Prostytucja

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 649s.  Sygn. 33130 CZ
 2. Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 231s.  Sygn. 34587
 3. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362s.  Sygn. 35732
 4. Prostytucja / Maria Wanda Poznańska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 : P / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4 CZ
 5. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – 238s.  Sygn. 34569
 6. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35729, 36904
 7. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 746s.  Sygn. 34875CZ
 8. Społeczne uwarunkowania prostytucji / Krzysztof Wszeborowski IW:I Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : pr. zb. / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 207s.  Sygn. 34030
 9. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 245s.  Sygn. 35001
 10. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 169s.  Sygn. 36080

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Kontakty nieletnich prostytutek ze swoimi rodzicami / Joanna Moczydłowska // Problemy Rodziny. – 1995, nr 5, s. 47 – 50
 2. Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37 – 39
 3. Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34 – 36
 4. Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii : rozmowa z Kingą Sakwińską / Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s.( 2) – (5) wkładka
 5. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267 – 270
 6. Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej dziewcząt z zaburzeniami zachowania / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. (96)
 7. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 10 – 12
 8. Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata Renata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 116 – 126
 9. Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 10, s. (11) – (15) wkładka
 10. Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym / Marian Filar // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 53 – 58
 11. Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (13) – (14) wkładka
 12. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29 – 34
 13. Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt ( rodzina, szkoła, rówieśnicy ) / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 1, s. 54 – 59
 14. Wczesna aktywność seksualna a uprawianie nierządu / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5 – 6, s. 59 – 63
 15. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 17 – 20
 16. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. (12) – (15) wkładka
 17. Wybrane elementy seksualności nastolatków / Agnieszka Fijałkowska – Grabowiecka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 43 – 51
 18. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W. M. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 42 – 46
 19. Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 21 – 26

 

                                      Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Listopad 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 października 2018 30 października 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
5 listopada 2018 6 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
7 listopada 2018 8 listopada 2018 9 listopada 2018 10 listopada 2018 11 listopada 2018
12 listopada 2018 13 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
14 listopada 2018 15 listopada 2018 16 listopada 2018 17 listopada 2018 18 listopada 2018
19 listopada 2018 20 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceNauka poprzez zabawę – skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Nauka poprzez zabawę – skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
21 listopada 2018 22 listopada 2018 23 listopada 2018 24 listopada 2018 25 listopada 2018
26 listopada 2018 27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018 29 listopada 2018 30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie