Wychowanie zdrowotne

                    Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 – 2012

KSIĄŻKI :

 1. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski, Krystyna Komosińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 406s.  Sygn. 36470
 2. Edukacja zdrowotna / Barbara Woynarowska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1:  A – F / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – 1208s.  Sygn. 35035/ 1 CZ
 3. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 361s.  Sygn. 35029
 4. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 94s.  Sygn. 36818
 5. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 96s.  Sygn. 36816
 6. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : pr. zb. / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 93s.  Sygn. 36817
 7. Pedagogika zdrowia I W:I Pedagogika. T. 3 : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. – 2006. – 389s.  Sygn. 35591CZ
 8. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna : przewodnik dla edukatorów zdrowia / Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 172s.  Sygn. 36236
 9. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony – Polańskiej i Janusza Mastalskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 202s.  Sygn. 35884
 10. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych ( edukacja przez „codzienność” telewizyjną) = Violence and Heath in Televisin ( Education by TV „Commonplace”) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 183s.  Sygn. 36049
 11. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 371s.  Sygn. 36041
 12. Wychowanie zdrowotne / Joanna Bulska I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7: V – Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – 1061s.  Sygn. 35035/7 CZ
 13. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 356s.  Sygn. 34594
 14. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 163s.  Sygn. 36551
 15. Zdrowe życie – odżywianie, aktywność dla wszystkich / Krzysztof Kijek. – Będzin : Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher, 2008. – 176s.  Sygn. 35806,  35807
 16. Zdrowie / Ewa Syrek I W:I Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 : V –Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, 2008. – 1061s.  Sygn. 35035/7 CZ
 17. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne / Iwona Rudek I W;I Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 381s.  Sygn. 36711

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 25 – 31
 2. Bezpiecznie i zdrowo / Anna Lorenc – Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 46 – 47
 3. Bliżej pedagogiki zdrowia – część pierwsza / Andrzej Pałucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 4 – 12
 4. Bliżej pedagogiki zdrowia – dokończenie / Andrzej Pałucki // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 4 – 12
 5. Dla zdrowia i sprawności – styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 4 – 9
 6. Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej – kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska – Sołdat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 4 – 9
 7. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 3 –8
 8. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 27 – 29
 9. Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 25 – 30
 10. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 169 – 177
 11. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 19 – 21
 12. Europejski priorytet zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości / Teresa Socha // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 217 – 231
 13. Fitness w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / Żywilla Brańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6 – 7, s. 8 – 9
 14. Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. – 2010, nr 10, s. 14 – 18
 15. Kształtowanie postaw zdrowotnych / Jolanta Kowalewska, Paweł Graeber // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 8 – 14
 16. Kształtowanie umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży – wyzwanie dla szkoły / Barbara Woynarowska // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 57 – 69
 17. Kultura fizyczna w „zdrowiu publicznym” / Józef Drabik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8 – 9, s. 13 – 15
 18. Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s.22 – 24
 19. Między determinizmem a swawolą – prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s. 4 – 8
 20. Negatywne doświadczenia dziecięce a zdrowie / Ewa Jarosz // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 107 – 127
 21. Niektóre problemy edukacji zdrowotnej  w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska – Ślężyńska, Jan Ślężyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8 – 9, s. 24 – 28
 22. Nierówności zdrowotne mieszkańców byłych osiedli pegeerów – nie tylko problem edukacyjny / Zofia Kawczyńska – Butrym // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 70 – 82
 23. Odpowiedzialność za ciało i zdrowie – perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s. 6 – 10
 24. Pedagogika zdrowia / Maciej Demel // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 13 – 26
 25. Postawy nauczycieli gimnazjum wobec zdrowia / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6 – 7, s. 10 – 15
 26. Pozytywne postawy wobec zdrowia – podstawy teoretyczne / Paweł Posadzki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 10 – 19
 27. Problematyka kultury zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 9 – 12
 28. Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, s. 28 – 31
 29. Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 6 – 9
 30. Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych / Barbara Mauer – Górska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 1, s. 167 – 178
 31. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 2, s. 32 – 34
 32. Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej – na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 2, s. 31 – 36
 33. Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej – opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 4 – 8
 34. Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzja i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1 – 2, s. 19 – 23
 35. Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia – poglądy, perspektywy / Alicja Kaiser // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 33 – 48
 36. Rozwój idei promocji zdrowia / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10 – 11, s. 25 – 28
 37. Socjalizacja wartości zdrowia / Jerzy Modrzewski // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 13 – 32
 38. Szkolna edukacja zdrowotna / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 2 – 5
 39. Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego / Anna Gaweł // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 49 – 71
 40. Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby / Maria Chodkowska // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 39 – 56
 41. Wiedza kobiet na temat zachowań zdrowotnych w okresie ciąży i połogu / Anna Toporska // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 79 – 94
 42. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 17 – 20
 43. Współczesne problemy zdrowotne młodzieży / Paweł Różański, Jolanta Lamirowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 6 – 7, s. 4 – 7
 44. Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 181 – 189
 45. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 4, s. 9 – 11
 46. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7 – 8, s. 27 – 32
 47. Wychowanie do zdrowia / Beata Fedyn // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 5 – 9
 48. Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia – propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 25 – 31
 49. Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 4 – 9
 50. Zainteresowanie nauk społecznych poglądami i zachowaniami w dziedzinie zdrowia i choroby a lansowanie określonych wzorów socjalizacji zdrowotnej / Andrzej Radziewicz – Winnicki // Chowanna. – 2002, t. 1, s. 27 – 38
 51. Zaniedbanie prenatalne – wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik // Chowanna. – 2008, t. 2, s. 95 – 106
 52. Zdrowa szkoła, zdrowi uczniowie : program autorski dla wychowawców klas gimnazjalnych / Paweł Janicki // Wychowawca. – 2010, nr 7 – 8, s. 26 – 33
 53. Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Nowak // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2010/2011, nr 1. s. 20 – 25
 54. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury – od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły // Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2—7, nr 10, s. 9 – 12
 55. Żyj zdrowo i bezpiecznie – program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska – Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 28 – 32

 

                                                                       opracowała : mgr Jadwiga Kocjan

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie