Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  2000 – 2011 

Książki :

 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku .T. 4 / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4  CZ
 2. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 132s.  Sygn. 36252
 3. Pedagogika opiekuńcza w zarysie.T.1 / Zdzisław Dąbrowski. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. – 258s.  Sygn. 33831/1
 4. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 / Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 5. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego I W :I Pedagogika społeczna /  Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 6. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 7. Poradnie wychowawczo – zawodowe (psychologiczno – pedagogiczne) W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – 1016s.  Sygn. 32899 CZ,  32916 CZ
 8. Rodzice i dzieci. Encyklopedia / pod red. Marty Pawlus. – Bielsko – Biała : Park, 2002. – 1062s.  Sygn. 34831 CZ

 Artykuły z czasopism:

 1. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 2. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 3. Cele i zakres działania Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Stanisław Orłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 5, s. 20 – 25
 4. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Krzysztof Wojcieszek // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 1, s. 14 – 15
 5. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 6. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 141 – 147
 7. Duża i potrzebna zmiana ( pomoc psychologiczno – pedagogiczna ) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 3 – 6
 8. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz – Adamska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 6 – 10
 9. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 10. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 11. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 42 – 46
 12. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog ? / Ewa Góralczyk // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 18 – 29
 13. Kto może być pedagogiem szkolnym ? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 -19
 14. Nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 14 – 21
 15. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 -29
 16. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 17. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 -36
 18. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 19. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 20. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 21. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 9, s.41 – 46
 22. Pedagog szkolny w Szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 20 – 24
 23. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86 – 90
 24. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 25. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 54 – 55
 26. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 27. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 28. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. -2003, nr 3, s. 25 – 30
 29. Psycholog szkolny w opinii uczniów / Mateusz Marciniak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 45 – 48
 30. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 31. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 32. Telefon zaufania – historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s. 39 – 4-
 33. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 34. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 35. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 36. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 37. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 38. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w szkole. – 2008, nr 3, s. 49 -55

                                                                        opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie