Świetlica szkolna

Świetlica szkolna – przyszkolna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla pozostających w szkole po zakończeniu lekcji uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić należytej opieki. Świetlica szkolna jest szczególnie potrzebna uczniom pozbawionym w domu warunków sprzyjających nauce, a także oczekującym po lekcjach na transport szkolny. Świetlica, integralnie związana ze szkołą, spełnia ważne funkcje wychowawcze, opiekuńcze, dydaktyczno-kompensacyjne, a także społeczne i rekreacyjne.

Źródło: Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 71-78
 2. Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej / Magdalena Hepner-Widło // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 26–27
 3. Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej / Maria Światła-Komisarczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 9-11
 4. Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004 nr 5 s.20-21
 5. Integracja w świetlicy / Halina Lubas // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 24
 6. Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 29-31
 7. Jak usprawnić funkcjonalność świetlicy szkolnej / Małgorzata Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 44-46
 8. Jestem małym Polakiem / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13
 9. Kinezjologia w świetlicy / Elżbieta Popławska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 50-51
 10. Koncepcja pracy świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, dod. „Wkładka Metodyczna” nr 7/8, s. VII-VIII
 11. Metody pracy w świetlicy szkolnej / Violetta Ryszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 48-50
 12. Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 41-42
 13. Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej / Alicja Pułkownik // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 111-113
 14. Obrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 11–13
 15. Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 11-13
 16. O pracy w świetlicach / Ewa Wałęsa, Ewa Brewka, Ewa Brzezińska-Cielepa, Anna Marczuk, Aneta Kochanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 48-53
 17. O samorządzie w świetlicy / Elżbieta Popławska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 50
 18. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s.202-207
 19. Orgiami w świetlicy i nie tylko… / Jolanta Trawczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 33-34
 20. Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 45-47
 21. Polubić świetlicę / Izabela Franc // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 40-41
 22. Powitanie wiosny / Magdalena Hepner-Widło // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 25-29
 23. Poznajmy się / Bożena Jabłońska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 8-9
 24. Praca w świetlicy szkolnej : wybór bibliografii / oprac. Iwona Bożena Bukrejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 63-64
 25. Program profilaktyczno- edukacyjno-wychowawczy / Krystyna Drewnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 34-35
 26. Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy / Anna Zając-Zielińska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 40-42
 27. Refleksje świetlicowe / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 145-148
 28. Rozwój świetlic szkolnych / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s.5–7
 29. Seminarium dla nauczycieli świetlic / Agnieszka Czachorowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008 nr 3 s. 60-62
 30. Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej / Jolanta Kacprzak // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 20-21
 31. Świetlica przy słowiczej / Janusz Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 6, s.38–40
 32. Świetlica szkolna (zestawienie bibliograficzne w wyborze – z czasopism 2000-2006) / Danuta Klukowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 5 s.15-16
 33. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza / Zofia Frączek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 48-51
 34. Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 41-45
 35. Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzin z problemem alkoholowym / Anna Dolata // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 20-22
 36. Świetlica szkolna w oczach absolwenta / Renata Pulikowska // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 22–23
 37. Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 42-44
 38. Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 44-46
 39. Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? / Beata Przyborowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 23-28
 40. Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 36-41
 41. Świetlice szkolne : (zestawienie bibliograficzne) / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 37-39
 42. Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy / Grażyna Kamińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 39-44
 43. W szkolnej świetlicy środowiskowej / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 7, s. 37-39
 44. W świetlicy szkolnej / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005 nr 7 s.20-22
 45. Wrażliwi na piękno / Jolanta Woźniak-Żemła // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 23-31
 46. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 7-8
 47. Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 36-44
 48. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 501-504
 49. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Małgorzata Sienkiewicz-Karczmarzyk // Życie Szkoły. –  2004 nr 9 s.13-15
 50. Zajęcia w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 47-48

SCENARIUSZE, PROGRAMY, PLANY, KONKURSY

 1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21
 2. Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego / Danuta Nowak-Wójcik, Jolanta Bijak, Izabela Musiał, Renata Mrozińska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 15-18
 3. Dlaczego Syrenka jest herbem Warszawy? : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 21
 4. Dokąd na wakacje? – zajęcia świetlicowe / Barbara Duda // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna” nr 6, s. I-VII
 5. Duchy polskich zamków : scenariusz zabawy biblioteczno-świetlicowej / Ewa Petiuk, Ewa Kamińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 10-11
 6. Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 20-21
 7. Jak wygląda Czas? : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 17-18
 8. Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13
 9. Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela : konspekt zajęć świetlicowych / Marzenna Dudek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 2-3
 10. Moja babcia i mój dziadek : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 5-6
 11. Możemy pomóc! : przykłady zajęć w świetlicy szkolnej / Iwona Jakubowska // Wychowawca. – 2003 nr 9 s. 24-25
 12. Mój Czas : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 16-17
 13. Muzyka uczy i relaksuje (autorski program pacy w świetlicy) / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 22-25
 14. Na jesiennym straganie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 12
 15. Nasza świetlica – propozycje programowe / Bożena Jabłońska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 32-39
 16. Nasze symbole narodowe : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III / Janina Okoń // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 13
 17. Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7
 18. Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program) / Krystyna Drewnicka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 42-47
 19. Ortografia na wesoło – zasady pisowni „rz” : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 19-20
 20. Podróż na planetę Fantazja – scenariusz zajęć świetlicowych / Aleksandra Kopf // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 3, s. 90-98
 21. Poznajemy jesienne warzywa i owoce na sportowo – scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Dolata // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 14-15
 22. Proszę, dziękuję, przepraszam” : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej / Jolanta Falkiewicz // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 24
 23. Przyjęcie pierwszaków do świetlicy szkolnej : program integracyjny / Halina Lubas // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 25
 24. Ptasie radio – projekt działania lokalnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej / Alina Wisniewsk, M. Prarat-Szymańska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 13-14
 25. Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 91-94
 26. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Dzień Bajek” dla grupy świetlicowej / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 12
 27. Święto Niezapominajki : tradycje ludowe : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / Barbara Dombrowska-Pietrzykowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 6-8
 28. Święto pieczonego ziemniaka : scenariusz zajęć świetlicowych / Małgorzata Maryniak, Irena Mencel // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 33
 29. Techniki usprawniające czytanie : (scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjalistów) / Aleksandra Dworecka // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 22-23
 30. Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Dolata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 18
 31. Trzy królestwa – aktywizowanie wyobraźni dziecięcej : scenariusz zajęć świetlicowych / Ewa Nowak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 17
 32. Umiem być przyjacielem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 21
 33. W poszukiwaniu zimy. Scenariusz zajęć świetlicowych / Janina Maliszak // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 96-99
 34. W świecie bajek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej / Beata Sobolewska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 1, s. 14
 35. W świetlicy szkolnej: plan wychowawczo-opiekuńczy / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s.20-22
 36. Witamy w krainie baśni” – impreza prowadzona metodami aktywnymi dla uczniów klas młodszych / Małgorzata Ratyna // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 62-65
 37. Wyprawa do Krain Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 15-16
 38. Z kulturą na ty : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III / Agnieszka Kita, Danuta Bryg // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 2-3
 39. Zabawy muzyczno-ruchowe : (scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat) / Bianka Antoszczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 15
 40. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych) / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 7-8
 41. Zabawy z gazetą : (scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 14
 42. Zajęcia plastyczne w swietlicy / Beata Kubik // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 501-504
 43. Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych [turniej] / Małgorzata Gawlik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 22-24
 44. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę : zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej / Grażyna Zaborska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 61-64

opracowała: Halina Świtlicka

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie