Starość

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2007

KSIĄŻKI:

 1. Gerontologia społeczne i oświatowa / Zofia Szarota. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. – 106 s.  Sygn. 35207
 2. Ograniczenia poznawcze: starzenie się i psychopatologia / red. Nauk. R.W. Engle. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 494 s. Sygn. 36182
 3. Problematyka osób w wieku starszym / pod red. Jerzego Rzepki. – Mysłowice : Górnośląska WSP, 2006. – 70 s. Sygn. 35690
 4. Słownik gerontologii społecznej / A. A. Zych. – Warszawa: Żak, 2001. – 326s. Sygn. 34644, 35007 Cz
 5. Wybrane problemy osób starszych / pod red. Naukową Agnieszki Nowickiej. – Kraków : ‘’Impuls’’, 2008. – 298 s. Sygn. 35719

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa – to zdrowa jesień życia / Urszula Parnicka // Wychowanie Fizyczne
 2. i Zdrowotne. – 2004, [nr] 4, s. 38-40
 3. Baśń zimowa: esej o starości / Ryszard Przybylski // Polonistyka. – 1998, nr 10, s. 691-693
 4. Charakterystyka ludzi w średnim wieku i starszym wieku uprawiających biegi długodystansowe / Grzegorz Sadowski // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 11/12, s. 23-24
 5. Człowiek wobec śmierci, czyli Zygmunta Barmana koncepcja kultury / Łukasz Musielak // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 1, s. [133]-149
 6. Czy sprawny może znaczyć długowieczny? / Halina Demianiuk // Kultura Fizyczna. – 1996,
 7. nr 7/8, s. 22-24
 8. Czy starość jest chorobą? / Elżbieta Promińska // Kultura Fizyczna. – 1995, nr 1/2,  s. 7-13
 9. Dlaczego się starzejemy? / Małgorzata Czernicka // Biologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 14-18
 10. Dodajmy zdrowia do lat : aktywna starość to lepsza starość / Krystyna Wolska-Lipiec // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 574-577
 11. Edukacja w życiu ludzi starych – komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja. – 1997, nr 4, s. 99-106
 12. Gerontologia i jej związek z andragogiką / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych
 13. (Radom). – 1996, nr 2, s.25-32
 14. Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego / Tadeusz Parnowski // Problemy Rodziny. – 1996, nr 5, s. 41-50
 15. O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. – 2008,nr 1, s.5-7
 16. Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka / Janina E[lżbieta] Karney // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 2, s. 103-116
 17. Podstawy młodzieży akademickiej wobec ludzi starszych / Lucyna Bakiera // Problemy Rodziny. – 1996, nr 1, s. 13-17
 18. Polska starość demograficzna wyzwaniem dla edukacji / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych (Radom). – 1995, nr 3, s. 19-29
 19. Rozwój gerontologii i geriatrii jako wymóg współczesnej cywilizacji / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych (Radom). – 1996, nr 1, s. 36-44
 20. Seniorzy w rodzinie : przegląd badań / Zofia Kawczyńska-Butrym // Problemy Rodziny. – 1999, nr 5/6, s. 33-39
 21. Sprawność fizyczna i zdrowie osób starszych / Halina Szwarc // Kultura Fizyczna. – 1996,
 22. nr 9/10, s. 7-10
 23. Starość w Biblii / Andrzej Tokarczyk // Problemy Rodziny. – 1996, nr 6, s. 31-36
 24. Starość w rodzinach polskich : wstęp do problematyki  / Małgorzata Dzięgielewska // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 3-5
 25. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie
 26.  z nimi / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 279-295
 27. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, [nr] 1,
 28. s. 3-6
 29. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 30. Wychowanie do starości / Renata Ilnicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 69-72
 31. Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 5/6, s. 17-1
 32. Sytuacja życiowa osób starszych w Polsce w aspekcie socjologicznym i psychologicznym / Krystyna Slany // Problemy Rodziny. – 1996, nr 2, s. 37-44
 33. Uszkodzenia DNA w procesie starzenia / Marek Jurgowiak // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 67-71
 34. Wpływ stanu cywilnego na umieralność w starszym wieku / Beata Tobiasz-Adamczyk, Krystyna Szafraniec // Problemy Rodziny. – 1999, nr 4, s. 42-47
 35. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 36. Wydolność i aktywność fizyczna osób w starszym wieku / Józef Drabik, Piotr Drabik // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 1997, nr 3, s. 47-54
 37. Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // Kultura i Edukacja. – 2000, nr 1/2, s. 132-137
 38. Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 5/6, s. 17-19
 39. Zmienność sprawności fizycznej mężczyzn oraz genetyczne i środowiskowe jej uwarunkowania / Andrzej Jopkiewicz // Wychowanie Fizyczne i  Sport. – 1999, nr 4, s.142-143

 

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?
5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie