Powstanie styczniowe 1863 – 1864

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1948 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Boże igrzysko : historia Polski . T. 2 / Norman Davies. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1981. – 904s.  Sygn. 32108 CZ
 2. Dwie drogi / Paweł Jasienica. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 276s.  Sygn. 30283
 3. Echa powstania styczniowego w prasie austriackiej / Edward Walewander. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. – 189s.  Sygn. 30798
 4. Francesco Nullo : bohater Polski i Włoch / Adam Ostrowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970. – 158s.  Sygn. 14708
 5. Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania  i wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Królik. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1962. – 205s.  Sygn. 9154
 6. Historia : repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, administracyjne, politologiczne, historyczne i socjologiczne / Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona. – Bydgoszcz ; Warszawa ; Lublin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. – 681s.  Sygn. 35270
 7. Historia Polski / Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 690s.  Sygn. 30168
 8. Historia Polski do 1997 roku / Marek Borucki. – Warszawa : Wydawnictwo Mada, 1998. – 363s.  Sygn. 34086
 9. Historia Polski 1795 – 1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 511s.  Sygn. 15956, 16022, 16052
 10. Historia Polski 1795 – 1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 418s.  Sygn. 29454
 11. Historia Polski 1795 – 1918 / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 615s.  Sygn. 29232
 12. Historia Polski 1795 – 1864 : poradnik domowy / Jerzy Pilikowski. – Kraków : Wydawnictwo Arka, 1992. – 200s.  Sygn. 32016
 13. Historia powszechna 1789 – 1870 / Mieczysław Żywczyński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 569s.  Sygn. 11111
 14. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym : teksty źródłowe do nauki historii w szkole / oprac. Helena Brodowska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. – 63s.  Sygn. 7864, 8464
 15. Marcin Borelowski „Lelewel” blacharz – pułkownik powstania 1863 r. / Krzysztof Dunin – Wąsowicz. – Warszawa : Związek Izb Rzemieślniczych , 1964. – 205s. Sygn. 10507
 16. Między pierwszą a drugą Rzecząpospolitą : dzieje Polski 1795 – 1918 / Irena Koberdowa. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 445s.    Sygn. 18682
 17. O powstaniu styczniowym : wybór pism / Aleksander Hercen; oprac. i wstępem opatrzyli Ludwik Bazylow i Mirosław Wierzchowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 383s.  Sygn. 8669, 9077
 18. O powstaniu styczniowym : wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki z opracowań
 19.  i pamiętników / zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”, [ 1948]. – 100s.  Sygn. 999
 20. Od Węgrowa do Opatowa : 3 II 1863 – 21 II 1864 : wybrane bitwy z Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962. – 258s.  Sygn. 8690
 21. Pamiątki powstań narodowych w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Grażyna Kieniewiczowa. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 141s.  Sygn. 30564
 22. Pamięć powstania styczniowego na Ziemi Olkuskiej… / Józef Liszka. – Bukowno : Miejski Ośrodek Kultury, 1996. – 435s.  Sygn. 33597, 34064
 23. Pieczęcie powstańcze 1863 – 1864 / Jurij I. Sztakelberg. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe1988. – 388s.  Sygn. 30167
 24. Polska w latach 1795 – 1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / wybór i oprac. Izabella Rusinowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
 25. i Pedagogiczne, 1986. – 289s.  Sygn. 27495, 27496, 27487
 26. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 800s.  Sygn. 16183
 27. Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. – 236s.  Sygn. 10654, 10655
 28. Powstanie styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1963. – 92s.  Sygn. 9627
 29. Powstanie styczniowe 1863 – 1864 : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990. – 754s.  Sygn. 32241
 30. Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego / Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966. – 227s.  Sygn. 35364
 31. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1955. – 274s.  Sygn. 2937
 32. Roman Rogiński powstaniec 1863 r. : zeznania i wspomnienia / przygotował do druku Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 149s.  Sygn. 24429
 33. Walery Wróblewski (1836 – 1908) / Maria Złotorzycka. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. -71s.  Sygn. 12372
 34. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1956. – 247s.  Sygn. 3332
 35. Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku / oprac., przedmową
 36. i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. – 285s.  Sygn. 25704
 37. Wspomnienia powstańca z lat 1861 – 1863 / Zbigniew Chądzyński; oprac.
 38.  i wstępem opatrzył Emanuel Halicz. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963. – 207s.  Sygn. 9239
 39. Zarys dziejów Polski / Jerzy Topolski. – Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1982. – 274s.  Sygn. 24746
 40. Zarys dziejów Polski do roku 1864 / Władysław Czapliński. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1985. – 550s.  Sygn. 26485, 26486

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Bądźmy przynajmniej razem : opowieść o Edwardzie Jurgensie / Barbara Petrozolin – Skowrońska // Mówią Wieki. – 2006, nr 1, s. 24 – 29
 2. Czy Wielopolski miał szansę / Andrzej Szwarc // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 18 – 23
 3. Europa wobec powstania styczniowego / Igor Kąkolewski // Mówią Wieki. – 2003, nr 4, s. 12 – 16
 4. Gra na śmierć i życie / Tomasz Łubieński // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 34 – 37
 5. Murawiew – kat Litwy i zbawca Rosji / Jolanta Sikorska – Kulesza. – Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 26 – 33
 6. Partyzanci powstania styczniowego / Tomasz Bohun // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 46 – 50
 7. Polskie straty w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 44 – 45
 8. Powstanie najmniej romantyczne / Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski rozmawiają z Andrzejem Szwarcem i Tomaszem Łubieńskim // Mówią Wieki. –  2003, nr 1, s. 6 – 13
 9. Powstanie styczniowe w Łysogórach / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2005, nr 1 s. 46 – 51
 10. Powstańczy matecznik / Wojciech Kalwat rozmawia z Wiesławem Cabanem // Mówią Wieki. – 2007, nr 12, s. 60 – 64
 11. Straszny starzec / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2008, nr 3, s. 52 – 57
 12. Szablą i piórem : opowieść o Walerym Przyborowskim / Lidia Michalska – Bracha // Mówią Wieki. – 2008, nr 3, s. 58 – 61
 13. Traugutt – bohater narodowego mitu / Joanna Rusin // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 38 – 43
 14. W krwawym polu srebrne ptaszę / Maria Poprzęcka // Mówią Wieki. – 2003, nr 1, s. 52 – 56

SCENARIUSZE :

 1. Powstańcy 1863 / Teresa Kosiek // Wychowawca. – 2007, nr 1, s. 30
 2. „Wodzem ich był człowiek świętego imienia” : scenariusz apelu poświęconego Romualdowi Trauguttowi oraz bohaterom powstania styczniowego 1863 roku / Barbara Rolf // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 3, s. 23 – 26

 

                                                              opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

 

 

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie