Uzależnienie od komputera i Internetu, cyberprzemoc.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2011

KSIĄŻKI:

 1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 164 s. Sygn. 36 423
 2. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. –  408 s. Sygn. 35 965
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 216 s. Sygn. 34 728
 4. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark D. Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 313 s. Sygn. 34 910
 5. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Lansado, Gianfilippo Pietra. – Kraków : Wydaw. eSPe, 2006. – 143 s. Sygn. 35 203
 6. Interakcja człowieka z komputerem // W:  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2: G-Ł / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – 1114 s. Sygn. 35 035/2 Cz
 7. Media i świat informacji jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka / Andrzej Murzyn // W: Dziecko w świecie wartości. Cz. 2 : Poszukiwanie ładu umysłu i serca / po red. nauk. Bronisławy Dymary. – Kraków : Impuls, 2003. – 264 s. Sygn. 34 711/2, 34 895/2
 8. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2003. – 220 s. Sygn. 34 749
 9. Nowe media a dzieci – dylemat rodziców? / Joanna Cent // W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 268 s. Sygn. 35 199
 10. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisława Kozak. – Warszawa : Difin, 2011. – 272 s. Sygn. 36 429
 11. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – 264 s. Sygn. 35 988
 12. Patologie związane z użytkowaniem Internetu / Bronisław Siemieniecki // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. B. Siemieniecki. – Warszawa : PWN, 2007. – 348 s. Sygn. 35 730
 13. Psychoprofilaktyka  uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Wyd. 2. – Lublin : TNKUL, 1993. – 313 s. Sygn. 32 936, 32 937
 14. Uzależnienia od mediów – na przykładzie Internetu i TV / Andrzej Sankała // W: Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. – Kraków : Impuls, 2007. – 352 s. Sygn. 35 772
 15. Uzależnienie od mediów cyfrowych / Anna Andrzejewska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6: Su-U / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2007. – 1203 s. Sygn. 35 035/6 Cz
 16. Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenie dla realnych kontaktów z ludźmi // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) / red. Anna Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 172 s. Sygn. 34 427
 17. Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. – Warszawa : Pax, 2006. – 180 s. Sygn. 35 194

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 63-67
 2. Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 40-44
 3. A może po prostu wyłączyć … czyli dziecko i świat mediów – kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona Duda // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 7-8, s. 7-8
 4. Big Brother w… szkole. O roli mediów / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 47-49
 5. Blogerzy i blagierzy. O internetowym pamiętnikarstwie / Joanna Szwechowicz // Polonistyka. – 2007, nr 1, s. 51
 6. Co Internet może dać uczniom? / Justyna Łęska, Zbigniew Łęski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 21-26
 7. Cyberprzemoc : zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2010, nr 7-8, s. 12-15
 8. Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 42-43
 9. Cyberuzależnienie / Sebastian Taboł // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 26-31
 10. Czat nie dla uczniów / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 62
 11. Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. – 2002, 1, s. 12-15
 12. Czy komputery uzależniają dorastające pokolenie? Teresa Sołtysiak // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 12, s. 12-15
 13. Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 50-52
 14. Dziecko w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2-5
 15. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32-36
 16. Dziecko w świecie mediów / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 2-9
 17. Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych / Andrzej Afgański // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s. 37-40
 18. Elektroniczna niańka / Jadwiga Izdebska // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 9, s. 41-42
 19. Elektroniczny wychowawca / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. – 1999, nr 12, s. 12-15
 20. Gry fabularne. Mit a rzeczywistość / Przemysław Panak // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 19-29
 21. Gry komputerowe a psychika dziecka / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 9, s. 58-62
 22. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczenie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 34-43
 23. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 48-49
 24. Gry komputerowe – narkotyk antyintelektualny. Alarm! / Stanisław Fudali // Matematyka. – 2004, nr 6, s. 32-34
 25. Gry komputerowe – niewinna gra czy zagrożenie? / Anna Wach // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 30-34
 26. Internet – szanse i zagrożenia / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 16-17
 27. Internet dzieli klasy i osoby / Jan P. Gałkowski // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 35-38
 28. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50
 29. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 30. Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 58-60
 31. Komputerowi chłopcy / Aleksandra Gała // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 39-44
 32. Komputer zagrożeniem dla dzieci i młodzieży / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. 26
 33. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 5-13
 34. Manipulacja historią Polski. Gry komputerowe / Piotr Nowakowski // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 16-17
 35. Mass media w wychowaniu / Małgorzata Muniak // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 12-13
 36. Media i przemoc, VIII Ogólnopolska Sesja Filmoznawczo-Metodyczna (Borki 5-8 XI 1998) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 1999, nr 1, s. 52-55
 37. Mocne stany zniewolenia / Grażyna Marta Dziurok // Wychowawca. – 2000, nr 2, s. 35
 38. Multimedia w wychowaniu / Andrzej Urbaniak // Wychowawca. – 2000, nr 6, s. 8-11
 39. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szponar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1/2, s. 27-30
 40. Niebezpieczne gry komputerowe / Mariusz Gajewski // Wychowawca. – 2002, nr 1, s. 16-17
 41. Niebezpieczne gry komputerowe / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 117-126
 42. Niebezpieczne gry z myszką / Joanna Laszkowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 37-40
 43. Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 15-17
 44. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8
 45. O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/09, nr 2, s. 70-76
 46. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 18-19
 47. Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież / Joanna Laszkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 26-34
 48. Oddziaływanie Internetu na psychikę młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20
 49. Opętani siecią / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 38
 50. Przestrzeń samotności  / Katarzyna Padło // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 20-21
 51. Subkultury medialne / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 22-31
 52. Szkodliwe uzależnienia / Urszula Parnicka // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 34-39
 53. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliaková, Kataryna Hollă // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8
 54. Ucieczka do innego świata [Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu w Szwajcarii] / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 49-51
 55. Uczestnik gier fabularnych / Karina Mińkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 49-53
 56. Uzależnieni od cyberprzemocy / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 7-9
 57. Uzależnieni od… komputera (doniesienie z badań) / Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 10-12, wkładka s. I-IV
 58. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 24-25
 59. Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 11-17
 60. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 18-21
 61. Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 9-12
 62. Uzależnienie od Internetu – prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 4-8
 63. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 14-15
 64. Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 4, s. 10-12
 65. Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. I-IV (wkładka)
 66. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1-2, s. 12-17
 67. W sieci Internetu / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 5-10
 68. Wizja komputeryzacji życia / Alicja Żywczok // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 5, s. 23-27
 69. Wobec gier komputerowych / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 53-56
 70. Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 53-55
 71. Wpływ komputera na zdrowie ucznia / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s.21-26
 72. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 14-15
 73. Wychowanie wobec ekspansji multimediów / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 10, s. 15-21
 74. Zabawa w zabijanie / Grażyna M. Frankowska // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4, s. 41-42
 75. Zaczarowany świat komputerów / Arletta Paszkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 5, s. 288-289
 76. Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s. 9-10
 77. Za i przeciw technologii informacyjnej  / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 66-67

opracowała: mgr Paulina Klich

Grudzień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
27 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceIdzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.

Idzie Pan Cogito przez swiat... - lekcja biblioteczna.
29 listopada 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018
3 grudnia 2018 4 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
5 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
6 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceKartki i ozdoby świąteczne.

Kartki i ozdoby świąteczne.
7 grudnia 2018 8 grudnia 2018 9 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
11 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
12 grudnia 2018

Kategoria: W Bibliotece"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"

"Zabawy z kredką - wykorzystanie aplikacji QuiverVision" oraz "Kamishibai - podróż w krainę dziecięcej wyobraźni"
13 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Kategoria: W BiblioteceZakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Zakończenie stażu zawodowego nauczycieli i przygotowanie dokumentacji.

Kategoria: W BiblioteceInnowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej.
14 grudnia 2018 15 grudnia 2018 16 grudnia 2018
17 grudnia 2018 18 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
19 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceDuety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser

Duety poetyckie: Iwona Młodawska-Waterson & Jakub Kornhauser
20 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
21 grudnia 2018 22 grudnia 2018 23 grudnia 2018
24 grudnia 2018 25 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
26 grudnia 2018 27 grudnia 2018

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
28 grudnia 2018 29 grudnia 2018 30 grudnia 2018
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
2 stycznia 2019 3 stycznia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie