Powstanie styczniowe 1863 – 1864

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1948 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Boże igrzysko : historia Polski . T. 2 / Norman Davies. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1981. – 904s.  Sygn. 32108 CZ
 2. Dwie drogi / Paweł Jasienica. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 276s.  Sygn. 30283
 3. Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej / Edward Walewander. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. – 189s.  Sygn. 30798
 4. Francesco Nullo : bohater Polski i Włoch / Adam Ostrowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970. – 158s.  Sygn. 14708
 5. Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania  i wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Królik. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1962. – 205s.  Sygn. 9154
 6. Historia : repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, politologiczne, historyczne i socjologiczne / Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona. – Bydgoszcz ; Warszawa ; Lublin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. – 681s.  Sygn. 35270
 7. Historia Polski / Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 690s.  Sygn. 30168
 8. Historia Polski do 1997 roku / Marek Borucki. – Warszawa : Wydawnictwo Mada, 1998. – 363s.  Sygn. 34086
 9. Historia Polski 1795 – 1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 511s.  Sygn. 15956, 16022, 16052
 10. Historia Polski 1795 – 1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 418s.  Sygn. 29454
 11. Historia Polski 1795 – 1918 / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 615s.  Sygn. 29232
 12. Historia Polski 1795 – 1864 : poradnik domowy / Jerzy Pilikowski. – Kraków : Wydawnictwo Arka, 1992. – 200s.  Sygn. 32016
 13. Historia powszechna 1789 – 1870 / Mieczysław Żywczyński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 569s.  Sygn. 11111
 14. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym : teksty źródłowe do nauki historii w szkole / oprac. Helena Brodowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. – 63s.  Sygn. 7864, 8464
 15. Marcin Borelowski „Lelewel” blacharz – pułkownik powstania 1863 r. / Krzysztof Dunin – Wąsowicz. – Warszawa : Związek Izb Rzemieślniczych , 1964. – 205s. Sygn. 10507
 16. Między pierwszą a drugą Rzecząpospolitą : dzieje Polski 1795 – 1918 / Irena Koberdowa. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 445s.    Sygn. 18682
 17. O powstaniu styczniowym : wybór pism / Aleksander Hercen; oprac. i wstępem opatrzyli Ludwik Bazylow i Mirosław Wierzchowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 383s.  Sygn. 8669, 9077
 18. O powstaniu styczniowym : wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki z opracowań
 19.  i pamiętników / zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”, [ 1948]. – 100s.  Sygn. 999
 20. Od Węgrowa do Opatowa : 3 II 1863 – 21 II 1864 : wybrane bitwy z Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 258s.  Sygn. 8690
 21. Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Grażyna Kieniewiczowa. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 141s.  Sygn. 30564
 22. Pamięć powstania styczniowego na Ziemi Olkuskiej… / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1996. – 435s.  Sygn. 33597, 34064
 23. Pieczęcie powstańcze 1863 – 1864 / Jurij I. Sztakelberg. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe1988. – 388s.  Sygn. 30167
 24. Polska w latach 1795 – 1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / wybór i oprac. Izabella Rusinowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
 25. i Pedagogiczne, 1986. – 289s.  Sygn. 27495, 27496, 27487
 26. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 800s.  Sygn. 16183
 27. Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. – 236s.  Sygn. 10654, 10655
 28. Powstanie styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1963. – 92s.  Sygn. 9627
 29. Powstanie styczniowe 1863 – 1864 : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990. – 754s.  Sygn. 32241
 30. Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego / Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966. – 227s.  Sygn. 35364
 31. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1955. – 274s.  Sygn. 2937
 32. Roman Rogiński powstaniec 1863 r. : zeznania i wspomnienia / przygotował do druku Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 149s.  Sygn. 24429
 33. Walery Wróblewski (1836 – 1908) / Maria Złotorzycka. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. -71s.  Sygn. 12372
 34. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. – 247s.  Sygn. 3332
 35. Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku / oprac., przedmową
 36. i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. – 285s.  Sygn. 25704
 37. Wspomnienia powstańca z lat 1861 – 1863 / Zbigniew Chądzyński; oprac.
 38.  i wstępem opatrzył Emanuel Halicz. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963. – 207s.  Sygn. 9239
 39. Zarys dziejów Polski / Jerzy Topolski. – Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1982. – 274s.  Sygn. 24746
 40. Zarys dziejów Polski do roku 1864 / Władysław Czapliński. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1985. – 550s.  Sygn. 26485, 26486

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Bądźmy przynajmniej razem : opowieść o Edwardzie Jurgensie / Barbara Petrozolin – Skowrońska // Mówią Wieki. – 2006, nr 1, s. 24 – 29
 2. Czy Wielopolski miał szansę / Andrzej Szwarc // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 18 – 23
 3. Europa wobec powstania styczniowego / Igor Kąkolewski // Mówią Wieki. – 2003, nr 4, s. 12 – 16
 4. Gra na śmierć i życie / Tomasz Łubieński // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 34 – 37
 5. Murawiew – kat Litwy i zbawca Rosji / Jolanta Sikorska – Kulesza. – Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 26 – 33
 6. Partyzanci powstania styczniowego / Tomasz Bohun // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 46 – 50
 7. Polskie straty w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 44 – 45
 8. Powstanie najmniej romantyczne / Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski rozmawiają z Andrzejem Szwarcem i Tomaszem Łubieńskim // Mówią Wieki. –  2003, nr 1, s. 6 – 13
 9. Powstanie styczniowe w Łysogórach / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2005, nr 1 s. 46 – 51
 10. Powstańczy matecznik / Wojciech Kalwat rozmawia z Wiesławem Cabanem // Mówią Wieki. – 2007, nr 12, s. 60 – 64
 11. Straszny starzec / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2008, nr 3, s. 52 – 57
 12. Szablą i piórem : opowieść o Walerym Przyborowskim / Lidia Michalska – Bracha // Mówią Wieki. – 2008, nr 3, s. 58 – 61
 13. Traugutt – bohater narodowego mitu / Joanna Rusin // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 38 – 43
 14. W krwawym polu srebrne ptaszę / Maria Poprzęcka // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 52 – 56

SCENARIUSZE :

 1. Powstańcy 1863 / Teresa Kosiek // Wychowawca. – 2007, nr 1, s. 30
 2. „Wodzem ich był człowiek świętego imienia” : scenariusz apelu poświęconego Romualdowi Trauguttowi oraz bohaterom powstania styczniowego 1863 roku / Barbara Rolf // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 3, s. 23 – 26

 

                                                              opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

 

 

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie