Sekty

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. – 309s.  Sygn. 34906
 2. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 3. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.- 374s.  Sygn. 35898
 4. Satanizm w Polsce : próba analizy zjawiska / Piotr Szarszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 119s.   Sygn. 34914
 5. Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki IWI : Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 374s.  Sygn. 35898
 6. Sekty – religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. – Kraków : Rubikon, 2000. -147s.  Sygn. 34388, 34558
 7. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. – Ruda Śląska – Tychy, 2004. – 176s.  Sygn. 35188

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . – 2011, nr 7 – 8, s. 14 – 17
 2. Co nauczyciele wiedzą o sektach ? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 34 – 38
 3. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo – Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11 – 13
 4. Czy sekty nadal są groźne ? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 5 – 9
 5. Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu” / Joanna Katarzyna Frankowiak // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 38 – 52
 6. Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów ) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 11 – 18
 7. Niebezpieczny wpływ sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 42 – 45
 8. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 26 – 27
 9. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk – Gozdek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8 , s. 10 – 13
 10. Sekta – jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 39 – 41
 11. Sekta – zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk – Buczak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 67 – 72
 12. Sektom „nie” : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 34 – 38
 13. Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47 – 52
 14. Sekty – etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 42 – 48
 15. Sekty – zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 3 – 5
 16. Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży : rozmowa z ojcem Tadeuszem Francem – dyrektorem dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Krakowie / Roma Kwiecińska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 44 – 49
 17. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 48 – 52
 18. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 18 – 21
 19. Sekty w szkole ? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 73 – 76
 20. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. I – III wkładka
 21. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66 -70
 22. Uwaga ! Sekty ! / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 21
 23. W objęciach sekty / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 13
 24. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 83 – 89
 25. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowski – Żółtkowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, t. 51, nr 2, s. 199 – 217

                                                                     opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie