Olkusz i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI:

 1. Augustianie w Olkuszu / Piotr Nogieć. – Kraków : European Association for Security, 2003. – 43s.  Sygn. 34759
 2. Bibliografia powiatu olkuskiego : (wybór). T.1 (2005) / oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. – Olkusz : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006. – 115s.  Sygn. 35467/1
 3. Bibliografia powiatu olkuskiego : (wybór). T.2 (2006) / oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. – Olkusz : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 2007. – 108s.  Sygn. 35467/2
 4. Bukowno : między Małopolską a Górnym Śląskiem : przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej : (studium socjopedagogiczne) / Teresa Wilk. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 264s.  Sygn. 35162
 5. Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : pr. zb. / pod red. Kazimierza Bąka. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 184s.  Sygn. 36495
 6. Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : człowiek
  i środowisko naturalne Jury / Mariusz Stando. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 126s.  Sygn. 36491
 7. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. T. 1, 2 / pr. zb. pod red. Feliksa Kiryka
  i Ryszarda Kołodziejczyka. – Warszawa ; Kraków : PWN, 1978. – 576s. Sygn. 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532
 8. Dzieje wsi Czubrowice / Kazimierz Tomczyk. – Racławice : Kazimierz Tomczyk, 2002. – 200s.  Sygn. 34697
 9. Dzieje wsi i parafii Przeginia / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : Kazimierz Tomczyk, 2008. – 368s.  Sygn. 35821
 10. Dzieje wsi i parafii Racławice od średniowiecza do czasów współczesnych / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : Kazimierz Tomczyk, 2000. – 272s.  Sygn. 34275
 11. Dzieje wsi i parafii Szklary / Kazimierz Tomczyk. – Kraków : „Art.-Graf”, 2004. – 208s.  Sygn. 34943
 12. Gmerki mieszczan olkuskich / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 56s.  Sygn. 36017
 13. Herby powiatu olkuskiego / Jacek Sypień. – Dąbrowa Górnicza : „Dikappa, 2008. – 101s.  Sygn. 35920, 36062
 14. Heretycy regionu olkuskiego : szkice z dziejów husytyzmu i reformacji w rejonie Sławkowa, Bolesławia, Ogrodzieńca, Pilicy, Żarnowca, Wolbromia, Jerzmanowic, Przegini, Sułoszowej i Skały (od XV wieku) / Olgerd Dziechciarz : Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1998. – 241s.  Sygn. 34069
 15. Historia Niemców olkuskich / Jerzy Roś. – Olkusz : Agencja Promocji OK., 2000. – 24s.  Sygn. 36542
 16. Jak potok płynie czas : 50 lat Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo
  w Olkuszu / red. Anna Knapik, Katarzyna Skalska. – Olkusz : Szkoła Podstawowa nr 4 , 2011. -117s.  Sygn. 36476
 17. Jaskinie Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Mariusz Szelerewicz. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1986. – 200s.  Sygn. 36513
 18. Jeżówka : zarys dziejów / Ryszard Kyzioł. – Olkusz : Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”; „Neon”, 2006. – 375s.  Sygn. 35167
 19. Jura Krakowsko – Częstochowska / Andrzej Stróżecki. – Warszawa : „Edytor”, 1988. – 107s.  Sygn. 36518
 20. Jurajskie krajobrazy : natura i kultura w krajobrazie Jury / Adam Bujak. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1997. – 165s.  Sygn. 36128
 21. Jurajskie niespodzianki : wędrówki po Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej / Jerzy Pleszyniak. – Katowice : Wydawnictwo Alatus, 2008. – 96s.  Sygn. 35846
 22. Kapliczki ziemi olkuskiej : świadkowie historii, obyczaju, wiary ojców / oprac. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2009. – 60s. Sygn. 36645
 23. Kartki z dziejów gminy Bolesław czyli kompendium wiedzy historycznej o „naszej małej ojczyźnie” / Józef Liszka. – Bolesław : Gminny Ośrodek Kultury, 1998. – 205s.  Sygn. 34043, 34044
 24. Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych / Tadeusz Gaweł, Julian Zinkow. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1986. – 310s.  Sygn. 34729
 25. Ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej z mapką /Antoni Wiatrowski. – Olkusz : Kraków : Prasowe Zakłady Graficzne, 1938. – 144s.  Sygn. 36175, 36547
 26. Miasto zaklęte / Jerzy Roś. – Olkusz : „Neon”, 2006. – 72s.  Sygn. 35847
 27. Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych / Adam Cyra. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, 2005. – 249s. Sygn. 35295,  35836,  35837
 28. Na jurajskim szlaku. Z dziejów walk z okupantem hitlerowskim na ziemi olkuskiej / Jan Kantyka. – Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1977. – 277s.  Sygn. 19114, 19115, 19116, 19314
 29. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : materiały z sesji popularno – naukowej : człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 193s.  Sygn. 36493
 30. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej : materiały z sesji popularno – naukowej : człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza, 1997. – 104s.  Sygn. 36492,  36490
 31. Ochrona zasobów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej: materiały z sesji popularno – naukowej : walory przyrodnicze Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1992. – 131s.  Sygn. 36494
 32. Olkuscy Żydzi : szkic historyczny / Krzysztof Kocjan. – Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1997. – 44s.  Sygn. 36538
 33. Olkuska Bazylika św. Andrzeja : na tle dziejów miasta i parafii / Włodzimierz Leśniak. – Olkusz : Parafia Rz. Kat. pw. Św. Andrzeja Ap., 2006. – 110s.  Sygn. 35280
 34. Olkuskie … ongiś i dziś… : reportaże historyczne o ziemi olkuskiej / Olgerd Dziechciarz. – Dąbrowa Górnicza :”Dikappa”, 2008. – 94s.  Sygn. 36063
 35. Olkuskie opowieści / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2004. – 67s.  Sygn. 35292
 36. Olkusz – rysunki / Janusz Chmiel. – Olkusz : „Żółty Jeż”, 1992. – 8s. Sygn. 32912
 37. Olkusz : środowisko geograficzne, prehistoria, geneza, historia, zabytki, współczesność, okolice, informacje turystyczne, plan miasta / Włodzimierz Leśniak. – Olkusz : Urząd Miejski , 1992. – 28s.  Sygn. 32910, 33362, 36544
 38. Olkuszanie z pasją / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2009. – 76s.  Sygn. 35835
 39. Osadnictwo i krajobraz : od schyłku średniowiecza po współczesność /pod red. Zdzisława Nogi. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1997. – 136s.  Sygn. 36496
 40. Pamięć powstania styczniowego na ziemi olkuskiej… / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1996. – 435s.  Sygn. 33597, 34064
 41. 500 IPięćsetI lat służby społecznej pożarnictwa olkuskiego : 1478 – 1993 / Stefan Ząbczyński. – Olkusz : Zarząd Olkuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 1993. – 127s.  Sygn. 35638
 42. Powiat olkuski = powiat of Olkusz = landkreis Olkusz / Adam Sowula . – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Unitex”, 2002. – 51s.  Sygn. 36489
 43. Pradzieje i średniowiecze / pr. zb.- Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 177s.  Sygn. 36497
 44. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi olkuskiej / Barbara Górnisiewicz. – Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1989. – 196s.  Sygn. 31066, 31067
 45. Przewodnik dydaktyczny po projektowanym rezerwacie „Pazurek”. 2 / Stanisław Wika. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1991. – 32s.  Sygn. 36548
 46. Przewodnik dydaktyczny po rezerwacie Góra Chełm / Grażyna Morcinek. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1991. – 22s.  Sygn. 36539
 47. Przewodnik florystyczny po Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego / Krzysztof Rostański. – Dąbrowa Górnicza, 1996. – 180s.  Sygn. 36514
 48. Przewodnik krajoznawczo – historyczny po Podzamczu i okolicy / Marek Broda . – Dąbrowa Górnicza, 1993. – 40s.  Sygn. 36535
 49. Przewodnik po ziemi olkuskiej. Część pierwsza – Olkusz / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Agencja Promocji OK. s. c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, 2000. – 182s.  Sygn.  36135,  34295 CZ
 50. Przewodnik po ziemi olkuskiej T. 1 Gmina Olkusz / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”,2002. – 319s.  Sygn. 36122/1   34655/1
 51. Przewodnik po ziemi olkuskiej T.2 cz.1 Gminy Klucze i Pilica / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Agencja Promocji OK. s. c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, 2000. – 207s.  Sygn.  36122/2/1  34655/2/1
 52. Przydrożni świadkowie historii : kapliczki, figury, krzyże : Olkusz, Bukowno, Bolesław i okolice / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1992. – 236s.  Sygn. 32582, 32583, 32584, 32585
 53. Przyroda / Ryszard Gradziński. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 118s.  Sygn. 36499
 54. Przyroda nieożywiona / Andrzej Tyc. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 88s.  Sygn. 36516
 55. Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego / Kazimierz Zabierowski. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1977. – 435s.  Sygn. 19149, 19150, 19152 ,19152,
 56. Ptaki i obszary ornitologiczne cenne Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego / Artur Szymczyk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1998. – 63s.  Sygn. 36515
 57. Pustynia Błędowska : fenomen polskiego krajobrazu / Tadeusz Szczypek. – Krzeszowice : „Kubajak”, 2001. – 72s.  Sygn. 34649, 34650
 58. Rabsztyn w średniowieczu : geneza i rozwój zamku Rabsztyn oraz dzieje dóbr klucza Rabsztyńskiego do połowy XVI wieku / Ryszard Smaruj. – Olkusz :”Neon”, 2004. – Sygn. 35291, 35840
 59. Rezerwaty w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego : istniejące i projektowane / Kazimierz Bąk. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36517
 60. Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby : teksty o ziemi olkuskiej z lat 1991 – 1999 / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 232s.  Sygn. 34965
 61. Sławni, mniej sławni, niesławni : szkice o ludziach bardziej lub mniej związanych z ziemią olkuską / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : „Neon”, 2003. – 181s.  Sygn. 34963
 62. Sołectwa ziemi olkuskiej / red. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2010. – 57s.   Sygn. 36644
 63. Szkice z dziejów : 200 lat powiatu olkuskiego / red. Jerzy Nagawiecki. – Olkusz : Starostwo Powiatowe, 2010. – 93s.  Sygn. 36636
 64. Szlaki przyrodniczo – krajoznawcze okolic Błędowa / Andrzej Czylok , Stanisław Wika, Jerzy Zygmunt. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36521
 65. Sztuka obronna / Janusz Bogdanowski. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 173s.   Sygn. 36500
 66. Sztuka sakralna / Marian Kornecki. – Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993. – 103s. Sygn. 33363, 36498
 67. Ścieżka rowerowa. T. 1: rejon Zawiercia / Andrzej Stróżecki . – Dąbrowa Górnicza: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1995. – 56s.  Sygn. 36536
 68. Ścieżka rowerowa : rejon Olkusz / Andrzej Stróżecki. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1996. – 68s.  Sygn. 36537
 69. Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych kopalni piasku „Szczakowa” S. A. : propozycja zajęć dydaktycznych z ekologii i odbudowy zdegradowanego środowiska / Jacek Szwedo. – Krzeszowice : Kubajak, 1998. – 88s.  Sygn. 36540
 70. Średniowieczne mury Olkusza / Olgerd Dziechciarz. – Olkusz : Oficyna Wydawnicza „Orle Gniazdo”, 1998. – 38s.  Sygn. 36534
 71. 1940 „Krwawa środa” / Lesław Mentlewicz. – Olkusz : Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta i Gminy, 1984. – 72s.  Sygn. 36172
 72. Upamiętnienie Żydów olkuskich : 65. rocznica likwidacji getta w Olkuszu / Adam Cyra. – Oświęcim : Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, 2007. – 36s.  Sygn. 35953
 73. W dolinie Orlich Gniazd / Jan Jerzy Karpiński. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. – 1962. – 237s.  Sygn. 9083
 74. Waloryzacja form skalnych środkowej części Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda” / Jerzy Nita. – Dąbrowa Górnicza : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994. – 94s.  Sygn. 36543
 75. Włosi w dziejach ziemi olkuskiej / Jacek Sypień. – Olkusz : „Neon”, 2009. – 48s.  Sygn. 36061
 76. Wyżyna Krakowsko – Częstochowska : przewodnik / Stanisław Bronisz, Krzysztof J. Pucek, Andrzej Stróżecki. – Wrocław : Wydawnictwo EKO – GRAF, 1994. – 126s.  Sygn. 33859
 77. Z dziejów ruchu młodzieżowego na ziemi olkuskiej w latach 1945 – 1956 / praca zbiorowa pod red. Jana Kantyki. – Kraków ; Katowice : Rejonowa Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZSMP
  w Olkuszu, 1988. – 299s.  Sygnatura 36134
 78. Zabytkowy dworek w Krzykawce / Józef Liszka. – Bolesław : Gminny Ośrodek Kultury, 1991. – 57s.  Sygn. 32586, 32587, 32588, 32589
 79. Zagłada olkuskich Żydów / Krzysztof Kocjan. – Olkusz : „Neon”, 2002. – 50s.  Sygn. 35284, 35838, 35839,
 80. Zamek Rabsztyn / Jacek Sypień. – Dąbrowa Górnicza : „Dikappa”, 2008. – 14s.  Sygn. 35848, 35849
 81. Zamki Jury i ich okolice / Jerzy Pleszyniak. – Katowice : Wydawnictwo ALATUS, 2007. – 120s.  Sygn. 35841

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie