Uczeń zdolny

Zestawienie bibliograficzne  w wyborze za lata 1997 – 2010

KSIĄŻKI

 1. Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 286s. Sygn. 36 264
 2. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. – Lublin : TN KUL, cop. 2000. – 242 s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 57). – Streszcz. ang. – Bibliogr. s. 221-240. Sygn. 35126
 3. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych / Eugeniusz Piotrowski // W : Pedagogika specjalna / pod red. Władysława Dykcika. – Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1998. – S. 289-307 Sygn. 34 456, 34 457, 34 629, 35 065
 4. Podstawy psychologii / pod red. Władysławy Pileckiej i in. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 1998. – s. 348-376 : Uczniowie o wybitnych możliwościach rozwoju.  Sygn. 34 374, 34 450, 35265 Cz
 5. Psychologia zdolności: współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. – Warszawa: PWN, 2005.- 200s Sygn. Cz.
 6. Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Gdańsk: GWP, 2005. – 317s. Sygn. Cz.
 7. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Zofia Sękowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. – S. 354-366 : Kształcenie specjalne dzieci wybitnie zdolnych. Sygn. 34 379, 34380 Cz
 8. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 207 s. Sygn. 34 607, 34 707
 9. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Teoria i praktyka / pod red. Ireny Stańczak. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. – 71s. Sygn. Cz
 10. Wybitne zdolności ogólne / Joanna Kossewska : // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony. – Wyd. 2 por. i posz. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2004. – S. 302-309. Sygn. 34 374, 34 450,
  35265 Cz
 11. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod. red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 359 s. : il. ; 24 cm. – Materiały konferencyjne. – Bibliogr. przy pracach.
  Sygn. 35 229
 12. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod. red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 392 s. ; 24 cm. – Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór”, 15-16 października 2004, Toruń. – Bibliogr. przy niektórych pracach.  Sygn. 35 230
 13. Zdolny uczeń. Metody planowania samodzielnej nauki / B.J. Zimmerman: S. Bonner: R. Kovach. – Gdańsk: GWP, 2008. – 127s. Sygn. 36 082
 14. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 98, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 93-98.  Sygn. 35 680

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 56-57
 2. Co słychać u zdolnych / Zajdel Krzysztof // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 59-61
 3. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych / Janusz Abramczyk ? // Nowa Szkoła. – 2003, nr 5, s. 18-22
 4. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole, – 2008, nr 3, s. 101-110
 5. Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom ? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35-40
 6. Dostrzegajmy zdolności / Malec Maria // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 97-101 Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 100-106
 7. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Łuczak Agnieszka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 8, s. 22-23
 8. Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 9. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber – Dądala // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30
 10. Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51-55
 11. Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 68-74
 12. Gimnazjum twórczości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2004, nr 8, s. 33-35
 13. Hodowla olimpijczyków / Andrzej Nikorycki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 3, s. 12-14
 14. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 14-18
 15. Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? / Szczekocka-Augustyn Aleksandra // Edukacja i Dialog. – 2006 , nr 6 , s. 8-12
 16. Jak stymulować zdolności „Myślenia pytającego” uczniów? / Szmidt Krzysztof J. // Życie Szkoły. – 2004, nr 7, s. 17-22
 17. Jak uczyć zdolnych i utalentowanych uczniów / Iva Pychowa // Języki Obce w Szkole. – 1997, nr 4, s. 295-300
 18. Jak współpracujemy z uczniami zdolnymi w procesie edukacji chemicznej ? / Danuta Jankisz, Juliusz Jankisz // Chemia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 8-12
 19. Kapitał to ludzie / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 42-43
 20. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 46-55
 21. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 21
 22. Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór? : [materiały z konferencji] /   Krajewska Anna, Kwiatkowska-Góralczyk Małgorzata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 60-64
 23. Uczeń zdolny w bibliotece / Kulej-Kwaśniewska Jolanta : // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 5
 24. Sztuka kształtuje umiejętności i charakter / Kuras Bożena // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 58-60
 25. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką. Cz. 1-2 / Haberka Jolanta //  Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s. 40-42 ; nr 4, s. 41-43
 26. Lepszy uczeń…..bardziej lubiany ? / Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 371-  374
 27. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 28. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 99-108
 29. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 27-30
 30. O dzieciach zdolnych / Halina Winnicka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 15-17
 31. Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji / Taraszkiewicz Małgorzata // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 35-38
 32. O indywidualnej pracy z uczniem / Anna Pławecka // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 144-150
 33. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 39-46
 34. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 35. Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik, Wanda Drelowska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 36-40
 36. Pokarało mnie geniuszem… / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 67-79
 37. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 46-48
 38. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 39. Pomóc zdolnemu / Hłobił Agnieszka // Życie Szkoły.- 2006 nr 2, s.44-46
 40. Potrzeba troski o ucznia zdolnego / Urszula Raś // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 4, s. 28-32
 41. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20
 42. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 45-49
 43. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 36-41
 44. Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd – Skórczewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 67-72
 45. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piecha // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30
 46. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 48-51
 47. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15
 48. Praca z uczniem zdolnym : zestawienie bibliograficzne / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s. 22-23
 49. Praca z uczniem zdolnym w „Kole Miłośników Poezji” (program autorski) / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 98-108
 50. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Falkiewicz-Szult Małgorzata // Wychowanie na co Dzień.
  – 2007, nr 3, s. 3-8 Rozwój zdolności przez zabawę / Grzegorczyk Małgorzata // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 10, s. 39-42
 51. Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, z. 1, s. 69-84
 52. Selekcjonować czy nie ? / Ewa Mazierska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 2, s. 36-38
 53. Sprawność, uzdolnienia ruchowe, talent ……. / Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, dod. Biblioteczka Monograficzna, s. (2) –(13)
 54. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. – 2005, nr 1, s. 19-25
 55. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 56. Stymulowanie zdolności twórczych i werbalnych uczniów / Miedzińska Grażyna // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 26-29
 57. Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28-31
 58. Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 314-316
 59. Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. –2001, nr 9/10, 61-65
 60. Szczególne uzdolnienia : zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s.329-332
 61. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 61-69
 62. Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 81-87
 63. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59
 64. Szybciej, więcej i twórczo… / Ryszarda Ewa Bernacka //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 113-122
 65. Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 31-37
 66. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 107-115
 67. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 18-20
 68. Uczeń zaciekawiony światem / Prusko Ludmiła // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 12-13
 69. Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem ? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55
 70. Uczeń zdolny : zestawienia bibliograficzne w wyborze / Joanna Paszek, Krystyna Paszek // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 57-59
 71. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole.-  2002, nr 5, s. 13
 72. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Bula // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 73. Uczeń zdolny w klasach I-III / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. – 1997, nr 6, s. 340-346
 74. Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-13
 75. Uczeń zdolny w szkole / Ewa Kosińska // Wychowawca. – 1997, nr 6, s. 32-33
 76. Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 95-105
 77. Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-54
 78. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202-205
 79. Uczniowie zdolni / Józef Winiarski // Wychowawca. – 1999, nr 2, s. 31
 80. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 136-142
 81. W sytuacji genialnego Golemana / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 22-25
 82. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 83. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dodatek „Biblioteka Centrum Informacji” nr 2, s. 12-14
 84. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 37-44
 85. Zagospodarować talenty / Jarosław Kordziński // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 34-37
 86. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 9-13
 87. Zdolności a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 5-9
 88. Zdolności matematyczne w dzieci – czym są i jak je rozwijać ? / Irena Pufal – Struzik // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4, s. 7-12
 89. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Biernacka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 5-9
 90. Zdolny uczeń / Dorota Zaworska – Nikoniuk // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 38-45
 91. Zdolny, ale leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 40-4

opracowała : Halina Świtlicka

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie