Trudności w nauce

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2009.

Książki:

 1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie / Sylwia B. Grimm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 389s.    Sygn.  33528.
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka : Wydawnictwo „Żak”, 2006. – 429s.    Sygn.  35201
 3. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 206s.  Sygn. 35074
 4. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 156s.  Sygn.   35760
 5. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków : „ Impuls”, 2005. – 308s.  Sygn.  35055
 6. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morale Gomez . – Kraków : Wydawnictwo „eSPe”, 2002. – 192s.  Sygn.  34934
 7. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008. – 116s.   Sygn.  35673
 8. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998. – 192s.   Sygn.   34726
 9. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : ogólnopolska konferencja / Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów. – Warszawa : Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. -308s.  Sygn.   35261
 10. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem / Gislind Binder, Richard Michaeli. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 180s.  Sygn.  35105
 11. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 248s.    Sygn.   34887

Artykuły z czasopism:

 1. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7 s. 41-44
 2. Dziecko z trudnościami w uczeniu się / Bożena Dittfeld // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 47 – 51.
 3. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40 – 45.
 4. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 109 – 123
 5. Jak kompetentnie „widzieć i rozumieć” uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas lekcji historii / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4 – 5, s. I –X wkładka.
 6. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 19.
 7. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, s. I-V (wkładka)
 8. Problemy z nauką i szkołą : raport z badań / Martyna Kicińska, Ewa Klausz – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 24 – 29.
 9. Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi / Maria Gładyszewska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 125 – 134.
 10. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 1) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. I – V wkładka
 11. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 2) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. I – IV wkładka.
 12. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 30 – 32.
 13. Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka – Chrustny // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 42 – 46.
 14. Specyficzne trudności w uczeniu się – istota i przyczyny / Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7 – 8, s. 37 – 40.
 15. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. I – IV wkladka.
 16. Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 19 – 21.
 17. Terapeuta osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – jago rola, zadania, status prawny. Przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1, s. 3 – 6.
 18. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1 – 2, s. I – IV wkładka.
 19. Trudności w uczeniu się matematyki – jak im zapobiegać ? / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 11, s. 46 – 55.
 20. Uczeń z trudnościami – problem czy wyzwanie / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 32 – 34.
 21. Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska., Marek Kazimierowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26 – 28.
 22. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. -2009, nr 7 -8,s.I -V
 23. Zaburzenia psychomotoryczne uczniów a nauczanie matematyki / Elżbieta Zięba // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. X – XI wkładka.

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie