Uzależnienie od komputera i Internetu, cyberprzemoc.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2011

KSIĄŻKI:

 1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 164 s. Sygn. 36 423
 2. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. –  408 s. Sygn. 35 965
 3. Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 216 s. Sygn. 34 728
 4. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark D. Griffiths. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 313 s. Sygn. 34 910
 5. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Lansado, Gianfilippo Pietra. – Kraków : Wydaw. eSPe, 2006. – 143 s. Sygn. 35 203
 6. Interakcja człowieka z komputerem // W:  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2: G-Ł / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2003. – 1114 s. Sygn. 35 035/2 Cz
 7. Media i świat informacji jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka / Andrzej Murzyn // W: Dziecko w świecie wartości. Cz. 2 : Poszukiwanie ładu umysłu i serca / po red. nauk. Bronisławy Dymary. – Kraków : Impuls, 2003. – 264 s. Sygn. 34 711/2, 34 895/2
 8. Media w edukacji / Janusz Gajda. – Wyd. 2. – Kraków : Impuls, 2003. – 220 s. Sygn. 34 749
 9. Nowe media a dzieci – dylemat rodziców? / Joanna Cent // W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 268 s. Sygn. 35 199
 10. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisława Kozak. – Warszawa : Difin, 2011. – 272 s. Sygn. 36 429
 11. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – 264 s. Sygn. 35 988
 12. Patologie związane z użytkowaniem Internetu / Bronisław Siemieniecki // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. B. Siemieniecki. – Warszawa : PWN, 2007. – 348 s. Sygn. 35 730
 13. Psychoprofilaktyka  uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. – Wyd. 2. – Lublin : TNKUL, 1993. – 313 s. Sygn. 32 936, 32 937
 14. Uzależnienia od mediów – na przykładzie Internetu i TV / Andrzej Sankała // W: Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. – Kraków : Impuls, 2007. – 352 s. Sygn. 35 772
 15. Uzależnienie od mediów cyfrowych / Anna Andrzejewska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6: Su-U / red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Żak, 2007. – 1203 s. Sygn. 35 035/6 Cz
 16. Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenie dla realnych kontaktów z ludźmi // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) / red. Anna Nowak. – Kraków : Impuls, 2000. – 172 s. Sygn. 34 427
 17. Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. – Warszawa : Pax, 2006. – 180 s. Sygn. 35 194

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 63-67
 2. Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 40-44
 3. A może po prostu wyłączyć … czyli dziecko i świat mediów – kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona Duda // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 7-8, s. 7-8
 4. Big Brother w… szkole. O roli mediów / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 47-49
 5. Blogerzy i blagierzy. O internetowym pamiętnikarstwie / Joanna Szwechowicz // Polonistyka. – 2007, nr 1, s. 51
 6. Co Internet może dać uczniom? / Justyna Łęska, Zbigniew Łęski // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 21-26
 7. Cyberprzemoc : zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. – 2010, nr 7-8, s. 12-15
 8. Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10-11, s. 42-43
 9. Cyberuzależnienie / Sebastian Taboł // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 26-31
 10. Czat nie dla uczniów / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 62
 11. Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. – 2002, 1, s. 12-15
 12. Czy komputery uzależniają dorastające pokolenie? Teresa Sołtysiak // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 12, s. 12-15
 13. Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 50-52
 14. Dziecko w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2-5
 15. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 32-36
 16. Dziecko w świecie mediów / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 2-9
 17. Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych / Andrzej Afgański // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7/8, s. 37-40
 18. Elektroniczna niańka / Jadwiga Izdebska // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 9, s. 41-42
 19. Elektroniczny wychowawca / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. – 1999, nr 12, s. 12-15
 20. Gry fabularne. Mit a rzeczywistość / Przemysław Panak // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 19-29
 21. Gry komputerowe a psychika dziecka / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 9, s. 58-62
 22. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczenie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 34-43
 23. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 48-49
 24. Gry komputerowe – narkotyk antyintelektualny. Alarm! / Stanisław Fudali // Matematyka. – 2004, nr 6, s. 32-34
 25. Gry komputerowe – niewinna gra czy zagrożenie? / Anna Wach // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 30-34
 26. Internet – szanse i zagrożenia / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 16-17
 27. Internet dzieli klasy i osoby / Jan P. Gałkowski // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 35-38
 28. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50
 29. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 30. Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 58-60
 31. Komputerowi chłopcy / Aleksandra Gała // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 39-44
 32. Komputer zagrożeniem dla dzieci i młodzieży / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 12, s. 26
 33. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 5-13
 34. Manipulacja historią Polski. Gry komputerowe / Piotr Nowakowski // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 16-17
 35. Mass media w wychowaniu / Małgorzata Muniak // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 12-13
 36. Media i przemoc, VIII Ogólnopolska Sesja Filmoznawczo-Metodyczna (Borki 5-8 XI 1998) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. – 1999, nr 1, s. 52-55
 37. Mocne stany zniewolenia / Grażyna Marta Dziurok // Wychowawca. – 2000, nr 2, s. 35
 38. Multimedia w wychowaniu / Andrzej Urbaniak // Wychowawca. – 2000, nr 6, s. 8-11
 39. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szponar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1/2, s. 27-30
 40. Niebezpieczne gry komputerowe / Mariusz Gajewski // Wychowawca. – 2002, nr 1, s. 16-17
 41. Niebezpieczne gry komputerowe / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 117-126
 42. Niebezpieczne gry z myszką / Joanna Laszkowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 37-40
 43. Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2004, nr 8, s. 15-17
 44. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8
 45. O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/09, nr 2, s. 70-76
 46. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 18-19
 47. Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież / Joanna Laszkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 26-34
 48. Oddziaływanie Internetu na psychikę młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20
 49. Opętani siecią / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 38
 50. Przestrzeń samotności  / Katarzyna Padło // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 20-21
 51. Subkultury medialne / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 22-31
 52. Szkodliwe uzależnienia / Urszula Parnicka // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 34-39
 53. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliaková, Kataryna Hollă // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8
 54. Ucieczka do innego świata [Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu w Szwajcarii] / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 49-51
 55. Uczestnik gier fabularnych / Karina Mińkowska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 49-53
 56. Uzależnieni od cyberprzemocy / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 7-9
 57. Uzależnieni od… komputera (doniesienie z badań) / Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 10-12, wkładka s. I-IV
 58. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 24-25
 59. Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 11-17
 60. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 2007, nr 2, s. 18-21
 61. Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 9-12
 62. Uzależnienie od Internetu – prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 4-8
 63. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 14-15
 64. Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 4, s. 10-12
 65. Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 10-11, s. I-IV (wkładka)
 66. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1-2, s. 12-17
 67. W sieci Internetu / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 5-10
 68. Wizja komputeryzacji życia / Alicja Żywczok // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 5, s. 23-27
 69. Wobec gier komputerowych / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 53-56
 70. Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 53-55
 71. Wpływ komputera na zdrowie ucznia / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s.21-26
 72. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 14-15
 73. Wychowanie wobec ekspansji multimediów / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 10, s. 15-21
 74. Zabawa w zabijanie / Grażyna M. Frankowska // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 4, s. 41-42
 75. Zaczarowany świat komputerów / Arletta Paszkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 5, s. 288-289
 76. Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s. 9-10
 77. Za i przeciw technologii informacyjnej  / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 66-67

opracowała: mgr Paulina Klich

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018

Kategoria: W BiblioteceSieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?

Sieć współpracy i samokształcenia: Jak uczyć kreatywnego myślenia?
5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie