Terapia pedagogiczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2000 – 2013

 KSIĄŻKI:

 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 121 s.  Sygn. 34613, 34653
 2. Animaloterapia: Program Przedszkolnego Klubu Animals „Cztery Łapy” / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 94 s. Sygn. 35756
 3. Autobiografia: terapeutyczny wymiar pisania o sobie / Duccio Demetrio. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 170 s. Sygn. 34601
 4. Baw się poprzez animaloterapię: przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka : Kraków : „Impuls”, 2012. – 164 s. Sygn. 36736
 5. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się: poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – 56 s. Sygn. 36208
 6. Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) / Stanisława Mihilewicz // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 47-61. Sygn. 34653, 34613
 7. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym – program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 93 s. Sygn. 35759
 8. Dzieci z zespołem Williamsa: diagnoza i terapia: wskazania dla rodziców i nauczycieli / Alicja Maurer, Iwona Bołtuć. – Kraków : „Impuls”, 2002. – 62 s. Sygn. 34684
 9. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 308 s. Sygn. 35055
 10. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : „Impuls”,2011. – 248 s. Sygn. 36576, 36617, 36451
 11. Komunikacja w terapii / Herschel Knapp. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 272 s. Sygn. 35873
 12. Kreowanie rozwoju dziecka: kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Mańkowska. – Gdynia : Wydawn. Pedagog. Operon, 2005. – 208 s. Sygn. 35266
 13. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 76 s. Sygn. 35754
 14. Leczenie dzieci po urazach psychicznych: nowe spojrzenie i twórcze metody działania / Beverly James; tł. Ewa Reutt-Majkowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 310 s. Sygn. 35331
 15. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 417 s. Sygn. 36990 Cz
 16. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. – 135 s. Sygn. 35047 [1998 Sygn. 32687]
 17. Metody terapii logopedycznej dzieci głuchych i słabo słyszących / Grażyna Gunia // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisława Mihilewicz. – Kraków : „Impuls”, 2000. – s. 89-105. Sygn. 34653, 34613
 18. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej: metoda krakowska /  pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korenko. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2010. – 238 s. Sygn. 36670
 19. Przeciw terapii / Jeffrey Masson. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 300 s. Sygn.36565
 20. Sposób na trudne dziecko: przyjazna terapia behawioralna: niezbędnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 359 s. Sygn. 36725
 21. Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliand; tł. Andrzej Bidzinski. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006. – 804 s. Sygn. 35325
 22. Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 178 s. Sygn. 36235, 36399
 23. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 120 s. Sygn. 35016  [2004 Sygn. 34955]
 24. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 178 s. Sygn. 35017 [2004 Sygn. 34956; 2007 Sygn. 36146]
 25. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. – Kraków : „Impuls”, 2005. – Sygn. 35015
 26. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. Jacka
  J. Błeszyńskiego. – Kraków : „Impuls”, 2011. – 229 s. Sygn. 36550
 27. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gali King. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 120 s. Sygn. 34764
 28. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Kraków : „Impuls”, 2011. – 462 s. Sygn. 36447, 36549
 29. Wczesna interwencja terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 326 s. Sygn. 36324
 30. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej z opisami Arthura Freemana, Franka Dattilia
  i Tullia Serimalego / Andrzej Kokoszka. – Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 397 s. Sygn. 35890
 31. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego: program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2007. – 84 s. Sygn. 35767
 32. Współczesna rodzina: funkcjonowanie, zagrożenia, terapia / pod red. Elżbiety Rajwy, Sylwestra Marynowicza. – Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2002.  – 152 s. Sygn. 35180
 33. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red  Ewy Piskuli i Doroty Danielewicz. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 270 s. Sygn. 36151
 34. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 152 s. Sygn. 34531

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1.  Akademia przyszłości / Marlena Gutkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 40-43
 2. Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku : założenia merytoryczne : [ref.] / Szczerba Małgorzata // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 1, dod. s.13-15
 3. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. – 2003, nr 9, s. 551-555
 4. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 173-194
 5. Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii / Małgorzata Skórczyńska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 280-287
 6. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40-45
 7. Formy terapii w praktyce wychowawczej domów dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 3, s.18-27
 8. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10
 9. Indywidualizacja w terapii pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 29-33
 10. Integracyjny turnus terapii twórczej / Anna Ostrowińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 22-25
 11. Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22-23
 12. Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Ewa Szymczak-Jurkowska, Marzenna Figurska, Ewa Świetlik // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 31-32
 13. Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 12, dod. s. I-III
 14. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 8-13
 15. Kolory w terapii dysortografii / Bobrowska Aleksandra // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.24-26
 16. Malowane słowem, gestem i oddechem…, czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych / Krystyna Moczia, Joanna Godawa // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 97-107
 17. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, dod. s. I-II
 18. Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, dod. s. I-V
 19. Miejsce zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zreformowanej szkole / Klaudia Sobecka-Szcześniak // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 19-20
 20. Możliwości i sposoby współczesnych technik wyobrażeniowych w systemie oddziaływań terapeutycznych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co dzień. – 2004, nr 10/11, dod. s. III-V
 21. Mój warsztat pracy jako pedagoga-terapeuty / Elżbieta Bednarska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 38-42
 22. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksja rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, dod. s. I-IV .Zawiera m.in. konspekt do zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klasy IV-V z dysleksją rozwojową.
 23. O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego / Katarzyna Gabryś // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 33-42
 24. Plastyczna terapia /  Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 11-14
 25. Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 1, s. 5-11
 26. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 328-332
 27. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10/11, dod. s. I-II
 28. Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 3-10
 29. Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 160-165
 30. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych
  w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 547-551
 31. Program terapeutyczny „magic circle” jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna . – 2005, nr 1, s. 58-62
 32. Program terapii / Joanna Dembińska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 20-23
 33. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się / Renata Majewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 7-8
 34. Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s.1-3
 35. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. I) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, dod. s. I-V
 36. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. II) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4/5, dod. s. I-IV
 37. Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodzicami w terapii pedagogicznej / Iwona Dąbrowska-Jabłońska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 4, s. 24-27
 38. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień . – 2008, nr 3, s. 30-32
 39. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim / Danuta Kolender // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 152-157
 40. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 31-38
 41. Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty : (z doświadczeń w pracy w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej) / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 19-21
 42. Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej / Małgorzata Kurys // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 4/5, dod. s. XV-XVI
 43. Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 12, dod. s. I-VII
 44. Stosowanie terapii w wychowaniu / Elżbieta Bednarska, Iwona Preis // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 485-487
 45. Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s.27-28
 46. Terapia pedagogiczna / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 84-85
 47. Terapia pedagogiczna – wprowadzenie / Adam Stankowski // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 9-32
 48. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV  Konspekt zajęć.
 49. Terapia wychowawcza klasy / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co  Dzień. – 2003, nr 9, dod. s. VI-VIII
 50. Terapia zabawą / Bielska Beata // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s.55-59
 51. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, dod. s. I-IV
 52. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej : egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, dod. s. I-V
 53. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. I-V .Zawiera m.in. scenariusz zajęć.
 54. Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 14-16
 55. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii
  z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa // Chowanna. – 2009, t. 1, s. 85-96
 56. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu . – 2008, nr 1, s. 28-29
 57.  Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna 2001, nr 1, s.3-11
 58. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego
  w rehabilitacji / Lidia Bogacz // Opieka, Wychowanie,Terapia. – 2003, nr 3, s. 20-22

SCENARIUSZE:

 1.  „Bracia miesiące” – scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. s. IV-VI
 2. Ćwiczenie orientacji przestrzennej : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5
 3. Ćwiczenie rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 5-6
 4. Konspekt zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb, Alicja Jurzak, Joanna Mikołajczyk, Iwona Podlawska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, dod. s. II-V
 5. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 3, dod. s. I-IV.Konspekt do zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klasy IV-V z dysleksją rozwojową.
 6. Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s.1-3
 7. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego „Andrus” w klasie I / Siewierska Danuta // Naucz. Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s.54-59 .Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.
 8. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych / Kuchta Dorota // Życie Szkoły. –  2001, nr 9, s.547-549
 9. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. I-V

 opracowała: mgr Małgorzata Pająk

 

Marzec 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
4 marca 2019 5 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myslenia?
7 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Sieć wspólpracy i samokształcenia - Jak uczyć kreatywnego myslenia?

Kategoria: W BiblioteceTablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?

Tablica interaktywna - pomoc dydaktyczna czy zabawka?
8 marca 2019 9 marca 2019 10 marca 2019
11 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
12 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
13 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceZasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.

Zasoby Internetu i prawo autorskie w szkole.
14 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceSugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów - wyrazy w chmurze.
15 marca 2019 16 marca 2019 17 marca 2019
18 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceCo po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.

Co po Neli? - literatura podróżnicza dla starszych dzieci.
19 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
20 marca 2019 21 marca 2019 22 marca 2019 23 marca 2019 24 marca 2019
25 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceLapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.

Lapbook - projektowanie i wykorzystanie w pracy nauczyciela.
26 marca 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
27 marca 2019 28 marca 2019 29 marca 2019 30 marca 2019 31 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie