Trudności w nauce

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2009.

Książki:

 1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie / Sylwia B. Grimm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 389s.    Sygn.  33528.
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka : Wydawnictwo „Żak”, 2006. – 429s.    Sygn.  35201
 3. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 206s.  Sygn. 35074
 4. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 156s.  Sygn.   35760
 5. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków : „ Impuls”, 2005. – 308s.  Sygn.  35055
 6. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morale Gomez . – Kraków : Wydawnictwo „eSPe”, 2002. – 192s.  Sygn.  34934
 7. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008. – 116s.   Sygn.  35673
 8. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998. – 192s.   Sygn.   34726
 9. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : ogólnopolska konferencja / Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów. – Warszawa : Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. -308s.  Sygn.   35261
 10. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem / Gislind Binder, Richard Michaeli. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 180s.  Sygn.  35105
 11. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 248s.    Sygn.   34887

Artykuły z czasopism:

 1. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7 s. 41-44
 2. Dziecko z trudnościami w uczeniu się / Bożena Dittfeld // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 47 – 51.
 3. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40 – 45.
 4. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 109 – 123
 5. Jak kompetentnie „widzieć i rozumieć” uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas lekcji historii / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4 – 5, s. I –X wkładka.
 6. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 19.
 7. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, s. I-V (wkładka)
 8. Problemy z nauką i szkołą : raport z badań / Martyna Kicińska, Ewa Klausz – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 24 – 29.
 9. Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi / Maria Gładyszewska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 125 – 134.
 10. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 1) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. I – V wkładka
 11. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 2) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. I – IV wkładka.
 12. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 30 – 32.
 13. Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka – Chrustny // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 42 – 46.
 14. Specyficzne trudności w uczeniu się – istota i przyczyny / Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7 – 8, s. 37 – 40.
 15. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. I – IV wkladka.
 16. Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 19 – 21.
 17. Terapeuta osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – jago rola, zadania, status prawny. Przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1, s. 3 – 6.
 18. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1 – 2, s. I – IV wkładka.
 19. Trudności w uczeniu się matematyki – jak im zapobiegać ? / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 11, s. 46 – 55.
 20. Uczeń z trudnościami – problem czy wyzwanie / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 32 – 34.
 21. Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska., Marek Kazimierowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26 – 28.
 22. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. -2009, nr 7 -8,s.I -V
 23. Zaburzenia psychomotoryczne uczniów a nauczanie matematyki / Elżbieta Zięba // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. X – XI wkładka.

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie