Sześciolatki w szkole. Obniżenie wieku nauki szkolnej.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Droga rozwoju małego dziecka oraz zadania wychowawcy w okresie wkraczania dziecka w wiek szkolny / Geseke Lundgren // W : Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 43 – 50  Sygn. 35902
 2. Dziecko 6 – letnie na progu szkolnym – jego umiejętności społeczno – emocjonalne / Aleksandra Kruszewska // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S. 377 – 402  Sygn. 36843
 3. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 115s.  Sygn.34904
 4. Małe dziecko w Polsce : raport o systemie edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, 2006. – 189s.     Sygn. 35351
 5. Moja I klasa : poradnik dla nauczycieli / Jadwiga Stasica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 110s.  Sygn. 36387
 6. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, 2011. – 115s.  Sygn. 37010
 7. Oo zmianę sposobu przechodzenia z przedszkola do szkoły, ale jaką zmianę? / Margarete Kaiser // W : Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 145 – 158  Sygn. 35902
 8. Pedagogika przedszkolna / Anna Klim – Klimaszewska. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :  Polski Instytut  Wydawniczy, 2005. – 285s.  Sygn. 35195, 36428, 36721
 9. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 400s.  Sygn. 36879
 10. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE – 5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 84s.  Sygn. 36586
 11. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. – Kielce ; Bydgoszcz : Tekst, 2007. – 249s.  Sygn. 35439, 35440
 12. Zmiany programowe w edukacji przedszkolnej – tendencje i oczekiwania / Małgorzata Kamińska – Jackiewicz // W : Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej – Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S.426 – 446

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 36 – 38
 2. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego – opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska – Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 4, s. 81 – 89
 3. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11 – 15
 4. Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 35 – 36
 5. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 5, s. 43 – 48
 6. Co z tą szkołą? / Ewa Świerczewska // Wychowawca. – 2009, nr 2, s. 16 – 17
 7. Czy daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 60 – 62
 8. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 97 – 105
 9. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al – Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346 – 357
 10. Dobry start dziecka w szkole. Zabawy edukacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5 – i 6 – letnich / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1 – 2, s. I – IV wkładka
 11. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 13 – 18
 12. Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie ? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s. 32 – 34
 13. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 4 – 9
 14. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5 – 12
 15. Dziecko sześcioletnie w szkole / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – 2011, nr 7, s. 61 – 62
 16. Dziecko 6 – letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2009 / 2010, nr 1, s. 82 – 89
 17. Edukacja ad 2011 – spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2012, nr 1, s. 3 – 6
 18. Edukacja przedszkolna w procesie zmian / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 5 – 8
 19. Edukacja sześciolatków – szansą na lepszą jakość życia / Danuta Pacholicka, Aleksandra Fik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s. 393 – 395
 20. Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego / Elżbieta Putkiewicz, Barbara Murawska, Marek Piotrowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 133 – 157
 21. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny – Niedzielska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 1, s. 74 – 80
 22. Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 29 – 34
 23. Jak ułatwić start szkolny sześciolatkom? / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 49 – 50
 24. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 48 – 56
 25. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2012, nr 6, s. 36 – 38
 26. Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 14 – 18
 27. Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska  // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2010 / 2011, nr 2, s. 69 – 80
 28. Niełatwe początki szkolnej inicjacji / Grażyna Rura // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 19 – 23
 29. Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowanie. – 2009 / 2010, nr 1, s. 90 – 93
 30. Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 392 – 397
 31. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6 – letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2011 / 2012, nr 1, s. 88 – 93
 32. Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 22 – 25
 33. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23 – 29
 34. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 5 – 10
 35. Sześciolatek w szkole / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – 2013, nr 8, s. 23 – 24
 36. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 48 – 52
 37. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 10, s. 52 – 56
 38. Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska – Grabowska, Agata Rzymełka – Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, s. 3 – 8
 39. Sześciolatki…na potem / Lidia Jastrzębska // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 4 – 10
 40. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 62 – 64
 41. Sześciolatki w szkole – niekończąca się historia / Ewelina Ostaszewska // Nowa Szkoła. – 2013, nr 4, s. 3 – 9
 42. Sześciolatki w szkołach / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 17 – 21
 43. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 44. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 30 – 35
 45. Wcześniejszy start szkolny : ogólnopolska konferencja naukowa / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 52 – 54
 46. Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji / Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 63 – 65
 47. Wychowanie przedszkolne w dobie zmian / Małgorzata Kamińska- Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 3, s. 4 – 12
 48. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 7 – 12

 

SCENARIUSZE:

 1. Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 24 – 25
 2. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6 – letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2009 / 2010, nr 2, s. 67 – 70

                                                             opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

 

 

 

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie