Olkusz i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI:

 1. Augustianie w Olkuszu / Piotr Nogieć. – Kraków : European Association for Security, 2003. – 43s.  Sygn. 34759
 2. Bibliografia powiatu olkuskiego : (wybór). T.1 (2005) / oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. – Olkusz : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006. – 115s.  Sygn. 35467/1
 3. Bibliografia powiatu olkuskiego : (wybór). T.2 (2006) / oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. – Olkusz : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2007. – 108s.  Sygn. 35467/2
 4. Bukowno : między Małopolską a Górnym Śląskiem : przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej : (studium socjopedagogiczne) / Teresa Wilk. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 264s.  Sygn. 35162
 5. Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : pr. zb. / pod red. Kazimierza Bąka. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 184s.  Sygn. 36495
 6. Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : człowiek
  i środowisko naturalne Jury / Mariusz Stando. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 126s.  Sygn. 36491
 7. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. T. 1, 2 / pr. zb. pod red. Feliksa Kiryka
  i Ryszarda Kołodziejczyka. – Warszawa ; Kraków : PWN, 1978. – 576s. Sygn. 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532
 8. Dzieje wsi Czubrowice / Kazimierz Tomczyk. – Racławice : Kazimierz Tomczyk, 2002. – 200s.  Sygn. 34697
 9. Dzieje wsi i parafii Przeginia / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : Kazimierz Tomczyk, 2008. – 368s.  Sygn. 35821
 10. Dzieje wsi i parafii Racławice od średniowiecza do czasów współczesnych / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : Kazimierz Tomczyk, 2000. – 272s.  Sygn. 34275
 11. Dzieje wsi i parafii Szklary / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : „Art.-Graf”, 2004. – 208s.  Sygn. 34943
 12. Gmerki mieszczan olkuskich / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 56s.  Sygn. 36017
 13. Herby powiatu olkuskiego / Jacek Sypień. – Dąbrowa Górnicza : „Dikappa, 2008. – 101s.  Sygn. 35920, 36062
 14. Heretycy regionu olkuskiego : szkice z dziejów husytyzmu i reformacji w rejonie Sławkowa, Bolesławia, Ogrodzieńca, Pilicy, Żarnowca, Wolbromia, Jerzmanowic, Przegini, Sułoszowej i Skały (od XV wieku) / Olgerd Dziechciarz : Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1998. – 241s.  Sygn. 34069
 15. Historia Niemców olkuskich / Jerzy Roś. – Olkusz : Agencja Promocji OK., 2000. – 24s.  Sygn. 36542
 16. Jak potok płynie czas : 50 lat Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo
  w Olkuszu / red. Anna Knapik, Katarzyna Skalska. – Olkusz : Szkoła Podstawowa nr 4 , 2011. -117s.  Sygn. 36476
 17. Jaskinie Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Mariusz Szelerewicz. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1986. – 200s.  Sygn. 36513
 18. Jeżówka : zarys dziejów / Ryszard Kyzioł. – Olkusz : Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”; „Neon”, 2006. – 375s.  Sygn. 35167
 19. Jura Krakowsko – Częstochowska / Andrzej Stróżecki. – Warszawa : „Edytor”, 1988. – 107s.  Sygn. 36518
 20. Jurajskie krajobrazy : natura i kultura w krajobrazie Jury / Adam Bujak. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1997. – 165s.  Sygn. 36128
 21. Jurajskie niespodzianki : wędrówki po Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej / Jerzy Pleszyniak. – Katowice : Wydawnictwo Alatus, 2008. – 96s.  Sygn. 35846
 22. Kapliczki ziemi olkuskiej : świadkowie historii, obyczaju, wiary ojców / oprac. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2009. – 60s. Sygn. 36645
 23. Kartki z dziejów gminy Bolesław czyli kompendium wiedzy historycznej o „naszej małej ojczyźnie” / Józef Liszka. – Bolesław : Gminny Ośrodek Kultury, 1998. – 205s.  Sygn. 34043, 34044
 24. Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych / Tadeusz Gaweł, Julian Zinkow. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1986. – 310s.  Sygn. 34729
 25. Ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej z mapką /Antoni Wiatrowski. – Olkusz : Kraków : Prasowe Zakłady Graficzne, 1938. – 144s.  Sygn. 36175, 36547
 26. Miasto zaklęte / Jerzy Roś. – Olkusz : „Neon”, 2006. – 72s.  Sygn. 35847
 27. Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych / Adam Cyra. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, 2005. – 249s. Sygn. 35295,  35836,  35837
 28. Na jurajskim szlaku. Z dziejów walk z okupantem hitlerowskim na ziemi olkuskiej / Jan Kantyka. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1977. – 277s.  Sygn. 19114, 19115, 19116, 19314
 29. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : materiały z sesji popularno – naukowej : człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 193s.  Sygn. 36493
 30. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : materiały z sesji popularno – naukowej : człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza, 1997. – 104s.  Sygn. 36492,  36490
 31. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej: materiały z sesji popularno – naukowej : walory przyrodnicze Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1992. – 131s.  Sygn. 36494
 32. Olkuscy Żydzi : szkic historyczny / Krzysztof Kocjan. – Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1997. – 44s.  Sygn. 36538
 33. Olkuska Bazylika św. Andrzeja : na tle dziejów miasta i parafii / Włodzimierz Leśniak. – Olkusz : Parafia Rz. Kat. pw. Św. Andrzeja Ap., 2006. – 110s.  Sygn. 35280
 34. Olkuskie … ongiś i dziś… : reportaże historyczne o ziemi olkuskiej / Olgerd Dziechciarz. – Dąbrowa Górnicza :”Dikappa”, 2008. – 94s.  Sygn. 36063
 35. Olkuskie opowieści / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2004. – 67s.  Sygn. 35292
 36. Olkusz – rysunki / Janusz Chmiel. – Olkusz : „Żółty Jeż”, 1992. – 8s. Sygn. 32912
 37. Olkusz : środowisko geograficzne, prehistoria, geneza, historia, zabytki, współczesność, okolice, informacje turystyczne, plan miasta / Włodzimierz Leśniak. – Olkusz : Urząd Miejski , 1992. – 28s.  Sygn. 32910, 33362, 36544
 38. Olkuszanie z pasją / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2009. – 76s.  Sygn. 35835
 39. Osadnictwo i krajobraz : od schyłku średniowiecza po współczesność /pod red. Zdzisława Nogi. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1997. – 136s.  Sygn. 36496
 40. Pamięć powstania styczniowego na ziemi olkuskiej… / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1996. – 435s.  Sygn. 33597, 34064
 41. 500 IPięćsetI lat służby społecznej pożarnictwa olkuskiego : 1478 – 1993 / Stefan Ząbczyński. – Olkusz : Zarząd Olkuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 1993. – 127s.  Sygn. 35638
 42. Powiat olkuski = powiat of Olkusz = landkreis Olkusz / Adam Sowula . – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Unitex”, 2002. – 51s.  Sygn. 36489
 43. Pradzieje i średniowiecze / pr. zb.- Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 177s.  Sygn. 36497
 44. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi olkuskiej / Barbara Górnisiewicz. – Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1989. – 196s.  Sygn. 31066, 31067
 45. Przewodnik dydaktyczny po projektowanym rezerwacie „Pazurek”. 2 / Stanisław Wika. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1991. – 32s.  Sygn. 36548
 46. Przewodnik dydaktyczny po rezerwacie Góra Chełm / Grażyna Morcinek. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1991. – 22s.  Sygn. 36539
 47. Przewodnik florystyczny po Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego / Krzysztof Rostański. – Dąbrowa Górnicza, 1996. – 180s.  Sygn. 36514
 48. Przewodnik krajoznawczo – historyczny po Podzamczu i okolicy / Marek Broda . – Dąbrowa Górnicza, 1993. – 40s.  Sygn. 36535
 49. Przewodnik po ziemi olkuskiej. Część pierwsza – Olkusz / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Agencja Promocji OK. s. c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, 2000. – 182s.  Sygn.  36135,  34295 CZ
 50. Przewodnik po ziemi olkuskiej T. 1 Gmina Olkusz / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”,2002. – 319s.  Sygn. 36122/1   34655/1
 51. Przewodnik po ziemi olkuskiej T.2 cz.1 Gminy Klucze i Pilica / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Agencja Promocji OK. s. c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, 2000. – 207s.  Sygn.  36122/2/1  34655/2/1
 52. Przydrożni świadkowie historii : kapliczki, figury, krzyże : Olkusz, Bukowno, Bolesław i okolice / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1992. – 236s.  Sygn. 32582, 32583, 32584, 32585
 53. Przyroda / Ryszard Gradziński. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 118s.  Sygn. 36499
 54. Przyroda nieożywiona / Andrzej Tyc. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 88s.  Sygn. 36516
 55. Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego / Kazimierz Zabierowski. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1977. – 435s.  Sygn. 19149, 19150, 19152 ,19152,
 56. Ptaki i obszary ornitologiczne cenne Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego / Artur Szymczyk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1998. – 63s.  Sygn. 36515
 57. Pustynia Błędowska : fenomen polskiego krajobrazu / Tadeusz Szczypek. – Krzeszowice : „Kubajak”, 2001. – 72s.  Sygn. 34649, 34650
 58. Rabsztyn w średniowieczu : geneza i rozwój zamku Rabsztyn oraz dzieje dóbr klucza Rabsztyńskiego do połowy XVI wieku / Ryszard Smaruj. – Olkusz :”Neon”, 2004. – Sygn. 35291, 35840
 59. Rezerwaty w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego : istniejące i projektowane / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36517
 60. Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby : teksty o ziemi olkuskiej z lat 1991 – 1999 / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 232s.  Sygn. 34965
 61. Sławni, mniej sławni, niesławni : szkice o ludziach bardziej lub mniej związanych z ziemią olkuską / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 181s.  Sygn. 34963
 62. Sołectwa ziemi olkuskiej / red. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2010. – 57s.   Sygn. 36644
 63. Szkice z dziejów : 200 lat powiatu olkuskiego / red. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2010. – 93s.  Sygn. 36636
 64. Szlaki przyrodniczo – krajoznawcze okolic Błędowa / Andrzej Czylok , Stanisław Wika, Jerzy Zygmunt. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36521
 65. Sztuka obronna / Janusz Bogdanowski. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 173s.   Sygn. 36500
 66. Sztuka sakralna / Marian Kornecki. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 103s. Sygn. 33363, 36498
 67. Ścieżka rowerowa. T. 1: rejon Zawiercia / Andrzej Stróżecki . – Dąbrowa Górnicza: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36536
 68. Ścieżka rowerowa : rejon Olkusz / Andrzej Stróżecki. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1996. – 68s.  Sygn. 36537
 69. Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku „Szczakowa” S. A. : propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii i odbudowy zdegradowanego środowiska / Jacek Szwedo. – Krzeszowice : Kubajak, 1998. – 88s.  Sygn. 36540
 70. Średniowieczne mury Olkusza / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1998. – 38s.  Sygn. 36534
 71. 1940 „Krwawa środa” / Lesław Mentlewicz. – Olkusz : Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta i Gminy, 1984. – 72s.  Sygn. 36172
 72. Upamiętnienie Żydów olkuskich : 65. rocznica likwidacji getta w Olkuszu / Adam Cyra. – Oświęcim : Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, 2007. – 36s.  Sygn. 35953
 73. W dolinie Orlich Gniazd / Jan Jerzy Karpiński. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – 1962. – 237s.  Sygn. 9083
 74. Waloryzacja form skalnych środkowej części Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda” / Jerzy Nita. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 94s.  Sygn. 36543
 75. Włosi w dziejach ziemi olkuskiej / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2009. – 48s.  Sygn. 36061
 76. Wyżyna Krakowsko – Częstochowska : przewodnik / Stanisław Bronisz, Krzysztof J. Pucek, Andrzej Stróżecki. – Wrocław : Wydawnictwo EKO – GRAF, 1994. – 126s.  Sygn. 33859
 77. Z dziejów ruchu młodzieżowego na ziemi olkuskiej w latach 1945 – 1956 / praca zbiorowa pod red. Jana Kantyki. – Kraków ; Katowice : Rejonowa Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZSMP
  w Olkuszu, 1988. – 299s.  Sygnatura 36134
 78. Zabytkowy dworek w Krzykawce / Józef Liszka. – Bolesław : Gminny Ośrodek Kultury, 1991. – 57s.  Sygn. 32586, 32587, 32588, 32589
 79. Zagłada olkuskich Żydów / Krzysztof Kocjan. – Olkusz : „Neon”, 2002. – 50s.  Sygn. 35284, 35838, 35839,
 80. Zamek Rabsztyn / Jacek Sypień. – Dąbrowa Górnicza : „Dikappa”, 2008. – 14s.  Sygn. 35848, 35849
 81. Zamki Jury i ich okolice / Jerzy Pleszyniak. – Katowice : Wydawnictwo ALATUS, 2007. – 120s.  Sygn. 35841

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie