Starość

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2007

KSIĄŻKI:

 1. Gerontologia społeczne i oświatowa / Zofia Szarota. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. – 106 s.  Sygn. 35207
 2. Ograniczenia poznawcze: starzenie się i psychopatologia / red. Nauk. R.W. Engle. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 494 s. Sygn. 36182
 3. Problematyka osób w wieku starszym / pod red. Jerzego Rzepki. – Mysłowice : Górnośląska WSP, 2006. – 70 s. Sygn. 35690
 4. Słownik gerontologii społecznej / A. A. Zych. – Warszawa: Żak, 2001. – 326s. Sygn. 34644, 35007 Cz
 5. Wybrane problemy osób starszych / pod red. Naukową Agnieszki Nowickiej. – Kraków : ‘’Impuls’’, 2008. – 298 s. Sygn. 35719

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa – to zdrowa jesień życia / Urszula Parnicka // Wychowanie Fizyczne
 2. i Zdrowotne. – 2004, [nr] 4, s. 38-40
 3. Baśń zimowa: esej o starości / Ryszard Przybylski // Polonistyka. – 1998, nr 10, s. 691-693
 4. Charakterystyka ludzi w średnim wieku i starszym wieku uprawiających biegi długodystansowe / Grzegorz Sadowski // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 11/12, s. 23-24
 5. Człowiek wobec śmierci, czyli Zygmunta Barmana koncepcja kultury / Łukasz Musielak // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 1, s. [133]-149
 6. Czy sprawny może znaczyć długowieczny? / Halina Demianiuk // Kultura Fizyczna. – 1996,
 7. nr 7/8, s. 22-24
 8. Czy starość jest chorobą? / Elżbieta Promińska // Kultura Fizyczna. – 1995, nr 1/2,  s. 7-13
 9. Dlaczego się starzejemy? / Małgorzata Czernicka // Biologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 14-18
 10. Dodajmy zdrowia do lat : aktywna starość to lepsza starość / Krystyna Wolska-Lipiec // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 574-577
 11. Edukacja w życiu ludzi starych – komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja. – 1997, nr 4, s. 99-106
 12. Gerontologia i jej związek z andragogiką / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych
 13. (Radom). – 1996, nr 2, s.25-32
 14. Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego / Tadeusz Parnowski // Problemy Rodziny. – 1996, nr 5, s. 41-50
 15. O problemie zdrowej starości / Marcin Golec // Polityka Społeczna. – 2008,nr 1, s.5-7
 16. Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka / Janina E[lżbieta] Karney // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 2, s. 103-116
 17. Podstawy młodzieży akademickiej wobec ludzi starszych / Lucyna Bakiera // Problemy Rodziny. – 1996, nr 1, s. 13-17
 18. Polska starość demograficzna wyzwaniem dla edukacji / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych (Radom). – 1995, nr 3, s. 19-29
 19. Rozwój gerontologii i geriatrii jako wymóg współczesnej cywilizacji / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych (Radom). – 1996, nr 1, s. 36-44
 20. Seniorzy w rodzinie : przegląd badań / Zofia Kawczyńska-Butrym // Problemy Rodziny. – 1999, nr 5/6, s. 33-39
 21. Sprawność fizyczna i zdrowie osób starszych / Halina Szwarc // Kultura Fizyczna. – 1996,
 22. nr 9/10, s. 7-10
 23. Starość w Biblii / Andrzej Tokarczyk // Problemy Rodziny. – 1996, nr 6, s. 31-36
 24. Starość w rodzinach polskich : wstęp do problematyki  / Małgorzata Dzięgielewska // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 3-5
 25. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie
 26.  z nimi / Marlena Kilian // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 279-295
 27. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, [nr] 1,
 28. s. 3-6
 29. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 30. Wychowanie do starości / Renata Ilnicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 69-72
 31. Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 5/6, s. 17-1
 32. Sytuacja życiowa osób starszych w Polsce w aspekcie socjologicznym i psychologicznym / Krystyna Slany // Problemy Rodziny. – 1996, nr 2, s. 37-44
 33. Uszkodzenia DNA w procesie starzenia / Marek Jurgowiak // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 67-71
 34. Wpływ stanu cywilnego na umieralność w starszym wieku / Beata Tobiasz-Adamczyk, Krystyna Szafraniec // Problemy Rodziny. – 1999, nr 4, s. 42-47
 35. Współpraca psychologiczna z rodzinami pacjentów depresyjnych w starszym wieku / Anna Kwiecień, Teresa Leśniak // Problemy Rodziny. – 1999, nr 2/3, s. 6-9
 36. Wydolność i aktywność fizyczna osób w starszym wieku / Józef Drabik, Piotr Drabik // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 1997, nr 3, s. 47-54
 37. Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodziną / Anna Zawadzka // Kultura i Edukacja. – 2000, nr 1/2, s. 132-137
 38. Zabawa w życiu ludzi starszych / Zofia Zaorska // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 5/6, s. 17-19
 39. Zmienność sprawności fizycznej mężczyzn oraz genetyczne i środowiskowe jej uwarunkowania / Andrzej Jopkiewicz // Wychowanie Fizyczne i  Sport. – 1999, nr 4, s.142-143

 

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie