Prostytucja

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 649s.  Sygn. 33130 CZ
 2. Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 231s.  Sygn. 34587
 3. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362s.  Sygn. 35732
 4. Prostytucja / Maria Wanda Poznańska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 : P / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4 CZ
 5. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – 238s.  Sygn. 34569
 6. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35729, 36904
 7. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 746s.  Sygn. 34875CZ
 8. Społeczne uwarunkowania prostytucji / Krzysztof Wszeborowski IW:I Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : pr. zb. / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 207s.  Sygn. 34030
 9. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 245s.  Sygn. 35001
 10. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 169s.  Sygn. 36080

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Kontakty nieletnich prostytutek ze swoimi rodzicami / Joanna Moczydłowska // Problemy Rodziny. – 1995, nr 5, s. 47 – 50
 2. Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37 – 39
 3. Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34 – 36
 4. Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii : rozmowa z Kingą Sakwińską / Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s.( 2) – (5) wkładka
 5. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267 – 270
 6. Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej dziewcząt z zaburzeniami zachowania / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. (96)
 7. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 10 – 12
 8. Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata Renata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 116 – 126
 9. Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 10, s. (11) – (15) wkładka
 10. Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym / Marian Filar // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 53 – 58
 11. Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (13) – (14) wkładka
 12. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29 – 34
 13. Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt ( rodzina, szkoła, rówieśnicy ) / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 1, s. 54 – 59
 14. Wczesna aktywność seksualna a uprawianie nierządu / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5 – 6, s. 59 – 63
 15. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 17 – 20
 16. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. (12) – (15) wkładka
 17. Wybrane elementy seksualności nastolatków / Agnieszka Fijałkowska – Grabowiecka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 43 – 51
 18. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W. M. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 42 – 46
 19. Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 21 – 26

 

                                      Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie