Samobójstwa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983-2012

KSIĄŻKI:

 1. Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Solomon. – Poznań : Zyski S-ka, 2004. – S. 260-305 : Samobójstwa. Sygn. 34902
 2. Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edwards. – Warszawa : Klub dla Ciebie, 2004. – s. 179-191 : Tendencje samobójcze i przymusowa hospitalizacja. Sygn. 34993
 3. Depresja i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 . – s. 93-102 : Depresje i samobójstwa Sygn. 34928
 4. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. – Kraków : „Impuls”, 2001. – S. 27-32 : Myśli i czyny samobójcze w przebiegu depresji dziecięcej Sygn. 34614
 5. Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie / Erwin Singel ; tł. Elżbieta Kaźmierczak. – Szczecin : „Glob”, 1987. – 309, [3] s. Sygn. 28287
 6. Kryminologia / Hołysz Brunon. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 . – s. 330-336 : Samobójstwo jako problem kryminologiczny Sygn. 33130
 7. Przezwyciężyć depresję / przeł, [z ang.] Grażyna Brelik, Wisława Grabarczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1994. – 260-262 : Samobójstwa Sygn. 33721
 8. Przezwyciężyć depresję / przeł, [z ang.] Grażyna Brelik, Wisława Grabarczyk. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1994. – 298-300 : Zachowania samobójcze Sygn. 33721
 9. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 260-278 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne Sygn. 34999
 10. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. – Wyd. 3. – Warszawa : „Żak”, 2001. – S. 260-278 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne Sygn. 34352
 11. Psychologia i życie / Philips Zimbardo ; przy współudz. Floyda L. Rucha. – [Wyd 2]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. – s. 472-478 : Utrata innych możliwości istnienia : samobójstwo Sygn. 34855
 12. Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka; [przekł. Władysław Dietrich]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – S. 385-397 : Samobójstwo Sygn. 34859 Cz
 13. Psychologiczne portrety człowieka : praktyczna psychologia rozwojowa / red. Anna Izabela Brzezińska. – Gdańska : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 Sygn. 36845
 14. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 193 s. Sygn. 34912
 15. Samobójstwa dzieci i młodzieży / Agnieszka Gmitrowicz // W:Psychiatria dzieci
 16. i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. – s. 477–488 Sygn. 36995
 17. Samobójstwa dzieci i młodzieży / Brunon Hołyst // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1994. –
 18. S. 707–712 Sygn. 23899 Cz, 32916 Cz
 19. Samobójstwo / Fenomena Płużek // W : Encyklopedia psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. – Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1998. –S. 783–787 Sygn. 34335 Cz
 20. Samobójstwo – przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; przedm. Walter Pöldinger. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983. – 501, [2] s. Sygn. 25451
 21. Samobójstwo : studium z socjologii / Durkheim, Emile. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. – 496, [8] s. Sygn. 35693
 22. Samobójstwo – świadomy wybór czy konieczność powodowana utratą innych możliwości istnienia / Ewa Wysocka // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 101-112 Sygn. 34427
 23. Samobójstwo wieku starszego / Barbara Pilecka // W : Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 129-144 Sygn. 34920
 24. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – S. 251-288 : Kryzys zagrożenia życia Sygn. 35325
 25. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą / Wioletta Radziwiłowicz, Bożena Wilewska. – s. 215-251
 26. W // Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2006. – 265 s. Sygn. 35588
 27. Zachowanie samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie / Ewa Sulska, Anita Sumika. – s. 199-214 W // Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2006. – 265 s. Sygn. 35588

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Alkoholizm i samobójstwa : (na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie) / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 6, s. 7-10
 2. Autodestrukcja wśród dzieci / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 9-12
 3. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 131-140
 4. Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz // Psychologia w szkole. – 2011, nr 1, s. 142-149
 5. Funkcjonowanie w systemie rodzinnym młodzieży po próbach samobójczych / Violetta Tuszyńska // Psychologia Wychowawcza. – 1992, nr 4, s. 261–273
 6. Kto powinien odpowiadać za tragedie młodocianych? / Paweł Mynarz // Wychowawca. – 1997, nr 6, s. 7
 7. Milczenie i obojętność mogą doprowadzić do desperacji : zanim utracą nadzieję i sens życia… Cz. 2 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 10, s. 30-36
 8. Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 26-31
 9. Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom / Grzegorz Chmielewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 2, s. 43-47
 10. Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży / Teresa Sołtysiak, Tomasz Mosiewicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 3, dod. s. III-V
 11. Niezauważona żałoba – samobójstwo w percepcji nauczyciela i uczniów szkoły podstawowej / Niesiobedzka, Beata Mirudzka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1, s. 115-127
 12. Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstwa / Luiza Monika Błaszczyk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4, s. 11-13
 13. Prawnokarny i społeczny aspekt samobójstwa / Bożena Dudziak, Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. – 2011, nr 1, s. 80-105
 14. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży / Justyna Kula – Lic // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 19-22
 15. Profilaktyka samobójstw / Małgorzata Brzezińska // Wychowawca. – 2007, nr 2,
 16. s. 22-25
 17. Próby samobójcze wśród młodzieży / Róża Pawłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. 301-303
 18. Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży : teoria i praktyka / Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 3, s. 18-22
 19. Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk. // Nowa Szkoła. – R. 61, nr 2 (2005), s. 33-36
 20. Samobójstwa : co może zrobić pedagog? / Stanisław Kawula. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – R. 61, nr 2 (2005), s. 4-13
 21. Samobójstwa a uzależnienia – wzajemne uwarunkowania / Józef Kocur // Problemy narkomanii. Biuletyn. – 2006, nr 3, s. 5-9
 22. Samobójstwa w okresie transformacji : fakty i interpretacje / Marek Czyżewski, Krzysztof Rosa // Kultura i Społeczeństwo. – 1996, nr 2, s. 117-129
 23. Samobójstwo – ingerencja we własne życie / Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 19-22
 24. Samobójstwo / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 4-13
 25. Śmierć – samobójstwo – eutanazja / Andrzej Półtawski // Wychowawca. – 1999, nr 6, s. 21-22
 26. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 6, s. 43-45
 27. „Wezwanie do działania” – projekt akcji prewencji samobójstw w USA / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 37-39
 28. Wołanie o pomoc / Aleksandra Otręba // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 4, s. 40-42
 29. Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej / Wojciech Gruszczyński, Antoni Florkowski, Renata Tokarz-Czart // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, dod. s. I-IV
 30. Zachowania samobójcze młodzieży (w świetle wyników badań) / Monika Wieczorek // Nowa Szkolna. – 2009, nr 2, s. 39-51
 31. Zagubieni w życiu i osamotnieni / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 24-29
 32. Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży / Alfreda Gierad // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 21

opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie