Trudności w nauce

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2009.

Książki:

 1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie / Sylwia B. Grimm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 389s.    Sygn.  33528.
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka : Wydawnictwo „Żak”, 2006. – 429s.    Sygn.  35201
 3. Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 206s.  Sygn. 35074
 4. Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 156s.  Sygn.   35760
 5. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Kraków : „ Impuls”, 2005. – 308s.  Sygn.  35055
 6. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morale Gomez . – Kraków : Wydawnictwo „eSPe”, 2002. – 192s.  Sygn.  34934
 7. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2008. – 116s.   Sygn.  35673
 8. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998. – 192s.   Sygn.   34726
 9. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : ogólnopolska konferencja / Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów. – Warszawa : Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. -308s.  Sygn.   35261
 10. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem / Gislind Binder, Richard Michaeli. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 180s.  Sygn.  35105
 11. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philips C. Kendall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 248s.    Sygn.   34887

Artykuły z czasopism:

 1. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7 s. 41-44
 2. Dziecko z trudnościami w uczeniu się / Bożena Dittfeld // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 47 – 51.
 3. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40 – 45.
 4. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk – Kolczyńska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 109 – 123
 5. Jak kompetentnie „widzieć i rozumieć” uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas lekcji historii / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4 – 5, s. I –X wkładka.
 6. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 19.
 7. Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 12, s. I-V (wkładka)
 8. Problemy z nauką i szkołą : raport z badań / Martyna Kicińska, Ewa Klausz – Jaworska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 24 – 29.
 9. Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi / Maria Gładyszewska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 125 – 134.
 10. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 1) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, s. I – V wkładka
 11. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową ( cz. 2) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. I – IV wkładka.
 12. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 30 – 32.
 13. Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka – Chrustny // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 42 – 46.
 14. Specyficzne trudności w uczeniu się – istota i przyczyny / Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7 – 8, s. 37 – 40.
 15. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. I – IV wkladka.
 16. Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty / Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 3, s. 19 – 21.
 17. Terapeuta osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – jago rola, zadania, status prawny. Przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1, s. 3 – 6.
 18. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1 – 2, s. I – IV wkładka.
 19. Trudności w uczeniu się matematyki – jak im zapobiegać ? / Ewa Mieleszkiewicz // Życie Szkoły. – 2009, nr 11, s. 46 – 55.
 20. Uczeń z trudnościami – problem czy wyzwanie / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 32 – 34.
 21. Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska., Marek Kazimierowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26 – 28.
 22. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. -2009, nr 7 -8,s.I -V
 23. Zaburzenia psychomotoryczne uczniów a nauczanie matematyki / Elżbieta Zięba // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4 – 5, s. X – XI wkładka.

opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

Sierpień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 lipca 2018 31 lipca 2018 1 sierpnia 2018 2 sierpnia 2018 3 sierpnia 2018 4 sierpnia 2018 5 sierpnia 2018
6 sierpnia 2018 7 sierpnia 2018 8 sierpnia 2018 9 sierpnia 2018 10 sierpnia 2018 11 sierpnia 2018 12 sierpnia 2018
13 sierpnia 2018 14 sierpnia 2018 15 sierpnia 2018 16 sierpnia 2018 17 sierpnia 2018 18 sierpnia 2018 19 sierpnia 2018
20 sierpnia 2018 21 sierpnia 2018 22 sierpnia 2018 23 sierpnia 2018 24 sierpnia 2018 25 sierpnia 2018 26 sierpnia 2018
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie