Motywowanie uczniów do nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1968 – 2012

KSIĄŻKI:

 1. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczyciela / Hanna Hamer. – Warszawa : Veda, cop. 1994. – 296 s. Sygn. 35555, 34367, 33810 Cz
 2. Motywacja / Dorota Amborska-Głowacka // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2004. – S. 422-423
 3.  Sygn. 35037 Cz
 4. Motywacja i uczucia / Edward J. Murray. – Warszawa : PWN, 1968. – 206 s. Sygn. 13540
 5. Motywacja postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. – Warszawa : PWN, 1979. – 453 s. Sygn. 21777
 6. Motywacja postawy prospołeczne a osobowość / Janusz Reykowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : PWN, 1986. – 4587 s. Sygn. 28976, 28977, 28978, 28979, 28371, 28372, 28373
 7. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 277 s. Sygn. 34989
 8. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 277 s. Sygn. 36433
 9. Nowoczesne nauczanie : Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : GWP, 2010. – S. 50-68 : Motywacja Sygn. 36184
 10. Procesy emocjonalne motywacja osobowość / Janusz Reykowski. – Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, cop. 1992. – 200 s. Sygn. 32382
 11. Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 280 s. Sygn. 36380
 12. Psychologia dążeń ludzkich / Kazimierz Obuchowski. – Warszawa : PWN, 1983. – 298 s. Sygn. 25413
 13. Psychologia motywacji / Robert E. Franken. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 580 s. Sygn. 36914, 35027 Cz
 14. Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 452 s.  Sygn. 36431
 15. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli / Zbigniew Skorny. – Warszawa : WSiP, 1992. – S. 117-147 : Kształcenie struktur poznawczych, motywacji i osobowości Sygn. 33260
 16. Psychologia wychowawcza : Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne / Leon Niebrzydowski. – Warszawa : PWN, 1989. – 337 s.
 17. Sygn. 30865, 30758, 30759
 18. Rozwijanie zdolności uczenia się / Ewa Filipiak. – Sopot : GWP, 2012. – S. 92-105 : Motywacja do uczenia się – kontekst socjokulturowy Sygn. 36897
 19. Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo. – Warszawa : WSiP, 1997. – S. 138-211 : Motywacja i uczenie się Sygn. 34012 Cz
 20. Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości / red. Janusz Reykowski, Olga W. Owczynnikowa, Kazimierz Obuchowski. – Wrocław : ZN im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1985. – 303 s. Sygn. 35524
 21. Sztuka motywacji / Alan Loy McGinnis. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1993. – 148 s. Sygn. 32827
 22. Sztuka udanego życia : czyli jak osiągnąć szczęście, sukces i powodzenie / Józef Maciuszek. – Kraków : WPSB, 1996. – 159 s. Sygn. 33981
 23. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : WSiP, 1998. – S. 121-144 : Otoczenie ucznia i motywacja Sygn. 34103
 24. Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : WSiP, 1994. – S. 121-144 : Otoczenie ucznia i motywacja Sygn. 33508, 33091
 25. Wpływ motywacji na uczenie się / Leon Niebrzydowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972. – 253 s. Sygn. 16323
 26. Współczesne teorie motywacji : naukowa analiza porównawcza / Kristen Bent Madsen. – Warszawa : PWN, 1980. – 691 s. Sygn. 22198
 27. Z zagadnień psychologii motywacji / Janusz Reykowski. – Warszawa : WSiP, 1982. – 257 s. Sygn. 23928, 23927, 23926, 23925

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aby chciało się chcieć /  Anna Brzezińska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 5-12
 2. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 57-67
 3. Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał / W. Kozłowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 14-18
 4. Co naprawdę motywuje młodzież do lektury? / M. Górzyńska  // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 101-106
 5. Czy możliwe jest wychowanie bez kar / Krzysztof Cibora // Psychologia  w Szkole. – 2009, nr 1, s. 126-131
 6. Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 39-42
 7. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego ? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum.- 2006/2007, nr 3, s. 7-19
 8. Jak nakłonić dziecko do nauki / Maria Przeradzka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 101-103
 9. Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachewicz // Nauczanie Początkowe . – 2001/2002, nr 3, s. 45-48
 10. Jak sprawić, aby uczniowie znaleźli w sobie motywację do nauki języków obcych? / Anna Włodarczyk-Dudzic // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 25-28
 11. Jak to jest z motywacją u małych dzieci? / Magdalena Chilińska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 33-35
 12. Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / J. P. Sawiński // Geografia w Szkole. – 2008, nr 6, .s 11-18
 13. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 10, s. 21-22
 14. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 15-24
 15. Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszał // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 44—59
 16. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 115-124
 17. Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela / Agnieszka Bleja // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 101-109
 18. Komu służą oszklone klasy? / Jerzy P. Sawński. // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 29-32
 19. Konkurs – motywacja do sukcesu / Grażyna Tkocz  // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 48-50
 20. Lekcje twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strychowska-Gać // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 45-49
 21. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202
 22. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa  Gałązka //  Wychowawca. – 2010. – nr 9, s. 14-15
 23. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 21-23
 24. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 177-179
 25. Motywacja do nauki motywacją do życia / Danuta Łada // Życie Szkoły. – 2001, nr 10, s. 627-628
 26. Motywacja do nauki szkolnej / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 12, s. 30-31
 27. Motywacja nauczyciela – jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 91-100
 28. Motywacja nauczyciela – jak skutecznie działać. Cz. 1 / Jacek  Buczny // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 59-70
 29. Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego / Helena  Adamczewska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1998, nr 8, s. 29-30
 30. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce /Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 5-9
 31. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 10-14
 32. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz  // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 5-6
 33. Motywować bez ocen / Jadwiga Adamus // Życie Szkoły. – 2002, nr 8, s. 497-501
 34. Motywowanie do lektury : między psychologią a marketingiem / E. Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 2, s. 24-34
 35. Motywowanie do nauki szkolnej / Tomasz Biernat  // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 12, s. 30-31
 36. Motywowanie dzieci do dobrego zachowania / Karina Kuźniak-Garstecka // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 27-31
 37. Motywowanie uczniów do nauki – zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // Chowanna. – R. 49, t. 1 (2006), s. 121-131
 38. Motywowanie uczniów w procesie edukacyjnym / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 74-80
 39. Motywy uczenia się / Bożena Czaja // Wychowawca. – 2001 nr 5 s. 9-10
 40. Najpierw przyjemność, później obowiązek / M. Jankowska-Buszta // Języki Obce w Szkole, 2010, nr 2, s. 157-161
 41. Neurodydaktyka: motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s.4 – 5
 42. Nie chcę być nikim / M. Piegowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 10, s. 28-30
 43. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 11-17
 44. Od zamiarów do skutecznego działania / Roma Kazikowska-Wrzostek  // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 21-27
 45. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 51-55
 46. O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel //Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99-106
 47. O sztuce motywowania / Danuta Macieja // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 7-16
 48. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 85-93
 49. O zastosowaniu kary w dydaktyce raz jeszcze / Jolanta Latkowska // Języki Obce w Szkole”, 2003, nr 1, s. 19-23
 50. Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki / Maria Walkiewicz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 1, s. 45-48
 51. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak //Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 180-181
 52. Pokochać marzenia / Elżbieta Szymankiewicz  // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 77-82
 53. Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy / Rafał Leśniak // Nowa Szkoła. – 2009, nr 10, s. 13-15
 54. Prosto do celu  / Grażyna Katra  // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 28-36
 55. Punktowy system motywacyjny /  Kamil Wais // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 6, s. 56-59
 56. Rady dla rodziców …i nie tylko. Nagrody i kary / Gertruda Zając // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 61-62
 57. Rola oceny opisowej jako czynnika kształtującego motywację uczniów / Małgorzata Ekiert // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 30-33
 58. Rozwijanie u ucznia motywacji wewnętrznej – nowe metody chwalenia i zachęcania do współpracy / Anna Przychodzeń // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 28-30
 59. Różne sposoby na to, żeby uczniom chciało się chcieć / Jacek Buczy // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 57-72
 60. Skąd brać inspiracje do uczenia się? / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s. 36-37
 61. Staram się uczyć ciekawie / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole . –  2009/2010, nr 6 spec., s. 195-199
 62. Style organizacji procesu uczenia się / M. Słomczyński // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 159-173
 63. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 79-89
 64. Szkolny „wyścig szczurów” / J. Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 19-20
 65. Sztuka motywowania / Halina Mejza // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s.19-24
 66. Trudne sytuacje – sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 38-41
 67. Uczenie bierne czy aktywne? / M. Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 117-123
 68. Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 515-517
 69. Warunek efektywności / Małgorzata Lech // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 32-35
 70. Wiara w rozwój czyni cuda / Lachowicz-Tabaczek K. // Psychologia w Szkole, 2010, nr 1, s. 5-14
 71. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz  // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 1, s. 11-12
 72. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek. – Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50
 73. Wzmacnianie motywacji uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 31-33
 74. Zainteresować ucznia / Anna Paplińska //  Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 138-144
 75. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. –  2009, nr 1, s. 131-135
 76. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełniać swoje marzenia / Urszula Grygiel // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 28-34
 77. Znaczenie motywacji a wychowanie fizyczne w szkole podstawowej /D. Cheben // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 1, s. 3-4

 

opracowały:

   mgr Małgorzata Pająk

                     mgr Jadwiga Kocjan

mgr Halina Świtlicka

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie