Świetlica szkolna

Świetlica szkolna – przyszkolna placówka opiekuńczo-wychowawcza dla pozostających w szkole po zakończeniu lekcji uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić należytej opieki. Świetlica szkolna jest szczególnie potrzebna uczniom pozbawionym w domu warunków sprzyjających nauce, a także oczekującym po lekcjach na transport szkolny. Świetlica, integralnie związana ze szkołą, spełnia ważne funkcje wychowawcze, opiekuńcze, dydaktyczno-kompensacyjne, a także społeczne i rekreacyjne.

Źródło: Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Być sobą wśród innych – rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 1, s. 71-78
 2. Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej / Magdalena Hepner-Widło // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 26–27
 3. Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej / Maria Światła-Komisarczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 9-11
 4. Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004 nr 5 s.20-21
 5. Integracja w świetlicy / Halina Lubas // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 24
 6. Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 29-31
 7. Jak usprawnić funkcjonalność świetlicy szkolnej / Małgorzata Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 44-46
 8. Jestem małym Polakiem / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13
 9. Kinezjologia w świetlicy / Elżbieta Popławska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 50-51
 10. Koncepcja pracy świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, dod. „Wkładka Metodyczna” nr 7/8, s. VII-VIII
 11. Metody pracy w świetlicy szkolnej / Violetta Ryszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 48-50
 12. Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 41-42
 13. Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej / Alicja Pułkownik // Życie Szkoły. – 2001, nr 2, s. 111-113
 14. Obrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 11–13
 15. Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 11-13
 16. O pracy w świetlicach / Ewa Wałęsa, Ewa Brewka, Ewa Brzezińska-Cielepa, Anna Marczuk, Aneta Kochanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 48-53
 17. O samorządzie w świetlicy / Elżbieta Popławska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 50
 18. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s.202-207
 19. Orgiami w świetlicy i nie tylko… / Jolanta Trawczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 4, s. 33-34
 20. Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 45-47
 21. Polubić świetlicę / Izabela Franc // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 40-41
 22. Powitanie wiosny / Magdalena Hepner-Widło // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 25-29
 23. Poznajmy się / Bożena Jabłońska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 8-9
 24. Praca w świetlicy szkolnej : wybór bibliografii / oprac. Iwona Bożena Bukrejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 63-64
 25. Program profilaktyczno- edukacyjno-wychowawczy / Krystyna Drewnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 34-35
 26. Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy / Anna Zając-Zielińska //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 40-42
 27. Refleksje świetlicowe / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 145-148
 28. Rozwój świetlic szkolnych / Danuta Kmita // Wychowawca. – 2007, nr 3, s.5–7
 29. Seminarium dla nauczycieli świetlic / Agnieszka Czachorowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008 nr 3 s. 60-62
 30. Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej / Jolanta Kacprzak // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 20-21
 31. Świetlica przy słowiczej / Janusz Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 6, s.38–40
 32. Świetlica szkolna (zestawienie bibliograficzne w wyborze – z czasopism 2000-2006) / Danuta Klukowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 5 s.15-16
 33. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza / Zofia Frączek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 48-51
 34. Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 41-45
 35. Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodzin z problemem alkoholowym / Anna Dolata // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 20-22
 36. Świetlica szkolna w oczach absolwenta / Renata Pulikowska // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 22–23
 37. Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 42-44
 38. Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 44-46
 39. Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? / Beata Przyborowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 23-28
 40. Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 36-41
 41. Świetlice szkolne : (zestawienie bibliograficzne) / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 37-39
 42. Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy / Grażyna Kamińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 39-44
 43. W szkolnej świetlicy środowiskowej / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 7, s. 37-39
 44. W świetlicy szkolnej / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005 nr 7 s.20-22
 45. Wrażliwi na piękno / Jolanta Woźniak-Żemła // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 23-31
 46. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 7-8
 47. Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 36-44
 48. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 501-504
 49. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Małgorzata Sienkiewicz-Karczmarzyk // Życie Szkoły. –  2004 nr 9 s.13-15
 50. Zajęcia w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 47-48

SCENARIUSZE, PROGRAMY, PLANY, KONKURSY

 1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21
 2. Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego / Danuta Nowak-Wójcik, Jolanta Bijak, Izabela Musiał, Renata Mrozińska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 15-18
 3. Dlaczego Syrenka jest herbem Warszawy? : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 21
 4. Dokąd na wakacje? – zajęcia świetlicowe / Barbara Duda // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna” nr 6, s. I-VII
 5. Duchy polskich zamków : scenariusz zabawy biblioteczno-świetlicowej / Ewa Petiuk, Ewa Kamińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 10-11
 6. Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 20-21
 7. Jak wygląda Czas? : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 17-18
 8. Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13
 9. Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela : konspekt zajęć świetlicowych / Marzenna Dudek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 2-3
 10. Moja babcia i mój dziadek : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 5-6
 11. Możemy pomóc! : przykłady zajęć w świetlicy szkolnej / Iwona Jakubowska // Wychowawca. – 2003 nr 9 s. 24-25
 12. Mój Czas : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 16-17
 13. Muzyka uczy i relaksuje (autorski program pacy w świetlicy) / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 22-25
 14. Na jesiennym straganie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 12
 15. Nasza świetlica – propozycje programowe / Bożena Jabłońska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 32-39
 16. Nasze symbole narodowe : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III / Janina Okoń // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 13
 17. Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7
 18. Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program) / Krystyna Drewnicka // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 42-47
 19. Ortografia na wesoło – zasady pisowni „rz” : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 19-20
 20. Podróż na planetę Fantazja – scenariusz zajęć świetlicowych / Aleksandra Kopf // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 3, s. 90-98
 21. Poznajemy jesienne warzywa i owoce na sportowo – scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Dolata // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 14-15
 22. Proszę, dziękuję, przepraszam” : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej / Jolanta Falkiewicz // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 24
 23. Przyjęcie pierwszaków do świetlicy szkolnej : program integracyjny / Halina Lubas // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 25
 24. Ptasie radio – projekt działania lokalnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej / Alina Wisniewsk, M. Prarat-Szymańska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 13-14
 25. Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej / Agata Sijer // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 91-94
 26. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Dzień Bajek” dla grupy świetlicowej / Anna Matukin-Pakuszyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 12
 27. Święto Niezapominajki : tradycje ludowe : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / Barbara Dombrowska-Pietrzykowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 2, s. 6-8
 28. Święto pieczonego ziemniaka : scenariusz zajęć świetlicowych / Małgorzata Maryniak, Irena Mencel // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 33
 29. Techniki usprawniające czytanie : (scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjalistów) / Aleksandra Dworecka // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 22-23
 30. Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Dolata // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 18
 31. Trzy królestwa – aktywizowanie wyobraźni dziecięcej : scenariusz zajęć świetlicowych / Ewa Nowak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 17
 32. Umiem być przyjacielem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 21
 33. W poszukiwaniu zimy. Scenariusz zajęć świetlicowych / Janina Maliszak // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 96-99
 34. W świecie bajek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej / Beata Sobolewska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 1, s. 14
 35. W świetlicy szkolnej: plan wychowawczo-opiekuńczy / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s.20-22
 36. Witamy w krainie baśni” – impreza prowadzona metodami aktywnymi dla uczniów klas młodszych / Małgorzata Ratyna // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 62-65
 37. Wyprawa do Krain Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Marzena Bartosik, Katarzyna Piaskowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 15-16
 38. Z kulturą na ty : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III / Agnieszka Kita, Danuta Bryg // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 2-3
 39. Zabawy muzyczno-ruchowe : (scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat) / Bianka Antoszczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 15
 40. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych) / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 11, s. 7-8
 41. Zabawy z gazetą : (scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 14
 42. Zajęcia plastyczne w swietlicy / Beata Kubik // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 501-504
 43. Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych [turniej] / Małgorzata Gawlik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 22-24
 44. Zdrowo i wesoło witamy wiosnę : zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej / Grażyna Zaborska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 61-64

opracowała: Halina Świtlicka

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceJak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?

Jak twórczo i kreatywnie spędzić ferie?
12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie