Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  2000 – 2011 

Książki :

 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku .T. 4 / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4  CZ
 2. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 132s.  Sygn. 36252
 3. Pedagogika opiekuńcza w zarysie.T.1 / Zdzisław Dąbrowski. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. – 258s.  Sygn. 33831/1
 4. Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki . T. 1, 2 / Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 5. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego I W :I Pedagogika społeczna /  Ewa Marynowicz – Hetka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 575s.  Sygn. 35234/1,  35234/2
 6. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 196s.  Sygn. 36258
 7. Poradnie wychowawczo – zawodowe (psychologiczno – pedagogiczne) W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – 1016s.  Sygn. 32899 CZ,  32916 CZ
 8. Rodzice i dzieci. Encyklopedia / pod red. Marty Pawlus. – Bielsko – Biała : Park, 2002. – 1062s.  Sygn. 34831 CZ

 Artykuły z czasopism:

 1. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 2. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 3. Cele i zakres działania Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Stanisław Orłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 5, s. 20 – 25
 4. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Krzysztof Wojcieszek // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 1, s. 14 – 15
 5. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 6. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 141 – 147
 7. Duża i potrzebna zmiana ( pomoc psychologiczno – pedagogiczna ) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 3 – 6
 8. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz – Adamska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 6 – 10
 9. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 10. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 11. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 42 – 46
 12. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog ? / Ewa Góralczyk // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 18 – 29
 13. Kto może być pedagogiem szkolnym ? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 -19
 14. Nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 14 – 21
 15. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 -29
 16. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 17. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 -36
 18. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 19. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 20. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 21. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 9, s.41 – 46
 22. Pedagog szkolny w Szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 20 – 24
 23. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86 – 90
 24. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 25. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 54 – 55
 26. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 27. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 28. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. -2003, nr 3, s. 25 – 30
 29. Psycholog szkolny w opinii uczniów / Mateusz Marciniak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 45 – 48
 30. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 31. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 32. Telefon zaufania – historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/11, s. 39 – 4-
 33. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 34. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 35. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 36. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 37. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 38. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w szkole. – 2008, nr 3, s. 49 -55

                                                                        opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie