Seksualne wykorzystywanie osób: pedofilia, kazirodztwo

                    Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2013

 KSIĄŻKI :

 1.  Bunt ciała / Alice Miller. – Poznań : Media Rodzina, 2006. – 160s.  Sygn. 35309
 2. Czyny karalne o charakterze seksualnym jako przejaw zachowań dewiacyjnych nieletnich / Bogusława Łukaszewicz, Marek Łukaszewicz // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 185 – 191   Sygn. 36443
 3. Dewiacje seksualne powstające w więzieniu – wybrane problemy / Grzegorz Zalewski // W:  Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. – Łódź : Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007. – S. 275 – 279   Sygn. 36027
 4. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych  / Izabela Kałka. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt – Kom, 2007. – 196s.  Sygn. 35611
 5. Dziecko seksualnie wykorzystywane / Danya Glaser, Stephen Frost. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995. – 182s.  Sygn. 33811
 6. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 5 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 649s.  Sygn. 33130 CZ
 7. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci / Zbigniew Izdebski // W:  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 144 – 158   Sygn. 35729
 8. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : pr. zb. / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. – 207s.  Sygn. 34030
 9. Nadużycia seksualne wobec dziecka jako przejaw patologii więzi międzyludzkiej / Aleksandra Mańka // W:  Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : rozpoznawanie i przeciwdziałanie : pr. zb. / pod red. Anny Nowak. – Kraków : „Impuls”, 2000. – S. 33 – 38  Sygn. 34427
 10. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa ? / Anna Wołosik, wspólpraca Ewa Majewska. – Warszawa : Difin, 2011. – 278s.  Sygn. 36886
 11. Nauczyciele wobec krzywdzenia dzieci / Ewa Kucyper , Krzysztof Kucyper // W:  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – S. 143 – 149   Sygn.  35600,35601
 12. Otwartość i wstyd w rodzinie : intymność i tabu / Ulla Arens. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. – 221s.  Sygn. 36641
 13. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 362s.  Sygn. 35732
 14. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – 264s.  Sygn. 35988
 15. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 273s.  Sygn. 35776
 16. Profil zaburzeń przestępców seksualnych – kazuistyka / Krzysztof Linowski // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 191 – 207   Sygn. 36443
 17. Program terapii sprawców przestępstw seksualnych / Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 233 – 234   Sygn. 35888
 18. Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 278s.  Sygn. 34410
 19. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno – kryminologiczne. – Wyd. 2 rozszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 321s.  Sygn. 36567, 36634
 20. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 275s.  Sygn. 33240, 33333, 33334,
 21. Przemoc wobec dzieci / Andres Soriano. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2002. – 149s.  Sygn. 34776
 22. Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska. – Wyd. 2 rozszerz. i uaktualn. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. – 642s.  Sygn. 36995
 23. Psychoterapia i poradnictwo. 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 448s.  Sygn. 37005 CZ
 24. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – 238s.  Sygn. 34569
 25. Resocjalizacja przestępców seksualnych czyli próby okiełznania żywiołów / Kazimierz Pospiszyl // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 139 – 151    Sygn. 36443
 26. Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredecka, Danuta Marzec. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 166s.  Sygn. 34578
 27. Seksualizacja dziewcząt . Moda czy aberracja procesu socjalizacji ? / Anna Wojtowicz // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. – Łódź : Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007. – S. 165 – 185    Sygn. 36027
 28. Socjologia / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 746s.  Sygn. 34875CZ
 29. Style charakteru / Stephen M. Johnson. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2013. – 414s.  Sygn. 36866
 30. Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001. – 293s.  Sygn. 34551
 31. Zachwianie poczucia bezpieczeństwa u dziecka molestowanego seksualnie / Katarzyna Wadowska // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – S. 149 – 157    Sygn. 35600 35601
 32. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 245s.  Sygn. 35001
 33. Zmiany poglądów na temat dewiacji seksualnych / Mariusz Karbowski, Zdzisław Majchrzyk // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna . Cz.1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 151 – 165   Sygn. 36443

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 12 – 14
 2. Bezpieczeństwo dziecka – molestowanie seksualne / Krzysztof  Kruszko // Życie Szkoły. – 2005, nr 6, s. 38 – 44
 3. Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34 – 38
 4. Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 64 – 68
 5. Dziecko – ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 8 – 9
 6. Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej / Kazimierz Pospiszyl // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 37 – 54
 7. Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie – zarys problemu / Katarzyna Kołodziejczyk // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 10 – 11, s. 37 – 38
 8. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32 – 36
 9. Kazirodztwo – rozmiary zjawiska i jego specyfika ( na przykładzie miasta Tychy ) / Ewa Krzyżyk – Szymańska // Problemy Rodziny. – 1997, nr 3, s. 30 – 36
 10. Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci / Międzynarodowy Związek Dziennikarzy // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (5) – (13) wkładka
 11. Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie / Krystyna Kmiecik – Baran // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 26 – 29
 12. Matka i kochanka – przestępstwa seksualne kobiet / Małgorzata Olszewska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 4, s. 14 – 16
 13. Molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy / Anna Markowska // Problemy Rodziny. – 1999, nr 4, s. 18 – 21
 14. O dobro dziecka skrzywdzonego / Katarzyna Padło // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 5 – 8
 15. O nieletnich zranionych przez „zły” dotyk / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 7, s. 44 – 46
 16. O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 40 – 56
 17. Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 5, s. 272 – 279
 18. Pedofilia / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 21 – 27
 19. Pedofilia : aspekty prawne / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 38 – 41
 20. Postawa matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka / Monika Borowiec – Budziłowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, s. V wkładka
 21. Problem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym / Daria Mejnartowicz // Problemy Rodziny. – 1995, nr 6, s. 7 – 12
 22. Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 61 – 62
 23. Program : Nie dotykaj mnie, kiedy mówię nie” / Agnieszka Milczarek, Joanna Kotlicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 10, s. (14) – (16)
 24. Przemoc seksualna w małżeństwach polskich / Violetta Nowacka // Problemy Rodziny. – 1998, nr 2, s. 39 – 43
 25. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 34 – 38
 26. Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym / Marian Filar // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2 – 3, s. 53 – 58
 27. Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 161 – 172
 28. Seksualizacja – jak jej przeciwdziałać / Bogna Białecka // Wychowawca. – 2013, nr 6, s. 26 – 28
 29. Seksualizacja dzieci i młodzieży / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2013, nr 6, s. 22 – 23
 30. Seksualne krzywdzenie dziecka / Krystyna Baranowicz // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 66 – 77
 31. Sprawcy seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 242 – 250
 32. Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 60 – 63
 33. Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 20 – 23

 opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie