Psychoterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1992 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Impuls, 2000. – 121 s.  Sygn. 34613, 34653
 2. Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals „Cztery Łapy” / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 94 s. Sygn. 35756
 3. Asystent osoby niepełnosprawnej : nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 82 s. Sygn. 36589
 4. Autobiografia : terapeutyczny wymiar pisania o sobie / Duccio Demetrio. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 170 s. Sygn. 34601
 5. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych 
 6. z udziałem zwierząt / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 164 s. Sygn. 36736
 7. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. – Kraków : Impuls, 2004. – 317, [1] S. Sygn. 35758
 8. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacgues. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. Sygn. 35326
 9. Czynniki leczące psychoterapii / Jan Czesław Czabała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 256 s. Sygn. 34351
 10. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2006. – 115 s. Sygn. 36759
 11. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się: poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – 56 s. Sygn. 36208
 12. Dotyk i komunikacja / Christopher Knill. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. – 61 s. Sygn. 36198
 13. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa :  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne, 2006. – 146 s. Sygn. 35311
 14. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : WSiP, 2000. – 239 s. Sygn. 34511
 15. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 93 s. Sygn. 35759
 16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : Wydaw. K. E. Liber, 2007. – 252 s. Sygn. 36606
 17. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 154 s. Sygn. 35760
 18. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308s. Sygn. 35055
 19. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borkowska-Beszta .  – Kraków : „Impuls”, 2008. – 150 s. Sygn. 36330
 20. Hipnoterapia i autohipnoza : nowe sposoby leczenia stanów lękowych, bólu, stresu i depresji / Wolfgang Blohm. – Warszawa : „Interspar”, [B. r. w.]. – 184 s. Sygn. 35117
 21. Jak rozmawiać z tymi, którzy stracili nadzieję / Krzysztof Jedliński. – Warszawa : „Intra”, 1992. – 92 s. Sygn. 32517
 22. Jak skutecznie radzić sobie z lękiem / Marek Jarosz. – Łódź : „Piątek Trzynastego”, 2004. – 200 s. Sygn. 35102
 23. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela  / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 248 s. 
 24. Sygn. 36576, 36617, 36451
 25. Komunikacja w terapii / Herschel Knapp. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272 s. Sygn. 35873
 26. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Vopel. – Wyd. 2. – Kielce : „Jedność”, 2006. – 331 s. Sygn. 35211
 27. Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania / Beverly James. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 310 s. Sygn. 35331
 28. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Warszawa : WSiP, [2005]. – 
 29. 135 s. Sygn. 35047 [z 1994 Sygn. 32687]
 30. Od nałogu od miłości : jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie / Patrick Carnes. – Poznań : Media Rodzina, 2001. – 513 
 31. Sygn. 35320
 32. Paradoks w psychoterapii / Gerald R. Weeks, Luciano L’Abate. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000. – 267 s. Sygn. 34348
 33. Podróże w wyobraźni : jak pomagać dzieciom w uzyskaniu wewnętrznego spokoju / Gunter Harnisch. – Warszawa : „Pax”, 2001. – 137 s. Sygn. 34931
 34. Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Beaty i Karela Bobathów / Małgorzata Matyja, Małgorzata Domagalska. – Wyd. 2. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2009. – 173 s. 
 35. Sygn. 36784
 36. Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. – 159 s. Sygn. 36467
 37. Przeciw terapii / Jeffrey Masson. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 300 s. Sygn. 36565
 38. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. – 642 s. Sygn. 36995
 39. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych: metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Lublin : TNKUL, 1993. – 313 s.  Sygn. 32936, 32937
 40. Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo / Gill Brearley. – Warszawa : WSiP, 1999. – 166 s. Sygn. 35206
 41. Psychoterapia grupowa różnych pokoleń / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 332 s. Sygn. 35977
 42. Psychoterapia i poradnictwo. 1 / red. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 629 s. Sygn. 37004 Cz
 43. Psychoterapia i poradnictwo. 2 / red. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 629 s. Sygn. 37005 Cz
 44. Psychoterapia psychoanalityczna: poradnik praktyka / Nancy McWilliams. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. – 392 s. Sygn. 36668
 45. Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert. – Gdańsk : Gdańskie Wydawn. Psychologiczne, 2004. – 80 s. Sygn. 35004
 46. Rozwój umysłu : Jak stajemy się tym, kim jesteśmy / Daniel J. Siegel. – Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. – 343 s. Sygn. 36918
 47. Socjoterapia: praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. – Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. – 328 s. Sygn. 35676
 48. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna : niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 359 s. Sygn. 36725
 49. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. Sygn. 35325
 50. Stres : przyczyny, terapia i autoterapia / George S. Everly, Robert Rosenfeld; 
 51. [przeł. z ang. Józef Radzicki]. – Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN, 1992. – 285 s. Sygn. 32745
 52. Style charakteru / Stephen M. Johnson. – Wyd. 1. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012. – 414 s. Sygn. 36866
 53. Szantaż emocjonalny : jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem / Susan Forward, Donna Frazier. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 279 s. Sygn. 36847
 54. Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 178 s. Sygn. 36235, 36399
 55. Toksyczni ludzie : jak się przed nimi bronić, w pracy, w towarzystwie / Pierre Haineault. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2006. – 140 s. Sygn. 35129
 56. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 326 s. Sygn. 36324
 57. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej : podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej z opisami Arthura Freemana, Franka Dattilia i Tullia Serimalego / Andrzej Kokoszka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 297 s. Sygn. 35890
 58. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 442 s. Sygn. 35901
 59. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy – nowe wyzwania / pod red. Hanny Krauze-Sikorskiej, Kingi Kuszak. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe WSPiA, 2011. – 242 s. Sygn. 36727
 60. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. – Kraków : ”Impuls”, 2001. – 152 s. Sygn. 34531
 61. Wyobraźnia w psychoterapii / Arnold Lazarus. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 128 s. Sygn. 34349
 62. Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kajda. – Wyd. 4. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998. – 169 s. Sygn. 36750

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Moja przygoda z socjoterapią / Czerkawski Jaromir // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 47-48
 2. Moje doświadczenia terapeutyczne (przemyślenia, obserwacje, efekty) / Tomasz Głowik // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 35-39
 3. Moje korzyści z uprawiania psychoterapii / Alina // Problemy Narkomanii. – 2005, 
 4. nr 1, s. 69-72
 5. Niewerbalne formy psychoterapii / E. Urbańska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -1997, nr 10, s.25.
 6. Psychoterapia a samoświadomość / Zbigniew Zaborowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 3, s. 11-13
 7. Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 2, s. 5-23
 8. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka / W. Sikorski // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 1998 , nr 3, s.18
 9. Psychoterapia w wychowaniu / E. Sierankiewicz // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 21
 10. Stres pourazowy – symptomy i psychoterapia / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 22-24
 11. Terapeutyczne wykorzystanie nienawiści / Milica Martinović // Psychoterapia. – 1995, nr 1, s. 15-26
 12. Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 1, s. 5-36
 13. Z doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii grupowej na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym /  Ewa Jackowska // Psychoterapia. – 1996, nr 1, s. 31-38

 

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie