Wspieranie pracy wychowawców klas. Bezpieczna szkoła.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2014

KSIĄŻKI:

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). – Warszawa : Difin, 2008. – 271s.  Sygn. 35717
 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia : materiały z II Konferencji Naukowej Ustroń, 6 – 7 czerwca 2002 r. / red. Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak – Szymańska. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. – 161s.  Sygn. 35599, 35600, 35601
 3. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 131s.  Sygn. 36733
 4. Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – 109s.  Sygn. 34622, 34658
 5. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 147s.  Sygn. 35312
 6. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 123s.  Sygn. 36840
 7. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. Danuty Wosik – Kawali, Teresy Zubrzyckiej – Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248s.  Sygn. 36451, 36576, 36617
 8. Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. – 265s.  Sygn. 36882
 9. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142s.  Sygn. 35317
 10. Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2007. – 143s.  Sygn. 36142
 11. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 89s.  Sygn. 34770
 12. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć w szkole / Klaus Schafer. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 205s.  Sygn. 36192
 13. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 304s.  Sygn. 35608, 36220
 14. Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Rubikon, 2001. – 96s.  Sygn. 34563
 15. NOE część I i II : program profilaktyczny dla młodzieży / Krzysztof Wojcieszek. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. –136s.  Sygn. 35333
 16. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – 264s.  Sygn. 35988
 17. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216s.  Sygn. 36047, 36154
 18. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 272s.  Sygn.36629
 19. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2012. – 150s.  Sygn. 37052
 20. Pomóż uzależnionym : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 155s.  Sygn. 35778
 21. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 76s.  Sygn. 34890
 22. Profilaktyczno – wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 76s.  Sygn. 36632
 23. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005. – 95s.  Sygn. 35321
 24. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży : skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Urbana. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. – 310s.  Sygn. 35 815, 35816
 25. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 108s.  Sygn. 35771
 26. Profilaktyka w szkole / Zbigniew B. Gaś. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. – 240s.  Sygn. 35214
 27. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Pedagogium; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 269s.  Sygn. 35728/2,  36904
 28. Sytuacje kryzysowe  w szkole : pr. zb. / pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 285s.  Sygn. 36199
 29. Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. -391s.  Sygn. 36945
 30. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki  / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Janusz Śniecińscy, 2003. – 245s.  Sygn. 35001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach używania alkoholu przez młodzież / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 10 – 11, s. 23 – 27
 2. Bezpieczeństwo lokalne jako kwestia pedagogiczna / Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 15 – 20
 3. Bezpieczna szkoła (?) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2003, nr 5, s. 40 – 45
 4. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka – Pleczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63 – 70
 5. Bezpieczna szkoła – czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 2, s. 42 – 48
 6. Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów / Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka – Maciąg // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 3, s. 13 – 16
 7. Bullying w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28 – 33
 8. Bullying wśród uczniów – charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk – Sierocińska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. 9 – 10
 9. Chętni do bitki / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25 – 27
 10. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132 – 139
 11. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 12. Determinanty „drugiego życia” szkoły / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1 – 2, s. 20 – 23
 13. Dobra – to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 47 – 49
 14. Dobra profilaktyka, to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 18 – 20
 15. Droga do wychowania / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 83 – 92
 16. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 45 – 51
 17. Działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej / Jolanta Bandura // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 37 – 39
 18. Działania profilaktyczne i pomoc rodzinie we Włocławku / Małgorzata Pytko, Ewa Krusińska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 42 – 46
 19. Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 37 – 38
 20. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew B. Gaś // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 3 – 16
 21. Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka – Osińska // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 12 – 16
 22. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11 – 16
 23. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 44 – 45
 24. Fala w szkole – istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 8 – 13
 25. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 21 – 25
 26. I co z tą profilaktyką? / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 25 – 26
 27. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk – Sierocińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 34 – 36
 28. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 53 – 62
 29. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa – Bilkiewicz // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49 – 51
 30. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331 – 345
 31. Narkotyki – młodzież – profilaktyka. Refleksje pedagoga – praktyka / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, s. 25 -26
 32. Nauczanie profilaktyczne – to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głomska, Ewa Kondrat // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. VII – XI wkładka
 33. Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej / Dorota Macander // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 1, s. 38 – 42
 34. Nauczyciel – wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 35 – 40
 35. Nauczyciele wobec realnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2005, nr 1, s. 4 – 7
 36. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26 – 30
 37. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 22 – 30
 38. O profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 38 – 42
 39. O uzależnieniach dzieci / Irena Wilczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 475 – 477
 40. Profilaktyka – sposób na nudę? / Magdalena Weiss // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 46 – 47
 41. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 16 – 18
 42. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 43. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 21 – 32
 44. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 14 – 16
 45. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2010, nr 3 – 4, s. 45 – 50
 46. Profilaktyka szkolna – refleksje na podstawie opinii młodzieży / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 20 – 24
 47. Profilaktyka szkolna a palenie papierosów przez gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2013, nr 4, s. 38 – 44
 48. Profilaktyka uzależnień w obszarze zainteresowań samorządu województwa kujawsko – pomorskiego / Janina Malinowska, Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. 6 – 9
 49. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 44 – 46
 50. Profilaktyka w bursie szkolnej / Beata Zięba – Kołodziej, Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 10, s. 35 – 41
 51. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10 – 13
 52. Profilaktyka w gimnazjum : przykład szkoły tarnobrzeskiej / Sylwia Badora, Anna Róg // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 22 – 29
 53. Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 12 – 16
 54. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 14 – 17
 55. Profilaktyka w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. I – III wkładka
 56. Program „Bez ryzyka” / Grażyna Węglarczyk // Wychowawca. – 2001, nr 12, s. 20 – 23
 57. Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III i przykłady jego realizacji / Grażyna Owierczuk // Nauczanie Początkowe. – 2001 / 2002, nr 1, s. 46 – 49
 58. Program pracy z młodzieżą w ramach zintegrowanego modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 4, s. 51 – 54
 59. Program profilaktyczno – edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 20 – 26
 60. Program profilaktyczny : doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w gimnazjum / Ewa Pruchnik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 30 – 35
 61. Program profilaktyczny dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 15 –19
 62. Program profilaktyczny „Właściwy Moment” / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 47 – 49
 63. Programy profilaktyczne w przedszkolu i szkole. Założenia a rzeczywistość / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. 3 – 10
 64. Projektowanie programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10 – 11, s. 26 – 28
 65. Propozycja modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych / Ewa Proch – Masłowska // Problemy Narkomanii. Biuletyn. – 2003, nr 3, s. 32 – 38
 66. Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Glapka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 34 – 35
 67. Ouo vadis nauczycielu? Czyli o błędnych sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych / Anna Karłyk – Ćwik // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 8 – 12
 68. Rola profilaktyki w eliminowaniu ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w okresie adolescencji / Renata Ilnicka, Tadeusz Żak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 41 – 43
 69. Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. I – VI wkładka
 70. Specyfika pracy wychowawców klas 4 – 6 / Monika Kopczyńska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 36 – 44
 71. Społeczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. 3 – 4
 72. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 39 – 42
 73. Sytuacja kryzysowa w procesie edukacji publicznej / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2008, nr 4, s. 41 – 44
 74. Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne / Katarzyna Okulicz – Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Anna Borucka // Serwis Informacyjny Narkomania . 2003, nr 3, s. 32 – 37
 75. Szkolna profilaktyka uzależnień – o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 35 – 36
 76. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 13 – 17
 77. Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa / Ireneusz Siudem // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2003, nr 1, s. 42 – 50
 78. Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 10 – 13
 79. Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń / Teresa Lewandowska – Kidoń // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 10, s. 56 – 57
 80. Trudne zagadnienia – profilaktyki uzależnień  w szkole podstawowej / Danuta Waligóra // Edukacja dla Bezpieczeństwa . – 2002, nr 4 – 5, s. 10 – 15
 81. Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań problemowych / Marta Połotniuk // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 82. Wychowawca odpowiedzialny – w kontekście rozważań / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10 – 11, s. 3 – 6
 83. Wychowawca z klasą / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 59 – 66
 84. Zagrożenia cywilizacyjne młodzieży szkolnej – profilaktyka / Renata Straub // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 24
 85. Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych / Edyta Krajewska – Cyrwus, Violetta Stalkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. I – VII wkładka
 86. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1 – 2, s. I –III wkładka
 87. Zmiany w zachowaniu społecznym uczniów uczestniczących w dwóch programach profilaktycznych / Maria Łukawska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2006, nr 1 – 2, s. 33 – 40
 88. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30 – 31
 89. Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie / Iwona Gryniuk – Toruń // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 136 – 145

SCENARIUSZE:

 1. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 74 – 78
 2. Decyzja należy do ciebie…: propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 23 – 25
 3. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa : scenariusz zajęć dla klasy II szkoły podstawowej / Małgorzata Pawełczyk // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 24 – 25
 4. Nie daj się wciągnąć: scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy czwartej / Katarzyna Nowy – Karasek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 18 – 19
 5. Nikotyna – najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegać? / Beata Talarczyk – Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10 – 11, s. III – VII wkładka
 6. „O swe bezpieczeństwo dbam” – scenariusz zajęć / Krystyna Kołowca // Nauczanie Początkowe. – 2008 / 2009, nr 1, s. 55 – 73
 7. Profilaktyka uzależnień / Małgorzata Janik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 17 – 18

                                                                   opracowała : mgr Jadwiga Kocjan,

                                                                 

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie