Seksualne wykorzystywanie osób: pedofilia, kazirodztwo

                    Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2013

 KSIĄŻKI :

 1.  Bunt ciała / Alice Miller. – Poznań : Media Rodzina, 2006. – 160s.  Sygn. 35309
 2. Czyny karalne o charakterze seksualnym jako przejaw zachowań dewiacyjnych nieletnich / Bogusława Łukaszewicz, Marek Łukaszewicz // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 185 – 191   Sygn. 36443
 3. Dewiacje seksualne powstające w więzieniu – wybrane problemy / Grzegorz Zalewski // W:  Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. – Łódź : Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007. – S. 275 – 279   Sygn. 36027
 4. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych  / Izabela Kałka. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt – Kom, 2007. – 196s.  Sygn. 35611
 5. Dziecko seksualnie wykorzystywane / Danya Glaser, Stephen Frost. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995. – 182s.  Sygn. 33811
 6. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 5 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 649s.  Sygn. 33130 CZ
 7. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci / Zbigniew Izdebski // W:  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 144 – 158   Sygn. 35729
 8. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : pr. zb. / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 207s.  Sygn. 34030
 9. Nadużycia seksualne wobec dziecka jako przejaw patologii więzi międzyludzkiej / Aleksandra Mańka // W:  Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : rozpoznawanie i przeciwdziałanie : pr. zb. / pod red. Anny Nowak. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 33 – 38  Sygn. 34427
 10. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa ? / Anna Wołosik, wspólpraca Ewa Majewska. – Warszawa : Difin, 2011. – 278s.  Sygn. 36886
 11. Nauczyciele wobec krzywdzenia dzieci / Ewa Kucyper , Krzysztof Kucyper // W:  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – S. 143 – 149   Sygn.  35600,35601
 12. Otwartość i wstyd w rodzinie : intymność i tabu / Ulla Arens. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. – 221s.  Sygn. 36641
 13. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362s.  Sygn. 35732
 14. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – 264s.  Sygn. 35988
 15. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 273s.  Sygn. 35776
 16. Profil zaburzeń przestępców seksualnych – kazuistyka / Krzysztof Linowski // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 191 – 207   Sygn. 36443
 17. Program terapii sprawców przestępstw seksualnych / Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 233 – 234   Sygn. 35888
 18. Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 278s.  Sygn. 34410
 19. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno – kryminologiczne. – Wyd. 2 rozszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 321s.  Sygn. 36567, 36634
 20. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 275s.  Sygn. 33240, 33333, 33334,
 21. Przemoc wobec dzieci / Andres Soriano. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2002. – 149s.  Sygn. 34776
 22. Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska. – Wyd. 2 rozszerz. i uaktualn. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. – 642s.  Sygn. 36995
 23. Psychoterapia i poradnictwo. 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 448s.  Sygn. 37005 CZ
 24. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – 238s.  Sygn. 34569
 25. Resocjalizacja przestępców seksualnych czyli próby okiełznania żywiołów / Kazimierz Pospiszyl // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 139 – 151    Sygn. 36443
 26. Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredecka, Danuta Marzec. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 166s.  Sygn. 34578
 27. Seksualizacja dziewcząt . Moda czy aberracja procesu socjalizacji ? / Anna Wojtowicz // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. – Łódź : Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007. – S. 165 – 185    Sygn. 36027
 28. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 746s.  Sygn. 34875CZ
 29. Style charakteru / Stephen M. Johnson. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2013. – 414s.  Sygn. 36866
 30. Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001. – 293s.  Sygn. 34551
 31. Zachwianie poczucia bezpieczeństwa u dziecka molestowanego seksualnie / Katarzyna Wadowska // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – S. 149 – 157    Sygn. 35600 35601
 32. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 245s.  Sygn. 35001
 33. Zmiany poglądów na temat dewiacji seksualnych / Mariusz Karbowski, Zdzisław Majchrzyk // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 151 – 165   Sygn. 36443

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 12 – 14
 2. Bezpieczeństwo dziecka – molestowanie seksualne / Krzysztof  Kruszko // Życie Szkoły. – 2005, nr 6, s. 38 – 44
 3. Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34 – 38
 4. Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 64 – 68
 5. Dziecko – ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 8 – 9
 6. Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej / Kazimierz Pospiszyl // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 37 – 54
 7. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie – zarys problemu / Katarzyna Kołodziejczyk // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10 – 11, s. 37 – 38
 8. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32 – 36
 9. Kazirodztwo – rozmiary zjawiska i jego specyfika ( na przykładzie miasta Tychy ) / Ewa Krzyżyk – Szymańska // Problemy Rodziny. – 1997, nr 3, s. 30 – 36
 10. Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci / Międzynarodowy Związek Dziennikarzy // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (5) – (13) wkładka
 11. Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie / Krystyna Kmiecik – Baran // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 26 – 29
 12. Matka i kochanka – przestępstwa seksualne kobiet / Małgorzata Olszewska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 4, s. 14 – 16
 13. Molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy / Anna Markowska // Problemy Rodziny. – 1999, nr 4, s. 18 – 21
 14. O dobro dziecka skrzywdzonego / Katarzyna Padło // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 5 – 8
 15. O nieletnich zranionych przez „zły” dotyk / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 44 – 46
 16. O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 40 – 56
 17. Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 5, s. 272 – 279
 18. Pedofilia / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 21 – 27
 19. Pedofilia : aspekty prawne / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 38 – 41
 20. Postawa matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka / Monika Borowiec – Budziłowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. V wkładka
 21. Problem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym / Daria Mejnartowicz // Problemy Rodziny. – 1995, nr 6, s. 7 – 12
 22. Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 61 – 62
 23. Program : Nie dotykaj mnie, kiedy mówię nie” / Agnieszka Milczarek, Joanna Kotlicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (14) – (16)
 24. Przemoc seksualna w małżeństwach polskich / Violetta Nowacka // Problemy Rodziny. – 1998, nr 2, s. 39 – 43
 25. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 34 – 38
 26. Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym / Marian Filar // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 53 – 58
 27. Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 161 – 172
 28. Seksualizacja – jak jej przeciwdziałać / Bogna Białecka // Wychowawca. – 2013, nr 6, s. 26 – 28
 29. Seksualizacja dzieci i młodzieży / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2013, nr 6, s. 22 – 23
 30. Seksualne krzywdzenie dziecka / Krystyna Baranowicz // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 66 – 77
 31. Sprawcy seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 242 – 250
 32. Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 60 – 63
 33. Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 20 – 23

 opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie