Reklama i jej wpływ na dzieci i młodzież

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2012


KSIĄŻKI:

 1. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 S. 267  Sygn. 35199
 2. W niewoli reklamy? : Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal-Orczykowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007 S. 238  Sygn. 36160
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000 S. 215  Sygn. 34728
 4. Media @ Internet : Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000-2006 / Ignacy S. Fiut. – Kraków : Stowarzysie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2006 S. 217  Sygn. 35798
 5. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych  (edukacja przez „codzienność” telewizyjną) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008 S. 183  Sygn. 36049
 6. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. – Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007 S. 86  Sygn. 35677
 7. Wpływ mediów : Konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008 S. 202  Sygn. 35766

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresja w reklamach dla dzieci / Braun-Gałkowska Maria // Edukacja i Dialog. – 2000,nr 5, s. 40-44
 2. Czy nas to kręci? : o reklamach wykorzystujących motywy seksualne / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 21-22
 3. Dzieci – odbiorcy reklamy / Braun-Gałkowska Maria // Wychowawca. – 2002, nr 7/8, s.10-13
 4. Dzieci i młodzież a telewizja i reklama / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 5-58. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-1998.
 5. Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. – 1999, nr 9, s. 652-654
 6. Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 3, s. 23-26
 7. Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4/5, s. 16-18
 8. Dziecko – podmiot reklamy ? Anna Albertowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 58-60
 9. Jak dzieci postrzegają reklamę / Marek Sokołowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 23-25
 10. Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów / Sabina Bartczak // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 23-25
 11. Kto nie daje się reklamie / Dorota Karwowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 29-35
 12. Manipulacja reklam telewizyjnych / Katarzyna Litwińska-Malec // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 17-24
 13. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 1 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2009, nr 1, s. 11-15
 14. Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 2 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2009, nr 2, s. 11-13
 15. Młodzież a zagrożenia współczesnej kultury / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 1, s. 118-130
 16. Nie możemy zamknąć dzieciom oczu / Marta Bratkowska // Świat Problemów. – 1998, nr 4, s. 32-36
 17. Reklama – ja i ty… / Grzegorz Rąpała // Wychowawca. – 2002, nr 7/8, s. 14-15
 18. Reklama a dziecko / Henryk Noga // Wychowawca. – 2012, nr 6, s. 18-19
 19. Reklama i dziecko : pedagogiczny wymiar zjawiska / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 8, dod. „Przygotowanie do Życia” s. (9)-(12)
 20. Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 / Braun-Gałkowska Maria // Edukacja i Dialog. 1997, nr 5, s. 15-20
 21. Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 2 / Braun-Gałkowska Maria // Edukacja i Dialog. 1997, nr 6, s. 68-72
 22. Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Paweł Kossowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 4, s. 251-258
 23. Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Paweł Kossowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 5, s. 336-342
 24. Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów / Irena Wolny // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4, s. 38-40
 25. Rola reklamy telewizyjnej w procesie socjalizacji konsumpcji u dzieci / Ewa Bromboszcz // Chowanna. – 1994, t. 1, s. 32-41
 26. Śliczne zabawki i bezbronne ofiary : czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji / Marta Juza // Życie Szkoły. – 2003, nr 10, s. 580-585
 27. Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci / Magdalena Grabowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 6, s. 41-44
 28. Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 32-35
 29. Zapraszamy do reklamy / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 59-61

SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

 1. Czy należy wierzyć reklamom? : Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Izabela Żukowska // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 11, s. 22.
 2. Czy reklamy decydują o moich zakupach? : Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej / Bożena Hajduła // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 22
 3. Dziś poznamy świat reklamy : Scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów II klasy gimnazjum / Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 11
 4. Jak działa reklama : Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Kamila Dudek // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 9
 5. Konspekt zajęć wychowawczych w kl. VII szkoły podstawowej / Jolanta Gajewska // Wychowawca. – 2000, nr 2, s.43. Szkodliwy wpływ reklam na psychikę.
 6. Reklama – czy jesteśmy w stanie się jej oprzeć? : konspekt lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum / Lena Dzidziul // Język Polskie w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 22-23
 7. Reklama czyli życzenia osobliwe : cykl lekcji – edukacja medialna / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 37-45.
 8. Świat raju, świat grozy – magia telewizyjnych sloganów / Katarzyna Pankau // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1997/1998, z. 6, s. 62-64
 9. Uważamy na reklamy : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I gimnazjum / Katarzyna Salska-Kopeć // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 15

opracowała mgr Małgorzata Pająk

Maj 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 kwietnia 2018 1 maja 2018 2 maja 2018 3 maja 2018 4 maja 2018 5 maja 2018 6 maja 2018
7 maja 2018 8 maja 2018 9 maja 2018 10 maja 2018 11 maja 2018 12 maja 2018 13 maja 2018
14 maja 2018 15 maja 2018 16 maja 2018 17 maja 2018

Kategoria: W BiblioteceUroczyste rozdanie nagród w XVIII Powiatowym Konkursie Czytelniczym

Uroczyste rozdanie nagród w XVIII Powiatowym Konkursie Czytelniczym
18 maja 2018 19 maja 2018 20 maja 2018
21 maja 2018 22 maja 2018 23 maja 2018 24 maja 2018 25 maja 2018 26 maja 2018 27 maja 2018
28 maja 2018 29 maja 2018 30 maja 2018 31 maja 2018 1 czerwca 2018 2 czerwca 2018 3 czerwca 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie