Przemoc i agresja

Zestawienie  bibliograficzne w wyborze za lata 1996- 2010

KSIĄŻKI:

 1. Agresja u dzieci / Joanna Grochulska. – Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 174 s.    Sygn.  33112
 2. Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug- Schnabel . – Wyd.2. –  Kielce : Jedność, 2003. – 123 s.    Sygn. 34921
 3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 271 s. Sygn. 35717
 4. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusz zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus –Stańska, Marzena Nowicka. – Kraków : Impuls, 1999. – 210 s.     Sygn. 34168
 5. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. –  429 s.   Sygn. 35201
 6. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli pedagogów i pracowników socjalnych / Izabela Kałka. – Sosnowiec : Wydawnictwo  Projekt – Kom, 2007. – 196s.   Sygn.  35611
 7. Dziecko – ofiara przemocy / Irena Jundziłł. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1993  . – 112 s.     Sygn.  33249
 8. Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007. – 52 s.   Sygn.  35581
 9. Jak sobie radzić z dręczycielem / Suzanna Palomares, Dianie Schelling. – Warszawa :  Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,  2007. – 80s,      Sygn.  35593
 10. Lęk, gniew, agresja / Jeno Ranschburg. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 158 s. Sygn. 33327    33328    33329
 11. Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 1999 . – 69 s.   Sygn. 34691
 12. Mobbing w szkole; jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 89 s.      Sygn. 34770
 13. Mobbing: fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać / Dan Olweus. – Warszawa: Jacek Santorski CO Agencja Wydawnicza,2007 . – 143s.   Sygn. 36142
 14. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl. E.  Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. -103 s.   Sygn.  35711
 15. Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei : praca. zb. pod red. Teresy Borowskiej. – Kraków : Impuls, 2002. – 178 s.     Sygn.  34585
 16. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. naukowa Joanna Danielewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 91 s.   Sygn. 35022
 17. Profilaktyczno -wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 2004. – 80 s.    Sygn. 34890
 18. Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 2004. – 274 s.   Sygn. 34920
 19. Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne  Guerin – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 63 s.    Sygn. 35005
 20. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez „codzienność telewizyjną = Violence and Heath In Television (Education by TV „Commonoplace”) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2008. – 183s.  Sygn.  35770
 21. Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz – Szult. – Kraków : Impuls, 2006. – 188 s.  Sygn.  35221
 22. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 276 s.   Sygn. 33240,  33333,  33334
 23. Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 2002. –  204 s.     Sygn. 34698
 24. Przemoc w szkole / Magda Karkowska. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 2000. – 132 s.   Sygn. 34626
 25. Przemoc w szkole / Magda Karkowska.- Kraków : Impuls, 1996. – 149 s.   Sygn.  33720
 26. Przemoc wobec dzieci / Diaz Andres Soriano. – Kraków : Wydawnictwo „eSPe”, 2002. – 148 s.  Sygn. 34776
 27. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman. – Gdańsk : Gdańskie    Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 279 s.    Syg. 34410
 28. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1999. – 238 s.  Sygn. 34569
 29. Resocjalizacja/ Otton Lipkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 379 s. Sygn. 29433  29434  29435
 30. Trudna klasa: opanować, wychować, nauczyć… /  Bill Rogers. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka  Edukacyjna, 2006. – 228 s.    Sygn. 35217
 31. Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / Marek Konopczyński. – Warszawa : Editions Spotkania System, 1996. – 175 s.       Sygn. 33573
 32. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) :
  praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 170 s.  Sygn. 34427
 33. Zabójca w  dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. – Warszawa : Instytut  Wydawniczy Pax, 2006. – 180 s.      Sygn.  35194

Artykuły z czasopism:

 1. Agresja – aspekty psychologiczne / Lucjan Bożek // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 5 – 7
 2. Agresja / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s.16.
 3. Agresja / Patrycja Łuczak // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 16 – 18.
 4. Agresja dobra i zła / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 60 – 62
 5. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 3 – 11.
 6. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny . – 2019, nr 4, s. 31 – 51
 7. Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. I – VI  wkładka.
 8. Agresja słowna dziewcząt / Jan Jakubiec // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 29 – 30
 9. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 63 – 67
 10. Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun – Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 40 – 41
 11. Agresja w szkole – obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 1, s. 13 – 21.
 12. Agresywne dziewczęta / Kamila Młynarczyk // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 14 – 15.
 13. Agresywne zachowania dzieci – wpływ rodziny / Krystyna Żuławnik – Rusnak // Wychowawca. – 2003,  nr 3, s. 8 – 9
 14. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski //  Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s.7.
 15. Agresywny rodzic – agresywne dziecko / Sylwia Lewandowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 20 – 24
 16. Autoagresja – mowa, której język warto znać / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 10 – 14.
 17. Bardziej agresywni czy zastraszeni / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 11 – 21.
 18. Bo tak trzeba…(rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 24 – 28.
 19. Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34 – 38.
 20. Chuligaństwo – agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 60 – 64
 21. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. –
  2009, nr 1, s. 132 – 139
 22. Co się dzieje z agresją w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2008, nr 4, s. 61 – 64
 23. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka.Wychowanie.Terapia. – 2010, nr 1-2, s.12 – 19
 24. Cyberprzemoc-zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 12 – 15
 25. Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej ? / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 53 – 66
 26. Czy to ja, czy nie ja – agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7-8,s. V – VIII wkładka
 27. Dlaczego rodzice biją?/ Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 8 -10
 28. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą ? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 18-28
 29. Dręczyciel i ofiara – dwie strony świata przemocy / Monika Chorab // Opieka. W
  Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 1 – 2, s. 5 – 7.
 30. Dzieci – ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji / Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 29 – 34
 31. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001,  nr 2, s. 34 – 42.
 32. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 173 – 194
 33. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury / Wiesław Sikorski // Problemu Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 29 – 33.
 34. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11 – 16
 35. Flaming i rolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szponar // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 67 – 80
 36. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21 – 25
 37. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska – Olejniczak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 24 – 29.
 38. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s.63 – 64.
 39. Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hubscher // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 23 – 25.
 40. Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych / Dariusz Nowosad // Kwartalnik Pedagogiczny. 2002, nr 3 – 4, s. 131 – 142
 41. Madia elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51 – 55
 42. Media i przemoc. Wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu (skutkom prezentacji) przemocy w mediach / Agnieszka Ogonowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 67 – 86.
 43. Młodzież o przemocy / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5,  s. 38 – 41
 44. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa – Bilkiewicz //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49 – 51.
 45. Mobbing w szkole ( cz.2) / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. – 20010, nr 4, s. 8 – 9
 46. Mobbing w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. – 20010, nr 3, s. 10
 47. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 11 – 14.
 48. Nauczyciel wobec problemu lobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2008, nr 3 -4, s.5 – 8.
 49. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32 – 38.
 50. Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie ( komunikat z badań) / Jolanta Maćkowicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 10 – 13
 51. Nie bij, żebym nie biła / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 33 – 35
 52. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 4,  s. 3 – 9.
 53. Nie ma magicznych recept przeciw przemocy / Lidia Chylewska – Barakat, Mouta Barakat //  Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 51 – 58
 54. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 28 – 32.
 55. Oblicza agresji u dzieci / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 31 – 36
 56. Obszary występowania agresji w klasach I – III / Julia Kochelak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4,s.3 – 4
 57. Oo agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 36 – 44.
 58. OO językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Szkole. – 2009/ 20010, nr 4 s. 39 – 41
 59. Percepcja agresji przez młodzież / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.- 2000,  nr 6, s. 36 – 39
 60. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień – Głaz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 39 – 42.
 61. Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskiej Karty” / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 28 – 32
 62. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 81 -90.
 63. Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2 s. 27 – 28.
 64. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. -2004, nr 3, s. 14 – 16
 65. Program ochrony przed przemocą / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002,  nr 9 , s. 23 – 30
 66. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze, 2001, nr 2, s. 45 – 47.
 67. Przeciwdziałanie agresji i przemocy – porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska // Problemy  Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 8 -13
 68. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 9 – 15.
 69. Przeciwdziałanie przemocy w szkole ( wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim ) / Małgorzata Stawiak – Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 88 -95
 70. Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 68 -71
 71. Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 29 – 32
 72. Przemoc rówieśnicza w szkole – współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 3 – 7
 73. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 1 – 2, s. 8 – 14.
 74. Przemoc słowna / Rafał Ryszka // Wychowawca. – 2008,nr 5, s.10 – 11Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 20 – 22
 75. Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka // Wychowawca. – 2009, nr 7 – 8, s.42 – 43
 76. Przemoc w rodzinie / Józefa Kielak // Życie w Szkole. – 2010, nr 1, s. 12 – 15
 77. Przemoc w szkole. Z doświadczeń francuskich / Radosław Olszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 49-53
 78. Przemoc wobec dzieci propozycja zmian systemowych / Paweł Jaros // Problemy  Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 8 – 14.
 79. Przemoc wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hubscher // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 10 s. 41 – 43.
 80. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 34 – 38.
 81. Rodzina – przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 35 – 38.
 82. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 38 – 42.
 83. Skąd tyle agresji ?/ Anna Domaradzka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 6 -10
 84. Sprawcy przemocy partnerskiej. W niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka- Jasiecka //Chowanna. -2005, nr 1, s. 9 – 27
 85. Szkoła przemocą stoi / Wioletta Wiaderek // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10 s. 22 – 25.
 86. Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie / Z. Kukuła // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 61 – 79.
 87. Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 4- – 44.
 88. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s.30 – 32.
 89. Teorie agresji / Małgorzata Nowotka // Wychowawca. – 2009, nr 6, s.10 -11.
 90. Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 26 – 28.
 91. TZA w pracy z młodzieżą / Beata Ciupińska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 18 – 21.
 92. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 13 – 16.
 93. Uwagi na temat Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 6, s. 13 – 16.
 94. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 12, s. 19 – 21
 95. Walka młodych kotek. Kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii / Katarzyna Stadnik  // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 4, s. 56 – 72.
 96. Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 79 – 91
 97. Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży / Magdalena Łukaszewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 14 – 19
 98. Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci / Róża Bryłka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 47 – 50.
 99. Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy / Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz, Joanna Bęben // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 27 – 29.
 100. Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 13 – 22
 101. Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej / Renata Knez // Wychowawca. – 2003, nr 3,  s. 10 -11
 102. Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich / Małgorzata Sitarczyk // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9 s. 19 – 22.
 103. Zaradność i bezradność pedagogiki wobec przemocy i przymusu / Lesław Pytka // Opieka.Wychowanie. Terapia.- 2009, nr 3-4, s.34 – 37.
 104. Zastosowanie programu ART. w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec // Chowanna. – 2009, nr 1, s. 55 – 71.
 105. Zjawisko przemocy uczniowskiej ( w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę  wychowawczą ) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 31 – 36.
 106. Zjawisko przemocy wobec dzieci jako problem społeczny / Ewa Jarosz // Chowanna, nr 2, s.15 – 24
 107. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 26 – 28

Scenariusze:

 1. Co zrobić ze swoją złością ? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III – IV SP / Iwona Czeczot // Wychowawca, nr 3, s.24 – 25
 2. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży: projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 17 – 19.
 3. Jak pokonać agresję ? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas 1 – 3 SP / Lucyna Tomczyk // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 24 – 25
 4. Jak przeciwdziałać agresji : propozycje zabaw w świetlicy / Ewa Wędzina // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s.19 – 20.
 5. Mam prawo do życia w miłości : ćwiczenia zapobiegające agresji wśród dzieci / Barbara Bleja-Sosna, Joanna Domagała, Bożena Kołowska, Dorota Skwarek // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s. 26.
 6. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Francusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 46 – 52.
 7. Przedszkolne zabawy przeciwko agresji / Elżbieta Bocheńska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 38 – 42
 8. Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci : przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych / Iwona Hanna Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 17 – 18.
 9. Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II – III gimnazjum /Joanna Maraszek // Wychowawca. – 2004, nr 11, s.22
 10. Sąd nad agresją i przemocą: scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3 – 5.
 11. To trudne… cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją ( dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa szkoła. – 2005, nr 8, s. 14 – 16.
 12. Trening zastępowania agresji (ART) w szkole / Justyna Hałgas // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 1 – 3.
 13. Zabawy „przeciwko agresji „ w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. IV – VIII wkładka.
 14. Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą dla zachowań agresywnych: scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej / Maria Chwalczewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 18 – 19.

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie