Sekty

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. – 309s.  Sygn. 34906
 2. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 3. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.- 374s.  Sygn. 35898
 4. Satanizm w Polsce : próba analizy zjawiska / Piotr Szarszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 119s.   Sygn. 34914
 5. Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki IWI : Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 374s.  Sygn. 35898
 6. Sekty – religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. – Kraków : Rubikon, 2000. -147s.  Sygn. 34388, 34558
 7. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. – Ruda Śląska – Tychy, 2004. – 176s.  Sygn. 35188

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . – 2011, nr 7 – 8, s. 14 – 17
 2. Co nauczyciele wiedzą o sektach ? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 34 – 38
 3. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo – Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11 – 13
 4. Czy sekty nadal są groźne ? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 5 – 9
 5. Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu” / Joanna Katarzyna Frankowiak // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 38 – 52
 6. Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów ) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 11 – 18
 7. Niebezpieczny wpływ sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 42 – 45
 8. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 26 – 27
 9. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk – Gozdek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8 , s. 10 – 13
 10. Sekta – jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 39 – 41
 11. Sekta – zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk – Buczak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 67 – 72
 12. Sektom „nie” : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 34 – 38
 13. Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47 – 52
 14. Sekty – etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 42 – 48
 15. Sekty – zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 3 – 5
 16. Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży : rozmowa z ojcem Tadeuszem Francem – dyrektorem dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Krakowie / Roma Kwiecińska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 44 – 49
 17. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 48 – 52
 18. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 18 – 21
 19. Sekty w szkole ? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 73 – 76
 20. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. I – III wkładka
 21. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66 -70
 22. Uwaga ! Sekty ! / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 21
 23. W objęciach sekty / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 13
 24. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 83 – 89
 25. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowski – Żółtkowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, t. 51, nr 2, s. 199 – 217

                                                                     opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?
5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie