Psychoterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1992 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Impuls, 2000. – 121 s.  Sygn. 34613, 34653
 2. Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals „Cztery Łapy” / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 94 s. Sygn. 35756
 3. Asystent osoby niepełnosprawnej : nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 82 s. Sygn. 36589
 4. Autobiografia : terapeutyczny wymiar pisania o sobie / Duccio Demetrio. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 170 s. Sygn. 34601
 5. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych 
 6. z udziałem zwierząt / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 164 s. Sygn. 36736
 7. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. – Kraków : Impuls, 2004. – 317, [1] S. Sygn. 35758
 8. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacgues. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. Sygn. 35326
 9. Czynniki leczące psychoterapii / Jan Czesław Czabała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 256 s. Sygn. 34351
 10. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 11. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się: poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – 56 s. Sygn. 36208
 12. Dotyk i komunikacja / Christopher Knill. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. – 61 s. Sygn. 36198
 13. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa :  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne, 2006. – 146 s. Sygn. 35311
 14. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : WSiP, 2000. – 239 s. Sygn. 34511
 15. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 93 s. Sygn. 35759
 16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2007. – 252 s. Sygn. 36606
 17. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 154 s. Sygn. 35760
 18. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308s. Sygn. 35055
 19. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borkowska-Beszta .  – Kraków : „Impuls”, 2008. – 150 s. Sygn. 36330
 20. Hipnoterapia i autohipnoza : nowe sposoby leczenia stanów lękowych, bólu, stresu i depresji / Wolfgang Blohm. – Warszawa : „Interspar”, [B. r. w.]. – 184 s. Sygn. 35117
 21. Jak rozmawiać z tymi, którzy stracili nadzieję / Krzysztof Jedliński. – Warszawa : „Intra”, 1992. – 92 s. Sygn. 32517
 22. Jak skutecznie radzić sobie z lękiem / Marek Jarosz. – Łódź : „Piątek Trzynastego”, 2004. – 200 s. Sygn. 35102
 23. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela  / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 248 s. 
 24. Sygn. 36576, 36617, 36451
 25. Komunikacja w terapii / Herschel Knapp. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272 s. Sygn. 35873
 26. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Vopel. – Wyd. 2. – Kielce : „Jedność”, 2006. – 331 s. Sygn. 35211
 27. Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania / Beverly James. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 310 s. Sygn. 35331
 28. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Warszawa : WSiP, [2005]. – 
 29. 135 s. Sygn. 35047 [z 1994 Sygn. 32687]
 30. Od nałogu od miłości : jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie / Patrick Carnes. – Poznań : Media Rodzina, 2001. – 513 
 31. Sygn. 35320
 32. Paradoks w psychoterapii / Gerald R. Weeks, Luciano L’Abate. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 267 s. Sygn. 34348
 33. Podróże w wyobraźni : jak pomagać dzieciom w uzyskaniu wewnętrznego spokoju / Gunter Harnisch. – Warszawa : „Pax”, 2001. – 137 s. Sygn. 34931
 34. Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Beaty i Karela Bobathów / Małgorzata Matyja, Małgorzata Domagalska. – Wyd. 2. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2009. – 173 s. 
 35. Sygn. 36784
 36. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. – 159 s. Sygn. 36467
 37. Przeciw terapii / Jeffrey Masson. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 300 s. Sygn. 36565
 38. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. – 642 s. Sygn. 36995
 39. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych: metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Lublin : TNKUL, 1993. – 313 s.  Sygn. 32936, 32937
 40. Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo / Gill Brearley. – Warszawa : WSiP, 1999. – 166 s. Sygn. 35206
 41. Psychoterapia grupowa różnych pokoleń / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 332 s. Sygn. 35977
 42. Psychoterapia i poradnictwo. 1 / red. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 629 s. Sygn. 37004 Cz
 43. Psychoterapia i poradnictwo. 2 / red. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 629 s. Sygn. 37005 Cz
 44. Psychoterapia psychoanalityczna: poradnik praktyka / Nancy McWilliams. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. – 392 s. Sygn. 36668
 45. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert. – Gdańsk : Gdańskie Wydawn. Psychologiczne, 2004. – 80 s. Sygn. 35004
 46. Rozwój umysłu : Jak stajemy się tym, kim jesteśmy / Daniel J. Siegel. – Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. – 343 s. Sygn. 36918
 47. Socjoterapia: praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – 328 s. Sygn. 35676
 48. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna : niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 359 s. Sygn. 36725
 49. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. Sygn. 35325
 50. Stres : przyczyny, terapia i autoterapia / George S. Everly, Robert Rosenfeld; 
 51. [przeł. z ang. Józef Radzicki]. – Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 1992. – 285 s. Sygn. 32745
 52. Style charakteru / Stephen M. Johnson. – Wyd. 1. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012. – 414 s. Sygn. 36866
 53. Szantaż emocjonalny : jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem / Susan Forward, Donna Frazier. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 279 s. Sygn. 36847
 54. Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 178 s. Sygn. 36235, 36399
 55. Toksyczni ludzie : jak się przed nimi bronić, w pracy, w towarzystwie / Pierre Haineault. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2006. – 140 s. Sygn. 35129
 56. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 326 s. Sygn. 36324
 57. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej : podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej z opisami Arthura Freemana, Franka Dattilia i Tullia Serimalego / Andrzej Kokoszka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 297 s. Sygn. 35890
 58. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 442 s. Sygn. 35901
 59. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy – nowe wyzwania / pod red. Hanny Krauze-Sikorskiej, Kingi Kuszak. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe WSPiA, 2011. – 242 s. Sygn. 36727
 60. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. – Kraków : ”Impuls”, 2001. – 152 s. Sygn. 34531
 61. Wyobraźnia w psychoterapii / Arnold Lazarus. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 128 s. Sygn. 34349
 62. Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kajda. – Wyd. 4. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998. – 169 s. Sygn. 36750

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Moja przygoda z socjoterapią / Czerkawski Jaromir // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 47-48
 2. Moje doświadczenia terapeutyczne (przemyślenia, obserwacje, efekty) / Tomasz Głowik // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 35-39
 3. Moje korzyści z uprawiania psychoterapii / Alina // Problemy Narkomanii. – 2005, 
 4. nr 1, s. 69-72
 5. Niewerbalne formy psychoterapii / E. Urbańska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -1997, nr 10, s.25.
 6. Psychoterapia a samoświadomość / Zbigniew Zaborowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 3, s. 11-13
 7. Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 2, s. 5-23
 8. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka / W. Sikorski // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 1998 , nr 3, s.18
 9. Psychoterapia w wychowaniu / E. Sierankiewicz // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 21
 10. Stres pourazowy – symptomy i psychoterapia / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 22-24
 11. Terapeutyczne wykorzystanie nienawiści / Milica Martinović // Psychoterapia. – 1995, nr 1, s. 15-26
 12. Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 1, s. 5-36
 13. Z doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii grupowej na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym /  Ewa Jackowska // Psychoterapia. – 1996, nr 1, s. 31-38

 

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie