Sześciolatki w szkole. Obniżenie wieku nauki szkolnej.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Droga rozwoju małego dziecka oraz zadania wychowawcy w okresie wkraczania dziecka w wiek szkolny / Geseke Lundgren // W : Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 43 – 50  Sygn. 35902
 2. Dziecko 6 – letnie na progu szkolnym – jego umiejętności społeczno – emocjonalne / Aleksandra Kruszewska // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S. 377 – 402  Sygn. 36843
 3. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 115s.  Sygn.34904
 4. Małe dziecko w Polsce : raport o systemie edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, 2006. – 189s.     Sygn. 35351
 5. Moja I klasa : poradnik dla nauczycieli / Jadwiga Stasica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 110s.  Sygn. 36387
 6. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, 2011. – 115s.  Sygn. 37010
 7. Oo zmianę sposobu przechodzenia z przedszkola do szkoły, ale jaką zmianę? / Margarete Kaiser // W : Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 145 – 158  Sygn. 35902
 8. Pedagogika przedszkolna / Anna Klim – Klimaszewska. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :  Polski Instytut  Wydawniczy, 2005. – 285s.  Sygn. 35195, 36428, 36721
 9. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 400s.  Sygn. 36879
 10. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE – 5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 84s.  Sygn. 36586
 11. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. – Kielce ; Bydgoszcz : Tekst, 2007. – 249s.  Sygn. 35439, 35440
 12. Zmiany programowe w edukacji przedszkolnej – tendencje i oczekiwania / Małgorzata Kamińska – Jackiewicz // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S.426 – 446

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 36 – 38
 2. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego – opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska – Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 4, s. 81 – 89
 3. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11 – 15
 4. Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 35 – 36
 5. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 5, s. 43 – 48
 6. Co z tą szkołą? / Ewa Świerczewska // Wychowawca. – 2009, nr 2, s. 16 – 17
 7. Czy daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 60 – 62
 8. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 97 – 105
 9. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 10. Dobry start dziecka w szkole. Zabawy edukacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5 – i 6 – letnich / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1 – 2, s. I – IV wkładka
 11. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13 – 18
 12. Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie ? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s. 32 – 34
 13. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 4 – 9
 14. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5 – 12
 15. Dziecko sześcioletnie w szkole / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – 2011, nr 7, s. 61 – 62
 16. Dziecko 6 – letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2009 / 2010, nr 1, s. 82 – 89
 17. Edukacja ad 2011 – spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2012, nr 1, s. 3 – 6
 18. Edukacja przedszkolna w procesie zmian / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 5 – 8
 19. Edukacja sześciolatków – szansą na lepszą jakość życia / Danuta Pacholicka, Aleksandra Fik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s. 393 – 395
 20. Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego / Elżbieta Putkiewicz, Barbara Murawska, Marek Piotrowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 133 – 157
 21. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny – Niedzielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 74 – 80
 22. Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 29 – 34
 23. Jak ułatwić start szkolny sześciolatkom? / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 49 – 50
 24. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 48 – 56
 25. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 36 – 38
 26. Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 14 – 18
 27. Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska  // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 2, s. 69 – 80
 28. Niełatwe początki szkolnej inicjacji / Grażyna Rura // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 19 – 23
 29. Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowanie. – 2009 / 2010, nr 1, s. 90 – 93
 30. Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 392 – 397
 31. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6 – letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2011 / 2012, nr 1, s. 88 – 93
 32. Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 22 – 25
 33. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23 – 29
 34. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 5 – 10
 35. Sześciolatek w szkole / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – 2013, nr 8, s. 23 – 24
 36. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 48 – 52
 37. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 10, s. 52 – 56
 38. Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska – Grabowska, Agata Rzymełka – Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, s. 3 – 8
 39. Sześciolatki…na potem / Lidia Jastrzębska // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 4 – 10
 40. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 62 – 64
 41. Sześciolatki w szkole – niekończąca się historia / Ewelina Ostaszewska // Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 3 – 9
 42. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 17 – 21
 43. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 44. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 30 – 35
 45. Wcześniejszy start szkolny : ogólnopolska konferencja naukowa / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 52 – 54
 46. Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji / Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 63 – 65
 47. Wychowanie przedszkolne w dobie zmian / Małgorzata Kamińska- Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 3, s. 4 – 12
 48. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 7 – 12

 

SCENARIUSZE:

 1. Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 24 – 25
 2. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6 – letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2009 / 2010, nr 2, s. 67 – 70

                                                             opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie