Przemoc i agresja

Zestawienie  bibliograficzne w wyborze za lata 1996- 2010

KSIĄŻKI:

 1. Agresja u dzieci / Joanna Grochulska. – Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 174 s.    Sygn.  33112
 2. Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug- Schnabel . – Wyd.2. –  Kielce : Jedność, 2003. – 123 s.    Sygn. 34921
 3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 271 s. Sygn. 35717
 4. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusz zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus –Stańska, Marzena Nowicka. – Kraków : Impuls, 1999. – 210 s.     Sygn. 34168
 5. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. –  429 s.   Sygn. 35201
 6. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli pedagogów i pracowników socjalnych / Izabela Kałka. – Sosnowiec : Wydawnictwo  Projekt – Kom, 2007. – 196s.   Sygn.  35611
 7. Dziecko – ofiara przemocy / Irena Jundziłł. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1993  . – 112 s.     Sygn.  33249
 8. Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007. – 52 s.   Sygn.  35581
 9. Jak sobie radzić z dręczycielem / Suzanna Palomares, Dianie Schelling. – Warszawa :  Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,  2007. – 80s,      Sygn.  35593
 10. Lęk, gniew, agresja / Jeno Ranschburg. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 158 s. Sygn. 33327    33328    33329
 11. Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 1999 . – 69 s.   Sygn. 34691
 12. Mobbing w szkole; jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 89 s.      Sygn. 34770
 13. Mobbing: fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać / Dan Olweus. – Warszawa: Jacek Santorski CO Agencja Wydawnicza,2007 . – 143s.   Sygn. 36142
 14. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl. E.  Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. -103 s.   Sygn.  35711
 15. Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei : praca. zb. pod red. Teresy Borowskiej. – Kraków : Impuls, 2002. – 178 s.     Sygn.  34585
 16. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. naukowa Joanna Danielewska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 91 s.   Sygn. 35022
 17. Profilaktyczno -wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 2004. – 80 s.    Sygn. 34890
 18. Przemoc i marginalizacja: patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 2004. – 274 s.   Sygn. 34920
 19. Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne  Guerin – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 63 s.    Sygn. 35005
 20. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez „codzienność telewizyjną = Violence and Heath In Television (Education by TV „Commonoplace”) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 2008. – 183s.  Sygn.  35770
 21. Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz – Szult. – Kraków : Impuls, 2006. – 188 s.  Sygn.  35221
 22. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 276 s.   Sygn. 33240,  33333,  33334
 23. Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 2002. –  204 s.     Sygn. 34698
 24. Przemoc w szkole / Magda Karkowska. – Wyd.2. – Kraków : Impuls, 2000. – 132 s.   Sygn. 34626
 25. Przemoc w szkole / Magda Karkowska.- Kraków : Impuls, 1996. – 149 s.   Sygn.  33720
 26. Przemoc wobec dzieci / Diaz Andres Soriano. – Kraków : Wydawnictwo „eSPe”, 2002. – 148 s.  Sygn. 34776
 27. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman. – Gdańsk : Gdańskie    Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 279 s.    Syg. 34410
 28. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1999. – 238 s.  Sygn. 34569
 29. Resocjalizacja/ Otton Lipkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 379 s. Sygn. 29433  29434  29435
 30. Trudna klasa: opanować, wychować, nauczyć… /  Bill Rogers. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka  Edukacyjna, 2006. – 228 s.    Sygn. 35217
 31. Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży / Marek Konopczyński. – Warszawa : Editions Spotkania System, 1996. – 175 s.       Sygn. 33573
 32. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) :
  praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 170 s.  Sygn. 34427
 33. Zabójca w  dziecinnym pokoju: przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. – Warszawa : Instytut  Wydawniczy Pax, 2006. – 180 s.      Sygn.  35194

Artykuły z czasopism:

 1. Agresja – aspekty psychologiczne / Lucjan Bożek // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 5 – 7
 2. Agresja / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s.16.
 3. Agresja / Patrycja Łuczak // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 16 – 18.
 4. Agresja dobra i zła / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 60 – 62
 5. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 3 – 11.
 6. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny . – 2019, nr 4, s. 31 – 51
 7. Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 12, s. I – VI  wkładka.
 8. Agresja słowna dziewcząt / Jan Jakubiec // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 29 – 30
 9. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 63 – 67
 10. Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun – Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 40 – 41
 11. Agresja w szkole – obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 1, s. 13 – 21.
 12. Agresywne dziewczęta / Kamila Młynarczyk // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 14 – 15.
 13. Agresywne zachowania dzieci – wpływ rodziny / Krystyna Żuławnik – Rusnak // Wychowawca. – 2003,  nr 3, s. 8 – 9
 14. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski //  Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s.7.
 15. Agresywny rodzic – agresywne dziecko / Sylwia Lewandowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 20 – 24
 16. Autoagresja – mowa, której język warto znać / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 10 – 14.
 17. Bardziej agresywni czy zastraszeni / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 11 – 21.
 18. Bo tak trzeba…(rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 24 – 28.
 19. Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34 – 38.
 20. Chuligaństwo – agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 60 – 64
 21. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. –
  2009, nr 1, s. 132 – 139
 22. Co się dzieje z agresją w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2008, nr 4, s. 61 – 64
 23. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka.Wychowanie.Terapia. – 2010, nr 1-2, s.12 – 19
 24. Cyberprzemoc-zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 12 – 15
 25. Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej ? / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 53 – 66
 26. Czy to ja, czy nie ja – agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7-8,s. V – VIII wkładka
 27. Dlaczego rodzice biją?/ Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 8 -10
 28. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą ? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 18-28
 29. Dręczyciel i ofiara – dwie strony świata przemocy / Monika Chorab // Opieka. W
  Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 1 – 2, s. 5 – 7.
 30. Dzieci – ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji / Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak // Polityka Społeczna. – 2009, nr 9, s. 29 – 34
 31. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001,  nr 2, s. 34 – 42.
 32. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 173 – 194
 33. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury / Wiesław Sikorski // Problemu Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 29 – 33.
 34. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11 – 16
 35. Flaming i rolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szponar // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 67 – 80
 36. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21 – 25
 37. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska – Olejniczak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 24 – 29.
 38. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s.63 – 64.
 39. Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hubscher // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 23 – 25.
 40. Lęk i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych / Dariusz Nowosad // Kwartalnik Pedagogiczny. 2002, nr 3 – 4, s. 131 – 142
 41. Madia elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51 – 55
 42. Media i przemoc. Wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu (skutkom prezentacji) przemocy w mediach / Agnieszka Ogonowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 67 – 86.
 43. Młodzież o przemocy / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5,  s. 38 – 41
 44. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa – Bilkiewicz //  Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49 – 51.
 45. Mobbing w szkole ( cz.2) / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. – 20010, nr 4, s. 8 – 9
 46. Mobbing w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. – 20010, nr 3, s. 10
 47. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 11 – 14.
 48. Nauczyciel wobec problemu lobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2008, nr 3 -4, s.5 – 8.
 49. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32 – 38.
 50. Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie ( komunikat z badań) / Jolanta Maćkowicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 10 – 13
 51. Nie bij, żebym nie biła / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 33 – 35
 52. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 4,  s. 3 – 9.
 53. Nie ma magicznych recept przeciw przemocy / Lidia Chylewska – Barakat, Mouta Barakat //  Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 51 – 58
 54. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 28 – 32.
 55. Oblicza agresji u dzieci / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 31 – 36
 56. Obszary występowania agresji w klasach I – III / Julia Kochelak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4,s.3 – 4
 57. Oo agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 36 – 44.
 58. OO językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Szkole. – 2009/ 20010, nr 4 s. 39 – 41
 59. Percepcja agresji przez młodzież / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze.- 2000,  nr 6, s. 36 – 39
 60. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień – Głaz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 39 – 42.
 61. Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskiej Karty” / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 28 – 32
 62. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 81 -90.
 63. Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2 s. 27 – 28.
 64. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. -2004, nr 3, s. 14 – 16
 65. Program ochrony przed przemocą / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002,  nr 9 , s. 23 – 30
 66. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Problemy Opiekuńczo –  Wychowawcze, 2001, nr 2, s. 45 – 47.
 67. Przeciwdziałanie agresji i przemocy – porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska // Problemy  Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 8 -13
 68. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 9 – 15.
 69. Przeciwdziałanie przemocy w szkole ( wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim ) / Małgorzata Stawiak – Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 88 -95
 70. Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 68 -71
 71. Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 29 – 32
 72. Przemoc rówieśnicza w szkole – współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 3 – 7
 73. Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 1 – 2, s. 8 – 14.
 74. Przemoc słowna / Rafał Ryszka // Wychowawca. – 2008,nr 5, s.10 – 11Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 20 – 22
 75. Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka // Wychowawca. – 2009, nr 7 – 8, s.42 – 43
 76. Przemoc w rodzinie / Józefa Kielak // Życie w Szkole. – 2010, nr 1, s. 12 – 15
 77. Przemoc w szkole. Z doświadczeń francuskich / Radosław Olszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 49-53
 78. Przemoc wobec dzieci propozycja zmian systemowych / Paweł Jaros // Problemy  Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 8 – 14.
 79. Przemoc wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hubscher // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 10 s. 41 – 43.
 80. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 34 – 38.
 81. Rodzina – przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 35 – 38.
 82. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 38 – 42.
 83. Skąd tyle agresji ?/ Anna Domaradzka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 6 -10
 84. Sprawcy przemocy partnerskiej. W niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka- Jasiecka //Chowanna. -2005, nr 1, s. 9 – 27
 85. Szkoła przemocą stoi / Wioletta Wiaderek // Nowa Szkoła. – 2006, nr 10 s. 22 – 25.
 86. Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie / Z. Kukuła // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 61 – 79.
 87. Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 4- – 44.
 88. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s.30 – 32.
 89. Teorie agresji / Małgorzata Nowotka // Wychowawca. – 2009, nr 6, s.10 -11.
 90. Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 26 – 28.
 91. TZA w pracy z młodzieżą / Beata Ciupińska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 18 – 21.
 92. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 13 – 16.
 93. Uwagi na temat Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 6, s. 13 – 16.
 94. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 12, s. 19 – 21
 95. Walka młodych kotek. Kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii / Katarzyna Stadnik  // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 4, s. 56 – 72.
 96. Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 79 – 91
 97. Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży / Magdalena Łukaszewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 14 – 19
 98. Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci / Róża Bryłka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 47 – 50.
 99. Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy / Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz, Joanna Bęben // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 27 – 29.
 100. Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 13 – 22
 101. Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej / Renata Knez // Wychowawca. – 2003, nr 3,  s. 10 -11
 102. Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich / Małgorzata Sitarczyk // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9 s. 19 – 22.
 103. Zaradność i bezradność pedagogiki wobec przemocy i przymusu / Lesław Pytka // Opieka.Wychowanie. Terapia.- 2009, nr 3-4, s.34 – 37.
 104. Zastosowanie programu ART. w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec // Chowanna. – 2009, nr 1, s. 55 – 71.
 105. Zjawisko przemocy uczniowskiej ( w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę  wychowawczą ) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 31 – 36.
 106. Zjawisko przemocy wobec dzieci jako problem społeczny / Ewa Jarosz // Chowanna, nr 2, s.15 – 24
 107. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 26 – 28

Scenariusze:

 1. Co zrobić ze swoją złością ? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III – IV SP / Iwona Czeczot // Wychowawca, nr 3, s.24 – 25
 2. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży: projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 17 – 19.
 3. Jak pokonać agresję ? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas 1 – 3 SP / Lucyna Tomczyk // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 24 – 25
 4. Jak przeciwdziałać agresji : propozycje zabaw w świetlicy / Ewa Wędzina // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s.19 – 20.
 5. Mam prawo do życia w miłości : ćwiczenia zapobiegające agresji wśród dzieci / Barbara Bleja-Sosna, Joanna Domagała, Bożena Kołowska, Dorota Skwarek // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 2, s. 26.
 6. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Francusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 46 – 52.
 7. Przedszkolne zabawy przeciwko agresji / Elżbieta Bocheńska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 38 – 42
 8. Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci : przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych / Iwona Hanna Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 17 – 18.
 9. Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II – III gimnazjum /Joanna Maraszek // Wychowawca. – 2004, nr 11, s.22
 10. Sąd nad agresją i przemocą: scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3 – 5.
 11. To trudne… cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją ( dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa szkoła. – 2005, nr 8, s. 14 – 16.
 12. Trening zastępowania agresji (ART) w szkole / Justyna Hałgas // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 1 – 3.
 13. Zabawy „przeciwko agresji „ w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. IV – VIII wkładka.
 14. Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą dla zachowań agresywnych: scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej / Maria Chwalczewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 18 – 19.

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie