Wychowanie zdrowotne

                    Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 – 2012

KSIĄŻKI :

 1. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski, Krystyna Komosińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 406s.  Sygn. 36470
 2. Edukacja zdrowotna / Barbara Woynarowska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1:  A – F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035/ 1 CZ
 3. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 361s.  Sygn. 35029
 4. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 94s.  Sygn. 36818
 5. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 96s.  Sygn. 36816
 6. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 93s.  Sygn. 36817
 7. Pedagogika zdrowia I W:I Pedagogika. T. 3 : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. – 2006. – 389s.  Sygn. 35591CZ
 8. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna : przewodnik dla edukatorów zdrowia / Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 172s.  Sygn. 36236
 9. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony – Polańskiej i Janusza Mastalskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 202s.  Sygn. 35884
 10. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych ( edukacja przez „codzienność” telewizyjną) = Violence and Heath in Televisin ( Education by TV „Commonplace”) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 183s.  Sygn. 36049
 11. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 371s.  Sygn. 36041
 12. Wychowanie zdrowotne / Joanna Bulska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7: V – Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – 1061s.  Sygn. 35035/7 CZ
 13. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 356s.  Sygn. 34594
 14. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 163s.  Sygn. 36551
 15. Zdrowe życie – odżywianie, aktywność dla wszystkich / Krzysztof Kijek. – Będzin : Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher, 2008. – 176s.  Sygn. 35806,  35807
 16. Zdrowie / Ewa Syrek I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 : V –Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, 2008. – 1061s.  Sygn. 35035/7 CZ
 17. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne / Iwona Rudek I W;I Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 381s.  Sygn. 36711

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 25 – 31
 2. Bezpiecznie i zdrowo / Anna Lorenc – Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 46 – 47
 3. Bliżej pedagogiki zdrowia – część pierwsza / Andrzej Pałucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 4 – 12
 4. Bliżej pedagogiki zdrowia – dokończenie / Andrzej Pałucki // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 4 – 12
 5. Dla zdrowia i sprawności – styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 4 – 9
 6. Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej – kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska – Sołdat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 4 – 9
 7. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 3 –8
 8. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 27 – 29
 9. Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 25 – 30
 10. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 169 – 177
 11. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 19 – 21
 12. Europejski priorytet zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości / Teresa Socha // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 217 – 231
 13. Fitness w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / Żywilla Brańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6 – 7, s. 8 – 9
 14. Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. – 2010, nr 10, s. 14 – 18
 15. Kształtowanie postaw zdrowotnych / Jolanta Kowalewska, Paweł Graeber // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 8 – 14
 16. Kształtowanie umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży – wyzwanie dla szkoły / Barbara Woynarowska // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 57 – 69
 17. Kultura fizyczna w „zdrowiu publicznym” / Józef Drabik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8 – 9, s. 13 – 15
 18. Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s.22 – 24
 19. Między determinizmem a swawolą – prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s. 4 – 8
 20. Negatywne doświadczenia dziecięce a zdrowie / Ewa Jarosz // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 107 – 127
 21. Niektóre problemy edukacji zdrowotnej  w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska – Ślężyńska, Jan Ślężyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8 – 9, s. 24 – 28
 22. Nierówności zdrowotne mieszkańców byłych osiedli pegeerów – nie tylko problem edukacyjny / Zofia Kawczyńska – Butrym // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 70 – 82
 23. Odpowiedzialność za ciało i zdrowie – perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s. 6 – 10
 24. Pedagogika zdrowia / Maciej Demel // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 13 – 26
 25. Postawy nauczycieli gimnazjum wobec zdrowia / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6 – 7, s. 10 – 15
 26. Pozytywne postawy wobec zdrowia – podstawy teoretyczne / Paweł Posadzki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 10 – 19
 27. Problematyka kultury zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 9 – 12
 28. Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, s. 28 – 31
 29. Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 6 – 9
 30. Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych / Barbara Mauer – Górska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 1, s. 167 – 178
 31. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 2, s. 32 – 34
 32. Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej – na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 2, s. 31 – 36
 33. Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej – opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 4 – 8
 34. Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzja i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1 – 2, s. 19 – 23
 35. Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia – poglądy, perspektywy / Alicja Kaiser // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 33 – 48
 36. Rozwój idei promocji zdrowia / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 25 – 28
 37. Socjalizacja wartości zdrowia / Jerzy Modrzewski // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 13 – 32
 38. Szkolna edukacja zdrowotna / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 2 – 5
 39. Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego / Anna Gaweł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 49 – 71
 40. Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby / Maria Chodkowska // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 39 – 56
 41. Wiedza kobiet na temat zachowań zdrowotnych w okresie ciąży i połogu / Anna Toporska // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 79 – 94
 42. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 17 – 20
 43. Współczesne problemy zdrowotne młodzieży / Paweł Różański, Jolanta Lamirowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 6 – 7, s. 4 – 7
 44. Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 181 – 189
 45. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 4, s. 9 – 11
 46. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7 – 8, s. 27 – 32
 47. Wychowanie do zdrowia / Beata Fedyn // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 5 – 9
 48. Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia – propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 25 – 31
 49. Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 4 – 9
 50. Zainteresowanie nauk społecznych poglądami i zachowaniami w dziedzinie zdrowia i choroby a lansowanie określonych wzorów socjalizacji zdrowotnej / Andrzej Radziewicz – Winnicki // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 27 – 38
 51. Zaniedbanie prenatalne – wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 95 – 106
 52. Zdrowa szkoła, zdrowi uczniowie : program autorski dla wychowawców klas gimnazjalnych / Paweł Janicki // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 26 – 33
 53. Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Nowak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 1. s. 20 – 25
 54. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury – od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły // Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2—7, nr 10, s. 9 – 12
 55. Żyj zdrowo i bezpiecznie – program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska – Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 28 – 32

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie