus // Życie Szkoły. – 2002, nr 8, s. 497-501
 34. Motywowanie do lektury : między psychologią a marketingiem / E. Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 2, s. 24-34
 35. Motywowanie do nauki szkolnej / Tomasz Biernat  // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 12, s. 30-31
 36. Motywowanie dzieci do dobrego zachowania / Karina Kuźniak-Garstecka // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 27-31
 37. Motywowanie uczniów do nauki – zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // Chowanna. – R. 49, t. 1 (2006), s. 121-131
 38. Motywowanie uczniów w procesie edukacyjnym / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 74-80
 39. Motywy uczenia się / Bożena Czaja // Wychowawca. – 2001 nr 5 s. 9-10
 40. Najpierw przyjemność, później obowiązek / M. Jankowska-Buszta // Języki Obce w Szkole, 2010, nr 2, s. 157-161
 41. Neurodydaktyka: motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s.4 – 5
 42. Nie chcę być nikim / M. Piegowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 10, s. 28-30
 43. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 11-17
 44. Od zamiarów do skutecznego działania / Roma Kazikowska-Wrzostek  // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 21-27
 45. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 51-55
 46. O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel //Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99-106
 47. O sztuce motywowania / Danuta Macieja // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 7-16
 48. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 85-93
 49. O zastosowaniu kary w dydaktyce raz jeszcze / Jolanta Latkowska // Języki Obce w Szkole”, 2003, nr 1, s. 19-23
 50. Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s. 45-48
 51. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak //Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 180-181
 52. Pokochać marzenia / Elżbieta Szymankiewicz  // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 77-82
 53. Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy / Rafał Leśniak // Nowa Szkoła. – 2009, nr 10, s. 13-15
 54. Prosto do celu  / Grażyna Katra  // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 28-36
 55. Punktowy system motywacyjny /  Kamil Wais // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 6, s. 56-59
 56. Rady dla rodziców …i nie tylko. Nagrody i kary / Gertruda Zając // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 61-62
 57. Rola oceny opisowej jako czynnika kształtującego motywację uczniów / Małgorzata Ekiert // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 30-33
 58. Rozwijanie u ucznia motywacji wewnętrznej – nowe metody chwalenia i zachęcania do współpracy / Anna Przychodzeń // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 28-30
 59. Różne sposoby na to, żeby uczniom chciało się chcieć / Jacek Buczy // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 57-72
 60. Skąd brać inspiracje do uczenia się? / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s. 36-37
 61. Staram się uczyć ciekawie / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole . –  2009/2010, nr 6 spec., s. 195-199
 62. Style organizacji procesu uczenia się / M. Słomczyński // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 159-173
 63. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 79-89
 64. Szkolny „wyścig szczurów” / J. Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 19-20
 65. Sztuka motywowania / Halina Mejza // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s.19-24
 66. Trudne sytuacje – sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 38-41
 67. Uczenie bierne czy aktywne? / M. Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 117-123
 68. Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 515-517
 69. Warunek efektywności / Małgorzata Lech // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 32-35
 70. Wiara w rozwój czyni cuda / Lachowicz-Tabaczek K. // Psychologia w Szkole, 2010, nr 1, s. 5-14
 71. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz  // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 11-12
 72. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek. – Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50
 73. Wzmacnianie motywacji uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 31-33
 74. Zainteresować ucznia / Anna Paplińska //  Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 138-144
 75. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. –  2009, nr 1, s. 131-135
 76. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełniać swoje marzenia / Urszula Grygiel // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 28-34
 77. Znaczenie motywacji a wychowanie fizyczne w szkole podstawowej /D. Cheben // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 1, s. 3-4

 

opracowały:

   mgr Małgorzata Pająk

                     mgr Jadwiga Kocjan

mgr Halina Świtlicka

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie