Samobójstwa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983-2012

KSIĄŻKI:

 1. Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Solomon. – Poznań : Zyski S-ka, 2004. – S. 260-305 : Samobójstwa. Sygn. 34902
 2. Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edwards. – Warszawa : Klub dla Ciebie, 2004. – s. 179-191 : Tendencje samobójcze i przymusowa hospitalizacja. Sygn. 34993
 3. Depresja i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 . – s. 93-102 : Depresje i samobójstwa Sygn. 34928
 4. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. – Kraków : „Impuls”, 2001. – S. 27-32 : Myśli i czyny samobójcze w przebiegu depresji dziecięcej Sygn. 34614
 5. Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie / Erwin Singel ; tł. Elżbieta Kaźmierczak. – Szczecin : „Glob”, 1987. – 309, [3] s. Sygn. 28287
 6. Kryminologia / Hołysz Brunon. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 . – s. 330-336 : Samobójstwo jako problem kryminologiczny Sygn. 33130
 7. Przezwyciężyć depresję / przeł, [z ang.] Grażyna Brelik, Wisława Grabarczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1994. – 260-262 : Samobójstwa Sygn. 33721
 8. Przezwyciężyć depresję / przeł, [z ang.] Grażyna Brelik, Wisława Grabarczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1994. – 298-300 : Zachowania samobójcze Sygn. 33721
 9. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 260-278 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne Sygn. 34999
 10. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 3. – Warszawa : „Żak”, 2001. – S. 260-278 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne Sygn. 34352
 11. Psychologia i życie / Philips Zimbardo ; przy współudz. Floyda L. Rucha. – [Wyd 2]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. – s. 472-478 : Utrata innych możliwości istnienia : samobójstwo Sygn. 34855
 12. Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka; [przekł. Władysław Dietrich]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – S. 385-397 : Samobójstwo Sygn. 34859 Cz
 13. Psychologiczne portrety człowieka : praktyczna psychologia rozwojowa / red. Anna Izabela Brzezińska. – Gdańska : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 Sygn. 36845
 14. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 193 s. Sygn. 34912
 15. Samobójstwa dzieci i młodzieży / Agnieszka Gmitrowicz // W:Psychiatria dzieci
 16. i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. – s. 477–488 Sygn. 36995
 17. Samobójstwa dzieci i młodzieży / Brunon Hołyst // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1994. –
 18. S. 707–712 Sygn. 23899 Cz, 32916 Cz
 19. Samobójstwo / Fenomena Płużek // W : Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1998. –S. 783–787 Sygn. 34335 Cz
 20. Samobójstwo – przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; przedm. Walter Pöldinger. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. – 501, [2] s. Sygn. 25451
 21. Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. – 496, [8] s. Sygn. 35693
 22. Samobójstwo – świadomy wybór czy konieczność powodowana utratą innych możliwości istnienia / Ewa Wysocka // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 101-112 Sygn. 34427
 23. Samobójstwo wieku starszego / Barbara Pilecka // W : Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 129-144 Sygn. 34920
 24. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – S. 251-288 : Kryzys zagrożenia życia Sygn. 35325
 25. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą / Wioletta Radziwiłowicz, Bożena Wilewska. – s. 215-251
 26. W // Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2006. – 265 s. Sygn. 35588
 27. Zachowanie samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie / Ewa Sulska, Anita Sumika. – s. 199-214 W // Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2006. – 265 s. Sygn. 35588

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Alkoholizm i samobójstwa : (na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 7-10
 2. Autodestrukcja wśród dzieci / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 9-12
 3. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 131-140
 4. Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz // Psychologia w szkole. – 2011, nr 1, s. 142-149
 5. Funkcjonowanie w systemie rodzinnym młodzieży po próbach samobójczych / Violetta Tuszyńska // Psychologia Wychowawcza. – 1992, nr 4, s. 261–273
 6. Kto powinien odpowiadać za tragedie młodocianych? / Paweł Mynarz // Wychowawca. – 1997, nr 6, s. 7
 7. Milczenie i obojętność mogą doprowadzić do desperacji : zanim utracą nadzieję i sens życia… Cz. 2 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 10, s. 30-36
 8. Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 26-31
 9. Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom / Grzegorz Chmielewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 2, s. 43-47
 10. Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży / Teresa Sołtysiak, Tomasz Mosiewicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, dod. s. III-V
 11. Niezauważona żałoba – samobójstwo w percepcji nauczyciela i uczniów szkoły podstawowej / Niesiobedzka, Beata Mirudzka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1, s. 115-127
 12. Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstwa / Luiza Monika Błaszczyk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4, s. 11-13
 13. Prawnokarny i społeczny aspekt samobójstwa / Bożena Dudziak, Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. – 2011, nr 1, s. 80-105
 14. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży / Justyna Kula – Lic // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 19-22
 15. Profilaktyka samobójstw / Małgorzata Brzezińska // Wychowawca. – 2007, nr 2,
 16. s. 22-25
 17. Próby samobójcze wśród młodzieży / Róża Pawłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. 301-303
 18. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży : teoria i praktyka / Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 3, s. 18-22
 19. Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk. // Nowa Szkoła. – R. 61, nr 2 (2005), s. 33-36
 20. Samobójstwa : co może zrobić pedagog? / Stanisław Kawula. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – R. 61, nr 2 (2005), s. 4-13
 21. Samobójstwa a uzależnienia – wzajemne uwarunkowania / Józef Kocur // Problemy narkomanii. Biuletyn. – 2006, nr 3, s. 5-9
 22. Samobójstwa w okresie transformacji : fakty i interpretacje / Marek Czyżewski, Krzysztof Rosa // Kultura i Społeczeństwo. – 1996, nr 2, s. 117-129
 23. Samobójstwo – ingerencja we własne życie / Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 19-22
 24. Samobójstwo / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 4-13
 25. Śmierć – samobójstwo – eutanazja / Andrzej Półtawski // Wychowawca. – 1999, nr 6, s. 21-22
 26. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 43-45
 27. „Wezwanie do działania” – projekt akcji prewencji samobójstw w USA / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 37-39
 28. Wołanie o pomoc / Aleksandra Otręba // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 40-42
 29. Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej / Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Renata Tokarz-Czart // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, dod. s. I-IV
 30. Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań) / Monika Wieczorek // Nowa Szkolna. – 2009, nr 2, s. 39-51
 31. Zagubieni w życiu i osamotnieni / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 24-29
 32. Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży / Alfreda Gierad // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 21

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie