Wspieranie pracy wychowawców klas. Bezpieczna szkoła.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2014

KSIĄŻKI:

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : Difin, 2008. – 271s.  Sygn. 35717
 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z II Konferencji Naukowej Ustroń, 6 – 7 czerwca 2002 r. / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – 161s.  Sygn. 35599, 35600, 35601
 3. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 4. Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 109s.  Sygn. 34622, 34658
 5. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 147s.  Sygn. 35312
 6. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 123s.  Sygn. 36840
 7. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. Danuty Wosik – Kawali, Teresy Zubrzyckiej – Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248s.  Sygn. 36451, 36576, 36617
 8. Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. – 265s.  Sygn. 36882
 9. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142s.  Sygn. 35317
 10. Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2007. – 143s.  Sygn. 36142
 11. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 89s.  Sygn. 34770
 12. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć w szkole / Klaus Schafer. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 205s.  Sygn. 36192
 13. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 304s.  Sygn. 35608, 36220
 14. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Rubikon, 2001. – 96s.  Sygn. 34563
 15. NOE część I i II : program profilaktyczny dla młodzieży / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. –136s.  Sygn. 35333
 16. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – 264s.  Sygn. 35988
 17. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216s.  Sygn. 36047, 36154
 18. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn.36629
 19. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2012. – 150s.  Sygn. 37052
 20. Pomóż uzależnionym : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 155s.  Sygn. 35778
 21. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 76s.  Sygn. 34890
 22. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 76s.  Sygn. 36632
 23. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. – 95s.  Sygn. 35321
 24. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Urbana. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. – 310s.  Sygn. 35 815, 35816
 25. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 26. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240s.  Sygn. 35214
 27. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Pedagogium; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35728/2,  36904
 28. Sytuacje kryzysowe  w szkole : pr. zb. / pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 285s.  Sygn. 36199
 29. Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. -391s.  Sygn. 36945
 30. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki  / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Janusz Śniecińscy, 2003. – 245s.  Sygn. 35001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 2. Bezpieczeństwo lokalne jako kwestia pedagogiczna / Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 15 – 20
 3. Bezpieczna szkoła (?) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2003, nr 5, s. 40 – 45
 4. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka – Pleczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63 – 70
 5. Bezpieczna szkoła – czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 2, s. 42 – 48
 6. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów / Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka – Maciąg // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 3, s. 13 – 16
 7. Bullying w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28 – 33
 8. Bullying wśród uczniów – charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk – Sierocińska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 9 – 10
 9. Chętni do bitki / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25 – 27
 10. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132 – 139
 11. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 12. Determinanty „drugiego życia” szkoły / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1 – 2, s. 20 – 23
 13. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 47 – 49
 14. Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 18 – 20
 15. Droga do wychowania / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 83 – 92
 16. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 45 – 51
 17. Działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej / Jolanta Bandura // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 37 – 39
 18. Działania profilaktyczne i pomoc rodzinie we Włocławku / Małgorzata Pytko, Ewa Krusińska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 42 – 46
 19. Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 37 – 38
 20. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew B. Gaś // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 3 – 16
 21. Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka – Osińska // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 12 – 16
 22. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11 – 16
 23. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 44 – 45
 24. Fala w szkole – istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 8 – 13
 25. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21 – 25
 26. I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 25 – 26
 27. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk – Sierocińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 34 – 36
 28. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 53 – 62
 29. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa – Bilkiewicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49 – 51
 30. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331 – 345
 31. Narkotyki – młodzież – profilaktyka. Refleksje pedagoga – praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 25 -26
 32. Nauczanie profilaktyczne – to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głomska, Ewa Kondrat // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. VII – XI wkładka
 33. Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 1, s. 38 – 42
 34. Nauczyciel – wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 35 – 40
 35. Nauczyciele wobec realnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 1, s. 4 – 7
 36. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26 – 30
 37. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 22 – 30
 38. O profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 38 – 42
 39. O uzależnieniach dzieci / Irena Wilczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 475 – 477
 40. Profilaktyka – sposób na nudę? / Magdalena Weiss // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 46 – 47
 41. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 16 – 18
 42. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 43. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 21 – 32
 44. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14 – 16
 45. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2010, nr 3 – 4, s. 45 – 50
 46. Profilaktyka szkolna – refleksje na podstawie opinii młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 20 – 24
 47. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 4, s. 38 – 44
 48. Profilaktyka uzależnień w obszarze zainteresowań samorządu województwa kujawsko – pomorskiego / Janina Malinowska, Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 6 – 9
 49. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 50. Profilaktyka w bursie szkolnej / Beata Zięba – Kołodziej, Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 10, s. 35 – 41
 51. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10 – 13
 52. Profilaktyka w gimnazjum : przykład szkoły tarnobrzeskiej / Sylwia Badora, Anna Róg // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 22 – 29
 53. Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 12 – 16
 54. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 14 – 17
 55. Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. I – III wkładka
 56. Program „Bez ryzyka” / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. – 2001, nr 12, s. 20 – 23
 57. Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III i przykłady jego realizacji / Grażyna Owierczuk // Nauczanie Początkowe. – 2001 / 2002, nr 1, s. 46 – 49
 58. Program pracy z młodzieżą w ramach zintegrowanego modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 4, s. 51 – 54
 59. Program profilaktyczno – edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 20 – 26
 60. Program profilaktyczny : doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w gimnazjum / Ewa Pruchnik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 30 – 35
 61. Program profilaktyczny dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 15 –19
 62. Program profilaktyczny „Właściwy Moment” / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 47 – 49
 63. Programy profilaktyczne w przedszkolu i szkole. Założenia a rzeczywistość / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 3 – 10
 64. Projektowanie programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. 26 – 28
 65. Propozycja modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 3, s. 32 – 38
 66. Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Glapka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 34 – 35
 67. Ouo vadis nauczycielu? Czyli o błędnych sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych / Anna Karłyk – Ćwik // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 8 – 12
 68. Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w okresie adolescencji / Renata Ilnicka, Tadeusz Żak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 41 – 43
 69. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. I – VI wkładka
 70. Specyfika pracy wychowawców klas 4 – 6 / Monika Kopczyńska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 36 – 44
 71. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 3 – 4
 72. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 39 – 42
 73. Sytuacja kryzysowa w procesie edukacji publicznej / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 4, s. 41 – 44
 74. Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne / Katarzyna Okulicz – Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Anna Borucka // Serwis Informacyjny Narkomania . 2003, nr 3, s. 32 – 37
 75. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 35 – 36
 76. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 13 – 17
 77. Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa / Ireneusz Siudem // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2003, nr 1, s. 42 – 50
 78. Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 10 – 13
 79. Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń / Teresa Lewandowska – Kidoń // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 56 – 57
 80. Trudne zagadnienia – profilaktyki uzależnień  w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Edukacja dla Bezpieczeństwa . – 2002, nr 4 – 5, s. 10 – 15
 81. Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań problemowych / Marta Połotniuk // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 82. Wychowawca odpowiedzialny – w kontekście rozważań / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 3 – 6
 83. Wychowawca z klasą / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 59 – 66
 84. Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej – profilaktyka / Renata Straub // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 24
 85. Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Edyta Krajewska – Cyrwus, Violetta Stalkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 86. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1 – 2, s. I –III wkładka
 87. Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 33 – 40
 88. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 – 31
 89. Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie / Iwona Gryniuk – Toruń // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 136 – 145

SCENARIUSZE:

 1. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 74 – 78
 2. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 3. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa : scenariusz zajęć dla klasy II szkoły podstawowej / Małgorzata Pawełczyk // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 24 – 25
 4. Nie daj się wciągnąć: scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy czwartej / Katarzyna Nowy – Karasek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 18 – 19
 5. Nikotyna – najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk – Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. III – VII wkładka
 6. „O swe bezpieczeństwo dbam” – scenariusz zajęć / Krystyna Kołowca // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 55 – 73
 7. Profilaktyka uzależnień / Małgorzata Janik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 17 – 18

                                                                   opracowała : mgr Jadwiga Kocjan,

                                                                 

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie