Stres

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 606s.  Sygn. 36194 CZ
 2. Ciało a stres : jak uniknąć fizycznych kosztów ukrytego stresu / Gabor Mate. – Warszawa : „Świat Książki”, 2004. – 319s.  Sygn. 35223
 3. Człowiek – istota społeczna / Elliot Aronson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 481s.  Sygn. 34988
 4. Człowiek i stres : koncepcja, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. – Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. – 511s.  Sygn. 35852
 5. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 239s.  Sygn. 34511
 6. Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami MINDFULNESS zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. – 274s.  Sygn. 36679
 7. Dziecko z zespołem stresu pourazowego / Małgorzata Przepióra // W : Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawiarskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 479 – 495  Sygn. 36102
 8. Dziecko z zespołem stresu pourazowego / Małgorzata Przepióra // W : Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawiarskiego. – Wyd.2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 479 – 495  Sygn. 37150
 9. Empatia : co potrafią lustrzane neurony / Joachim Bauer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 146s.  Sygn. 36180
 10. Inteligencja emocjonalna / Daniel Goleman. – Poznań : Media Rodzina, 1997. – 526s.  Sygn. 35277
 11. Inteligencja emocjonalna : uczucia, intuicja, sukces / Christian Weisbach, Ursula Dachs. – Warszawa : „Bis”, 2000. –  157s.  Sygn. 35172
 12. Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Reldan S. Nadler. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2011. – 360s.  Sygn. 37015
 13. Inteligencja emocjonalna w praktyce / Daniel Goleman. – Poznań : Media Rodzina, 1999. – 504s.  Sygn. 34519
 14. Jak przetrwać w stresie / Jacek Santorski. – Warszawa : Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, 1992. – 97s.  Sygn. 32658
 15. Jak skutecznie radzić sobie z lękiem / Marek Jarosz. – Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2004. – 200s.  Sygn. 35102
 16. Jak trwoga, to do Boga? : psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania / Elżbieta Talik. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 176s.  Sygn. 36867
 17. Jak żyć, żeby nie zwariować / Jacek Santorski. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2003. – 369s.  Sygn. 34997
 18. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczyciela / Hanna Hamer. – Wydawnictwo Veda, 1994. – 296s.  Sygn. 33810,  34367, 35555
 19. Mózg emocjonalny : tajemnicze podstawy życia emocjonalnego / Joseph LeDoux. – Poznań : Media Rodzina, 2000. – 447s.  Sygn. 36799
 20. Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan – Schreiber. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2004. – 216s.  Sygn. 34937
 21. Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze / Aleksander Perski. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski Co,2002. – 175s.  Sygn. 34932
 22. Psychologia : kluczowe koncepcje. T.5, Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 238s.  Sygn. 36379/5
 23. Psychologia : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 894s.  Sygn. 34172 CZ
 24. Psychologia : podręcznik akademicki. T.3 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 931s.  Sygn. 34173 CZ
 25. Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny Trzcienieckiej – Green. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas”, 2012. – 481s.  Sygn. 36895
 26. Psychologia akademicka : podręcznik. T.1, 2 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 965s.  Sygn. 36195/1/2  CZ
 27. Psychologia i życie / Philip G.Zimbardo. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 819s.  Sygn. 34855 CZ
 28. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 534s.  Sygn. 34861
 29. Psychologia współczesna / Spencer A. Rathus. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 875s.  Sygn. 34856 CZ
 30. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 371s.  Sygn. 36041
 31. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów / Wilhelmina Wosińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczna, 2004. – 701s.  Sygn. 35062 CZ
 32. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 155s.  Sygn. 36512
 33. Siła czasu / Philip Zimbardo, Richard Sword, Rosemary Sword. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 224s.  Sygn. 37168
 34. Stres, kultura i społeczność : psychologia i filozofia stresu / Stevan E. Hobfoll. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 324s.  Sygn. 35223
 35. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 196s.  Sygn. 35586
 36. Stres nie musi być twoim wrogiem / Filip Żurakowski. – Warszawa : „Amber”, 2002. – 142s.  Sygn. 34638
 37. Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis – Turlejska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 123s.  Sygn. 34693
 38. Stres w szkole – jak potwora uczynić przyjacielem / Izabela Renata Galicka – Płachta. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. – 163s.  Sygn. 35610
 39. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 183s.  Sygn. 34791
 40. Wprowadzenie do psychologii / Robert J. Sternberg. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 324s.  Sygn. 35042 CZ
 41. Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia / Gerd Mietzel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 446s.  Sygn. 34094 CZ
 42. Zmęczenie a zdrowie i choroba ( perspektywa psychologiczna) / Gabriela Chojnacka – Szawłowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 231s.  Sygn. 36150

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 89 – 96
 2. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 3 – 4, s. 36 – 43
 3. Choroba, zaburzenia osobowości, reakcja na stres, czy…? / Dominika Krawczinska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2007, nr 4, s. 5 – 29
 4. Dlaczego moje dziecko odczuwa stres? / Małgorzata Kuśmierek, Grażyna Smolińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 58 – 63
 5. Gdy chcieć to więcej niż móc…/ Renata Gut // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 26 – 30
 6. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 5 – 8
 7. Kompetencje antystresowe uczniów jako element kultury bezpieczeństwa / Krzysztof Loranty // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 2, s. 44 – 54
 8. Nasz stres powszedni / Anna Kaliszan – Matuszewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 53 – 61
 9. OO stresie, wychowaniu i Internecie / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 31 – 34
 10. Pedagogika dziecka  a wychowanie bezstresowe / Alina Strózik – Szewczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 9, s. 11 – 13
 11. Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego / Monika Guszkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 11, s. 18 – 21
 12. Psychospołeczne skutki sytuacji kryzysowych ( stres, strach) w szkole oraz sposoby radzenia sobie z nimi / Mariusz Jędrzejko // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 4 – 5, s. 62 – 67
 13. Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby pomocy / Piotr Stolecki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 35 – 38
 14. Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 106 – 111
 15. Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży ( kto i jak pomaga młodzieży w stresie?) / Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska – Dec // Kwartalnik Pedagogiczny, 2007, nr 4, s. 171 – 193
 16. Stres – szkodzi czy pomaga? / Wiesława Chojnacka // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 36 – 37
 17. Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2006, nr 3, s. 21 – 29
 18. Stres egzaminacyjny u studentek pedagogiki : strategie radzenia sobie ze stresem / Monika Guszkowska // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 1, s. 36 – 42
 19. Stres i eustres w szkole / Aldona Rumińska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 10 – 11
 20. Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12 – 15
 21. Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 31 – 40
 22. Stres oswojony / Mieczysława Matkiewicz // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 23 – 24
 23. Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 21 – 28
 24. Stres spowodowany maturą i sposoby radzenia sobie z nim / Bożena Kowalczykowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 38 – 39
 25. Stres uczniów klas integracyjnych ( raport z badania) / Renata Sikora // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 45 – 48
 26. Stres w pracy nauczyciela / Ewa Gruszczyńska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 131 – 136
 27. Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 47 -52
 28. Stres w wieku młodzieńczym / Barbara M. Kwiecień // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 25 – 28
 29. Stres we wczesnej adolescencji / Agnieszka Mysińska, Renata Uliszewska, Katarzyna Abratańska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 34 – 37
 30. Stres wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych / Łukasz Cury // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 14 – 15
 31. Stres zawodowy funkcjonariuszy policji / Katarzyna Zielińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2008, nr 1 – 2, s. 55 – 60
 32. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka – Biernat // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 5 – 12
 33. Uważny nauczyciel / Ewa Kaian – Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 131 – 136
 34. W pułapce stresu / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 26 – 34
 35. Wychowanie bezstresowe / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 9
 36. Warunki pracy i ich wpływ na poziom stresu pracowników socjalnych / Iwona Bukowska, Beata Mańkowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 51 – 67
 37. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 3 – 13
 38. Zasoby osobiste, a stres pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska, Katarzyna Mariańczyk // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 3 – 16
 39. Zastosowanie relaksacji w praktyce pedagogicznej / Paweł Zieliński // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 4 – 6
 40. Żeby stres mniej dokuczał / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 48 – 51

 SCENARIUSZE :

 1. Antystresowe warsztaty dla młodzieży / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 44 – 48
 2. Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 26
 3. Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232 – 236
 4. Jak sobie radzić ze stresem? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. – 2014, nr 2, s. 32
 5. Kontrola bez stresu ( na przykładzie lekcji przyrody i biologii) / Grażyna Możdżanowska – Kordas // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 12 – 15
 6. Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 33 – 35
 7. Stres w pracy a wypalenie zawodowe : program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2005, nr 4, s. 70 – 72

                                                                 opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie