Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  2000 – 2011 

Książki :

 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku .T. 4 / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4  CZ
 2. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 132s.  Sygn. 36252
 3. Pedagogika opiekuńcza w zarysie.T.1 / Zdzisław Dąbrowski. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. – 258s.  Sygn. 33831/1
 4. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 / Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 5. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego I W :I Pedagogika społeczna /  Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 6. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 7. Poradnie wychowawczo – zawodowe (psychologiczno – pedagogiczne) W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – 1016s.  Sygn. 32899 CZ,  32916 CZ
 8. Rodzice i dzieci. Encyklopedia / pod red. Marty Pawlus. – Bielsko – Biała : Park, 2002. – 1062s.  Sygn. 34831 CZ

 Artykuły z czasopism:

 1. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 2. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 3. Cele i zakres działania Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Stanisław Orłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 5, s. 20 – 25
 4. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Krzysztof Wojcieszek // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 1, s. 14 – 15
 5. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 6. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 141 – 147
 7. Duża i potrzebna zmiana ( pomoc psychologiczno – pedagogiczna ) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 3 – 6
 8. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz – Adamska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 6 – 10
 9. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 10. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 11. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 42 – 46
 12. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog ? / Ewa Góralczyk // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 18 – 29
 13. Kto może być pedagogiem szkolnym ? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 -19
 14. Nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 14 – 21
 15. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 -29
 16. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 17. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 -36
 18. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 19. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 20. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 21. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 9, s.41 – 46
 22. Pedagog szkolny w Szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 20 – 24
 23. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86 – 90
 24. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 25. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 54 – 55
 26. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 27. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 28. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. -2003, nr 3, s. 25 – 30
 29. Psycholog szkolny w opinii uczniów / Mateusz Marciniak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 45 – 48
 30. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 31. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 32. Telefon zaufania – historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s. 39 – 4-
 33. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 34. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 35. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 36. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 37. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 38. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w szkole. – 2008, nr 3, s. 49 -55

                                                                        opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie