Sekty

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. – 309s.  Sygn. 34906
 2. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 3. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.- 374s.  Sygn. 35898
 4. Satanizm w Polsce : próba analizy zjawiska / Piotr Szarszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 119s.   Sygn. 34914
 5. Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki IWI : Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 374s.  Sygn. 35898
 6. Sekty – religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. – Kraków : Rubikon, 2000. -147s.  Sygn. 34388, 34558
 7. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. – Ruda Śląska – Tychy, 2004. – 176s.  Sygn. 35188

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . – 2011, nr 7 – 8, s. 14 – 17
 2. Co nauczyciele wiedzą o sektach ? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 34 – 38
 3. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo – Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11 – 13
 4. Czy sekty nadal są groźne ? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 5 – 9
 5. Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu” / Joanna Katarzyna Frankowiak // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 38 – 52
 6. Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów ) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 11 – 18
 7. Niebezpieczny wpływ sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 42 – 45
 8. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 26 – 27
 9. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk – Gozdek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8 , s. 10 – 13
 10. Sekta – jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 39 – 41
 11. Sekta – zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk – Buczak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 67 – 72
 12. Sektom „nie” : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 34 – 38
 13. Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47 – 52
 14. Sekty – etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 42 – 48
 15. Sekty – zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 3 – 5
 16. Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży : rozmowa z ojcem Tadeuszem Francem – dyrektorem dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Krakowie / Roma Kwiecińska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 44 – 49
 17. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 48 – 52
 18. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 18 – 21
 19. Sekty w szkole ? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 73 – 76
 20. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. I – III wkładka
 21. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66 -70
 22. Uwaga ! Sekty ! / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 21
 23. W objęciach sekty / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 13
 24. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 83 – 89
 25. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowski – Żółtkowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, t. 51, nr 2, s. 199 – 217

                                                                     opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie