Terapia pedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2000 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 121 s.  Sygn. 34613, 34653
 2. Animaloterapia: Program Przedszkolnego Klubu Animals „Cztery Łapy” / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 94 s. Sygn. 35756
 3. Autobiografia: terapeutyczny wymiar pisania o sobie / Duccio Demetrio. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 170 s. Sygn. 34601
 4. Baw się poprzez animaloterapię: przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka : Kraków : „Impuls”, 2012. – 164 s. Sygn. 36736
 5. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się: poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – 56 s. Sygn. 36208
 6. Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) / Stanisława Mihilewicz // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 47-61. Sygn. 34653, 34613
 7. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 93 s. Sygn. 35759
 8. Dzieci z zespołem Williamsa: diagnoza i terapia: wskazania dla rodziców i nauczycieli / Alicja Maurer, Iwona Bołtuć. – Kraków : „Impuls”, 2002. – 62 s. Sygn. 34684
 9. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308 s. Sygn. 35055
 10. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”,2011. – 248 s. Sygn. 36576, 36617, 36451
 11. Komunikacja w terapii / Herschel Knapp. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272 s. Sygn. 35873
 12. Kreowanie rozwoju dziecka: kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Mańkowska. – Gdynia : Wydawn. Pedagog. Operon, 2005. – 208 s. Sygn. 35266
 13. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 76 s. Sygn. 35754
 14. Leczenie dzieci po urazach psychicznych: nowe spojrzenie i twórcze metody działania / Beverly James; tł. Ewa Reutt-Majkowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 310 s. Sygn. 35331
 15. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 417 s. Sygn. 36990 Cz
 16. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. – 135 s. Sygn. 35047 [1998 Sygn. 32687]
 17. Metody terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących / Grażyna Gunia // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – s. 89-105. Sygn. 34653, 34613
 18. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej: metoda krakowska /  pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korenko. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2010. – 238 s. Sygn. 36670
 19. Przeciw terapii / Jeffrey Masson. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 300 s. Sygn.36565
 20. Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna: niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 359 s. Sygn. 36725
 21. Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliand; tł. Andrzej Bidzinski. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. Sygn. 35325
 22. Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 178 s. Sygn. 36235, 36399
 23. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 120 s. Sygn. 35016  [2004 Sygn. 34955]
 24. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 178 s. Sygn. 35017 [2004 Sygn. 34956; 2007 Sygn. 36146]
 25. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. – Kraków : „Impuls”, 2005. – Sygn. 35015
 26. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. Jacka
  J. Błeszyńskiego. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 229 s. Sygn. 36550
 27. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gali King. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 120 s. Sygn. 34764
 28. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Kraków : „Impuls”, 2011. – 462 s. Sygn. 36447, 36549
 29. Wczesna interwencja terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 326 s. Sygn. 36324
 30. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej z opisami Arthura Freemana, Franka Dattilia
  i Tullia Serimalego / Andrzej Kokoszka. – Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 397 s. Sygn. 35890
 31. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego: program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2007. – 84 s. Sygn. 35767
 32. Współczesna rodzina: funkcjonowanie, zagrożenia, terapia / pod red. Elżbiety Rajwy, Sylwestra Marynowicza. – Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2002.  – 152 s. Sygn. 35180
 33. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red  Ewy Piskuli i Doroty Danielewicz. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 270 s. Sygn. 36151
 34. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 152 s. Sygn. 34531

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1.  Akademia przyszłości / Marlena Gutkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 40-43
 2. Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku : założenia merytoryczne : [ref.] / Szczerba Małgorzata // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 1, dod. s.13-15
 3. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555
 4. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 173-194
 5. Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii / Małgorzata Skórczyńska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 280-287
 6. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40-45
 7. Formy terapii w praktyce wychowawczej domów dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 3, s.18-27
 8. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10
 9. Indywidualizacja w terapii pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 29-33
 10. Integracyjny turnus terapii twórczej / Anna Ostrowińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 22-25
 11. Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22-23
 12. Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Ewa Szymczak-Jurkowska, Marzenna Figurska, Ewa Świetlik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 31-32
 13. Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 12, dod. s. I-III
 14. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 8-13
 15. Kolory w terapii dysortografii / Bobrowska Aleksandra // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.24-26
 16. Malowane słowem, gestem i oddechem…, czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 97-107
 17. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, dod. s. I-II
 18. Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, dod. s. I-V
 19. Miejsce zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zreformowanej szkole / Klaudia Sobecka-Szcześniak // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 19-20
 20. Możliwości i sposoby współczesnych technik wyobrażeniowych w systemie oddziaływań terapeutycznych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co dzień. – 2004, nr 10/11, dod. s. III-V
 21. Mój warsztat pracy jako pedagoga-terapeuty / Elżbieta Bednarska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 38-42
 22. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksja rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, dod. s. I-IV .Zawiera m.in. konspekt do zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klasy IV-V z dysleksją rozwojową.
 23. O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego / Katarzyna Gabryś // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 33-42
 24. Plastyczna terapia /  Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 11-14
 25. Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 1, s. 5-11
 26. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 328-332
 27. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, dod. s. I-II
 28. Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 3-10
 29. Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 160-165
 30. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych
  w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 547-551
 31. Program terapeutyczny „magic circle” jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna . – 2005, nr 1, s. 58-62
 32. Program terapii / Joanna Dembińska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 20-23
 33. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się / Renata Majewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 7-8
 34. Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s.1-3
 35. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. I) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, dod. s. I-V
 36. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. II) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4/5, dod. s. I-IV
 37. Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodzicami w terapii pedagogicznej / Iwona Dąbrowska-Jabłońska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 4, s. 24-27
 38. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień . – 2008, nr 3, s. 30-32
 39. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim / Danuta Kolender // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 152-157
 40. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 31-38
 41. Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty : (z doświadczeń w pracy w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej) / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 19-21
 42. Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej / Małgorzata Kurys // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, dod. s. XV-XVI
 43. Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 12, dod. s. I-VII
 44. Stosowanie terapii w wychowaniu / Elżbieta Bednarska, Iwona Preis // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 485-487
 45. Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.27-28
 46. Terapia pedagogiczna / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 84-85
 47. Terapia pedagogiczna – wprowadzenie / Adam Stankowski // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 9-32
 48. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV  Konspekt zajęć.
 49. Terapia wychowawcza klasy / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co  Dzień. – 2003, nr 9, dod. s. VI-VIII
 50. Terapia zabawą / Bielska Beata // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s.55-59
 51. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, dod. s. I-IV
 52. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej : egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, dod. s. I-V
 53. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. I-V .Zawiera m.in. scenariusz zajęć.
 54. Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 14-16
 55. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii
  z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 85-96
 56. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu . – 2008, nr 1, s. 28-29
 57.  Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna 2001, nr 1, s.3-11
 58. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego
  w rehabilitacji / Lidia Bogacz // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 2003, nr 3, s. 20-22

SCENARIUSZE:

 1.  „Bracia miesiące” – scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. s. IV-VI
 2. Ćwiczenie orientacji przestrzennej : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5
 3. Ćwiczenie rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5-6
 4. Konspekt zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb, Alicja Jurzak, Joanna Mikołajczyk, Iwona Podlawska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, dod. s. II-V
 5. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, dod. s. I-IV.Konspekt do zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klasy IV-V z dysleksją rozwojową.
 6. Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s.1-3
 7. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego „Andrus” w klasie I / Siewierska Danuta // Naucz. Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s.54-59 .Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.
 8. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Kuchta Dorota // Życie Szkoły. –  2001, nr 9, s.547-549
 9. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. I-V

 opracowała: mgr Małgorzata Pająk

 

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018

Kategoria: W BiblioteceProcedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli

Procedura wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli
7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018

Kategoria: W BibliotecePrezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości.
27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie