Stres

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 606s.  Sygn. 36194 CZ
 2. Ciało a stres : jak uniknąć fizycznych kosztów ukrytego stresu / Gabor Mate. – Warszawa : „Świat Książki”, 2004. – 319s.  Sygn. 35223
 3. Człowiek – istota społeczna / Elliot Aronson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 481s.  Sygn. 34988
 4. Człowiek i stres : koncepcja, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. – Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. – 511s.  Sygn. 35852
 5. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 239s.  Sygn. 34511
 6. Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami MINDFULNESS zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. – 274s.  Sygn. 36679
 7. Dziecko z zespołem stresu pourazowego / Małgorzata Przepióra // W : Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawiarskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 479 – 495  Sygn. 36102
 8. Dziecko z zespołem stresu pourazowego / Małgorzata Przepióra // W : Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawiarskiego. – Wyd.2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 479 – 495  Sygn. 37150
 9. Empatia : co potrafią lustrzane neurony / Joachim Bauer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 146s.  Sygn. 36180
 10. Inteligencja emocjonalna / Daniel Goleman. – Poznań : Media Rodzina, 1997. – 526s.  Sygn. 35277
 11. Inteligencja emocjonalna : uczucia, intuicja, sukces / Christian Weisbach, Ursula Dachs. – Warszawa : „Bis”, 2000. –  157s.  Sygn. 35172
 12. Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Reldan S. Nadler. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2011. – 360s.  Sygn. 37015
 13. Inteligencja emocjonalna w praktyce / Daniel Goleman. – Poznań : Media Rodzina, 1999. – 504s.  Sygn. 34519
 14. Jak przetrwać w stresie / Jacek Santorski. – Warszawa : Jacek Santorski Agencja Wydawnicza, 1992. – 97s.  Sygn. 32658
 15. Jak skutecznie radzić sobie z lękiem / Marek Jarosz. – Łódź : Piątek Trzynastego Wydawnictwo, 2004. – 200s.  Sygn. 35102
 16. Jak trwoga, to do Boga? : psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania / Elżbieta Talik. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. – 176s.  Sygn. 36867
 17. Jak żyć, żeby nie zwariować / Jacek Santorski. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2003. – 369s.  Sygn. 34997
 18. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczyciela / Hanna Hamer. – Wydawnictwo Veda, 1994. – 296s.  Sygn. 33810,  34367, 35555
 19. Mózg emocjonalny : tajemnicze podstawy życia emocjonalnego / Joseph LeDoux. – Poznań : Media Rodzina, 2000. – 447s.  Sygn. 36799
 20. Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan – Schreiber. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2004. – 216s.  Sygn. 34937
 21. Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze / Aleksander Perski. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski Co,2002. – 175s.  Sygn. 34932
 22. Psychologia : kluczowe koncepcje. T.5, Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 238s.  Sygn. 36379/5
 23. Psychologia : podręcznik akademicki. T.2 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 894s.  Sygn. 34172 CZ
 24. Psychologia : podręcznik akademicki. T.3 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 931s.  Sygn. 34173 CZ
 25. Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny Trzcienieckiej – Green. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas”, 2012. – 481s.  Sygn. 36895
 26. Psychologia akademicka : podręcznik. T.1, 2 / red. nauk. Jan Strelau. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 965s.  Sygn. 36195/1/2  CZ
 27. Psychologia i życie / Philip G.Zimbardo. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 819s.  Sygn. 34855 CZ
 28. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 534s.  Sygn. 34861
 29. Psychologia współczesna / Spencer A. Rathus. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 875s.  Sygn. 34856 CZ
 30. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 371s.  Sygn. 36041
 31. Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów / Wilhelmina Wosińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczna, 2004. – 701s.  Sygn. 35062 CZ
 32. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 155s.  Sygn. 36512
 33. Siła czasu / Philip Zimbardo, Richard Sword, Rosemary Sword. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 224s.  Sygn. 37168
 34. Stres, kultura i społeczność : psychologia i filozofia stresu / Stevan E. Hobfoll. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. – 324s.  Sygn. 35223
 35. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 196s.  Sygn. 35586
 36. Stres nie musi być twoim wrogiem / Filip Żurakowski. – Warszawa : „Amber”, 2002. – 142s.  Sygn. 34638
 37. Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis – Turlejska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002. – 123s.  Sygn. 34693
 38. Stres w szkole – jak potwora uczynić przyjacielem / Izabela Renata Galicka – Płachta. – Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. – 163s.  Sygn. 35610
 39. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 183s.  Sygn. 34791
 40. Wprowadzenie do psychologii / Robert J. Sternberg. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 324s.  Sygn. 35042 CZ
 41. Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia / Gerd Mietzel. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 446s.  Sygn. 34094 CZ
 42. Zmęczenie a zdrowie i choroba ( perspektywa psychologiczna) / Gabriela Chojnacka – Szawłowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 231s.  Sygn. 36150

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 89 – 96
 2. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 3 – 4, s. 36 – 43
 3. Choroba, zaburzenia osobowości, reakcja na stres, czy…? / Dominika Krawczinska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2007, nr 4, s. 5 – 29
 4. Dlaczego moje dziecko odczuwa stres? / Małgorzata Kuśmierek, Grażyna Smolińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 58 – 63
 5. Gdy chcieć to więcej niż móc…/ Renata Gut // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 26 – 30
 6. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 5 – 8
 7. Kompetencje antystresowe uczniów jako element kultury bezpieczeństwa / Krzysztof Loranty // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 2, s. 44 – 54
 8. Nasz stres powszedni / Anna Kaliszan – Matuszewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 53 – 61
 9. OO stresie, wychowaniu i Internecie / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 31 – 34
 10. Pedagogika dziecka  a wychowanie bezstresowe / Alina Strózik – Szewczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 9, s. 11 – 13
 11. Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego / Monika Guszkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 11, s. 18 – 21
 12. Psychospołeczne skutki sytuacji kryzysowych ( stres, strach) w szkole oraz sposoby radzenia sobie z nimi / Mariusz Jędrzejko // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 4 – 5, s. 62 – 67
 13. Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby pomocy / Piotr Stolecki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 35 – 38
 14. Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 106 – 111
 15. Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży ( kto i jak pomaga młodzieży w stresie?) / Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska – Dec // Kwartalnik Pedagogiczny, 2007, nr 4, s. 171 – 193
 16. Stres – szkodzi czy pomaga? / Wiesława Chojnacka // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 36 – 37
 17. Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2006, nr 3, s. 21 – 29
 18. Stres egzaminacyjny u studentek pedagogiki : strategie radzenia sobie ze stresem / Monika Guszkowska // Psychologia Wychowawcza. – 2000, nr 1, s. 36 – 42
 19. Stres i eustres w szkole / Aldona Rumińska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 10 – 11
 20. Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12 – 15
 21. Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 31 – 40
 22. Stres oswojony / Mieczysława Matkiewicz // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 23 – 24
 23. Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 21 – 28
 24. Stres spowodowany maturą i sposoby radzenia sobie z nim / Bożena Kowalczykowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 38 – 39
 25. Stres uczniów klas integracyjnych ( raport z badania) / Renata Sikora // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 45 – 48
 26. Stres w pracy nauczyciela / Ewa Gruszczyńska // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 131 – 136
 27. Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 47 -52
 28. Stres w wieku młodzieńczym / Barbara M. Kwiecień // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 25 – 28
 29. Stres we wczesnej adolescencji / Agnieszka Mysińska, Renata Uliszewska, Katarzyna Abratańska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 34 – 37
 30. Stres wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych / Łukasz Cury // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 14 – 15
 31. Stres zawodowy funkcjonariuszy policji / Katarzyna Zielińska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2008, nr 1 – 2, s. 55 – 60
 32. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka – Biernat // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 5 – 12
 33. Uważny nauczyciel / Ewa Kaian – Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 131 – 136
 34. W pułapce stresu / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 26 – 34
 35. Wychowanie bezstresowe / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 9
 36. Warunki pracy i ich wpływ na poziom stresu pracowników socjalnych / Iwona Bukowska, Beata Mańkowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 51 – 67
 37. Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 3 – 13
 38. Zasoby osobiste, a stres pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska, Katarzyna Mariańczyk // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 3 – 16
 39. Zastosowanie relaksacji w praktyce pedagogicznej / Paweł Zieliński // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 4 – 6
 40. Żeby stres mniej dokuczał / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 48 – 51

 SCENARIUSZE :

 1. Antystresowe warsztaty dla młodzieży / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 44 – 48
 2. Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 26
 3. Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232 – 236
 4. Jak sobie radzić ze stresem? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. – 2014, nr 2, s. 32
 5. Kontrola bez stresu ( na przykładzie lekcji przyrody i biologii) / Grażyna Możdżanowska – Kordas // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 12 – 15
 6. Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 33 – 35
 7. Stres w pracy a wypalenie zawodowe : program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2005, nr 4, s. 70 – 72

                                                                 opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie