Uczeń zdolny

Zestawienie bibliograficzne  w wyborze za lata 1997 – 2010

KSIĄŻKI

 1. Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 286s. Sygn. 36 264
 2. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. – Lublin : TN KUL, cop. 2000. – 242 s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 57). – Streszcz. ang. – Bibliogr. s. 221-240. Sygn. 35126
 3. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych / Eugeniusz Piotrowski // W : Pedagogika specjalna / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1998. – S. 289-307 Sygn. 34 456, 34 457, 34 629, 35 065
 4. Podstawy psychologii / pod red. Władysławy Pileckiej i in. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 1998. – s. 348-376 : Uczniowie o wybitnych możliwościach rozwoju.  Sygn. 34 374, 34 450, 35265 Cz
 5. Psychologia zdolności: współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. – Warszawa: PWN, 2005.- 200s Sygn. Cz.
 6. Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Gdańsk: GWP, 2005. – 317s. Sygn. Cz.
 7. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Zofia Sękowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. – S. 354-366 : Kształcenie specjalne dzieci wybitnie zdolnych. Sygn. 34 379, 34380 Cz
 8. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 207 s. Sygn. 34 607, 34 707
 9. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka / pod red. Ireny Stańczak. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. – 71s. Sygn. Cz
 10. Wybitne zdolności ogólne / Joanna Kossewska : // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony. – Wyd. 2 por. i posz. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2004. – S. 302-309. Sygn. 34 374, 34 450,
  35265 Cz
 11. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod. red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 359 s. : il. ; 24 cm. – Materiały konferencyjne. – Bibliogr. przy pracach.
  Sygn. 35 229
 12. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod. red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 392 s. ; 24 cm. – Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór”, 15-16 października 2004, Toruń. – Bibliogr. przy niektórych pracach.  Sygn. 35 230
 13. Zdolny uczeń. Metody planowania samodzielnej nauki / B.J. Zimmerman: S. Bonner: R. Kovach. – Gdańsk: GWP, 2008. – 127s. Sygn. 36 082
 14. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 98, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 93-98.  Sygn. 35 680

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 56-57
 2. Co słychać u zdolnych / Zajdel Krzysztof // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 59-61
 3. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych / Janusz Abramczyk ? // Nowa Szkoła. – 2003, nr 5, s. 18-22
 4. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole, – 2008, nr 3, s. 101-110
 5. Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom ? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35-40
 6. Dostrzegajmy zdolności / Malec Maria // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 97-101 Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 100-106
 7. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Łuczak Agnieszka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 8, s. 22-23
 8. Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 9. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber – Dądala // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30
 10. Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51-55
 11. Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 68-74
 12. Gimnazjum twórczości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 33-35
 13. Hodowla olimpijczyków / Andrzej Nikorycki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 3, s. 12-14
 14. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 14-18
 15. Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? / Szczekocka-Augustyn Aleksandra // Edukacja i Dialog. – 2006 , nr 6 , s. 8-12
 16. Jak stymulować zdolności „Myślenia pytającego” uczniów? / Szmidt Krzysztof J. // Życie Szkoły. – 2004, nr 7, s. 17-22
 17. Jak uczyć zdolnych i utalentowanych uczniów / Iva Pychowa // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 4, s. 295-300
 18. Jak współpracujemy z uczniami zdolnymi w procesie edukacji chemicznej ? / Danuta Jankisz, Juliusz Jankisz // Chemia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 8-12
 19. Kapitał to ludzie / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 42-43
 20. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 46-55
 21. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 21
 22. Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór? : [materiały z konferencji] /   Krajewska Anna, Kwiatkowska-Góralczyk Małgorzata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 60-64
 23. Uczeń zdolny w bibliotece / Kulej-Kwaśniewska Jolanta : // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 5
 24. Sztuka kształtuje umiejętności i charakter / Kuras Bożena // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 58-60
 25. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką. Cz. 1-2 / Haberka Jolanta //  Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s. 40-42 ; nr 4, s. 41-43
 26. Lepszy uczeń…..bardziej lubiany ? / Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 371-  374
 27. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 28. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 99-108
 29. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 27-30
 30. O dzieciach zdolnych / Halina Winnicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 15-17
 31. Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji / Taraszkiewicz Małgorzata // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 35-38
 32. O indywidualnej pracy z uczniem / Anna Pławecka // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 144-150
 33. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 39-46
 34. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 35. Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik, Wanda Drelowska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 36-40
 36. Pokarało mnie geniuszem… / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 67-79
 37. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 46-48
 38. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 39. Pomóc zdolnemu / Hłobił Agnieszka // Życie Szkoły.- 2006 nr 2, s.44-46
 40. Potrzeba troski o ucznia zdolnego / Urszula Raś // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 4, s. 28-32
 41. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20
 42. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 45-49
 43. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 36-41
 44. Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd – Skórczewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 67-72
 45. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piecha // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30
 46. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 48-51
 47. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15
 48. Praca z uczniem zdolnym : zestawienie bibliograficzne / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s. 22-23
 49. Praca z uczniem zdolnym w „Kole Miłośników Poezji” (program autorski) / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 98-108
 50. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Falkiewicz-Szult Małgorzata // Wychowanie na co Dzień.
  – 2007, nr 3, s. 3-8 Rozwój zdolności przez zabawę / Grzegorczyk Małgorzata // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 10, s. 39-42
 51. Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, z. 1, s. 69-84
 52. Selekcjonować czy nie ? / Ewa Mazierska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 2, s. 36-38
 53. Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent ……. / Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, dod. Biblioteczka Monograficzna, s. (2) –(13)
 54. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. – 2005, nr 1, s. 19-25
 55. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 56. Stymulowanie zdolności twórczych i werbalnych uczniów / Miedzińska Grażyna // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 26-29
 57. Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28-31
 58. Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 314-316
 59. Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. –2001, nr 9/10, 61-65
 60. Szczególne uzdolnienia : zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s.329-332
 61. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 61-69
 62. Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 81-87
 63. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59
 64. Szybciej, więcej i twórczo… / Ryszarda Ewa Bernacka //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 113-122
 65. Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 31-37
 66. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 107-115
 67. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 18-20
 68. Uczeń zaciekawiony światem / Prusko Ludmiła // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 12-13
 69. Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem ? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55
 70. Uczeń zdolny : zestawienia bibliograficzne w wyborze / Joanna Paszek, Krystyna Paszek // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 57-59
 71. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole.-  2002, nr 5, s. 13
 72. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Bula // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 73. Uczeń zdolny w klasach I-III / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. – 1997, nr 6, s. 340-346
 74. Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-13
 75. Uczeń zdolny w szkole / Ewa Kosińska // Wychowawca. – 1997, nr 6, s. 32-33
 76. Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 95-105
 77. Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-54
 78. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202-205
 79. Uczniowie zdolni / Józef Winiarski // Wychowawca. – 1999, nr 2, s. 31
 80. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 136-142
 81. W sytuacji genialnego Golemana / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 22-25
 82. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 83. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dodatek „Biblioteka Centrum Informacji” nr 2, s. 12-14
 84. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 37-44
 85. Zagospodarować talenty / Jarosław Kordziński // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 34-37
 86. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 9-13
 87. Zdolności a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 5-9
 88. Zdolności matematyczne w dzieci – czym są i jak je rozwijać ? / Irena Pufal – Struzik // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4, s. 7-12
 89. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Biernacka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 5-9
 90. Zdolny uczeń / Dorota Zaworska – Nikoniuk // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 38-45
 91. Zdolny, ale leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 40-4

opracowała : Halina Świtlicka

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie