Sekty

Zestawienie bibliograficzne za lata 2002 – 2012

 KSIĄŻKI :

 1. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004. – 309s.  Sygn. 34906
 2. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 3. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.- 374s.  Sygn. 35898
 4. Satanizm w Polsce : próba analizy zjawiska / Piotr Szarszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 119s.   Sygn. 34914
 5. Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki IWI : Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 374s.  Sygn. 35898
 6. Sekty – religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. – Kraków : Rubikon, 2000. -147s.  Sygn. 34388, 34558
 7. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. – Ruda Śląska – Tychy, 2004. – 176s.  Sygn. 35188

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca . – 2011, nr 7 – 8, s. 14 – 17
 2. Co nauczyciele wiedzą o sektach ? / Joanna Wnęk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 34 – 38
 3. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo – Milewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 11 – 13
 4. Czy sekty nadal są groźne ? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 5 – 9
 5. Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu” / Joanna Katarzyna Frankowiak // Kultura i Edukacja. – 2009, nr 3, s. 38 – 52
 6. Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy (uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów ) / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1 – 2, s. 11 – 18
 7. Niebezpieczny wpływ sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 42 – 45
 8. Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 26 – 27
 9. Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk – Gozdek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8 , s. 10 – 13
 10. Sekta – jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 39 – 41
 11. Sekta – zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk – Buczak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 67 – 72
 12. Sektom „nie” : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 34 – 38
 13. Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47 – 52
 14. Sekty – etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 42 – 48
 15. Sekty – zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 3 – 5
 16. Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży : rozmowa z ojcem Tadeuszem Francem – dyrektorem dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach w Krakowie / Roma Kwiecińska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 44 – 49
 17. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 48 – 52
 18. Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 18 – 21
 19. Sekty w szkole ? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 73 – 76
 20. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. I – III wkładka
 21. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66 -70
 22. Uwaga ! Sekty ! / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 21
 23. W objęciach sekty / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2011, nr 7 – 8, s. 13
 24. W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 83 – 89
 25. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowski – Żółtkowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, t. 51, nr 2, s. 199 – 217

                                                                     opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie