Prostytucja

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2013

KSIĄŻKI:

 1. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 5 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 649s.  Sygn. 33130 CZ
 2. Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 231s.  Sygn. 34587
 3. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362s.  Sygn. 35732
 4. Prostytucja / Maria Wanda Poznańska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 : P / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. – 1295s.  Sygn. 35035/4 CZ
 5. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – 238s.  Sygn. 34569
 6. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35729, 36904
 7. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 746s.  Sygn. 34875CZ
 8. Społeczne uwarunkowania prostytucji / Krzysztof Wszeborowski IW:I Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : pr. zb. / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 207s.  Sygn. 34030
 9. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 245s.  Sygn. 35001
 10. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 169s.  Sygn. 36080

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Kontakty nieletnich prostytutek ze swoimi rodzicami / Joanna Moczydłowska // Problemy Rodziny. – 1995, nr 5, s. 47 – 50
 2. Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37 – 39
 3. Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34 – 36
 4. Położyć kres dziecięcej prostytucji i pornografii : rozmowa z Kingą Sakwińską / Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s.( 2) – (5) wkładka
 5. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267 – 270
 6. Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej dziewcząt z zaburzeniami zachowania / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. (96)
 7. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 10 – 12
 8. Prostytucja kobiet – lokalny wymiar zjawiska / Małgorzata Renata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 116 – 126
 9. Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1994, nr 10, s. (11) – (15) wkładka
 10. Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym / Marian Filar // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 53 – 58
 11. Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (13) – (14) wkładka
 12. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29 – 34
 13. Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt ( rodzina, szkoła, rówieśnicy ) / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 1, s. 54 – 59
 14. Wczesna aktywność seksualna a uprawianie nierządu / Małgorzata Kowalczyk – Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5 – 6, s. 59 – 63
 15. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 17 – 20
 16. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 3, s. (12) – (15) wkładka
 17. Wybrane elementy seksualności nastolatków / Agnieszka Fijałkowska – Grabowiecka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 43 – 51
 18. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W. M. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 42 – 46
 19. Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 21 – 26

 

                                      Opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Lipiec 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 czerwca 2018 26 czerwca 2018 27 czerwca 2018 28 czerwca 2018 29 czerwca 2018 30 czerwca 2018 1 lipca 2018
2 lipca 2018 3 lipca 2018 4 lipca 2018 5 lipca 2018 6 lipca 2018 7 lipca 2018 8 lipca 2018
9 lipca 2018 10 lipca 2018 11 lipca 2018 12 lipca 2018 13 lipca 2018 14 lipca 2018 15 lipca 2018
16 lipca 2018 17 lipca 2018 18 lipca 2018 19 lipca 2018 20 lipca 2018 21 lipca 2018 22 lipca 2018
23 lipca 2018 24 lipca 2018 25 lipca 2018 26 lipca 2018 27 lipca 2018 28 lipca 2018 29 lipca 2018
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie